google27eaa3905ca3fee3.html

Ronja„Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
To je môj jarný krik! Keby som nekričala, tak by som pukla.“

Milujem tento divoký výkrik z hrdla malej Ronii vo filme „Ronia, dcéra lúpežníkov“, ktorý bol natočený podľa knihy Astrid Lindgrenovej. Vždy, keď ho počujem, prebudia sa vo mne všetky životné šťavy a kričím s ňou tiež. Tento výkrik totiž vystihuje celú tému môjho jarného zamyslenia sa nad hnevom. Obsahuje v sebe štyri základné, s hnevom súvisiace prvky: JAR, KRIK, NEkričala (myslím tým zápor) a PUKNÚŤ. Nimi som aj nazvala štyri odstavce tohto článku.

JAR

Jar je stelesnením zmeny. Snáď nikdy v roku nepociťujeme tak silnú silu premeny, ako na jar. Je to energia, ktorá mení, na jar akoby sa karta obrátila, zmena, ktorá po zime nastáva, je naozaj intenzívna. Vždy, keď v živote zažívame zmenu, zažívame v sebe malú jar.

Náš život je primárne spojený so ZMENOU. S pohybom, motiváciou, vývojom, harmonickým tokom energie. Zmena je to, čo robí život pestrejším, dynamickejším, zmena prináša novú energiu, nové možnosti, nové obzory, zmena ukončuje nefunkčnosť starých javov, vzorcov, tendencií… Zmena je však aj čosi, čo môže totálne nabúrať zaužívané cestičky, a to môže pri našom nepochopení pôsobiť hrozivo a nebezpečne. Môže dôjsť k zmene vecí od základu, a na to nemá každý odvahu a silu.

Ak má zmena nastať, musí jej predchádzať niekoľko štádií: STAV, ktorý zmenu vyžaduje, PORYV, ktorý túžbu po zmene prinesie, PRIJATIE, že zmena je nutná, ROZHODNUTIE podnietiť okolnosti k zmene, a ODVAHA zmenu vykonať. Toto všetko sa môže udiať veľmi spontánne a rýchlo (napríklad: tento televízny program sa mi nepáči, tak ho prepnem), alebo môže trvať aj celé roky (napríklad: spoločenský systém, ktorý evidentne nefunguje a vyžaduje si zmenu, trvá dovtedy, kým sa mnohé okolnosti nenastavia tak, že je k zmene možné dospieť).

Ak niečo nefunguje, či nám nevyhovuje, alebo sa prosto musí vyvíjať iným smerom, zákonite to potrebuje zmenu. Potrebuje to však hlavne energiu, ktorá pomôže tú zmenu uskutočniť. Je to ako rastlina, ktorá celú zimu oddychovala a spevňovala svoje zásoby v koreňoch pod zemou a už je toho tak plná, že musí prísť k zmene. Na jar cíti naliehavý tlak, prenikavosť, snahu rásť nahor a vyvíjať sa. Je to nezastaviteľná sila, ktorá preráža všetky prekážky a pomáha rastline vystreliť na zemský povrch, aby tam mohla realizovať svoj plán – vyvíjať sa v nádhernú kvetinu. Pokiaľ jej niečo stojí v ceste, hľadá si cestu inde. Čím väčšie prekážky sa jej kladú, tým vyvíja silnejšiu energiu, aby svoju potrebnú zmenu uskutočnila. Dosvedčuje to aj pokus s púpavou, ktorej energiu chceli istí experimentátori zablokovať a tak časť lúky, na ktorej rástla, zaasfaltovali. Púpava, typická svojou húževnatosťou, nelenila, trochu sa „naštvala“, energiu prežiť ešte viac zosilnila, prerazila asfalt a rástla si ďalej.

Po zmene túži aj malé dieťa, ktoré už nechce, aby ho ustráchaná babička stále držala za ruku, keď ide po schodoch. Dieťa si verí, chce sa do toho pustiť samo. A čo nastane, keď mu to babička nedovolí? NaHNEVá sa, začne kričať, dupať, udierať ručičkami, trieskať sa o zem. Logicky a správne! Také obmedzovanie naštve aj dospeláka.

KRIK

shout-greenAk teda prirodzenej potrebe prenikať a meniť niečo stojí v ceste, nastáva hnev, zlosť, „naštvatie“, krik – teda snaha preraziť prekážky. Podotýkam, že my to nazývame HNEV, ZLOSŤ, DEŠTRUKCIA, ide však o energiu, ktorá je vo svojej podstate pozitívna a konštruktívna.

Z hľadiska taoistickej filozofie a čínskej medicíny, dávam tieto javy do súvisu s energiou prenikavosti, ktorá sa v čínštine označuje slovom „NU“. „NU“ má ďaleko širšiu konotáciu a nedá sa oklieštiť len slovom ZLOSŤ, či HNEV. V tomto majú jazyky západu veľké rezervy, máme totiž pojmy, ale nemáme významy. A tak často dochádza ku skreslenému pochopeniu vecí a javov. Význam čínskeho slova „NU“ je o niečom, čo náš HNEV postaví hneď do iného svetla. Do svetla pochopenia. V čínštine slovo „NU“ znamená čosi ako „pohybovanie sa proti smeru pôsobenia zemskej príťažlivosti“. A toto „pohybovanie sa proti zaužívanému alebo štandardnému smeru“ je začiatok každého nového života, každého nového nápadu. Je teda potrebné a pozitívne. Energia prenikavosti je na začiatku všetkého vždy potrebná.

Hovorí sa, že začiatky sú ťažké. Sú totiž sprevádzané tým, že ich limitujú zaužívané postupy, postoje, predsudky, skreslené interpretácie (naše vlastné, i okolia) a v neposlednom rade strach zo zmeny. „NU“ v sebe obsahuje energiu, ktorá dokáže prerážať, a teda aj zmeniť čosi, čo pôsobí nemeniteľne. Je to vskutku veľká sila a istý strach je tu aj na mieste. Veď jedna zmena spúšťa reťazovú reakciu ďalších zmien a to väčšina ľudí vníma ako problém. Veď je pohodlnejšie ostať „zaprdený“ v tom, čo ako tak funguje, i keď to už vlastne ani nefunguje – napríklad manželstvo alebo pracovné postavenie. Je bezpečnejšie nedovoliť dieťaťu napríklad vyznávať iné náboženstvo, pretože by sa tým totálne rozložil celý systém rodiny. Je pohodlnejšie byť ticho, než niečo urobiť.

Pohodlnejšie to je, ale je to aj lepšie? Ak nedôjde k zmene, ku ktorej má dôjsť, tak práve vtedy nastáva deštrukcia. Avšak na druhej strane, ak chceme do života priniesť niečo nové, vyžaduje si to odvahu, pretože nie všetci zúčastnení sú tej zmeny schopní a pripravení na ňu. Ak si však zmenu vyžadujú naše potreby, je nutná a práve energia „NU“ jej pomáha.

Keby som NEKRIČALA,…

liver-hnevHNEV – kedy a ako ťa prejaviť, aby si nebol deštruujúci? Aby si sa nezmenil na ZLOSŤ, či až AGRESIU?

Hnev je témou nás mnohých. Vychovávali nás podobné, strachom obmedzované babičky, rodičia nám vštepovali predstavy o tom, že keď sa správame tak, vtedy sme dobrí a keď onak, tak sme zlí, v škole nám bolo málokedy dovoľované prejaviť svoje názory a tak sme buď „držali jazyk za zubami“ alebo sme sa nekontrolovane búrili.

Som teda ešte len v prvom ročníku tejto školy :-), no podarilo sa mi pochopiť, či skôr v sebe precítiť energiu „NU“. Vždy, keď ma začne premáhať hnev, uvedomím si, že je to vlastne „NU“, ktorá nechce nikomu ublížiť, na nikoho nakričať, či vystrčiť zuby. Len ma chce upozorniť na to, že tu čosi nehrá a vyžaduje si aspoň trošku pozmeniť. A tak sa učím pracovať viac s „NU“ ako s hnevom, učím sa zachytávať signály „NU“ včas, pochopiť ich a rozlíšiť jemné odlišnosti medzi ňou a hnevom. To mi pomáha nerozvíjať hnev do nadmerných rozmerov, ktoré majú často s konkrétnou situáciou málo spoločné, pretože sú skôr výsledkom nespracovaných frustrácií z minulosti.

Je všeobecne zaužívané hnev odsudzovať. Je to jedna z najnepríjemnejších emócií. Pri svojej sile dokáže spaľovať. Môže spáliť okolo zúčastnených, ale aj nás samých. Keď sa nahneváme, energia našej pečene, v ktorej energia „NU“ podľa čínskej medicíny sídli, intenzívne vystúpi hore do hlavy, začervená sa nám tvár, z očí nám sršia iskry, slabšiu osobu môže z hnevu dokonca poraziť.

Učíme sa hnev premáhať, dusiť. Matky si vyčítajú, že kričali na svoje deti, i keď mali na to dôvod.

Deti sa boja prejaviť svoj hnev, pretože im to nechceme dovoľovať a boja sa, že by tým prišli o našu lásku. Keď dieťa v škôlke prejaví svoj nesúhlas a frustráciu z niečoho tým, že začne druhé deti napríklad kopať alebo im nadávať, je jednoduchšie zabrzdiť ho osopením, že „to sa nemá, to je zlé…“, než sa zastaviť, pochopiť potrebu „NU“ dieťaťa, prísť veci na kĺb a až potom robiť závery. A tak sa dostávame k akémusi tlakovému hrncu, ktorý si vytvárame tým, že hnev neprejavujeme.

… tak by som PUKLA

liver-hnev2Keby Ronia nekričala, tak by pukla. Sila „NU“ je totiž nutkavá a potrebuje sa prejaviť na povrchu.

Vrátim sa späť k dieťaťu, ktoré chce ísť samo po schodoch. Jeho babička mu v tom kvôli vlastnému nespracovanému strachu alebo nepochopeniu vývoja dieťaťa urputne bráni. A tak sa „NU“ dieťaťa premení vo viditeľný hnev. Čo vtedy zvykne urobiť babička? Miesto toho, aby vnúčikovu odvahu podporila, zaklincuje tento proces tým, že naň nakričí slová typu: „Si ZLÉ dieťa, správaš sa MRZKO, to sa NEROBÍ, neHNEVaj ma!“ A máme to – blok prirodzenému toku energie, snaha potlačiť nepochopený prejav hnevu (prejav „NU“) do úzadia. Ak sa toto v detstve deje pravidelne, dotyčné dieťa má do života o veľký problém postarané.

Priechodnosť emócií je nesmierne dôležitá. Pečeň, ktorá, ako som už spomínala s energiou „NU“ súvisí, má na starosti tzv. priechodnosť v tele. Priechodnosť všetkého – krvi, telesných tekutín, výživy, hormónov…, ale aj priechodnosť našich emócií. Keď emócie neprejavujeme, obraciame ich proti sebe dovnútra, kde nás táto energia môže doslova zožrať. Buď nás úplne zablokuje a staneme sa bábkou ostatných, alebo budeme mať tendenciu hnevať sa viac na seba, než na ostatných, i keď v skutočnosti na to vôbec nie sú dôvody. Ďalšou možnosťou je opak – emocionálny výbuch. Občasný, no za to extra silný.

Prejavený nesúhlas, či malá dávka konštruktívneho hnevu, sú ako filter, ktorý nám dovolí sa trošku takpovediac „vyprdkať“, aby sa nám „nezamotali črevá“, či skôr lepšie povedané – aby sa nám nezadusila naša pečeň. Ak totiž túto energiu neprejavujeme, nakladáme do pečene ako do tlakového hrnca. A ten má len určitú kapacitu, takže po čase nastane obrovské „prásk“.

Normálna dávka hnevu, prejavu nesúhlasu, a teda prejavu potreby niečo zmeniť, pomáha aj ostatným ľuďom – našej rodine, známym, či spolupracovníkom – zorientovať sa v tom, čo nám vyhovuje a čo nie. Ak prejavíme svoj hnev vtedy, keď je ešte len v štádiu „NU“ a nie v zlosti, ak ho teda prejavíme na začiatku riešenia nejakého problému, tak je znesiteľný aj pre nás, aj pre ostatných zúčastnených. Pokiaľ sme však naučení túto energiu prehltnúť, udusiť, pretože sa bojíme reakcie ostatných, alebo nás učili svoj hnev neprejavovať, pretože je to „neslušné“, tak po čase môžeme naozaj puknúť.

V určitých kruhoch sa hnev dokonca považuje za prejav duchovnej nezrelosti. Myslím však, že pokiaľ je v štádiu „NU“, tak práve naopak – schopnosť cibriť si vnímanie odtieňov energie „NU“ a zmysluplne ich v živote používať, môže byť duchovnou cestou.

Koniec

Tip našej redakcie na knihu:

Adam J. Jackson – Obrat k lepšímu – Kniha rozpráva o tom, ako sa dá v nešťastí, smole a zlých situáciách objaviť skryté výhody a vyťažiť z nich maximum. Na základe mnohých skutočných príbehov slávnych osobností aj menej známych ľudí autor skúma, ako nás život vedie k zmene a k rastu aj aké vlastnosti a postoje sú predpokladom pre to, aby sme mohli zmeniť pády na vrcholy a všetko vždy obrátiť v prospech vyššieho dobra.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 7.92 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.98 EUR

(Prečítané 1 956 krát, 1 dnes)
 

One Response to HNEV JE VO SVOJEJ PODSTATE KONŠTRUKTÍVNA ENERGIA

  1. Ivan Ďatko píše:

    Dobry clanok, ja k teme hnevu teraz citam tuto knihu :
    Verena Kast: Hněv a jeho smysl – Podněty k seberozvoji
    http://www.martinus.sk/?uItem=93801