google27eaa3905ca3fee3.html

Keď hovoríme o zmene v nás samých, znamená to, že hovoríme aj o nájdení svojej identity. O jej zakotvení vo vlastnej mysli. Každý máme určite svoj pohľad na svoju identitu a jej hľadanie, ale pre inšpiráciu budem citovať autorku, ktorá mňa najviac zaujala v tejto súvislosti. Je jedinečná v tom, že našu identitu spojila s čakrami a tak im dala ešte jasnejší a hlbší význam. Je to Judith Anodea, ktorá v knihe Východné telo, západná myseľ tvrdí, že identita je trvalo sa meniaci a rastúci prejav ducha. Bez nej je naša sila príliš rozptýlená, ale keď na nej príliš lipneme, stávame sa obmedzenými.

Keď naše práva zostanú nedotknuté (Sedem práv, o niekoľko riadkov nižšie ich nájdete), alebo sme ich dokázali získať naspäť, máme dobré šance uchopiť našich sedem základných čakrových totožností, z ktorých každá buduje na tej, ktorá leží pod ňou v stále sa rozširujúcom vzorci rozsiahlejších systémov. Predtým ako si vymenujeme tieto identity, je užitočné posvietiť si na koncept identity samej, pretože je to chúlostivý, ale dôležitý koncept v psychológii ako aj v duchovne.

Identita nám dáva zmysel. Neustále hľadáme zmysel nielen svojho bytia, ale aj zmysel vec a dejov okolo nás, pretože ten nám prezrádza, ako máme pôsobiť/konať. Tým, že identifikujeme dažďové oblaky, vieme že máme vytiahnuť okná v aute alebo si vziať dáždnik. Keď sme chorí, či mrzutí, snažíme sa identifikovať príčinu. Každá z čakier je priradená k určitej identite, ktorá vzniká vývojovo ako dospievame životom. Každá identita v sebe zahŕňa identity predchádzajúcich štádií. Rozširovanie nášho chápania identity je jedným z kľúčov ako rozšíriť naše vedomie z jednej čakry ku ďalšej a stávať sa celistvými.

Identity môžeme metaforicky vidieť ako vrstvy oblečenia ako spôsob zakrytia podstaty – našej duše naspodku. Nie je problém mať oblečenie – potrebujeme rôzne „outfity“  na rôzne príležitosti, od džínsov cez smoking až k sexy spodnej bielizni. Problém je, keď si myslíme, že oblečenie je to, čo v skutočnosti sme a preto si ho nikdy nevyzlečieme. Keď sme tak ponorený do týchto identít, že si ich pomýlime s Ja, ktoré leží pod nimi, tak sme sa zasekli na určitej úrovni. Pomýlili sme si oblečenie s telom samým – nechceme ho odstrániť, bojíme sa ukázať nahotu pod ním. Na druhej strane ak sa vôbec nedokážeme identifikovať  s určitou úrovňou, tak vieme, že nás tam čaká nejaká práca. Hľadať si prácu v špinavých džínoch či pracovať na záhrade vo večernom oblečení je nevhodné – ak to je všetko, čo dokážeme, sme hrozne obmedzení. Čakrové identity môžu byť pozitívne alebo negatívne, oslobodzujúce alebo uväzňujúce. Sú naraz skutočné a falošné. Sú skutočné, lebo sú skutočnými časťami, pritom sú falošné pretože netvoria celok. Tu je zoznam čakier a ich skutočný význam podľa Judith. Túto časť si treba prečítať dva razy. Nie je taká bežná ako strach z katastrof, ale pre náš vývoj v ďalších rokoch je mimoriadne dôležitá.

Muladhara: Právo byť tu

Tak, ako je táto čakra základnou čakrou, tak prináša bázu pre uplatňovanie ostatných práv. Bez práva – byť tu – sa dá vymôcť len málo ostatných práv. Toto právo je založené na inštinktívnom pocite, že máme právo existovať tu a teraz. Veľa ľudí má problém s týmto právom, nech sa zdá akokoľvek základné. Riešia také otázky ako – máme právo zaberať priestor? Máme právo prezentovať vlastnú individualitu? Máme právo starať sa o seba? Právo byť tu tvorí základ nášho prežitia a bezpečia. Dôsledkom tohto práva je právo mať / vlastniť. Hlavne mať to, čo potrebujeme na svoje prežitie. Môžem pochopiť moje právo byť tu, ale stále môžem mať problém dovoliť sám sebe mať čas na seba, mať potešenie, mať peniaze, mať  majetok, mať lásku alebo mať pochvalu. Neschopnosť mať niečo je ako vlastniť knižnicu bez poličiek. Keď sa v systéme nenachádza miesto na uchovanie vecí  a chýba efektívny proces na ich dosiahnutie, nachádzame sa v trvalom stave deprimácie – a to aj keď je nám ponúknutá pomoc. Nechcené dieťa pochybuje o jeho práve byť tu, a môže mať ťažkosti so zaobstaraním nevyhnutností v neskoršom živote. Keď sme bez jedla, oblečenia, prístrešku, tepla, zdravotnej starostlivosti alebo zdravého životného prostredia, naše právo mať je obmedzené. Následne pod vplyvom okolností často spochybňujeme toto právo vo svojom živote. Právo mať dáva a utužuje schopnosť obsahovať, držať, nechať si a prejaviť sa – všetko aspekty zdravej prvej čakry.

Svadhištána: Právo cítiť

Súvisí s druhou čakrou. Kultúra ktorá pohŕda emocionálnym vyjadrovaním alebo pokladá citlivosť za slabosť narušuje naše základné právo cítiť. V rodinách kde deti neplačú a dospelí sa stále tvária, že je vždy všetko v poriadku, len emócie sú v neporiadku – „Nemáš právo byť nahnevaný.“ „Ako môžeš takto vyjadrovať svoje city? Mal by si sa hanbiť!“ „Chlapci neplačú.“ – sa oberajú o jedno zo svojich základných práv. Tieto druhy zákazov porušujú naše základné právo cítiť. Cítenie je cesta, ktorou získavame dôležité informácie o našom stave. Keď sa naše právo cítiť naruší, strácame kontakt so sebou samým, stávame sa meravými a necitlivými. A tak nemôžeme súcitiť ani s ostatnými. Dôsledkom tohto práva je právo chcieť. Je to jasné, ak nie sme schopní cítiť, je veľmi ťažké vedieť čo chceme. Aj naše právo mať potešenie zo zdravej sexuality je intímne prepojené s naším právom cítiť.

Manipura: Právo konať

Tretia čakra je čakrou našich činov. Kultúry s úzko definovanými vzorcami správania, či silným náboženským vplyvom narúšajú právo konať cez strach z trestu a vynútenie slepej podriadenosti. Väčšina ľudí nasleduje stopy iných, obávajúc sa inovovať, obávajúc sa chybných krokov a tak sa oberajú o možnosť slobodnej tvorby. Keď je naše právo konať obmedzené, naša vôľa a spontánnosť je obmedzená tiež. V súvislosti s týmito obmedzeniami klesá naša vitalita. Toto neznamená, že tretia čakra sa prejavuje nezmyselnými či vrtošivými činmi. To znamená len toľko, že potrebujeme slobodu na to, aby sme si mohli vyvinúť našu vnútornú autoritu. Dôsledkom tohto práva je právo byť slobodný.

Anahata: Právo milovať a byť milovaný

Najviac škôd v tejto oblasti sa vytvára v rodine. V rodine môže byť toto právo poškodené akoukoľvek neschopnosťou rodičov milovať a starať sa o svoje deti. Niekedy táto neschopnosť postihuje celé rody. Kultúrne sa poškodenie prejavuje v neprijatí inakosti. Právo milovať je ďalej poškodzované rasovou neznášanlivosťou, kultúrnymi predsudkami, vojnou a všetkým čo ľudí rozdeľuje a vnucuje im neúctu k „nepriateľom“. Ako bumerang to prináša slabú sebaúctu, zlomenú vôľu a neschopnosťou slobodne komunikovať. Ako centrálna čakra v systéme siedmych, právo milovať sa naruší len čo je stratené alebo porušené hociktoré z ostatných práv.

Višudha: Právo vyjadrovať (sa) a počuť pravdu

Súvisí s našou piatou čakrou. Toto právo sa stáva poškodeným, keď nám nie je dovolené vyjadrovať sa pravdivo v našej rodine. „So mnou sa takto nerozprávaj, chlapče!“ „ O takých veciach sa v našej rodine nediskutuje.“ „Kým ťa ja živím, nechcem o tom počuť ani muk!“ Poškodzovanie tohto nášho práva zahŕňa aj to, keď nie sme vypočutý, keď sa vyjadrujeme, aj to keď nás klamú, alebo sa k nám nesprávajú čestne. Keď nás naši rodičia, naša kultúra, alebo naša vláda klamú, keď musíme skrývať rodinné alebo firemné tajomstvá, to všetko je zneužitie tohto práva. Naučiť sa jasnému dorozumievaniu je dôležité pre znovuzískanie tohto práva.

Adžna: Právo vidieť

Toto právo je poškodené keď je nám povedané, že to čo vnímame nie je skutočné, keď sú pred nami niektoré veci úmyselne skrývané alebo popierané (napr. dedičné choroby, milenci partnerov, či rodičov, alkoholizmus rodičov), alebo keď je spektrum nášho obrazu zúžené. Sme naučení dívať sa na svet iba z jedného uhlu. Trebárs z pohľadu vedy, alebo „demokracie“, starého sveta. Keď deti vidia veci, ktoré sú nad ich možnosťami chápania, alebo keď sú často vystavené scénam, ktoré ich zraňujú a desia. Deti si potom znižujú svoju vlastnú schopnosť vidieť. Toto môže zasiahnuť fyzický zrak a aj jemnejšie psychické vnímanie.

Sahasrara: Právo vedieť

Toto zahŕňa právo na presné informácie, právo na pravdu, právo na vedomosti a jednoducho právo vedieť, čo sa deje. Vzdelanie je pravdaže dôležitou časťou vedomostí, ale iba časťou, rovnako je iba časťou zber informácií. Patria sem aj rovnako dôležité duchovné práva jedinca – právo spojiť sa s duchovnom akýmkoľvek spôsobom, ktorý pokladáme za vhodný. Nanútenie duchovnej dogmy, či „národného“ náboženstva narúša osobné a duchovné práva našej siedmej čakry. Odopierať ľuďom informácie a vzdelanie, vytvárať tajné služby a nekontrolovateľné organizácie znamená znefunkčnenie prirodzenej zvedavosti siedmej čakry.

Erica di Orendi 

(Prečítané 907 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.