google27eaa3905ca3fee3.html

Dnes v čase internetu, blogov, web stránok, informatiky a ďalších komunikačných zdrojov by sa, či už pre zlepšenie úrovne svojho koníčka alebo pre interesantnosť a zrozumiteľnosť vlastnej tvorby, mali autori oboznámiť s pravidlami tvorivého písania. Pripravila som pre vás malý rýchlokurz tejto zručnosti. Aj keď je rozhovor kráľom, čiže vrcholom autorského diela, začnem práve pri ňom, pretože rozhovory so zaujímavými ľuďmi z vášho okolia by mohli obohatiť blog Eugeniky.

Tvorba rozhovoru- interview

Skôr ako sa pustíte do rozhovoru, zamyslite sa nad tým, či nepreceňujete svoje sily. Pri tvorbe rozhovoru sú totiž veľmi dôležité individuálne kvality tvorcu. Nejeden frekventant mojich kurzov spočiatku tvrdil, že najľahšie sa dá urobiť rozhovor. „Každého sa predsa môžem na niečo opýtať a každý má niečo zaujímavé, čo vie, videl, počul alebo čítal.“ – tvrdili. To je síce pravda, ale práve tam je pudlo problému. Iba empatická osobnosť a človek s rozhľadom dokáže urobiť rozhovor tak, aby bol zaujímavý aj pre širšie publikum, nielen pre dvojicu pýtajúci sa a odpovedajúci. Skecnúť s niekým, neznamená vedieť robiť rozhovor.

Všetko sa začína výberom respondenta. Autor rozhovoru musí poznať tému, o ktorej je reč, musí mať všeobecný prehľad, schopnosť hľadania súvislostí, tvorivosť, schopnosť zaujať interviewovaného. Jeho silnou zbraňou je empatia, ktorá umožní vytvoriť otvorený, priateľský rozhovor. Je potrebné vytvoriť takú atmosféru, aby osoba, ktorej sa pýtame nadobudla pocit, že môže hovoriť slobodne o všetkom. Autor nesmie klásť mantinely slobodnému prejavu ani tónom svojho hlasu, intonáciou, pohľadom alebo neverbálnymi znakmi.

Moralizovať, poúčať, vyvyšovať sa, uplatňovať svoje ego tým, že namiesto jasnej a stručnej otázky sa pýtate spôsobom prednášky (aby všetci vedeli, že tomu rozumiete).Akýmkoľvek spôsobom posudzovať názor respondenta alebo ho neustále hodnotiť napríklad slovami: to je pravda, áno, je to tak, toto je veľmi nezvyčajné, veľmi dobrý názor, krásna myšlienka, to bol pekný príklad, výborne vymyslené, to naozaj nie je vhodné…Rovnako neprofesionálne je odvolávať sa na auditórium. „Naši čitatelia by chceli vedieť, divákov zaujíma, verejnosť by sa mala dozvedieť…“ Poslucháč, čitateľ alebo divák by si mal pri čítaní, alebo sledovaní hodnotenie tvoriť sám, podľa svojho vlastného hodnotového rebríčka.

Dôležitý je aj výber témy. Vyhral ten, kto zaujme navrhnutou témou a umožní publiku za krátky čas, alebo na malom priestore (podľa toho, či ide o audiovizuálne médium alebo o printové médium) veľa sa dozvedieť.

Dôležitý je zámer

Dôležitý je zámer – ako vravia v Česku – čo chce básník říci. Tak ako pri každom literárnom diele treba aj pri tvorbe rozhovoru pracovať cielene, mať pripravený scenár odkiaľ a kam povedieme rozhovor a treba vymyslieť aj pointu alebo vyvrcholenie. Samozrejme toto všetko má svoje odborné pomenovanie a učili sme sa to aj na základnej škole, len nám to akosi vyšumelo z hlavy. Tak to berte ako malú pripomienku. Rovnako ako správu o tom, že respondentovi môžete dávať otázky otvorené, zatvorené, dichotomické, faktické, vysvetľujúce, zdôvodňujúce, navádzacie, hypotetické, alternatívne, koordinujúce, doplňujúce, pomocné. Nie všetky sú vždy férové. Hlavne sa snažte, aby boli vaše otázky obsažné, stručné, živé a dynamické. Veľmi dôležitá je dynamika rozhovoru a tú určuje sila vašej osobnosti.

Všetko, čo má začiatok, má aj svoj koniec. Ten by nemal byť typu: máme posledné dve minúty, tak povedzte ešte niečo našim divákom, poslucháčom, čitateľom alebo: no a čo by ste ešte povedali na záver…

Viete, čo by ste mali mať na zreteli pri tvorbe rozhovoru?

Mali by ste mať vždy prirodzenú úctu a rešpekt k respondentovi. Rozhovor neprepisujte mechanicky, ale ani cez svoje pochopenie, to často mení slovník respondenta. Je veľmi dôležité pre autentickosť rozhovoru, aby ste nechali slovník a štylizáciu respondenta v pôvodnej podobe, alebo len málo zmenenej. Dobre je v perexe uviesť atmosféru rozhovoru a čosi viac o osobe respondenta z vášho pohľadu, aby bolo jasné, aký máte k nemu vzťah a čo si na ňom vážite. Pre úplný obraz môžete v zátvorkách uvádzať, čo robí respondent pri rozhovore (smiech, melancholické zamyslenie, tečú mu slzy po tvári, ironický tón…). Samozrejme, ak nerobíte rozhovor na kameru.

Dobré je, dielo autorizovať. Ľudovo povedané: dám to „pre istotu“ prečítať tomu, s kým som rozhovor robila. Nebuďte prekvapení, ak respondent nespozná svoje odpovede. Vtedy sa radšej zamyslite nad svojím egom. Človek totiž často počuje iba to, čo chce počuť a píše len po úroveň svojho vedomia. Ak sa vám to stane častejšie, na chvíľu radšej zabudnite na žurnalistiku, hoci aj amatérsku. Ale nehádžte flintu do žita! Život je zmena a možno o rok o dva budete robiť najlepšie rozhovory na svete.

Podľa čoho si vyberáme „obeť“ nášho rozhovoru?

Je odborník na tému, ktorú chceme sprostredkovať

Vzácny človek, ktorého dobre poznáme

Je amatér, ale dlhšie sa zaoberá špecifickým problémom, disponuje faktami, ktoré my nemáme.

Je známou a populárnou osobnosťou, ľudia ho milujú a berú si z neho príklad, môže to byť herec, športovec, spisovateľ, básnik, politik, ale aj váš sused, ktorého pozná celé mestečko pre jeho šarm, charizmu, múdrosť, humor, aktivity.

Túžime druhým sprostredkovať poznanie človeka, ktorého si mimoriadne vážime, hoci len preto, že je dobrý otec a má čo poradiť ďalším „hľadajúcim“ otcom.

Ak je rozhovor príliš dlhý, dá sa prerozprávať do monológu, v ktorom jasne oddeľujeme svoj názor od citácií respondenta.

 *

Erika Vincoureková

Autorka je mediálny expert a je lektorkou kurzov Tvorivého písania, Žurnalistika v kocke (pre tých, ktorí chcú pracovať v médiách alebo sa pripravujú na školy s masmediálnym, filozofickým, politickým, pedagogickým zameraním) a Komunikácie 2012 (Ty si ja a ja som ty- v každom je všetko).

Prihlásiť sa na kurz alebo nechať ohodnotiť svoje prvotiny, rozhovory, články môžete na adrese erika.vincoureková@gmail.com

 *

Odporúčam túto vynikajúcu knihu:

Sun Light – Energia myšlienok – Kniha popisuje princípy a metódy tvorivého myslenia, vďaka ktorým môže človek zmeniť svoj život a rýchlo dosiahnuť vynikajúce výsledky na každom kroku. Myšlienka má obrovskú silu a je základom všetkého bohatstva našej civilizácie. Kontrola vlastných myšlienok pomôže človeku nielen k úspechu, prosperite a harmónii, ale zároveň mu umožní, aby plnohodnotne prežíval svoj život.

Pôvodná cena: 6.30 EUR | Naša cena: 5.67 EUR Ušetríte: 0.63 EUR | Zľava: 10%

*

*

(Prečítané 957 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.