google27eaa3905ca3fee3.html

tumblr_mdado0AEuE1rkjw3bo1_400ARIANRHOD, dcera Bohyně Danu, je bohyní Luny, hvězd a nebe, známá také jako Margawse nebo Morgaus. Též jako bohyně porodu, spravedlnosti a noci, bohyně kola roku a bohyně úplňku, osudu, plodnosti, též však smrti a reinkarnace. Co je velmi důležité: je také bohyní ženské síly, nedílnou součástí božské ženskosti.Měsíc je archetypální symbol ženství, představující Matku Bohyni spojující lůno, smrt, znovuzrození, tvoření. Albion, původní název Británie, znamená „bílá Luna“. Keltové dobře znali cesty moří a hvězd, počítal čas nikoli na dny, ale na noci, a jejich kalendář (třeba proslulý Coligny) nebyl solární, nýbrž lunární. Starověčí astrologové vycházeli u svých pozorování z pozice Měsíce a jeho postavení ve vztahu ke hvězdám – hvězdného kola Arianrhod.

Legenda říká, že Arianrhod je nejmocnější ze všech dětí, které se narodily Velké Matce Bohyni Danu a jejímu choti Belovi. Byla velice krásná, s velmi světlou pletí. Jejím bratrem i manželem se stal Gwydion. Arianrhod se stala matkaou dvojčat: Llewa, Boha slunce a Dylana, Boha moře.

Arianrhod byla také Boyhní kouzelnicí. Považovali ji za panenskou bohyni podobně jako řeckáou Artemis a Athénu. Ve skutečnosti žila mnohem divočejší a svobodnější život, a to i sexuálně. Jejími symboly jsou kromě stříbrného kola, měsíce také kotel, významný symbol ženské síly. Věřilo se též, že měla silnou vazbu na moře (podobně jako Luna, která způsobuje příliv a odliv).

V irské tradici tká Arianhord nit osudu obdobně jako řecké bohyně osodu Norny nebo severské Disir, což ji dává obrovskou síli a moc i mezi Bohy a Bohyněmi.

Název Arianrhod znamená „Silver Wheel,“ nebo „Silver Circle“ (stříbrné koli nebo kruh), což svědčí o její roli jako bohyni úplňku a matky v triádě trojné Bohyně (Panna, Matka, Stařena). Známá byla také jako „Panenská Bílá Bohyně zrození, iniciace, smrti a znovuzrození a Stříbrný kruh sestupující do moře. Její palác, nebo spirální věž na obloze je známá Caer Arianrhod, nebo „Hrad Stříbrného kola“, Aurora Borealis nebo Mléčná dráha, jež s ní byla také spojována.

Arianrhod byl rovněž Paní Caer Sidi, Věže Dolního Světa. Po své smrti odcházeli lidé právě do Caer Sidi, kde trávili časi do své další inkarnace. Tady se básníci naučili moudrosti hvězd. Arianrhodinou úlohou bylo také brát duše bojovníků padlých boji na palubu své loděi, Wheel Oar, a pak je dopravit do Emaniu, Moonland, Měsíční říše.

Mezi devíti bohyněmi bájeného Avalonu zajímá podstatnou roly jako již vzpomenutá Matka, jedna z podob Trojjeiné Bohyně.

Chvalozpěv (starověký) na Arianrhod pro všechny skutečné ženy a Bohyně v nich:

Arianrhod, Sříbrný kruh hvězd
U všech jmen, které ti dali lidé –
My, tvé utajené děti, pokorně poklekáme
Abychom mohli slyšet tvou pravda, vidět tvou tvář.
Přítomná v kruzích Matky Země
Přesto usídlená ve hvězdách – neviditelná, ale skutečná –
Dej nám srdcem pochopit smysl zrození,
uzdrav naše zranění ze ztrát a osamění.
Jsi Isis, odhalená i zahalená, jsi;
Země pod našima nohama, Měsíc vysoko nad námi.
V tobě se nikdy neoddělí –
Jsi magií Země a Nebes.

Judita Peschlová

Viac tu: http://www.angelcity.cz


Altar-Blodeuwedd


Súvisiace články:


(Prečítané 484 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.