google27eaa3905ca3fee3.html

Ja s pani Barbarou Ann Brennan

Predtým ako Vám porozprávam o akreditovanej liečiteľskej škole Barbary Brennan (BBSH), rada by som Vám najprv predstavila Barbaru Ann Brennan, zakladateľku tejto jedinečnej alternatívnej vysokej školy, založenej v New Yorku v roku 1982.

Barbara Ann Brennan je liečiteľka, psychoterapeutka a vedkyňa, ktorá sa pôvodne venovala vede. Na základe ukončeného univerzitného štúdia v obore atmosferickej fyziky, pracovala ako vedecko-výskumný pracovník v NASA v Goddardovom centre kozmických letov.  Venuje sa práci s ľudským energetickým telom a spolupracovala pri výskumoch organizovaných Drexelovou univerzitou a Inštitútom pre New Age (Nový Vek), kde aj absolvovala kurzy bioenergetickej terapie. Jej najznámejšou knihou je kniha „Ruky Svetla“, ktorá je preložená do viacerých jazykov.

Od založenia školy tu vyštudovalo už tisíce študentov od alternatívnych liečiteľov, terapeutov, doktorov medicíny ako aj profesionálov z iných odvetví vedy a techniky. Základné štúdium na tejto college je rozdelené na štyri roky. Prvý rok sa zameriava na objavovanie a hľadanie seba samého, na prácu s otázkou „Kto som?“, druhý je hľadaním spojenia, vzťahov medzi sebou a druhými ľuďmi ako aj duchovnými bytosťami, „Kto som vo vzťahu k druhým?“.  Tretí rok sa zameriava na prehlbovanie vzťahu k samému sebe vo vzťahu k Univerzálnej energii a štvrtý je neuveriteľný rok plný transformácie s pochopením hlbších súvislostí a prepojenia nášho ja, čo znamená našej psychickej a fyzickej úrovne s energiami, ktorými sme sa zaoberali v predchádzajúce roky.

Čo ma viedlo k rozhodnutiu začať štúdium na tejto alternatívnej škole

Niekedy sa v živote stávajú náhody, ktoré nedokážeme logicky pochopiť, ktoré Vás dovedú práve tam, kde máte byť, jednoducho ste v správny čas na správnom mieste, a to sa stalo aj v mojom prípade. Život ma najprv odfúkol za veľkú mláku, do USA v roku 1998, kde sme sa s partnerom a prvou dcérkou Diankou presťahovali. Hľadala som samu seba a svoje miesto v živote, veľa sme sa v tomto čase sťahovali medzi Californiou a Floridou a nakoniec sme si našli miesto na dlhšie obdobie na Floride v Miami, kde sa nám v roku 2001 narodila  druhá dcérka Jessica. Častokrát som sa v tomto období zapodievala otázkou zmyslu života “Kto som?“, „Načo som tu?“ a „Odkiaľ som prišla?“. Moje hľadanie odpovedí na tieto otázky, ma vlastne priviedlo do tajov energie a s tým súvisiacim liečiteľstvom. O rok na to sa mi pootvorili dvere s možnosťou začať študovať na BBSH a to tak, že som v pošte našla letáčik o škole Barbary Brennan a spolu s ním aj potrebné finančné prostriedky na štúdium vo forme ponúknutej prvej kreditnej karty v USA a to presne na sumu, ktorá bola potrebná na prihlásenie sa do prvého ročníka. A tak sa môj život začal uberať tým správnym smerom a tak sa to všetko začalo.

Môj prvý rok v škole bol pre mňa veľmi zvláštny, cítila som sa ako malé dieťa, ktoré sa znova začína učiť, pozorovať a chápať svet. Všetko, čo som sa naučila za mlada v škole a v spoločnosti veľmi nezapadalo do informácií s ktorými som prišla do kontaktu na prednáškach a cvičeniach u Barbary Brennan. Predmety ako veda liečenia, prebúdzanie, kreativita a profesionalita liečiteľa nás učili, ako cítiť energiu vo svojich rukách, energetické čakry vo svojom tele, ako sa napojiť na univerzálnu energiu, ako sa jej otvoriť a transferovať ďalej pre klienta, boli pre mňa úplnou novinkou a trvalo určitý čas, kým som sa tejto alternatívnej forme otvorila a bola ju schopná cítiť.

Rozpoznala som svoju masku, ktorú nosí každý z nás, aby sa chránil pred sklamaním alebo odhalením svojho skutočného „ja“. Bojíme sa poznania, kto vlastne sme a bojíme sa zavrhnutia okolím. Naše predstavy o sebe a naše skutočné ja sa líšia a aby sme neboli odhalení, schovávame sa za našu masku, ktorú ukazujeme svetu. Naši rodičia, škola, naša spoločnosť a jej normy nás formujú od začiatku nášho života a zavrhujú alebo zosmiešňujú naše túžby, záujmy, naše „ja“, čo má za následok vytvorenie falošnej osobnosti a potláčanie seba samého. Odhalenie masky má veľký význam a je nevyhnutný pre zdravý psychologický a duševný rast každého jednotlivca.

Druhý rok sa niesol v kontakte s druhou čakrou – našimi emóciami, kreativitou a sexualitou a bol aj veľmi radostný ako aj bolestivý, pretože prišli na rad moje blokované emócie, ktorých som si ešte vtedy nebola plne vedomá. Naučila som sa vnímať astrálny svet aj s jeho bytosťami, naučila som sa ako sa na nich nakontaktovať a transformovať ich frekvencie a tým liečiť. Bol to veľmi radostný a šťavnatý rok plný života, hudby a tanca, kedy sme stále prehlbovali vzťah k samému sebe ako aj k ostatným. Od tohoto obdobia som začala mať hlbší vzťah k hudbe a k tancu, ako forme liečenia a terapie, preto aj organizujem šamanské tancovanie, ako radostnú formu nadviazania kontaktu so sebou samým, na svoje emócie, svoje telo a Matku Zem.

Tretí rok mal odlišnú energiu, bol to rok napájania sa na univerzálnu energiu pri ktorom som používala silu zámeru, silu myšlienky.  Naučila som sa vnímať rozdiely mojim zdravým a nezdravým egom. Začala som sa učiť „byť vedomá“ a vnímať samu seba ako ľudskú bytosť, ktorá tvorí nielen svoj svet ale aj realitu naokolo a všetko, čo sa v mojom okolí deje, či už pozitívne alebo negatívne je aj mojim pričinením. Každý z nás je tvorcom našej spoločnej reality v ktorej žijeme. To, čo sa odohráva v našom vnútri  sa odohráva aj vo svetovom meradle.

Pod pojmom „byť vedomý“ rozumiem žiť život tu a teraz v tomto okamžiku, pretože minulosť ani budúcnosť neexistuje a prítomnosť je jediné, čo máme a je to teraz, tento moment v čase a priestore kedy tvoríme. Byť vedomá je uvedomenie si tohoto okamžiku, tohoto tela, počúvať, vidieť, voňať a cítiť svet, život, lásku v nás, našom okolí a v druhom človeku. Každučký, čo i len najmenší zvuk, pohyb má zmysel, vedomie a zámer. To sa mi samozrejme nepodarilo naraz, bol to pomalý proces, cez ktorý som musela prejsť, aby som sa dostala na dnešnú úroveň môjho vedomia.

Medzi inými som sa naučila rozpoznávať a vnímať pulz života, počúvať svoje „vyššie ja“ a odhaliť „nižšie ja“, našla som môj životný cieľ, odhalila som svoje najzraniteľnejšie miesto a spoznala som v sebe hlboko vryté a skryté normy správania sa, ktoré už neboli dávno potrebné a brzdili môj duševný rast. Naučila som sa načúvať sebe a svetu, mojim blížnym, mojim klientom. Pochopením a odbúraním mojich chybných predstáv som sa bola schopná otvoriť novej energii, ktorá je všade naokolo a čaká iba na náš pokyn, na naše povolenie aby nás prestúpila. Veľmi dôležité je pochopiť skutočnosť, že pokiaľ si doma neupraceme, domom myslím svoje telo, svoju psychiku, svoje názory, nemôžeme očakávať prílev novej energie. Tam, kde je tma vo forme strachu, hnevu, smútku a iných emócií, nie je miesto pre svetlo. Nevyjadrené emócie, či už pozitívne alebo negatívne, traumatické zážitky, podvedomé sebadeštruktívne názory, neprejavenie alebo negovanie samého seba. Tieto blokujú prirodzený zdravý tok energie a predstavujú obrovskú škodu našemu zdraviu.

Štvorročné štúdium som ukončila v roku 2007 v Miami ako prvá Slovenka.  Štúdium u BB bola intenzívna a každodenná práca na sebe, počas 4 rokov som prešla hĺbkovou očistou, tak ako nikdy predtým. BBSH bola pre mňa úžasná, život meniaca skúsenosť, kedy som si začala plne uvedomovať svoj život a pozerať sa na neho z nového uhla.  Môj život sa zmenil od základov k lepšiemu a plnohodnotnejšiemu. Neľutujem jedinej hodiny, ktorú som strávila pri písaní úloh, pri hľadaní svojho strateného ja alebo pri učení nových liečebných techník. Vďaka mojim osobným skúsenostiam môžem teraz mojim klientom pootvoriť dvere k ich vlastnému liečeniu, k oslobodeniu sa od predsudkov, od strachu a ostatných emócií, ktoré sú živnou pôdou pre vznik fyzických a duševných chorôb. Mojou cestou života, ktorú som si zvolila je láska ako základná hybná sila celého Vesmíru.

Viac tu: http://www.alicia.sk/index.html

(Prečítané 2 481 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.