google27eaa3905ca3fee3.html

Při svých zkušenostech ze života na Zemi vidíme většinu věcí a situací v životě ze značně limitované perspektivy. Proto nemůžeme zjistit, že to, co jsme vnímali jako katastrofu, je ve skutečnosti ta nejlepší a nejvhodnější věc, která se nám v daném okamžiku mohla přihodit (ztráta zaměstnání, rozpad manželství, vážné onemocnění). Každá z těchto událostí je součástí našeho životního plánu. Došlo k nim proto, abychom se naučili důležitému pravidlu, abychom šli jiným směrem anebo aby námi otřásly a my se už konečně probudili. Tyto události jsou součástí dohod, smluv a záložních plánů, které jsme si vytvořili před inkarnací. Vybírali jsme si situace, které podpoří náš vzestup. Všichni máme vždy právo svobodné volby. To, co vnímáme jako předurčení, je také důsledek dohody, kterou jsme sami učinili. Přestože jsou všechny dohody podmíněny svobodnou volbou, můžeme se setkat i s případem, kdy potkáme někoho, ke komu cítíme velkou přitažlivost, ale i tak se rozhodneme jít jiným směrem. Dokud dohody nejsou přijmuty všemi zúčastněnými, mají pouze potenciální formu.

Záložní plány – před narozením se můžeme rozhodnout potkat určitou osobu a schválit určitý scénář, který jsme si sestavili, a pak dotyčnou osobu minout bez povšimnutí. Můžeme tu osobu potkat později. Pokud se setkání poprvé neuskutečnilo, a toto setkání je pro naši duši důležité, vytvoříme si situaci setkání za úplně odlišných podmínek znovu. Například dítě, které mělo být vaší dcerou, se může narodit jako vaše vnučka, nebo pokud něco brání v tom, že se máte narodit vašim rodičům, můžete se poté k nim dostat jako snacha, se kterou budete mít silnou vazbu. Pro někoho tato informace může být důležitá, protože se v původní rodině cítil jako černá ovce, a konečně si dotyčná osoba může oddechnout a může z něj spadnout tlak, kdy se snažil zapadnout do systému, kde cítil, že nepatří. Na druhé straně ne ke všem událostem dochází kvůli dohodám. Věci se dějí i náhodně.

Spřízněné duše – pro své vztahy si vytváříme spoustu záložních plánů a většina z nich má souvislost se základní životní lekcí. Jedna z největších lásek je ta, která se rodí bez dohod. Setkání s bývalou láskou může být velmi posilující a romantické. Pravdou je, že každý trvalý vztah je třeba postavit na každodenní rutině. Rodový záměr – nejprve si ustavíme dohody s rodiči, rodinou a jinými důležitými lidmi v našich životech. Spousta rodin a rodů mívá specifický záměr. V některých rodinách se vyskytuje spousta lékařů, léčitelů, hudebníků, alkoholiků.

Energetické vzory – tato smlouva zahrnuje lidi s podstatně velkým věkovým rozdílem, které člověk potká v pravý čas, aby tomuto mladšímu člověku předali energetický vzor. Umožňují těmto duším poznat, čím by chtěli být, až dospějí. Tohoto člověka může dítě potkat na ulici. Proto příště, až uvidíte, jak na vás zírá malé dítě, uvědomte si, že spolu můžete mít tuto smlouvu, a umožněte jim toto setkání. Dívejte se do očí. Pokud člověk nedokázal najít energetický vzor v dětství, může mít problémy s uvědoměním si vlastního Já.

Přechodové dohody – je to smlouva, kterou uzavíráme s jedincem, který nás má pustit, když umíráme. Syn nebo dcera řeknou: „Můžeš v klidu odejít, mami. Můžeš jít, když chceš. Všichni budeme v pořádku. “ Uvítací dohody – týkají se lidí, kteří se na spirituální rovině uvolí k tomu přivítat nás, když přijedeme domů. Dohody druhého dechu – tyto dohody zahrnují osobu, k níž jsme měli velmi blízký vztah alespoň v jednom z předchozích životů. Tato osoba se uvolí vstoupit nám do života ve velmi důležitém období, aby zkontroloval, jestli jsme neuhnuli z cesty, kterou jsme si určili. Tyto známosti jsou často velmi intenzivní, a nutí nás s těmito lidmi na chvíli zůstat. Jejich záměr je nám připomenout původní záměr duše a směr. Často jsou to neodolatelné románky, něco do nás musí narazit, abychom se probrali. Často jsou silné a krátkodobé.

Karmické dohody – abychom se mohli rychleji vyvíjet, musíme uvolnit karmu. Během plánovací fáze si vybíráme určité karmické dohody. Poskytují nám efektivní nástroje ke zvládnutí životních lekcí. Jsou užitečné tehdy, když se snažíme dát dohromady vztah, který jsme nenaplnili v předchozích životech. Protože není možné dlouhodobě vztahy budovat na karmických základech, všechny nové karmické dohody, jež jsme si zvolili, musí být dovršeny velmi rychle. Menší dohody a „nedohody“ – mnoho lidí potkáme z důvodu, že jsme spíše my pro ně důležití než oni pro nás. Někdy jen držíme místo ve smlouvě někomu jinému. Někdy „šálek čaje je jen šálkem čaje“ a určitá událost a setkání pro nás nemá žádný význam.

Co se děje v noci

Poté, co usneme, vstupujeme do jiné dimenze. S touto dimenzionální realitou jsme sžiti a říkáme jí noc. Velká část této alternativní skutečnosti je využívána ke spánku a znovuoživování našich těl. Jak se posouváme k vyššímu vibračnímu stavu, je význam noci ještě důležitější. Vyrovnáváme se s novými schopnostmi. Mnoho lidí je často vzhůru mezi 2 – 4h ranní. Spací návyky se mění od roku 2000. Během bdělé periody se nacházíme ve stavu zvýšené tvořivosti. Jakmile se dostaneme do alfa stavu, jsme ve fázi zvýšeného uvědomění. Existují čtyři mozkové frekvence – beta, alfa, theta, delta. Lidský mozek vysílá na všech čtyřech frekvencích zároveň, vždy je však dominantní jedna z nich. Alfa stav je frekvence, na kterou je náš mozek naladěn přirozeně, pokud jsme odpočatí, například těsně před usnutím, když jsme plně položeni do práce nebo svého koníčka, filmu atd. Nachází se v povzneseném stavu vědomí, který mu umožňuje lépe vnímat vše, co se kolem něj děje. Máme přístup do svého podvědomí a do  univerzálního vědomí. Znovu si postupně uvědomujeme jednotu a spojení mezi sebou. Posun mozku do alfa stavu je jedním ze způsobů, jak můžeme podpořit spojení s univerzálním vědomí. Ve fázi alfa máme také širší možnost tvorby, kterou přes vizualizaci můžeme použít k utváření reality.

Sex – prostředek k omlazení. Naše smysly jsou v noci výrazně zostřeny, proto je můžeme využít k milování. Sex je cesta k čerpání energie a objevování sebe sama. Dává nám možnost zažívat to, co jsme nevěděli, že existuje. Vibrace domova jsou velmi silné, Zaznamenáváme je krátce v okamžicích vášně, například při milování. Čím vyšší je naše vibrační úroveň, tím mocnější je naše sexuální touha. Zakoušení bezpodmínečné lásky přes sex je přípravou na život na vyšší energetické úrovni našeho vývoje. Sex stimuluje energii kundalini, která začíná v základní čakře. Máme něco, co nemají andělé – můžeme se dotýkat. V energii nové doby je zbavení se viny ve vztazích nutným komponentem v rozvoji bezpodmínečné lásky na Zemi. Je třeba uzdravit oblast našich pocitů. Všechny vyjádření lásky jsou vyjádřením božství, tedy i láska homosexuální. Bránění toku energie jakýmkoli způsobem je jako boj s oceánským přílivem. V budoucnosti nás čeká větší počet vyjádření druhů lásky.

Plození – počátek světla. Pro ty, kteří plánují rodičovství, nabízí tato etapa příležitost naplánovat si pro sebe čas se značným předstihem. Muž a žena si mohou přitáhnout energii dítěte, aby se spojila s jejich vlastními energiemi a komunikovala s nimi. Dovolte dítěti, aby hrálo v celém procesu aktivní roli. Vnímejte duši dítěte za zády, rozmlouvejte s ním, zeptejte se ho na jméno. Nejprve musíme vytvořit pouto ve spirituální rovině a poté, až dojde k témuž v rovině fyzické, zpečetit dohodu. To otevře cestu jednoduchému přechodu a dovolí energiím, aby si na sebe zvykly na fyzické úrovni. Mezi rodiči a dítětem se tak dopředu vybuduje silné energetické pouto lásky. Když dítě přijde na svět, velmi rychle se bude cítit jako doma, což je láskyplný způsob, jak dát dítěti dobrý start do života.

Noční práce. Někteří lidé se probouzejí utahaní, jako by pracovali celou noc. Telepatická energetická spojení pracují během spánku, kdy člověk cestuje v interdimenzionálních realitách. Často navštěvujeme ty, kteří potřebují pomoc. K chybnému směřování energie dochází, když začneme energeticky přiživovat jiné bytosti, které tak získávají závislost na naší energii. V tomto případě se naučte koncentrovat svou energii ve svém středu, a to během dne, což vám pomůže nastavit zdravé hranice v interdimenzionálních sférách.

Sny. Když spíme, naše životaschopnost omlazuje energetické pole kolem nás. Zbytek naší energie je neustále ve spojení s univerzální energií. Z tohoto důvodu je snění dobou, kdy pro nás naše vyšší Já zajišťuje energetická pole, v nichž se pohybujeme, když bdíme. Mluví také s nižším, fyzickým Já, které nezatěžují vědomé myšlenkové procesy. Rozlišujeme omlazující, reflektivní, věštecké, emocionální věštecké sny, sny vyvažující energii a sny, které řídíme.

Poznatky převzaty z knihy Spiritual psychology od Steva Rothera.

Zdroj – http://annabea.blog.cz/1101/podstata-dohod-co-se-deje-v-noci


Tip na knihu:

Steve Rother – 12 základních duchovních pravidel – Autor vychádza z predpokladu, že súčasťou nášho vývoja sú náročné udalosti. Dochádza k nim preto, aby sme sa niečo dôležité naučili. Ak veríme, že náš život sa odvíja podľa určitého „plánu našej duše“, potom musíme veriť aj tomu, že ťažkosti a bolestné zážitky sú tiež súčasťou dohôd a plánov, ktoré sme si vytvorili ešte před narodením. Prvá časť knihy rozoberá túto koncepciu a vysvetľuje, ako prebieha vývoj jednotlivca a čo všetko mu napomáha. Ďalej autor vysvetľuje, ako sú v každom z nás zakorenené určité energetické vzorce a ako ich môžeme meniť či liečiť. Zároveň každý z nás potrebuje zvládnuť určité základné životné úlohy, ktoré nás postupne dovedú k majstrovstvu; autor ich definuje 12. Vysvetľuje ich význam a uvádza k nim názorné príklady zo života bežných ľudí. Sú to: prijatie, prispôsobenie, bytie, dobročinnosť, komunikácia, tvorivosť, vyhranenosť, celistvosť, láska, dôvera, pravda, láskavosť.

Úryvok: Pokud pomáháme ostatním nebo se sami snažíme zvládnout Přijetí jako základní energetickou matrici, je důležité umožnit energii, aby skrze nás proudila všemi možnými cestami. Praktikujme umění laskavého přijímání. Dalším důležitým aspektem tohoto životního pravidla je přijetí zodpovědnosti. Rovnice je jednoduchá: jestliže si v osobním životě přejeme dosáhnout většího úspěchu, pak musíme přijmout více zodpovědnosti za své štěstí. Pokud chceme být úspěšnější ve vztazích, musíme přijmout více zodpovědnosti za jejich budování.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 6.88 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.72 EUR


Súvisiace články:(Prečítané 1 196 krát, 1 dnes)

Comments are closed.