google27eaa3905ca3fee3.html

Okrem tradičného zažitého významu vedci hľadajú vedecké vysvetlenie pre objektívnu a subjektívnu informáciu

Medzi vzdelanými ľuďmi je v dnešnej dobe nespochybniteľný záujem o pojem informácia. Stále viac sa používa v matematike, fyzike, biológii, medicíne. Stal sa všeobecným termínom. Samotné slovo informácia pochádza zo starodávnej latinčiny. Týmto slovom sa pomenovával obsah, odovzdávanie a osvojovanie si vedomostí. S rozvojom technológií v 20. storočí prírodovedcov tieto procesy stále viac zaujímali. Koncom 40. rokov americký matematik Norbert Wiener založil vedu, ktorá skúma riadiace a regulačné procesy v biologickej sfére, v technike a v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie, transformáciu a spracovanie informácií a nazval ju kybernetika.

Metódami kybernetiky sú systémový prístup a modelovanie pri riešení problémov. Oblasťami uplatnenia kybernetiky je dianie v ľudskej spoločnosti, ako aj v prírode: pri riešení matematických úloh, hromadné spracovanie údajov, organizácia, riadenie a vyhodnocovanie procesov, napodobňovanie procesov, inžinierske projektovanie, tvorba zložitých a veľkých systémov. Začiatkom 70. rokov bola ako samostatná disciplína vyčlenená náuka o spôsobe získavania, zbere, uchovávaní, prenose a využití informácie. Túto disciplínu vďaka Karlovi Steinbuchovi nazvali informatika.

Začiatkom 21. tisícročia vďaka progresu výpočtovej techniky nastala éra výpočtových technológií. Vďaka týmto technológiám výskumníci a teoretici rôznych krajín hľadajú ich nové praktické využitie a neustále posúvajú hranicu v ich využívaní. Okrem tradičného zažitého významu vedci hľadajú vedecké vysvetlenie pre objektívnu a subjektívnu informáciu. Podľa Wikipédie neexistuje jednotný výklad termínu informácia ako vedeckého termínu. Informácia je slovo s mnohými významami, ktoré závisia na kontexte, ale vo všeobecnosti sa dá opísať ako slovo blízke pojmom význam, poznatok, signál, inštrukcia, komunikácia, reprezentácia a mentálny podnet. Informácia zahrňuje v sebe správu spolu s jej významom pre príjemcu. Je to správa, ktorá vyjadruje istý stav, slúži nejakému cieľu alebo vyvoláva nejakú akciu. Správa sa stáva informáciou buď v dôsledku ľudskej interpretácie, alebo tým, že ju spracujú algoritmy, alebo že je uložená v súboroch. Z hľadiska duchovna už kmeň slova – formácia hovorí o jej dôležitosti In-formuje. Vnútorne formuje.

Americký profesor MUDr. Bruce Lipton vyslovil myšlienku informačnej výmeny medzi bunkami biologických organizmov, berúc do úvahy, že gény ovplyvňujú správanie sa človeka iba na 5%, a na 95% si ľudia programujú svoje gény silou svojich myšlienok. Vedci ponúkajú stále novú interpretáciu informačných procesov. Dr. Filozofie Arkadij Petrov ukazuje novú perspektívu bio-informačných technológií. Založil a vedie fond, ktorý je súčasťou výskumného a vzdelávacieho centra. Na vedeckých konferenciách v Rusku, na Ukrajine, v Nemecku, v Rakúsku a vo Švédsku prezentoval novú metódu liečby a úplnej obnovy orgánov. Vyliečenie chorôb považovaných za nevyliečiteľné a naozajstné omladenie organizmu. Prinášame rozhovor s ním, ktorý pripravila odeská televízia:

Arkadij Naumovič, už som povedala divákom, že aktívne rozvíjate náuku Strom života. V čom je podstata tohto učenia, pretože som čítala, že je to o vytvorení harmonického a tvorivého sveta…asi pre celé ľudstvo?

Dr. Filozofie Arkadij Petrov

Práve som sa vrátil z cesty z Nemecka a z Rakúska, kde som pracoval v medicínskych centrách. V tom čase písali v mnohých európskych časopisoch, že to, čo robí Arkadij Petrov, je túžba a budúcnosť celého ľudstva. Takže tam až takto vysoko ocenili moju prácu.

Ako ste už povedali Strom života je samozrejme obrazný názov. Pod stromom života chápeme DNA človeka – t.j. plán (schému) vytvorenia samotného človeka, ako bol stvorený. V podstate je naša technológia informačná. My sme jednoducho prešli na inú úroveň vnímania, ideme do hĺbky. To je dnes veľmi ťažké pochopiť, a preto nie sú všade nadšení z toho, čo robíme a domýšľajú si, čo asi robíme, či je to nejaká viera alebo ešte niečo iné. Ja hovorím: je to nová veda. Mnohí významní vedci dnes už vítajú s nadšením to, čo robíme. Môžem napríklad uviesť niekoľko mien ako akademik Peter Petrovič Gorjajev, ktorý o nás toho už veľa napísal a píše vo svojich knihách, ďalej Ivan Pavlovič Neumyvakin, zakladateľ kozmickej medicíny – akademik, ktorý 30 rokov viedol medicínu v kozme. Dnes je veľa vedcov, ktorí podporujú našu prácu, pomáhajú, píšu o nej. Jednou zo základných častí tohto učenia je, že choroby možno odstraňovať bez zložitých lekárskych preparátov a prístrojov. Ale ťažko sa to ukladá v hlave takého človeka, ktorý je zvyknutý, že na teplotu hneď berie tabletku, že na porezaný prst je jód atď.

Ako je to vôbec možné?

„Vec sa má tak, že sme vstúpili do éry informačných technológií a to, čo robíme, je mentálne riadenie biofyziky, biochémie organizmu. V podstate cez konkrétne cvičenia – tréningy, ktoré máme špeciálne rozpracované, je možné dostať do aktívneho stavu tzv. doplnkovú časť mozgovej kôry t.j. namiesto 1%, 2%, či 3%, ktoré sú bežne u človeka aktívne a vďaka ktorým sme vytvorili túto civilizáciu, vďaka ktorej je možné cez kamery a TV sa stretávať a odovzdávať vedomosti druhým ľuďom, ktorí teraz sedia pri obrazovkách svojich televízorov. My vieme zaktivizovať ešte desiatky percent neurónov a táto aktivácia robí dostupnými takéto mentálne pôsobenia na aparát chromozómov človeka t.j . pomocou týchto techník je možné aj regenerovať orgány. To nie je fantázia, to je nová úroveň poznania. Napr. pri odstránenom orgáne vieme aktivizáciou časti mozgu poslať konkrétny impulz prostredníctvom konkrétnych kódov – obrazových alebo číselných. To sa dá rôznymi spôsobmi, o tom je už celá veda, lebo sa týmto výskumom zaoberáme už 15 rokov a vyvinuli sme tie kódy, pomocou ktorých je možné spustiť regeneráciu. Chromozómom, ktoré zodpovedajú za odstránenú obličku sa posiela impulz. Ten gén, ktorý je zodpovedný, sa zobúdza a zisťuje: Kde je ten orgán, za ktorý nesiem zodpovednosť? Zisťuje, že ho niet a začína ho obnovovať- vytvárať. Nie je potrebný stacionár, žiadne tabletky ani operácie. Proces je pohodlný a bezbolestný a dnes už to nie je nijaká fantázia ani fantázia budúcnosti ale je to realita a máme už stovku ľudí, ktorým sme obnovili orgány. Aj tu na Ukrajine.“

Je to prirodzené, a preto máte už aj konkrétne výsledky. Keby ste mohli trochu podrobnejšie, pretože je to veľmi zaujímavé.

Ten gén, ktorý je zodpovedný, sa zobúdza a zisťuje: Kde je ten orgán, za ktorý nesiem zodpovednosť

„Robil som školenia v Kyjeve v medicínskom centre a medzi mojimi poslucháčmi bola jedna lekárka, ktorej muž bol v tom čase na operácii. Keď ho „otvorili“, zistili mu rakovinu pakreasu 4. stupňa s metastázami. Kolegovia, ktorí ho operovali, mu dávali už len niekoľko hodín života. So slzami v očiach pribehla za nami, tam kde sme robili to školenie, povedala o tejto situácii a poprosila o pomoc. V skupine bolo 28 špecialistov, z toho 7 profesorov a dvaja akademici. Urobili sme mentálnu procedúru, čoho výsledkom bolo, že mu na druhý deň začali vypadávať z tela trubičky na odvod hnisu, ostala iba jedna a 3 vypadli. Na ďalší deň vstal a začal chodiť a na tretí deň poprosil, aby ho prepustili. To sa už nehovorilo o hodinách života. Potom prežil ešte 2,5 roka a keď zomrel, zistilo sa, že časť tela, kde mu trubička nevypadla, sa stále zapaľovala a ukázalo sa, že tam zabudli tampóny, nejaký igelit a ešte niečo. A on prežil ešte 2,5 roka s týmto v tele. My sme ho zachránili a lekári, nik nevie z akých dôvodov, asi ho považovali za beznádejný prípad, sa nenamáhali vybrať tieto veci z neho, alebo to tam jednoducho zabudli. Fakt ale je, že zomrel, pretože mal v tele tento materiál. Ale namiesto niekoľkých hodín, ktoré mu lekári dávali, prežil ešte 2,5 roka. Tento prípad tam vzbudil veľkú pozornosť, lebo to všetci videli. Prebiehalo to pred očami všetkých prítomných profesorov a špecialistov v medicínskom centre, a preto akadémia zorganizovala veľkú konferenciu s vyše 500 účastníkmi.“

Napokon ste sa dohodli na vzájomnej spolupráci s profesormi…

„Ja to robím veľmi rád. Pridalo sa k nám veľa lekárov a treba povedať, že to prinieslo veľa pozitívneho, pretože to ukončilo konfrontáciu t.j. všetci tomu začali rozumieť a v mnohých prípadoch sa na nás, nie náhodou, obracali. Keď jeden chlapec spadol z 15m výšky, lekári oslovili naše regionálne centrum. Chlapca sme zachránili. Iné dieťa horelo v požiari a popáleniny boli nezlučiteľné so životom, tiež sa na nás obrátili v Simferopoli a zachránili sme chlapca. A takýchto prípadov je dnes už veľmi veľa. Ukrajina je prvá krajina, kde je technológia nášho fondu oficiálna, vďaka oceneniu Lekárskej akadémie Ukrajiny a Ministerstva ochrany zdravia. Naša technológia sa odporúča prednášať vo vyšších medicínskych inštitútoch… Je vytvorený kurz, ktorý má názov Strom života. Vedie ho váš veľmi známy vedec, ktorý má v TV dlhoročný program Zdravie, Genadij Leonidovič Apanasenko a profesor Popov. Oni dvaja vedú tento kurz v doškolovacej lekárskej akadémii. Ukrajina je prvá krajina, ktorá sa k tomu oficiálne hlási. V Európe sa to už uznáva, ale ešte nie na štátnej úrovni. Tam majú medicínske centrá, kde ma pozývajú, kde to robím a ukazujem im ako. Dosahujeme tam fantastické výsledky. Moja posledná cesta bola – rakovina 4. stupňa, ktorú už skoro nikde neliečia. My už máme okolo 40 prípadov, kedy sme vyliečili rakovinu 4. stupňa, čo je viac ako v celosvetovej štatistike. Musím povedať, že nie všetci, ktorí sa na nás obrátili, dosiahli takéto výsledky, to musím podčiarknuť. To, že dnes sme už 40 ľudí zachránili, znamená, že zajtra, za rok, za 10 rokov to povedie k tomu, že všetci, ktorí sa na nás budú obracať, sa budú zoceľovať.“

Arkadij Naumovič, vy pracujete v Moskve, veľa pracujete v zahraničí. S kým spolupracujete na Ukrajine?

„Predovšetkým je to ukrajinská organizácia Blagodar, ktorá aktívne robí konferencie o našej problematike, otvára regionálne oddelenia. V každom väčšom meste Ukrajiny je skupina nadšencov, ktorí začínajú rozvíjať tento smer. Veľká vďaka časopisu Blagodar, ktorý mám v ruke, ktorý vydáva tento fond. Je v ňom veľa materiálu o našich technológiách, o našej činnosti a o udalostiach a konferenciách.“

Dá sa cez túto spoločenskú organizáciu spojiť s vami, s konzultantmi? Je možné položiť otázky a zistiť, kde sa robia tréningy?

Áno, sú v obraze, vedia, kde sú tréningy. Sú vo všetkých veľkých mestách, nie je potrebné ďaleko cestovať. Toto všetko je už tu, na Ukrajine.

Kde je možné získať také vedomosti? Vy ste povedali, že nie všetci sa vyliečia, ale v každom prípade by túto cestu mohol skúsiť každý, kto má záujem.

V prvom rade veľa o tom píšem, už vyšlo veľa kníh a prekladajú sa do rôznych jazykov. Keď som sa vrátil z Nemecka, s potešením som držal v ruke takúto hrubú buchlu, ktorú tam vydali. Viem o tom, že teraz vychádza v Amerike prvý náklad. V Nemecku už preložili mojich 8 kníh. A viem, že už aj v iných krajinách sa to chystá.

Práca s vedomím je veľmi zložitý proces v našom svete. Svet nie je jednoduchý ani náš život nie je jednoduchý a mimo stresových situácií, do ktorých sa dostávame od rána do večera, si sami dokážeme takzvane „pomôcť do hrobu“ využitím takých emócií, ako je závisť, nenávisť, nedočkavosť. To je v princípe to, čo nedovoľuje človeku cítiť sa úplne zdravo, minimálne morálne.

Vy ste v podstate vystihli príčiny, je to tak?

Naše výskumy potvrdili, že akékoľvek anomálie alebo odklon od tzv. normy t.j. morálnej normy spôsobujú choroby. Návrat k mravnej norme môže spôsobiť, že choroba prejde bez špeciálnych technológií len preto, že sa človek vrátil, našiel zmysel, uvedomil sa, pochopil, tzv. kajal sa.“

Znamená to, že vedomie je prvotné?

Vedomie je prvotné.

Povedzte, existujú nejaké špeciálne tréningy – cvičenia, nejaké vzdelávacie techniky? Pretože som si veľmi pozorne vypočula, čo hovoríte o knihách ale povedzme úprimne, v našej spoločnosti je stále menej čítajúcich. Keď v minulosti rado čítalo hrubé knihy okolo 80%, dnes je ich stále menej a často si robíme názor nie z prvotného zdroja, ale na základe názoru niekoho na ten zdroj. Možno existujú nejaké technológie priameho kontaktu s vami alebo s vašimi žiakmi.

Ako som spomenul, organizujeme tréningy, ktoré trvajú 4 dni. Nie je to tak veľa a ľuďom sa začína aktivovať to, čomu sa hovorí jasnovidnosť. Jasnovidnosť má každý človek. Je to iba fáma, že niekto je jasnovidný a iný nie, všetci sú jasnovidní. Vy ste vo svojej profesii jasnovidní, pretože ak dostanete otázku, ako urobiť to, či ono, zrazu akoby vás osvietilo, pocítite, že treba urobiť to a to. A toto je jasnovidenie, netreba túto otázku nijako zahmlievať.

Znamená to, že taký mohutný pocit ako je intuícia treba nielen počúvať ale aj rozvíjať?

Áno, ale to je téma osobitného významu, pretože cez sluch dostávame mnohé nápovedy, ale treba sa nastaviť na to, aby človek vôbec započul, čo nám našepkávajú

Možno preto sa hovorí: počúvaj sám seba.

Áno, intuícia je hlas celého vesmíru, ale my ho nechceme počúvať, my sme sa tzv. oslobodili. Ale ako sa môžeme od vesmíru oslobodiť? Veď sme jeho súčasťou. Keď si uvedomíme svoju jednotu s vesmírom, potom sa začne všetko diať. Začíname počuť, začíname vidieť, začíname rozumieť, ako to urobiť, ako veci zmeniť.

Nadnárodné farmaceutické korporácie nie sú veľmi zainteresované na tom, aby sa dialo to, o čom hovoríte.

Áno, je to tak. Oni nie sú zainteresovaní, ale my ľudia predsa sme. MY nechceme byť chorí, starí, my nechceme umierať. Veď regenerovaný orgán, to sú nové bunky, ktoré sa objavili v organizme. Majú úplne nové telomerické zakončenia. Na konci chromozómov sa nachádzajú teloméry (* teloméry – vonkajšie koncové časti ramien chromozómov, hrajú dôležitú úlohu v procese starnutia, majú štruktúrnu funkciu, neobsahujú genetickú informáciu), 50x tam prebieha bunková mytóza. Vďaka tomu sa organizmus obnovuje a keď sa to skončí, začíname starnúť a nakoniec umierame. Keď sa však objavia nové bunky, preprogramujú ostatné bunky, u všetkých sa obnovujú teloméry a človek začína mladnúť. Vyskúšal som to najprv na sebe. Aj regeneráciu orgánov, obnovil som si žlčník a slepé črevo. Pred 10 rokmi som bol starší ako dnes. Koľko rokov mi hádate?

Tak asi 47 – 48.

Ďakujem. Mám 65. Chápete? Ak som pred 10 rokmi vyzeral staršie, funguje to. My to robíme na sebe a pomáhame aj druhým. Máme jeden film Svet večnosti. Je tam žena, ktorej sme tiež regenerovali orgán. Všetci jej odhadujú 40 rokov a ona má 70. Chápete? Pred mnohými rokmi mala regenerovaný orgán, bola jedna z prvých a za tú dobu natoľko omladla. Rôzne inštitúcie dostávajú miliardy na gerontológiu a podobné veci, ale všetko je tu už vyriešené a hlavne nie sú potrebné peniaze, nikto si nič nepýta. Keď som mal prezentáciu v akadémii vied, bol tam vedúci pracovník z Ministerstva ochrany zdravia, ktorý bol taký zapálený pre vec a pýtal sa, koľko miliárd na to bude treba. Povedal som mu, že žiadne, že predsa nie sú potrebné žiadne prístroje. Keď som mu vysvetlil, že nie je potrebné nič, tak zrazu zhasol a prestalo ho to zaujímať.

Viete, nechcem sa dotknúť toho úradníka, ale viem, že je veľa nesvedomitých úradníkov. Keď nie v Rusku tak na Ukrajine, ktorí posudzujú možnosť uplatnenia novinky len podľa toho, koľko im to vynesie. A keď poviem, že to nič nestojí, len to treba podporiť a začať robiť. Koniec, záujem sa končí. Tie vedomosti, ktoré rozpracovávame, výskum, ktorý robíme, vedú k takým výsledkom, ktoré je možné označiť ako zázraky, ale podčiarkujem, to nie sú zázraky, to sú nové vedomosti a nová veda.

V princípe sú vedomosti kľúčom ku všetkému.

Áno.

Existuje pre každého človeka kľúč k vyliečeniu.

Áno.

Ale my ľudia sme leniví. Hovorím o druhých, že nečítajú ale ani ja sa nemôžem zaručiť, že prečítam všetky tieto knihy, o ktorých hovoríte, ale dožiť sa 120 rokov, to chcem. Čo robiť v takom prípade?

Bojovať so svojou lenivosťou, inú možnosť nevidím. Nemôžeme jej podliehať. Nemôžete hovoriť, že ste lenivá a ja za vás niečo urobím, to nie je správna cesta.

Tie stretnutia v Odese sú náhodne zvolené práve tam? Alebo je niečo, čo vás priviedlo do Odesy?

Existuje akýsi magnet v mojom životopise. Môj otec pochádza z Odesy. Počas vojny – bol sólistom odeskej filharmónie – narukoval do Moskvy. Moja mama tiež veľmi pekne spievala, bývali sme oproti Novodevičieho kláštora. Oni sa spolu zaspievali a výsledkom som bol ja.

Myslím, že to je dobrá správa pre našich divákov, že vás môžu vidieť a počuť naživo, položiť vám ľubovoľnú otázku, zúčastniť sa stretnutia s vami.

Zajtra budeme mať viac času. Budem sa snažiť porozprávať o našich technológiách. Sú v princípe veľmi jednoduché, dokonca deti ich ovládajú. Chlapec v Alma Ate, hluchonemý od narodenia, počúval rozprávku a zrazu začal hovoriť text tejto rozprávky. Druhý chlapček, ktorému odstránili časť žalúdka a čriev, prišiel s otcom a na druhý deň už sám na sebe pracoval, sám si to celé obnovil, ja som iba našepkával, čo má robiť.

Pozývam vás, milí diváci, na toto stretnutie. Porozprávam vám o týchto nových možnostiach, pretože mnohí ľudia sú akoby v slepej uličke. Lekár im stanovil diagnózu nezlučiteľnú so životom a príjmu to, že nie je z toho žiadne východisko, ale nie je to tak. Podľa mňa nie je žiadna diagnóza, nech by bola akokoľvek zlá, ktorej by nebolo možné odolávať. A aj liečenie rakoviny 4. stupňa v budúcnosti ukáže ohromujúce výsledky.

Redakčne spracované (Erika Vincoureková)

Tieto informácie sa k vám dostali vďaka ing. Jánovi Krupčíkovi, ktorého snom a cieľom je, dostať na Slovensko nielen knihy a učenie Arkadija Petrova, ale aj jeho samého a vytvoriť Centrum liečby touto metódou.

Arcadij Petrov „Light of eternity“ part1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zuJYwwTSBBs&feature=relmfu[/youtube]

Viac o téme čítajte TU


Odporúčame túto skvelú knihu:

Bruce L. Lipton – Biológia presvedčenia – Táto kniha je prelomovým dielom v oblasti tzv. novej biológie. Predstavuje nádejnú syntézu najmodernejšieho a najlepšieho výskumu v oblasti bunkovej biológie a kvantovej fyziky. Je skutočným prelomom v tradičnom myslení, pretože ukazuje, že môžeme zmeniť naše telo, ak preprogramujeme svoje myslenie. Autor pútavo opisuje mechanizmy, akými bunky prijímajú a spracúvajú informácie. Ukazuje sa, že našu biológiu neriadia gény a DNA. Naopak, DNA je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok.

Úryvok z knihy: Sú opakujúce sa obrazy, ktoré pozorujeme v prírode, iba náhodné? Som presvedčený, že odpoveď je „určite nie“. Aby som vysvetlil, prečo verím, že fraktálna geometria definuje štruktúru života, musím sa vrátiť ku dvom bodom. Po prvé, príbeh evolúcie je príbehom smerovania k vyššiemu uvedomeniu. Po druhé, pri našom štúdiu membrány sme odhalili receptor – efektorový proteínový komplex (IMP) ako základnú jednotku vedomia/inteligencie. Z toho vyplýva, že čím viac proteínových receptor-efektorov organizmus má, tým väčšie môže mať uvedomenie a tým vyššie stojí na rebríčku evolúcie. Existujú však fyzické obmedzenia brániace neustálemu zvyšovaniu počtu proteínových receptor-efektorov, ktoré sa vmestia do bunkovej membrány. Priemer proteínov „vedomia“ je približne rovnaký, ako priemer fosfolipidov, v ktorých sú zabudované. Pretože je hrúbka membrány striktne definovaná, nemôžete do nej nastrkať množstvá IMP tak, že ich budete ukladať nad seba. Ste obmedzení vrstvou hrubou ako jeden proteín. Preto je rozšírenie povrchu membrány jedinou možnosťou, ako zvýšiť počet proteínov vedomia.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 8.01 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


(Prečítané 26 324 krát, 1 dnes)
 

21 Responses to Základy novej vedy – prevratná technológia obnovy ľudských orgánov

 1. Pripravujete knihu píše:

  Dobrý deň a pripravujete aj vydanie kníh tohoto inštitútu pre Slovensko alebo Čechy?

 2. Plánujeme pozvat školitele z Ruska na dobu prázdnin roku 2013.
  Kurz je 4 denní a požadovaná cena (od Rusů)za každého účastníka je 1000 dolarů. K tomu je potřeba přičíst pronájem prostor, ubytování a jídlo. Zdraví Bělousovi z Brna. belousoval@volny.cz

 3. Funguje to aj na kosti? píše:

  Myslite, ze by mi touto metodou mohli narast aj zuby?

 4. milpu píše:

  V jednom z proroctiev sa písalo, že raz bude rakovina liečená zvukom. Nikdy som o tom nepochyboval, lebo zvuk a svetlo je pre bunky energia. Ak energia v jednej forme bunky ničí, prečo by ich energia v inej forma zas nemala vyliečiť? Všetko je o kvalite energie, inými slovami a zrejme i správnejšie vyjadrené – o čistote úmyslu, úprimnosti, poctivosti a opravdivosti v živote samom.
  Informácie nových metód iste potešia, ale sa i trošku usmievam nad očakávaním „úspechu bez pričinenia“, lebo je mi jasné, že ľudia skôr, či neskôr budú musieť uznať, že bez vlastného úsilia to nepôjde. Ale to je len dobre.

  • Bělousov píše:

   Máte pravdu. Každý by se chtěl zázračně vyléčit, ale jaksi nebere do úvahy ten fakt, že dlouhou dobu úsilovně pracoval na tom aby onemocněl a pracovat na obnově zdraví se mu jaksi nechce. Tak nás bohužel zblbla školská medicína. Zdraví Petr.

 5. Kontakt píše:

  Dobrý deň,

  môžem poprosiť pani Vincourekovú o jej mail. kontakt na adresu d.balga@gmail.com?

  Vopred ďakujem:)
  S pozdravom Dušan

 6. Petr Bělousov píše:

  Pro zájemce o kurzy pana Petrova – v Brně od 20.11. do 24.11.2013 bude probíhat základní kurz. Ještě jsou volná místa. Viz http://www.centrumstromzivota.cz. Máme už od autora povolení k překladu jeho knih.

 7. Pro zájemce o kurzy pana Petrova – v Brně od 20.11. do 24.11.2013 bude probíhat základní kurz. Ještě jsou volná místa. Viz http://www.centrumstromzivota.cz.
  Máme už od autora povolení k překladu jeho knih.

 8. Fišerová píše:

  Dobrý den,
  cena kurzovného je pro mě nedosažitelná, mám zájen o knihy. Jsou tam prosím návody jak pracovat? Mám miopatii/ odumírání svalů/. Mám šanci? Děkuji. Marie

  • Bělousov píše:

   První díl trilogie bude přeložen do pár dní. Nějakou dobu bude trvat kontrola textu, tisk atd. Až kniha bude ke koupi, budeme o tom informovat na stránkách centrumstromživota.cz. V prvním díle trilogie autor popisuje, jak dospěl ke svému poznání. Přímé návody k léčení tam nejsou. Popis technik je v české příručce, která se na kurzech obdrží. Volně šiřitelná není, protože bez vedení instruktora se Vám techniky nepodaří nastartovat. Jsou už ale absolventi, kteří by Vás mohli vést.
   Srdečně zdraví Bělousov

  • Bělousov píše:

   Na miopatii pomáhá systém: Léčebný kód. Zkuste http://www.lecebnekody.cz. Myslím, že se s Mirou domluvíte.
   Držím palce.
   Bělousov

  • Frederica píše:

   Ano mate sancu, vsetko zalezi len od Vas.
   To co je velmi drahe, ako kurz p. autora mnoho krat nema velku hodnotu. Z vlastnej skusenosti viem, ze ti najlepsi ucitelia si nepytaju vysoke sumy za svoje ucenie, ale ziju len z dobrovolnych darov, ich pokora sa priamoumerne zvysuje s ich schopnostami a znalostami. Napr. velmi uznavany tibetsky rinpoche.

 9. Pavol Latka píše:

  aky krasny je zivot,ked mame okolo seba takych uzastnych ludi!

 10. Rachel Banik píše:

  super

 11. Bělousov píše:

  Pan Petrov přijede do Brna a 18.července bude mít přednášku pro veřejnost. Srdečně zveme zájemce.
  Povede i kurz, ale jen pro absolventy předcházejících kurzů (základní kurz, 1. až 3. stupeň). Informace na http://www.centrumstromzivota.cz
  Zdraví Petr.

 12. Bělousov píše:

  Dobrý den, zájemci o kurz bioinformačních technologií,
  v Brně se pořádá už 7. základní pětidenní kurz a hned po něm rozšiřující dvoudenní kurz.
  Přihlásit se je možné na stránkách:
  http://www.centrumstromzivota.cz
  Srdečně zve organizátor Petr Bělousov, pověřený autorem metody panem Petrovem.

 13. Frederica píše:

  Pan akademik vizera mlado? No ako sa to vezme. Nema sice vrasky, ale ani tvar nema ziadnu mimiku. Asi ide o napravu botoxom.
  Keby vedel ako na to,iste by botox nepotreboval.
  Napriek tomu viem, ze v podstete ma pravdu, akurat nama tu spravnu metodu.
  Slovo informacia ma ale aj iny vyznam. Kibernetika informatika si ho len prisvojila a zial je tym jeho podsteta znacne okliestena.