google27eaa3905ca3fee3.html

Základní funkcí sexu je rozmnožování. Kromě toho pokaždé, když jsme sexuálně aktivní, vytváříme množství životní síly. Máme-li normální orgasmus, životní síla proudí z nás do vesmíru. Pokud umíme změnit směr orgasmické energie dovnitř a nahoru namísto ven, energie dosáhne vyšší centrum těla a my prožijeme ještě větší orgasmický zážitek, známý jako totální tělesný orgasmus anebo orgánový a žlázový orgasmus, jehož nikdy nedosáhneme při normálním sexu. Takže můžeme vytvořit víc energie, uchovávat ji a transformovat ji na životní sílu, čímž zvýšíme svoji celkovou energii.

1. Pozitivní energie zvyšuje sexuální tvořivou energii

Prozatím jsme v souladu s učením taoistických mistrů rozčlenili energii svého těla na mnoho různých typů energie: pozitivní a negativní, sexuální, životní sílu atd. Všechny tyto energie mají různé vlastnosti. Když je rozpoznáme, můžeme je začít ovládat, přeměňovat všechno negativní na pozitivní a pěstovat dobré energie, které se nám líbí.

Stejně jako negativní emoce oslabují naši životní sílu, a tím i zmenšují sexuální tvořivou energii, pěstování ctností zvyšuje sexuální tvořivou energii. Použitím metody orgasmického zdvihu, popsané v této knize, místo abychom ztráceli sexuální energii v orgasmu, propouštějícímu energii ven, vedeme vysoce nabitou sexuální tvořivou energii nahoru, aby obalila, zabalila a energetizovala orgány a žlázy. V systému Tao se naše emoce či ctnosti ukládají do orgánů. Jakmile je obnoveno původní zdraví orgánu, objeví se ctnost, kterou lze pěstovat, aby produkovala více pozitivní energie, která napájí všechny ostatní orgány a žlázy. Když slabé, nemocné orgány začnou produkovat dobrou energii, postupně ovlivní ostatní orgány, které také uzdraví.

2. Ctnost – srdce léčivého Tao

Praktikování ctnosti je srdcem léčivého Tao. Celý systém je postavený na energii lásky, radosti, laskavosti, mírnosti, úcty a poctivosti. V léčivém Tao vycházíme z toho, že dobrá povaha je pro lidi tím nejdůležitějším, ne proto, že bychom se báli pekla a věčného ohně, anebo návratu v nižší zvířecí podobě či utrpení v budoucím životě, ale proto, že se domníváme, že prokazování dobra druhým je stejně a okamžitě prospěšné i nám samotným. Je to prostá myšlenka. Jste-li ke druhým laskaví, jste laskaví ke svým játrům, orgánu, spojenému s laskavostí. Vaše játra zesílí, protože jim poskytujete víc životní síly. Podstatou je to, že prokazujete dobro druhým stejně jako sobě, ale ne ze strachu před trestem.

V praxi léčivé lásky navracíme tok naší sexuální tvořivé síly do našich orgánů a žláz, abychom posílili oslabené tělo a zvýšili životní sílu. Rozvíjení ještě většího množství dobré životní síly pomáhá transformovat všechen hněv, strach, smutek a depresi.

3. Rozkoš, při níž se energie ztrácí, a rozkoš, při které se energie získává

Pokud žena nemá zájem mít dítě, její sexuální aktivita slouží pouze rozkoši. Taoisté rozeznávají dva druhy rozkoše „rozkoš, při které se energie ztrácí“, a „rozkoš, při které se energie získává“. Většina z nás se velmi dobře vyzná v rozkoši, při které se energie ztrácí.

Popisovali jsme krátkou, intenzivní rozkoš, kterou drogy – například marihuana, kokain, heroin nebo amfetaminy – vpouštějí do systému, když rychle odvádějí a spalují životní sílu z orgánů, žláz a mozku člověka. Je to jako oheň, zapálený benzínem – hoří velice intenzivně a je velmi příjemný, ale dojde palivo a oheň příliš brzy uhasne. Zvýšená touha prožívat toto intenzivní vzrušení, následovaná zvýšeným užíváním drog odebírá životní energii z orgánů, jakož i z mozku a z kostní dřeně.

Některé druhy zábavy, které vyhledáváme jsou také rozkoší, při které se energie ztrácí. Když se příliš zabýváme činností, jako je například sledování televize, k udržování pozornosti potřebujeme energii z orgánů, takže naše životní síla je vedena do události, kterou sledujeme a posloucháme. Představujeme si, že se cítíme dobře, protože se vnímáme jako uvolnění, a tedy náš stres se zmenšuje. Cítíme úlevu, ale z našich životně důležitých orgánů tento nadbytečný výdaj energie odvedl životní sílu. Tento orgánový stres vytváří negativní energii, a pokud nemáme prostředky, jak ji transformovat zpět na pozitivní energii, nahromadí se jí příliš a nakonec naše negativní emoce vybuchnou.

I když něco takového, jako klidná hudba nám může pomoci uvolnit se a vytvořit v těle pocit harmonie, příliš mnoho pozornosti, kterou jí věnujeme, způsobí, že naše oči, uši a nervový systém uvolní energii ven. Potom stále hledáme nové písně, filmy a show, protože tyto věci nikdy neuspokojí naše potřeby, ale dále podráždí a zvýší naši potřebu stimulace. Čím víc se snažíme uspokojit jeden nebo dva smysly vnějšími prostředky, tím větší potřebu uspokojení vytváříme pro všechny smysly. Pokud se snažíte uspokojit ústa a jazyk, oči, uši a nos potřebují něco, co by je uspokojilo. Jsou to nekonečné, stoupající požadavky na uspokojení smyslů. Na uspokojení našich smyslů vznikly miliardové obchody. Dosahují obrovské zisky, protože nás nakonec opravdu neuspokojí, ani nám nepřináší pravou radost a štěstí. Kdyby tyto společnosti vytvořily zábavu, která by nás na dlouhý čas uspokojila, přišly by o zisky.

Taoisté se dívají na orgány jako na rodiče těla, a na smysly jako na jeho děti. Když jsou odděleni, nenastává harmonie, ale spíš nesoulad a potřeby. Lidé se snaží hledat štěstí, spokojenost a lásku raději mimo sebe, než v sobě. Naslouchají žádostem svého těla raději, než své mysli a duchu. Čím více hledají, tím více vytvářejí potřebu, a nikdy opravdu nenajdou to, co hledají. Místo toho vytvářejí v sobě zkázu. Pravé štěstí, pravá radost a pravá spokojenost přicházejí s vnitřním mírem.

Když se obrátíme dovnitř, nebudeme ztrácet energii navenek, takže můžeme získat energii pro sebe. Když budeme například jíst chutné jídlo, ale nemáme ve svých orgánech a smyslech vnitřní harmonii, naše oči budou chtít stále víc, jako děti v hračkářství. Můžeme se rozhodnout dívat na film, a tehdy budou stimulovány i uši. Pak se můžeme rozhodnout, že půjdeme do nočního klubu nebo do baru. Nakonec můžeme cítit potřebu opít se, zakouřit si nebo si vzít drogy. Obrácení sexuální energie a následného orgasmu dovnitř je první krok k rozkoši, při které se energie získává a k ovládání smyslů. Jakmile máte jednou víc sexuální energie uvnitř, orgány zesílí a budou schopny ovládat, uspokojovat a vyvažovat smysly.

4. „Superorgasmus“

Normální orgasmus, proudící ven, je forma rozkoše, při které se ztrácí energie, tj. uvolňujeme životní energii a prožíváme rozkoš. Podle taoistického pohledu na vyvrcholení je to splynutí vší energie, vyrobené orgány a žlázami, s vysoce pročištěnou sexuální energií, které vytvářejí orgasmickou energii. Místo abychom uvolnili orgasmus navenek, jako při normálním pohlavním aktu, učíme se obrátit tuto energii dovnitř, abychom ji recyklovali, zvýšili a vysoce pročistili. Praxí meditace životní síly, známé jako mikrokosmická oběžná dráha [Malý nebeský okruh], se učíme, jak recyklovat energii vaječníků. Na počátku je to obtížné, a musíte se učit, jak udržet energii v sobě, ale jakmile jednou cítíte a získáváte kontrolu nad svou vlastní energií, prožijete nové rozkoše, jež jsou nepopsatelné. Tento pocit se nazývá „superorgasmus“ nebo „údolní orgasmus“.

Myšlenku orgasmu, jenž je „mimo orgasmus“ je těžké vysvětlit, protože v západních jazycích nemáme na její vyjádření slova ani kulturní představy. Je to pro nás nová myšlenka. Pamatujte si však, že když byl objeven automobil, jen málo lidí si myslelo, že by mohl nahradit koně. Později si lidé uvědomili výhody vozu bez koní.

Rozvíjení „superorgasmu“ lze přirovnat k výstupu na třítisícovku. Při normálním orgasmu vystoupíme 300 metrů a běžíme zpátky dolů, a na druhý den se snažíme zdolat dalších 300 metrů. Většina lidí vystupuje na horu tímto způsobem, někdy se jim podaří za hezkého dne zdolat snad 600 metrů. Pocity mohou být omezené na pohlavní orgány nebo rytmické pulzování, a uvolnění lze pociťovat v celém těle, ale energie sama se ztrácí ve vesmíru a už nikdy nemůže být vyvinuta uvnitř těla. „Superorgasmus“ jde pokaždé dál a dál. Když vystupujete na tuto třítisícovku, vystoupíte do 300 metrů, odpočinete si, postavíte tábor a přenocujete. Následujícího dne šplháte dál, a tímto způsobem postupujete, dokud nedosáhnete vrcholu. Tehdy se setkáte s jinou úrovní rozkoše.

ŽENSKÁ SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Vaječníky obsahují životní energii

Jak jsme už řekli, (prvotní) energie ťing dodává ženě životní sílu. Tato životní síla je z velké části uložena ve vaječnících. Zde jsou vyráběny hormony, které u ženy určují prsa, hlas atd. Vaječníky [lat. ovaria – pozn. překl.] neustále vyrábějí sexuální energii. Proces ovariálního dýchání, jež učíme v této knize, uvolňuje energii vytvářenou vaječníky, a umožňuje, aby tato energie, která má kvalitu jang (aktivní), byla ukládána v těle ženy. Po ovulaci a před menstruací je tato energie jemnější, protože se vlastnosti kung-fu mění z jang na jin (pasivní). Během této fáze cyklu je energie na nejvyšším stadiu vývoje pro absorpci a transformaci.

Ovariální dýchání, pokud je prováděno denně, může začít absorpční proces a uchovat životní sílu, která by jinak byla ztracena při menstruaci. Toto je proces, při němž je sexuální energie transformována ve čchi. V důsledku tohoto cvičení ženy někdy zaznamenávají výrazné zkrácení délky menstruačního krvácení anebo zmírnění křečí či jiných problémů spojených s periodou. S pokračujícím cvičením může menstruace ustat, protože všechna sexuální energie byla transformována na vyšší životní sílu.

Za normálních okolností může menstruace ustat z řady příčin, jako například špatné výživy, depresí, emočního stresu, porodu či menopauzy. Protože fungující tělo získává svou energii z každého zdroje jenž má, tělo, vyžadující dodatečnou energii, vyrovnává dodávky energie do míst, kde je potřebná. Kojící matka například nebude mít menstruaci, protože krev, normálně zúčastněná na menstruačním cyklu proudí do prsou a je přeměněna v mléko. Menstruace se obnoví jen tehdy, když ustane kojení. Sportovkyním při tvrdém tréninku ustane menstruace, protože všechna energie byla využita k posílení tělesné zdatnosti. Stejně tak musíme poznamenat, že mnoho žen po menopauze vede velice aktivní, zdravý život, a obvykle se jim daří naplnit svoji kariéru, protože jejich tělo teď využívá energii, kterou si předtím vyžadovalo udržování měsíčního cyklu.

Je dobré uvědomit si, že menstruace slouží budoucím generacím. Energie, jež nebyla použita k tomuto účelu, ale uchována díky ovariálnímu dýchání, se stane součástí životní energie těla, takže prodlouží mládí a dodá dostatek energie pro transformaci na vyšší formu energie. Transformovaná energie je tvořivá a léčivá energie, která může zvýšit potenciál životní síly ženy a nakonec posílit i její duchovní energii. Ustání menstruace je možné kdykoliv odstranit a obnovit normální průběh za několik měsíců po zanechání praxe.

2. Energie vaječníků rozvíjí vyšší vědomí

Energie vaječníků je energie, využívaná na rozvoj vyššího vědomí. Praktiky, které transformují sexuální energii na čchi, jsou základem duchovních cvičení, které transformují sexuální energii a čchi na šen, čirou duchovní energii. Proces očišťování vnitřních orgánů od negativních emocí, jenž jsme už popisovali, nazývají taoisté „vnitřní alchymie“ [nej-tan], a tato vnitřní alchymie vrací orgánům jejich původní lásku, radost, mírnost, laskavost, úctu, čest, poctivost a spravedlivost. Když jsou orgány čisté a zdravé, a vy jste vyvinuli schopnost přenášet a transformovat sexuální energii v životní sílu, může začít duchovní růst. Na této úrovni je plodivá energie vaječníků užívána v tom, co taoisté nazývají „zrod sebe sama“, což znamená rozvíjení duchovního těla, z nějž dosáhnete osvícení.

3. Energie vaječníků – nejlepší kosmetika

Vaječníky se svojí energií nejvíce podílejí na sexuálním vyvrcholení. Podílí se na něm i mnoho dalších orgánů – játra, slezina, ledviny, srdce, plíce a mozek, stejně jako žlázy – epifýza, hypofýza, brzlík, štítná žláza a nadledvinky. Všechny tyto energie smíšené dohromady tvoří sexuální energii, vysoce nabitou sílu, která nás dovádí k okamžiku orgasmu. V tomto okamžiku musíme překonat náš zvyk rozkoše, při níž ztrácíme energii. Prováděním cvičení ovariálního kung-fu můžeme tuto energii změnit v energii vyšší kvality, když ji povedeme páteří nahoru do mozku. Protože povaha sexuální energie při vyvrcholení je jang (neboli aktivní), můžete oživit nervový systém, zvýšit výkon mozku a paměti, a zůstat zdravý a mladistvý. Tyto metody, jako velká tajemství, jež učili taoističtí mudrci císařovny a konkubíny, umožnily ženám na císařském dvoře udržet sexuální aktivitu, krásu a zdraví po dlouhou dobu. Mnohé taoistické ženy považují výsledky těchto cvičení za nejlepší kosmetiku ve svém životě.

4. Trvání sexuálního života ženy

Ve starých dějinách Číny se velmi málo psalo o sexuálních zkušenostech žen, i když existuje dokumentace Su-nu, lékařského a duchovního průvodce po Vnitřní knize Žlutého císaře [Chuang-ti nej-ťing], jež je téměř nekonečným přehledem vzrušujících reakcí žen na jejich výkonné milence. Četli jsme také, že mnišky v buddhistických klášterech se učily cvičením, které natrvalo odstranily jejich menstruační cyklus. (Tato cvičení se nazývala „Zabití rudého draka“). Takže verbální informace taoistických mudrců, které nyní máme o trvání sexuálního života taoistických žen se liší podle jednotlivých tradicí, škol a mistrů. Někteří taoističtí mistři radí ženám, aby přestaly se sexem po čtyřicítce, kvůli předpokládanému opotřebení těla po porodech. Metoda ovariálního kung-fu, kterou teď učí léčivé Tao umožňuje ženám pokračovat v sexuální aktivitě tak dlouho, jak chtějí, protože neztrácejí žádnou energii; ve skutečnosti se transformací jejich sexuální energie potřebná energie získává.

Bod G

Močovou trubici obklopuje pletenec cév. Protože tyto cévy nemají vlastní anatomický název, skupina žen nazvala tuto oblast uretrálním dutým tělesem. Při pohlavním vzrušení se cévy roztahují a pod poševní stěnou můžeme nahmatat zduření. Toto zduření bylo nazváno „bod G“, podle Grafenberga, jednoho z prvních sexuologů. Může být nahmatán v horní části přední poševní stěny. (Říká se také, že bod G se nachází asi 1,25 cm hlouběji, než nejdelší prst ženy).

Bod G se těžko dosahuje při pohlavním styku v misionářské poloze, s výjimkou mužů, jejichž ztopořené penisy dosahují až k břichu. Pokud chce žena dráždit bod G příměji, bude nutno změnit polohu. Jedna možnost je poloha zezadu. Často pomáhají prsty. Pokud se žena dráždí sama, může dřepět anebo ležet s nohama nahoře, aby bod G lépe dosáhla. Její partner jej může dosáhnout snadněji, pokud žena leží na břiše. Pokud je při souloži žena nahoře, může toto dráždění velmi přesně řídit. (Obr. 2-4a a 2-4b).

Některé ženy mohou vychutnávat pocit ztopořeného údu, tlačícího jejich podbříšek těsně nad stydkou kostí, zatímco těsně objímají svého partnera. Bod G je drážděn z druhé strany. Když je bod G masírován, první pocit ženy často připomíná nutkání k močení. Sexuologové ubezpečují ženy, že pokud tlak pokračuje, přejde v pohlavní vzrušení.

Ženská ejakulace

Starý taoistický mistr objevil, že žena, která dosáhla vyšší stadium orgasmu má různé reakce, během nichž ejakulovala různé „tekutiny“. Zjistilo se, že existují tři typy tekutiny, které se objevují při orgasmu. Lubrikace při vzrušení je první z nich; tekutina vylučovaná při normálním orgasmu je druhou; a třetí tekutina ženské ejakulace, kterou mnoho žen nikdy neprožilo, vytéká z bodu G. Jsou ženy, které při orgasmu ejakulují bez ohledu na to, jestli stimulují bod G nebo ne. Tato ejakulace, která může být dost hojná, se projevuje tekutinou, která vypadá jako sperma. Rozhodně to není moč. Přesto mnoho žen, které zažily ejakulaci, vypovědělo, že byly vyděšené a v rozpacích, protože se domnívaly, že se pomočily. Poté se naučily tuto reakci zadržet. Teď, když je známa skutečnost ženské ejakulace, ženám, které mají tuto schopnost, se velmi uleví, uvolní se a budou prožívat zvýšenou rozkoš. Žádný výzkum doposud neobjevil, kde tato tekutina vzniká nebo se shromažďuje.


Tip na knihu:

Sun Light – Kosmická energie hojnosti

Možno ste sa už stretli s myšlienkou, že my ľudia v sebe máme bežne zakorenené tzv. vedomie nedostatku, alebo (tí šťastnejší) vedomie hojnosti. Autor vychádza z predpokladu, že práve vedomie hojnosti alebo napojenie sa na energiu hojnosti je tým zásadným faktorom, ktorý určuje, aký je náš život bohatý. Preto sa táto kniha zameriava najmä na rôzne metódy a cvičenia, s pomocou ktorých sa dá zbaviť negatívnych návykov a vplyvov, zlepšiť svoju finančnú situáciu a dokázať realizovať všetko, čo chcete. Akonáhle sa naladíte na hojnosť, začnete k sebe automaticky priťahovať šťastie, bohatstvo a úspech!

Prvé stránky vás vtiahnu do tajomného sveta starých mudrcov a okultistov, ktorí tieto zákonitosti dobre chápali a energii hojnosti napomáhali (ako, prečítajte si sami). Ďalej pochopíte, aký je vzťah medzi hojnosťou a láskou, ako aj vedomím vlastnej hodnoty. Všetky vysvetlenia sú vždy hneď aj zapracované do praktických cvičení. Tie pracujú s vizualizáciou, predstavivosťou, meditáciou, jemnohmotnými energiami, dychom, telesným pohybom, snami, symbolmi, rituálmi a všeličím ďalším.

Úryvok: Někteří si myslí, že láska má jakousi hodnotu, pokud se šíří na ostatní, ale nechápou však, že se může obrátit proti nim, nemají-li dostatek energie, aby vyrovnali účty s ostatními. Smysl spočívá v tom, že byste neměli posuzovat, zda jsou jiní schopni milovat. Místo toho byste měli obrátit svou pozornost dovnitř − vnímat a rozvíjet vlastní zdroje energie lásky a shromažďovat její přebytek uvnitř sebe.

Pôvodná cena: 5.91 EUR, Naša cena: 5.32 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


(Prečítané 8 170 krát, 1 dnes)

Comments are closed.