google27eaa3905ca3fee3.html

Chefrenova pyramída

Ak necháte nahliadnuť do plánov údolného chrámu Sfingy, zádušného chrámu Chefrenovej pyramídy, zádušného chrámu Menkaurovej pyramídy, alebo Osireionu v Abydose, či chrámu Hóra z Edfu človeku, ktorý má aspoň základy počítačovej elektroniky, alebo ešte lepšie niekomu, kto má skúsenosti s konštrukciami mikrovlnných obvodov v pásme 1 GHz, tak vám povie, že sú to nepochybne schémy dosiek plošných spojov aj s ich príslušnými obvodmi. Platí to pre prípad, že nepoviete o aké schémy alebo plány sa vlastne jedná.

Pre názornosť uvediem, že ide o úplne presný ekvivalent so známymi elektrickými obvodmi, kde majú svoje miesta známej súčasti od procesora, cez operačnú pamäť, až po registre, a to všetko prepojené mikropáskovými vedeniami, na ktorých sú sformované cievky, kondenzátory, filtre, zmiešavače, odbočovač, rezonátory, žiariče a pod. Plány najstarších egyptských chrámových komplexov akoby boli dokonalými nákresmi plošných spojov, elektrických obvodov pracujúcich na vysokých frekvenciách medzi 1 až 20 GHz s použitím všetkých potrebných súčiastok – navyše vytvarovaných v hornej vodivej vrstve priamo na plošnom spoji. Odborníci dnes vedia, že výhodou takto moderne vytváraných obvodov je ich výborná funkčnosť aj na veľmi vysokých frekvenciách, nízka stratovosť a tiež nízka cena pri použití kvalitných podkladových dielektrických materiálov. Na rozdiel od elektrických obvodov s klasickými súčiastkami sa začali tieto mikropáskové obvody používať v špičkových vysokofrekvenčných zariadeniach až v 80. rokoch 20. storočia!

Skvelá kniha k téme

Niekoľko rokov som pracoval na vývoji, testovaní a výrobe mikropáskových aktívnych i pasívnych prvkov pre pásmo satelitnej medzi frekvencie (900 až 2300 MHz), takže môžem povedať, že mám s nimi dostatok skúseností. Preto môžem smelo vysloviť, že rovnako ako sa mikropáskové vedenie podobajú svojimi vlastnosťami z hľadiska prenosu signálov vlnovodom, obdobne je možné to vyhlásiť o vzájomne prepojených chrámových chodbách, komorách a miestnostiach, vytvárajúcich vlastne vlnovej trasy a mikropáskové vedenia. Aby podobnosť elektrických schém so skutočnými plánmi zmienených stavieb nebola pokladaná za obyčajnú náhodu, tak sa pokúsim uviesť príklady funkcií niektorých zapojenia, pre ktoré by jednotlivé obvody mohli slúžiť a tiež čo by sa dialo so signálmi v čase priechodu týmito zapojeniami. Dôležité je predstaviť si, že kamenné kvádre a vlastne celé podložie, bočné steny a stropné časti egyptských stavieb sú podkladovým materiálom, teda doskami plošného spoja (dielektrikom), zatiaľ čo chodby a miestnosti sú vodivými časťami.

Skutočnosť, že rozmery chrámov a ich chodieb a miestností sú mnohonásobne väčšie ako rozmery našich schém, hovorí len o tom, že boli použité iné vlnenia s inými rýchlosťami šírenia a rôznymi vlnovými dĺžkami. Podstatné sú charakteristické veličiny použitých materiálov. Pyramídy boli pôvodne pokryté vylešteným kamenným obkladom, čo mohlo ešte zvýšiť účinnosť týchto zariadení. Mohli tak slúžiť ako primárny žiarič pre obrovské zrkadlo (odrazovú plochu) umiestnenú hlboko v zemi pod pyramídou. Takúto odrazovú plochu mohlo tvoriť napríklad obrovské podzemné jazero, alebo dokonca rozhranie medzi vrstvami zemskej kôry.

Keď plány chrámov zmenšíme v takom meradle, že sú ich rozmery rádovo v centimetroch a analyzujeme ich, potom Údolný chrám spolu so Zádušnými chrámom pri Chefrenovej pyramíde vytvárajú obvod, kde dva vstupné signály sú zlučované do vstupu cez dva vchody do Údolného chrámu a súčasne sú už prispôsobené, filtrované a vyladené na určité frekvenčné pásmo, ktoré prechádza bezstratovo ďalej. Vstupom do Zádušného chrámu dochádza k impedančnému prispôsobeniu a signál prechádza cez pásmový filter a feeder do ďalšej komory, kde bol zrejme zosilňovaný alebo inak spracovaný. Táto miestnosť vyzerá ako pätica pre integrovaný obvod alebo integrovaný zosilňovač. Ďalej nasleduje priestor s navzájom prepojenými komorami, ktoré vytvárajú hrebene slúžiace k zlúčeniu alebo odbočenie slabšieho signálu od silnejšieho. Môžu tu byť aj filtre alebo urýchľovače vedenia pre zosilňovač. Následne hlavný signál vstupuje do priestoru pyramídy, ktorá slúžila ako dielektrický rezonátor a súčasne ako primárny žiarič a anténa pre vysielanie aj zachytávanie signálov – zrejme do alebo z kozmu. Obvod pracoval pravdepodobne obojsmerne.

Položme si teraz otázku, kedy vznikli a k čomu slúžili uvedené chrámy? Sú to všetko veľmi staré stavby a ich najstaršie časti sú datované do obdobia alebo ešte pred obdobie veľkých pyramíd. Zhotovené sú väčšinou z blokov s váhou 50 až 250 ton, čo je skutočne veľmi veľa, lebo aj dnes existuje na svete len niekoľko žeriavov, schopných zdvíhať taká bremená. Stavby boli veľmi pevné a museli zrejme spĺňať podmienku odolať napríklad obrovskému náporu vody, ak pretekala ich vnútrom, alebo museli viesť spoľahlivo obrovské energie bez nebezpečenstva poškodenia. Vďaka svojim masívnym konštrukciám sa preto zachovali až dodnes. Je niekoľko možností, k čomu mohli v skutočnosti tieto mohutné systémy slúžiť, ale nedajú sa vylúčiť ani ďalšie podobné aplikácie:

Jednou z možností je, že najmä v neskorších dobách sa podľa zaznamenaných správ o tzv. Zasväcovacích rituáloch mohla v priestoroch chrámu vykonávať akási zvuková terapia, ktorej cieľom mohlo byť navodiť u iniciovaných ľudí euforické, alebo iné vyššie stavy vedomia, prípadne umožniť v týchto stavoch cez pyramidálne komplexy prijímať, vysielať a zosilňovať isté druhy vlnenia. Ak by sa tu spracovávali len zvukové signály, mohli by byť prenášané len na hranicu atmosféry. Rozmery chodieb a miestností s šírkou a výškou niekoľkých metrov zodpovedajú frekvenciám okolo 10 Hz. Je možné, že sa tu manipulovalo práve s týmito frekvenciami, ktoré sú typické pre ovládanie mozgových vĺn a navodzovanie iných stavov vedomia a pod.

Ďalším variantom je, že masívny komplex bol vzhľadom k ľahkému prístupu vody z Nílu zavodnený a voda bola využitá ako vodič alebo pri tečúcej vode dokonca ako generátor pravdepodobne elektromagnetického prúdu na určitých frekvenciách. Ten mohol pomocou tvarovaných komôr a kanálov vytvárať veľmi citlivý a zároveň výkonný obvod na zachytávanie veľmi slabých signálov a naopak pri vysielaní zase veľmi výkonných signálov.

Komplexy mohli slúžiť aj ako generátory elektrickej energie podobné vodným elektrárňam. Elektrická energia v nich vyrobená, mohla byť napríklad v určitom frekvenčnom pásme vysielaná na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ mohla byť distribuovaná ďalej alebo späť na rôzne miesta na Zemi.

Jeden z ďalších protagonistov tejto hypotézy, Daniel Perez z Hollywoodu predpokladá, že chrámy môžu byť postavené podľa akýchsi schém, ktorých autormi bola nejaká staršia, technicky alebo duchovia vyspelejšie civilizácie, prípadne mimozemšťania.

Menkaureho pyramída

Kňazi (zatiaľ ich tak nazývajme) v chrámoch s touto štruktúrou mohli nasimulovať vzájomné prepojenie prítomných osôb na mentálnej úrovni s cieľom vytvárať akési siete (môžeme ich prirovnať k počítačovým) alebo dokonca vyššie vzájomne spolupracujúce celky, ktorých pomocou sa dali využiť mozgové a duchovné kapacity ľudí na oveľa vyššej alebo odlišnej úrovni. Mohli byť docielené schopnosti, o ktorých nemáme dokonca ani predstavu. Účelom mohlo byť vytvorenie akejsi nadosobnosti aspoň pre určitú dobu alebo na isté časovo obmedzené účely.

Dôležité je nepodceňovať schopnosti našich predkov a zaniknutých kultúr, pretože naša civilizácia je až príliš materialistická. Pre hmotu nevidí ducha, ktorého schopnosti má tendencie stále podceňovať a myslieť si, že my už takmer všetko vieme a ovládame a že ďalší vývoj je možný len prostredníctvom špičkovej techniky nášho typu.

Zdroj – RNDr. Pavel Smutný, „Pyramidy“ – www.pavelsmutny.org– Som vyštudovaný fyzik, momentálne učim a podnikám v informačných technológiách. Moje astronomické veci, objavy sú späté s históriou najmä Sumeru, Egypta, Činy..-Planet X (Nibiru…), akustické a mikrovlnne objavy, výskumy sa týkajú najmä egyptských pyramíd. a chrámových komplexov, Narmerovej a iných paliet z preddynast. Egypta, Maltských chrámov a ich akustiky, gotických katedrál, Templárov, previazanosti na astronómiu orientálne zdroje, dešifrovanie antických orientílnych kobercov, tabuliek…


Súvisiace články:


(Prečítané 2 303 krát, 1 dnes)

Comments are closed.