google27eaa3905ca3fee3.html

Myšlienka je jedinou silou, ktorá môže z nesformovanej substancie dať vzniknúť hmatateľnému bohatstvu. Materiál z ktorého pochádzajú všetky veci, je substancia, ktorá myslí a myšlienka na formu v tejto substancii túto formu vytvára. Prvotná substancia vyvíja pohyb podľa vlastných myšlienok, každá forma a každý proces, ktorý môžeme vidieť v prírode, je viditeľným vyjadrením myšlienky prvotnej substancie. Keď nesformovaná substancia myslí na formu, táto forma sa rodí, keď myslí na pohyb, vyniká pohyb. Takto boli stvorené všetky veci. Žijeme vo svete myšlienok, ktorý je súčasťou myšlienky stvorenia. Predstava (myšlienka) pohybujúceho sa vesmíru, pôsobiaca na nesformovanú substanciu a mysliacu energiu – pohybujúc sa podľa tejto predstavy nabrala formu planetárnych systémov a udržiava si túto podobu. Mysliaca substancia sa sformuje podľa myšlienky a podľa nej sa aj začne pohybovať. Podržanie myšlienky obiehajúceho systému planét a svetov viedlo k sformovaniu týchto telies v mysliacej substancii.Každá myšlienková forma, podržaná v mysliacej substancii, vedie k vytvoreniu formy, ale vždy alebo aspoň vo všeobecnosti, v súlade s už zavedenými zákonmi.

Pri myšlienke na dom určitej konštrukcie sa nesformuje dom okamžite, ale pritiahne tvorivé energie, ktoré už pôsobia vo sfére výroby a obchodu, a nasmeruje ich tak, aby bol dom rýchlo postavený. A keby neexistovali žiadne kanály, s ktorými by mohla tvorivá energia pracovať, potom by sa dom sformoval priamo z prvotnej substancie, bez toho, aby sa čakalo na pomalé procesy organického a anorganického sveta. Žiadna myšlienková forma nemôže pôsobiť na prvotnú substanciu bez toho, aby vytvorila formu.

Každý človek je mysliacim centrom a je schopný vytvárať myšlienky. Každá forma, ktorej dáva človek podobu svojimi rukami, musí najskôr existovať v jeho mysli. Človek nemôže vytvoriť nič, čo by predtým v jeho mysli neexistovalo.

Ľudstvo doposiaľ obmedzovalo svoje úsilie na prácu rúk, manuálnu prácu vo svete hmotných foriem, pričom menilo alebo obmieňalo podoby týchto foriem. Ľudstvu nenapadlo, že by mohlo tvoriť nové formy pomocou sily myšlienok, ktorá pôsobí na nesformovanú substanciu. Človek pretvára a upravuje existujúce formy manuálnou prácou a vôbec nevenuje pozornosť otázke, či by mohol vytvárať veci z nesformovanej substancie tým, že by ju formoval svojimi myšlienkami. Teraz chcem dokázať, že je to možné – dokázať, že hocikto z nás je toho schopný. Chcem dokázať, že sa to dá. Existuje jedinečná nesformovaná energia alebo substancia, z ktorej vznikli všetky veci. Všetky na prvý pohľad mnohoraké rôzne prvky, sú len odlišnými podobami jediného prvku. Všetky nespočetné formy v organickej a anorganickej prírode sú rôzne tvary pochádzajúce z jedinej substancie. A táto substancia je schopnosť myslenia – myšlienka podržaná v tvorivej substancii produkuje tvary. Ľudská bytosť je mysliacim centrom a je schopná tvoriť myšlienky. Ak vie človek odovzdať svoje myšlienky prvotnej substancii, potom môže tvoriť a formovať veci, na ktoré myslí.

Aby ľudia zbohatli, musia veci robiť istým spôsobom, a aby sa tak stalo, musia sa naučiť istým spôsobom myslieť. Spôsob, akým človek robí veci, priamo odráža spôsob akým myslí. Aby ste mohli robiť veci spôsobom, akým ich chcete robiť, musíte získať schopnosť myslieť spôsobom, akým myslieť chcete. A myslieť spôsobom, akým myslieť chcete, znamená myslieť pravdu, bez ohľadu nato, ako sa veci javia. Každý človek má prirodzenú, vrodenú schopnosť myslieť na to, na čo myslieť chce, no vyžaduje to ďaleko viac úsilia, ako iba pripúšťať myšlienky, ktoré sa nám vynárajú pri pohľade na veci. Myslieť na to, ako sa veci javia, je jednoduché, no myslieť pravdu, bez ohľadu na to, ako sa veci javia, je namáhavé a vyžaduje to oveľa viac síl ako akákoľvek iná práca. Všetko, čo sa prejavuje vo viditeľnom svete, má tendenciu vytvárať v mysli obrazy, ktoré však nemusia zodpovedať skutočnosti. Myseľ tieto obrazy prijíma a rieši. Tomuto sa možno vyhnúť jedine udržiavaním pravdy vo svojom vedomí. Vedomím myslením. Pri pohľade na chudobu vzniknú vo vašej mysli zodpovedajúce obrazy, ale len v prípade, že nebudete schopní vidieť pravdu o tom, že chudoba v skutočnosti neexistuje, existuje iba hojnosť. Myslieť na zdravie, keď vaše zmysly vnímajú choroby, alebo myslieť na bohatstvo uprostred zdania chudoby, si vyžaduje silu, no ktokoľvek, kto túto silu získa, stane sa majstrom mysle. Taký človek môže zdolať osud a dosiahnuť čo chce. Túto silu možno získať osvojením si faktu, ktorý stojí za všetkým, čo vidíme a tým je jedinečná mysliaca substancia, z ktorej a pomocou ktorej vznikajú všetky veci.

*Poznámka

Kniha Istou cestou k bohatstvu bola základom pre vznik jednej z najpopulárnejších kníh The Secret (Tajomstvo), ktorú prečítali stovky miliónov ľudí na celom svete. Sám autor však v ďalšej tvorbe potvrdil, že iba materiálny blahobyt človeku nestačí. Aby mohol žiť v šťastí a radosti a tak naplniť svoj vysnívaný osud, potrebuje viac. Potrebuje nájsť svoj vnútorný hlas, miesto, kde sídli to múdre ticho, z ktorého môže čerpať pokoj, potrebuje nájsť zdroj inšpirácie a napojenia na vesmírny informačný kanál, aby pochopil kto je, kam kráča a aké má možnosti prejavu. Ovplyvňovania reality. Autor v ďalších knihách rozvíja možnosti, ktoré vedú k poznaniu našej duše. On sám však upozorňuje všetkých hľadajúcich, že kým nezvládnu časť materiálneho zabezpečenia, (spokojnosť v tejto zemskej časti nášho bytia a prejavu), zatiaľ nebudú mať vytvorené podmienky pre zvládnutie nebeskej časti – nachádzanie krásy v multidimenzionálnej súčasti človeka – duši. Ak máte problémy zaplatiť účty, začnite najskôr čítať knihy o peniazoch a praktických veciach a až potom siahnite na „duchovnú“ literatúru. Zámerne som slovo duchovná dala do úvodzoviek, lebo neexistuje na svete nič, čo by nebolo duchovné, keďže všetci sme duchovné bytosti. Z toho jasne vyplýva, že čítanie vkladných knižiek je rovnako duchovné ako čítanie The Secret. Dôležité je, pochopiť, že harmónia nastáva, ak sa dokážeme dostať čo najviac do stredu medzi duchovným a materiálnym. Kto osciluje v tejto oblasti a oboch esencií má zo svojho pohľadu dosť, môže sa nazývať šťastný človek.

Viac TU – Wallace D. Wattles – Istou cestou k bohatstvu

zdroj – sebapoznanie.sk


Súvisiace články:Tip na knihu:

Light Sun – Formule peněz – Zasvěcení do Alchymie hojnosti – Autor ukazuje, jak si navodit psychický stav, jenž k vám přitáhne blahobyt. Kniha nabízí mentální cvičení, vizualizace, meditace i afirmace a učí, jak pěstovat a rozvíjet lásku, ocenění, radost, dobrý pocit ze sebe sama, vděčnost, vědomí vlastní síly a víru v hojnost vesmíru.

Pôvodná cena: 5.60 EUR, Naša cena: 4.48 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.12 EUR


 

(Prečítané 980 krát, 1 dnes)

Comments are closed.