google27eaa3905ca3fee3.html

menstruation-womanPre časopis Vitalita som v roku 2009 písala sériu článkov, fyzických cvičení a rád pre ženy trpiace menštruačnými bolesťami. Ja sama som málokedy bolesťami počas menštruácie trpela. Malo to asi niekoľko dôvodov. Nežila som v prostredí, v ktorom by som v čase dospievania nadobudla pocit, že menštruácia je niečo otravné, hanebné, či bolestivé. V puberte som sa intenzívne venovala indiánskej filozofii, vďaka čomu som v hĺbke svojej duše precitla a pochopila dôležitosť ženského menštruačného cyklu. Prijala ho ako niečo prirodzené, posvätné, ako bytostnú súčasť mňa, ako niečo, za čo som vďačná. A tak vnímam svoj cyklus dodnes – spája ma s chodom a zákonitosťami prírody. Pripomína mi, že som jeho súčasťou. Ak sa bolesti objavia, vždy je to pre mňa signál, že som niečo prešvihla a možnosť, aby som sa pozastavila a spomalila.

Keďže ma niekoľko žien poprosilo, aby som tie články skompletizovala, činím tak týmto spôsobom. Cvičenia vzhľadom na obmedzenosť tohto webového programu neuvádzam, takže sa dostávate iba ku myšlienkam a radám ohľadne stravy, bylín, či celkového nazerania na život.

Myšlienky a rady pre fyzickú a psychickú symbiózu ženy s vlastným menštruačným cyklom.

Vždy nám spôsobuje bolesť to, čo sa bránime prijať. Mnohé ženy trpíme bolesťami počas menštruácie len preto, že nie sme z nejakého dôvodu schopné prijať túto dôležitú časť svojho ženstva. Máme do svojich myslí i tiel naprogramovanú informáciu, že tieto dní sú otravné, nepríjemné, bolestivé, nečisté…, že sú problém. Proti menštruácii v podvedomí bojujeme, odmietame ju a naše telo na to reaguje. Reaguje bolesťou, pretože bolesť je jednou z rečí, ktorou telo prosí o našu pozornosť.

Menštruačný cyklus je normálny

Príroda, Boh, či akokoľvek to nazvete, určite nestvorili ženu na to, aby trpela, aby sa každý mesiac trápila v bolestiach. Ak si to myslíme, alebo ak sme sa stretli s touto mylnou myšlienkou a dovolili jej aspoň čiastočne preniknúť do nášho podvedomia, dali sme tým menštruačným bolestiam a problémom s pravidelnosťou cyklu, zelenú. Príroda miluje všetky bytosti rovnako, nikoho netrestá, a bolesť nám prináša ako informáciu o tom, že niečo nie je v poriadku, mimo normál. Že sa máme zastaviť, ponoriť sa do nej a vypočuť si, čo nám „hovorí“. Cyklus ženy v poriadku je. Krv ako archetypálny symbol k žene bytostne patrí a rytmus pravidelnosti cyklu ju hlboko prepája s rytmickými cyklami mesiaca a Zeme. To ženu, pokiaľ to dovolí, pomáha silno energetizovať, čerpať silu z prírody i zo svojho vnútra. Doprajme si počas menštruácie vnútorný pokoj.

Vlny cyklov prírody

Múdrosť a pozitívnu silu energie menštruačného cyklu môžeme získať tak, že sa naladíme na jeho vlny. Každý mesiac môžeme oslavovať zdroj našej ženskej sily, a to prijatím faktu, že sme bezprostrednou súčasťou tvorivého zemského procesu, súčasťou jedného z najzákladnejších pozemských cyklov.

Makrokozmické cykly prírody, ako je napríklad príliv a odliv, ale aj všadeprítomné zmeny ročných období, sa v menšej miere odrážajú v menštruačnom cykle jednotlivých žien. Mnohé kultúry nahliadajú na menštruačný cyklus ako na posvätný. Je symbolom tvorby. Pravidelné dozrievanie vajíčka raz za mesiac a následné tehotenstvo alebo menštruačné krvácanie, zrkadlia proces tvorby ako takej a žena má tu česť byť toho výsostnou súčasťou. Nalaďme sa na tento proces s pokorou. Spomaľme tempo, v prvý deň menštruácie sa šetrime, doprajme si ponoriť sa do svojho vnútra, uvedomme si svoje potreby, prepojme sa so svojim vlastným telom.

Menštruácia je očistou tela i duše

Ak chce žena žiť v súlade so svojim cyklom, tak by mala pociťovať vďaku za možnosť takejto pravidelnej očisty, ktorú jej organizmus vykonáva tak povediac „za ňu“. Spolu s neoplodneným vajíčkom, ktoré už v sebe žena nepotrebuje, s časťami sliznice a krvou, sa žena zbavuje toxínov, ale aj podvedomých stresov. Je to eliminácia niečoho, čo už nepatrí telu a ani duši. Muž túto možnosť nemá. Preto si to vážme a využívajme naplno ako našu „ženskú výsadu“.

Žena, prirodzene napojená na cyklus mesiaca, je súčasťou jeho svetlej, ale aj temnej stránky. I temnotu svojej duše, svojej existencie si treba dokázať užiť naplno. V období novu, ktorý by sme v živote ženy mohli prirovnať k menštruácii, ide v prírode o očisťovanie. Všetok život sa prečisťuje, revitalizuje a celkom premieňa. Ide o akúsi zhodu so svojou najvlastnejšou podstatou. Žena sa v tom období potrebuje ponoriť do seba. Je prirodzené, že v tomto štádiu tohto procesu sa nemusí cítiť najlepšie, na povrch sa vyplavujú mnohé utlačené túžby, priania, podstatné potreby ženskej duše a pýtajú o pozornosť. A jedinou cestou ako nekončiť v bolestiach a utrpení, je túto dočasnú temnotu prijať a tešiť sa, že v nej sme schopné načerpať novú silu, očistiť sa. Nebojovať proti nej, pretože po tme vždy príde svetlo.

moonLadyBloodNaučme sa „vypínať“

Prečo je menštruácia schopná „vyradiť“ mnohé ženy z „prevádzky“? Prikovať ich k posteli, v bolestiach a depresiách ich donútiť prežiť celý deň? Výskyt všetkých chorôb spojených so stresom, ako je napríklad premenštruačný syndróm, či bolestivá menštruácia, by sa do istej miery znížil, keby sme sa jednoducho jeden krát do mesiaca naladili na múdrosť vlastného tela a riadili sa ňou. Naše telo nám hovorí: „Vypni, práve vykonávam extrémne náročnú prácu pre očistu tvojho tela. Potrebujem pokoj.“

Eliminácia neoplodneného vajíčka z tela, súčasne so zbavovaním sa toxínov a emočných stresov, nie je pre organizmus jednoduchá záležitosť. Vyžaduje množstvo energie, ktorú treba následne revitalizovať. Čo však robí moderná žena? Bez chvíľky zastavenia chystá raňajky pre celú rodinu, uteká do práce, kde tak ako po ostatné „normálne“ dni vydáva obrovské množstvo energie, zvyšujúce sa so stresom v práci, v doprave, v obchode …

Žena toho síce znesie veľa, ale ignorácia potreby zastaviť sa, či aspoň výrazne spomaliť, sa jej po čase vráti v podobe bolestí prichádzajúcich s menštruáciou. Telo žiada o oddych, o iný stav; a my by sme sa mali tú žiadosť naladiť a nie ju ignorovať. Pokúsme sa naorganizovať si voľný (alebo aspoň pohodovejší) prvý deň menštruácie. A to pravidelne! Nech nemusíme dostať „nútené voľno“ od svojho tela. Doprajme mu regenerovať s vďakou za to, že pre nás toľko toho robí.

Zastavme sa a počúvajme, dovoľme si so svojim cyklom splynúť

Mesiac ovplyvňuje toky tekutín v oceánoch a rovnako aj telesné tekutiny v ľudskom tele. Náš kreatívny biologický a psychologický cyklus sa riadi mesačnými fázami. Imunitný systém reprodukčných orgánov je taktiež cyklického charakteru. Počúvajme ako menštruačný cyklus s nami hovorí. Existuje blízky vzťah medzi psychikou ženy a funkciou jej vaječníkov. Mnohé experimenty dokázali, že práva mozgová hemisféra, súvisiaca s intuitívnym vedením, je v období pred menštruáciou aktívnejšia než ľavá. Inak sa podvedome správame pred ovuláciou, kedy sme viac otvorené svetu okolo, sme viac aktívnejšie, a inak sa cítime pred menštruáciou. V predmenštruačnej fáze sme vo väčšom súlade s tým, čo je pre naše životy dôležité. Sme možno viac uzavretejšie, zamyslenejšie. Je to obdobie, kedy prenikáme ku schopnosti poznať a zmeniť ťažké a bolestné stránky našich životov. Ak sa v tomto období vyplavia na povrch bolestné, či nepríjemné veci, treba na ne reagovať, pretože sú skutočné. Zastavme sa a počúvajme. Dovoľme si so svojim cyklom splynúť.

Neovplyvňujme svoj cyklus zvonka

Umelé zasahovanie do vlastného menštruačného cyklu, ako je vynechanie, či oddialenie menštruácie, sú krajne nevhodné. Rovnako aj jeho regulácia antikoncepciou. To všetko nám zabraňuje naladiť sa na vlastné telo a jeho procesy, otvára možnosť rozhodovať o nás samých niečomu zvonka. V neposlednom rade sa vedľajšie účinky chemických prostriedkov vždy obrátia proti nám tým, že si poškodzujeme vnútorné orgány, ale aj v tom, že si poškodzujeme prirodzenú schopnosť vnútorného súzvuku s vlastným cyklom. Telo sa ocitne v chaose, začne situáciu riešiť, no prostriedky zvonka mu v tom bránia. Tak sa k nám prihovára, no my nepočúvame. Často krát musí až kričať – a to bolesťami.

Množstvo krvi a čas, kedy sa z tela s neoplodneným vajíčkom vylučuje, závisí od mnohých faktorov. Je to komplex spolupráce niekoľkých orgánov. Ak žene vynecháva menštruácia, môže mať jej organizmus na to niekoľko dôvodov. Od nedostatočnej kvality krvi až po psychické faktory. Preto je nadmieru dôležité  objaviť príčinu problému, odstrániť ju, nastoliť zmenu, namiesto zakrývania problému aplikovaním chemických prípravkov na vyvolanie menštruácie a donútenia tela k jej pravidelnosti. Pokiaľ má telo dôvod nevylučovať krv, jej násilné vylučovanie za každú cenu môže byť kontraproduktívne.

Oslava vstupu medzi ženy

Ponorme sa v predstave do obdobia, keď sme boli mladé dievča. Naša mama nás už dávno zasvätila do tajov ženského cyklického princípu a teraz nastal deň, kedy je náš organizmus pripravený na to, aby sme sa mohli svojim prvým krvácaním začať meniť na ženu. Pre telo a psychiku je toto obdobie, plné hormonálnych výkyvov, extrémne náročné. A preto je dôležité, že nám je naša mama nablízku.

Spoločne oslavujeme tento deň ako dôležitú udalosť v našom živote. Mama nás prvý krát jemne nalíči, spolu sa vyberieme niekam do cukrárne, do kina, či na nákupy. Rozprávame sa medzi sebou ako žena s ženou, navštívime spoločnosť múdrych starších žien, ktoré nás príjmu medzi seba s úctou a vážnosťou. Otec nám tiež prejaví spolupatričnosť tým, že vysloví obdiv nad tým ako sa meníte na krásnu ženu. Máme pocit normálnych, čistých vzťahov v rodine a to nám podporuje našu vnútornú silu.
Ak sa vám táto predstava páči a je vám ľúto, že ste to nezažili, nezúfajte. Môžete sa s ňou pohrávať v mysli a vciťovať sa do nej v prvý deň menštruácie, akoby to bolo naozaj. Čo však môžete urobiť reálne, je dopriať tento hlboký pocit súvzťažnosti a pochopenia svojim vlastným dcéram, ktoré sa ešte len ženami stanú. Majú na to právo.

menstrual-careDôležité rady pre ženy trpiace menštruačnými bolesťami

pre české čitateľky niektoré slová prekladám do čestiny 🙂

1.) Oblasť obličiek (ledviny) ponechávať v teple!

Vyvarujte sa moderným trendom obliekania typu obnažená oblasť pupka, krížov a obličiek. Týchto „nevinných 10 centimetrov holého tela“ je pre naše zdravie nesmierne dôležitých. Obličky výrazne súvisia s reprodukčnými orgánmi a potrebujú teplo. Je v nich uložený „oheň“ nášho života a pokiaľ si ho neustále ochladzujeme, náš organizmus veľmi trpí a vyčerpáva sa. Výsledkom toho je zhustenie až stagnácia energie, ktorá tak nemôže v tele plynule kolovať, blokuje sa a to vytvára bolesti. U žien to okrem iného spôsobuje aj prudké menštruačné kŕče a iné problémy súvisiace s menštruáciou.

Predstavte si, čo sa deje pri mraze s vodou. Tuhne. To isté sa deje s energiou a s krvou, ktorá má tým pádom problém plynulým a bezbolestným spôsobom opustiť ženské telo. Pokiaľ sa chcete zbaviť problémov s menštruáciou, udržujte si obličky v teple. Vhodné sú obklady nahriatou morskou soľou na oblasť obličiek alebo na chodidlá.

Recept: kvalitnú morskú soľ nahrejte v trúbe, vsypte do vrecúška. Položte si naň chodidlá na cca 20 minút, alebo si ho položte na oblasť obličiek v ľahu v posteli. Pre dlhšie tepelné pôsobenie v oboch prípadoch zabaľte ešte do deky. Oddychujte pritom. Najmä v zimnom období denne.

2.) Na 10 dní vynechajte z jedálnička zemiaky a ľuľkovitú (lilkovitú) zeleninu

Sedem až desať dní pred očakávanou menštruáciou nekonzumujte zemiaky a ľuľkovitú zeleninu (rajčiny, uhorky, baklážany (lilek), patizóny, cukiny, papriky). Približne v tomto období telo vie, že začne s krvou strácať vápnik a železo, a preto si ho začne ukladať do pečene (játra) – chce si ich uchrániť. Solanin obsiahnutý v týchto potravinách núti telo opäť tieto minerály vyplavovať do krvi, čím ich na jednej strane počas menštruácie zbytočne strácame; na strane druhej vyplavovaný vápnik spôsobuje sťahovanie, tenzie. V tomto prípade ide o menštruačné kŕče, ale aj celkové napätie svalové i psychické. Pri troške vôle a pozornosti sa na tento nový návyk určite rýchlo naladíte.

3.) Organizmus potrebuje pravidelnosť

Ženské telo, rovnako ako príroda okolo nás, či mesiac nad nami, majú radi pravidelnosť, určitý rytmus, ktorý nasledujú, o ktorý sa môžu oprieť. Ani by ste neverili ako pravidelnosť v iných oblastiach života môže ovplyvniť kvalitu vášho menštruačného cyklu! Pravidelnosť ako taká totiž súvisí s našou slezinou – nepravidelnosť slezinu ničí. A slezina sa, okrem iného, významne podieľa na zdraví ženských reprodukčných orgánov. Pravidelné stravovanie, pravidelné ukladanie sa k spánku, pravidelné cvičenie, meditácie, pravidelné mentálne očisty, pravidelný relax, starostlivosť o seba… Na to všetko sa postupne snažte „preprogramovať“.

4.) Studené nohy = gynekologické problémy

Nohy si udržujeme v teple. Nechodíme dlhý čas naboso po studenej zemi. Chlad, ktorý cez nohy prijímame, ide rovno do obličiek a k našim reprodukčným orgánom (meridián obličiek sa začína na chodidle). Keď je nám zima, tak sa prirodzene sťahujeme do seba. To isté sa udeje aj s maternicou, stiahne sa, a to spôsobuje kŕče. Ak trpíte menštruačnými kŕčmi, preventívne si i mimo menštruácie nohy nahrievajte (najlepšie teplými soľnými obkladmi, recept viššie) alebo kúpeľmi nôh v slanej vode. Ak práve máte menštruáciu a tak povediac sa od bolestí „škriabete po stene“, tu je recept na uvoľnenie: Do pevnej plastovej fľaše vlejte dostatočné množstvo horúcej vody (nie vriacej, aby ste sa neobarili a nezderformovali fľašu), ľahnite si do postele alebo sadnite do príjemného kresla a v pokoji si položte chodidlá na 30 minút na tú teplú fľašu. Ak chcete ponechať teplo intenzívnejšie, zabaľte si nohy aj s fľašou do deky. Relaxujte pri tom! Napätie v podbrušku sa postupne „roztopí“.

5.) Pokúsme sa zorganizovať si voľný, alebo aspoň pohodovejší prvý deň menštruácie

A to pravidelne! Aby sme nemuseli dostať „nútené voľno“ od svojho tela. Doprajme mu regenerovať s vďakou za to, že pre nás toľko toho robí. Nepracujme toľko, ako inokedy. Ani v domácnosti. Nevarme, neupratujme. Pokúsme sa obmedziť stres.
Pravidelne si doprajme aktívny relax, napríklad masáže. Odporúčam ošetrenia shiatsu. Shiatsu ovplyvňuje kvalitu energie v tele, riadi jej distribúciu, čím dokáže bolesti pri menštruácii eliminovať. Pôsobí však hlavne preventívne, aby sme bolestiam predchádzali. Zároveň je vhodným, plnohodnotným relaxom.

6.) Rady v stravovaní ako prevencia pred premenštruačným syndrómom a menštruačnými kŕčmi:

Okrem dočasného vylúčenia ľuľkovitej zeleniny (viď vyššie) do jedálnička zaraďte: morské riasy, sezamové a ľanové semienka, zelenú listovú zeleninu – kapusta (zelí), kel (kapusta), brokolica, šaláty, pór, cibuľka… (čím tvrdšia zelenina, tým lepšia), divoká zelenina ako púpava (pampeliška), skorocel (jitrocel), žihľava (kopřiva). Je možné ich upraviť ako špenát, šaláty, polievky… Ďalej všetky možné vňate, klíčky, produkty z aloe vera, doplnky ako chlorella, či spirulina. Dvakrát týždenne jedzte sardinky vo vlastnej šťave alebo olivovom oleji.

Je treba v strave disciplinovane odmietať extrémy. Medzi ne patrí hlavne cukor! Obmedziť živočíšne potraviny, pečené produkty z bielej múky a príliš slanú potravu. Nedosoľovať potraviny (soľ, ktorá neprešla varom sťahuje, to okrem iného spôsobuje kŕče), soliť treba počas varenia, alebo hotové jedlo ochucovať špeciálne pripravenou soľou gomasio.

Recept gomasio: Pomer 1 diel kvalitnej morskej soli, 16-18 dielov hnedých sezamových semienok. Semienka opražiť nasucho, rozomlieť v hmoždiari alebo v špeciálnej japonskej miske suribashi. Opražiť kvalitnú morskú soľ a hneď opraženú vmiešať a rozomieľať do ešte teplých semienok. Zmes uchovávať v chlade. Ak je gomasio dobre urobené, vydrží až 3 týždne.

7.) Ukladajte sa k spánku v rovnakú hodinu,

najlepšie bez pouličného osvetlenia, do úplnej tmy. Cyklus je schopný upraviť sa na lunárnych 28 dní.

Ctite si prvý deň menštruácie a venujte ho sebe, svojim potrebám. Žena by vtedy nemala variť, dotýkať sa nádob na jedlo, či akokoľvek extrémne sa starať o rodinu. Ideálne je, ak sa môže uchýliť do nejakého spolku žien, vzdialiť sa od rodiny a napĺňať sa ženskou múdrosťou. Kedy inokedy ako v období, kedy načiera do svojej ženskej podstaty najhlbšie?

V prvý deň menštruácie by nemala jesť mäso, umývať si vlasy a sťahovať si ich do vrkoča. Vlasy súvisia s maternicou, keď ich sťahujeme, sťahujeme aj maternicu.

Ak spíte na molitanovom matraci, vymeňte ho. Je veľmi nevhodný, pre nepriepustnosť vzduchu a energie má čiastočný podiel na menštruačných kŕčoch.

8.) Využite tradičnú čínsku medicínu

Tradičná čínska medicína je hodnotná tým, že pátra po príčine problému. Menštruačné problémy môžu mať u každej ženy inú príčinu. Nedajú sa globalizovať, neexistuje rovnaká liečba. Čínska medicína hľadá príčiny toho ktorého pacienta, a tak sa zameria aj na liečbu. Či už pôjde o akupunktúru, alebo byliny, ak nájdete príčinu, liečenie je jednoduché.

9.) Čajové zmesy proti menštruačným kŕčom

Bylinný čaj s vysokým obsahom vápnika

 • 2 diely ovesnej slamy (ovesné slámy)
 • 1 diel prasličky (přesličky)
 • 2 diely žihľavy (kopřivy)
 • 4 diely mäty pierornej (máty peprné)
 • 2 diely mäty sivej (máta polej)
 • 2 diely kostihoja (kostival)
 • 4 diely listu maliny (maliníku)

Na 1l vody 4-6 lyžičiek do studenej vody, nechať nabobtnať, pomaly priviesť k varu pod pokrievkou, vypnúť, 20´louhovať, scediť.
Behom užívania nejesť a nepiť nič studeného. Na bedrá obklady z nasucho a do voňava opražených ovsených vločiek. Vložiť do plátenného vrecúška a uložiť sa do postele.
10 dní pred menzesom , 3-4 šálky denne

Čaj proti kŕčom

 • 1 diel kaliny obyčajnej (kalina obecná)
 • 1 diel listu mäty sivej (máta polej)
 • 1 diel koreňa kozlíka lekárskeho
 • ½ dielu zázvoru

Na 1l studenej vody 4-6 lyžičiek. Najprv pripraviť odvar z kaliny a zázvora (variť asi 20 minút), stiahnuť z ohňa a pridať mätu, kozlík. Nechať odstáť asi 15-20´, scediť a užívať každých 15 minút ¼ šálku až do vypitia, pokiaľ kŕče neustúpia. V prípade potreby pokračovať druhý deň.

Čaj proti kŕčom so škoricou a zázvorom

 • 1 diel koreňa kozlíka lekárskeho
 • 1 diel hlohu čierneho
 • 1 diel čerstvo narezaného koreňa zázvoru
 • ½ dielu škoricovej kôry

Vložte 4-6 polievkových lyžíc zmesi do litra studenej vody a pomaly privádzajte k varu. Jemne povariť asi 15´pod pokrievkou. Po odstavení z ohňa pridať koreň kozlíka. Nechať stáť 30´a po malých dúškoch piť v 15´intervaloch až kým kŕče nezmiznú.

Pečeňový (jatretní) čaj ako prevencia proti kŕčom

 • 2 diely malinového listu
 • 1 diel listu alfaalfa (lucerna siata) (česky tolice vojtěška)
 • 1 diel listu púpavy lekárskej
 • 1 diel listu srdcovníka obyčajného (srdečník obecný)
 • 2 diely listu žihľavy (kopřivy)
 • 1 diel mäty
 • 1 diel koreňa sladkého drievka (lékořice)
 • 1 diel citrónového lístia
 • 1 čajová lyžička tejto zmesi na pohár alebo 4-6 polievkových lyžíc na liter vody.

Vodu priviesť do varu a vriacou vodou zaliať byliny v nádobe a tesne ju uzavrieť. Lúhovať aspoň 20´. Scediť a ponechať s termoske, aby ostal teplý po celý deň. Denne 2-4 šálky. Vhodný najmä pre dospievajúce dievčatá.

Menštruačné kŕče, bolesti a potenie

Rovnaký diel : alchemilka (kontryhel), hluchavka a šalvia
1x denne 1 šálok nálevu

10.) Čaje pri iných problémoch s menštruáciou

Silná menštruácia

 • 50g myší chvostík (řebříček)
 • 110 g kapsička pastierska (kokoška pastuší tobolka)
 • 110g šalvia lekárska

4x denne 1 šálku nálevu pred jedlom

Čaj na zastavenie krvácania

 • 1 diel listu a kvetu myšieho chvostíka (řebříček)
 • 2 diely kôry zimného duba
 • 2 diely listu kapsičky pastierskej (kokoška pastuší tobolka)
 • 1 diel listu žihľavy

Na 1 liter vody 4-6 polievkových lyžíc zmesi. Vsypať do vody a pomaly privádzať do varu, variť 20 minút. Piť 3 šálky denne.

Slabá menštruácia

Rovnaký diel: alchemylka (kontryhel), ľubovník bodkovaný (třezalka) a materina dúška
4x denně 1 šálok nálevu pred jedlom

Čaj na vyvolanie menštruácie

 • 2 diely mäty sivej (máta polej)
 • 2 diely mäty piepornej
 • 1 diel zázvora
 • ½ dielu myšieho chvostíka (řebříček)
 • ½ dielu paliny obyčajnej (pelyněk černobyl)

Na 1 liter vody 4-6 polievkových lyžíc zmesi. Vsypať do vody a pomaly privádzať do varu. Dbať na to, aby bol hrniec prikrytý. Keď sa začne voda variť, stiahnuť z ohňa a nechať 20´lúhovať. Piť 3 šálky denne.

Nepravidelná menštruácia

Rovnaký diel: alchemilka (kontryhel), stavikrk vtáčí (truskavec rdesno ptačí), ľubovník bodkovaný (třezalka) a materina dúška
1x denne 1 šálok nálevu

Pozastavená menštruácia

Rovnaký diel: púpava (pampeliška), chmel, koreň archangeliky lekárskej (anděliky), list rozmarínu, kvet hluchavky
4x denně 1 šálok nálevu pred jedlom


481804_344875858943122_1597861642_n


Tip redakcie Eugenika:

Lise Bourbeau – Tělo – Tvůj nejlepší přítel

Autorka sa prihovára čitateľovi v snahe napomôcť pozitívnemu vývoju a životu v súlade s jeho fyzickým bytím. V prvej časti rozpráva o vývoji, raste, duchovných zákonoch, láske a energii. Druhá časť pojednáva o týchto témach: choroby, strava, zmysly, nadváha, sexualita, dych, telesné potreby, mentálne a emocionálne telo, duchovnosť a meditácia. Po každej kapitole nasleduje niekoľko cvičení.

Úryvok: Pro tělo je prvořadým úkolem zažívat potravu. Nejde jen o to strávit potravu, ale i strávit nové myšlenky. Možná jsi přijal něčí myšlenku; strávil jsi ji tedy. Zpětně se však rozhodneš postavit se proti ní tak, že toho člověka zkritizuješ, protože ona myšlenka v tobě vzbuzuje strach. Tím, že odmítneš opět strávit to, co způsobuje nějaký strach, riskuješ, že si přivodíš nějakou zažívací poruchu, odmítnutí myšlenky. Tvé tělo tě upozorňuje, že odmítat tuto myšlenku není dobré. Takový postoj způsobuje poruchy trávení a může dokonce zasáhnout celý trávicí systém, tedy žaludek, játra a slinivku.

* * *

Nelze dát druhým to, co člověk sám nemá. Jsi-li pln pochybností, strachu a starostí, nebudeš moci učinit šťastným ani nikoho jiného. Začni myslet na sebe, přitahuj k sobě příjemné věci a automaticky je budeš zasívat i kolem sebe. Buď přesvědčený, že máš v sobě vše, co je potřeba, abys k sobě přitáhl spoustu krásných věcí a požádáš-li o ně, dostaneš je. Nech se vést, oddej se tomu, odpusť vnitřně sám sobě.

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


(Prečítané 4 499 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.