google27eaa3905ca3fee3.html

Ak túžime žiť vedome, šťastne, bohato a úspešne, je kľúčové zaujímať sa a poznať pravidlá hry zvanej život. Na tento svet si prichádzame opakovane zahrať túto fascinujúcu hru, tvoriť a vyjadrovať Lásku Ducha prostredníctvom nekonečných variácií foriem a podôb v hmote. Život je veľké dobrodružstvo, ktoré nám zrkadlí plátno rôznych úrovní vedomia. Jeho kvalitu preciťujeme podľa toho, ako a čo k nám prichádza na jednotlivých medzizastávkach vývoja po špirále DNA. Pri tvorbe nášho života platí desať základných univerzálnych princípov, ktoré sú súčasne prírodnými a duchovnými zákonmi tvorby šťastia, hojnosti a úspechu.

Sú to procesy, ktoré vytvárajú v našom svete a prírode všetko, čo zachytíme a vnímame prostredníctvom našich zmyslov – chuti, čuchu, zraku, hmatu a sluchu. Úspech v živote je pozitívna odpoveď na našu snahu a aktivity. Pýtate sa, prečo niektorí túto schopnosť – s ľahkosťou naplniť svoje túžby, zhmotniť sny a naplniť osobné potreby – majú, a iní nie? Odpoveď súvisí s poznaním každého osobnej jedinečnosti a plného potenciálu a s ich uplatnením pri tvorbe života v čo najväčšej možnej miere.

Čo je šťastie, hojnosť a úspech

Úspech môžeme chápať aj ako neustále prežívanie životného šťastia a postupné napĺňanie zmysluplných zámerov a cieľov. Šťastný život v hojnosti má mnohé podoby. Je to trvalá spokojnosť, pevné zdravie, optimálne bohatstvo, život v mieri, pozitívna energiu a elán, harmonické a podporujúce prostredie, výživné a harmonické vzťahy, naplnená tvorivosť, radosť a dôvera v život, ale aj sloboda, rovnováha, krása, pozitívne pocity či pokojnú myseľ. Hojnosť postačí na denné pokrytie vašich individuálnych životných  potrieb. S tým, že to nie je ani príliš veľa, ani príliš málo – presne tak, aby vám zostalo do rezervy ešte trošku naviac. Také množstvo dostatku človeka nezaťaží, ale naopak – umožní mu plnohodnotný a pohodový rozvoj.

Stačí pochopiť prírodné zákony 

Ak pochopíte prírodné zákony, dosiahnuť vedomie hojnosti a bohatstva je ľahké. V minulosti väčšina ľudí z určitých dôvodov verila tomu, že úspech je ťažko dosiahnuteľný, život je drina, a že hojnosť prichádza na úkor ostatných ľudí. Dnes vieme, že porovnávanie a posudzovanie stavu vecí a ľudí našou mysľou je zavádzajúcou cestou do predpeklia.

Ak zaujmeme k životu a prírode duchovný postoj, zistíme, že všetko čo sa nám deje, je vo svojej podstate prúd energie. Naša božská iskra, individualizovaný stvoriteľ v nás, sa počas pútí a lekcií našej duše rozvíja a ako vedomie v pohybe manifestuje vo forme predmetov a aktivít hmotného univerza vo večnom kolobehu života.

Účinná a vedomá tvorba života 

Keď uvidíme našu božskú podstatu vo všetkom a všetkých okolo nás a spoznáme kľúčové princípy života, ktoré vedome aplikujeme v živote, dokážeme vytvoriť všetko. Tak ako vesmír vytvára nové hviezdy či galaxie a príroda objavné tvary kvetov či druhy zvierat. Vtedy sa naša cesta stáva naším cieľom a prenádherný šťavnatý život účinne, ľahko a priamo dokážeme tvoriť v prítomnej chvíli.

Univerzálne zákony tvorby šťastného života sú napríklad Zákon rezonancie, Zákon príťažlivosti, Zákon najmenšej snahy či Zákon odstupu. Tieto a ďalších šesť si môžte osvojiť aj vďaka 21-dňovému online programu:

Online kurz NA VLNE ŠŤASTIA A HOJNOSTI

Silvia Marisi Struhárová, PhD. – www.StastnaRovnovaha.sk


Informácie o lektorke:

http://www.stastnarovnovaha.sk/kto-som/

http://www.profitmedia.sk/index.php/o-nas/kto-sme

KONTAKT ŠŤASTNÁ ROVNOVÁHA:

Mail: info@StastnaRovnovaha.sk

Mobil: + 421 911 112 710, +421 907 743 283

Web: www.StastnaRovnovaha.sk


 

(Prečítané 322 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.