google27eaa3905ca3fee3.html

Než se ponoříme do jednotlivých „částí“, měli bychom poznat jisté hlavní principy, jak mozek funguje. Nebudeme se zde zabývat všeobecnou neurologií, ale pouze tím, co je užitečné vědět o vztahovém mozku. Než se tedy zaměříme na samotné „části“, ráda bych s vámi probrala tyto tři nejdůležitější principy.

1. Mozek se neskládá z oddělených, vzájemně nesouvisejících „částí“, které plní vždy jen jeden úkol. Jak už jste si všimli, dávala jsem slovo části zatím do uvozovek (slibuji, že s tím od tohoto odstavce skončím). To proto, že ačkoli bychom si ve snaze o lepší pochopení mozku přáli, aby to tak bylo, mozek nefunguje jako počítač – kde klávesnice dělá X, procesor dělá Y a software dělá Z. Ve vašem báječně složitém mozku patří do uvozovek téměř všechny části a funkce, dokonce i systémy a obvody, jelikož to všechno jsou pojmy poněkud zavádějící. Někdy zdánlivě samostatné mozkové části fungují ve skutečnosti jako jedna jednotka. Jindy zas to, co se zdá být jedinou, jasně odlišenou částí, může naopak provádět celou řadu různých věcí a mít zřetelně oddělené podjednotky patřící k jiným systémům. Nedá se to vysvětlit tak přímočaře jako „tato část dělá toto a tamta zas ono“. Pro účely této knihy budu odkazovat na struktury a systémy podle toho, jak se podílejí na našich vztazích, ale nezapomínejte, že pro správné fungování mozku je naprosto nepostradatelná spolupráce, komunikace a zdravá vzájemná propojenost (což jsou i základní principy dobrých vztahů. Je hezké, jak to funguje.)

2. Váš nervový systém je organizovaný (Blahopřejeme!). Na té nejnižší úrovni si jej můžete představit jako košaté větvoví stromu. Máte tu jakousi „centrální“ část nervového systému – mozek a míchu – jíž se zpravidla dostává nejvíce pozornosti a podobá se kmeni stromu. Ale nervový systém má i jinou velmi důležitou část: periferní nervový systém.

Tento periferní nervový systém si nyní rozdělíme do dvou větví: autonomní systém a somatický systém. Pro naše zdejší účely je důležitý autonomní systém. Podíváte-li se na něj zblízka, uvidíte, že i on má dvě hlavní větve: sympatický systém (který, navzdory svému jménu, nemá nic společného se sympatií) a parasympatický systém.

• Mezi povinnosti sympatického systému patří odezvy na hrozby a další věci, které vás motivují. Nabudí vás a dostanou do pohybu jako plynový pedál. Vzpomeňte si na příklad padajícího batolete a jeho otce z 1. kapitoly. Děvčátko spadlo a sympatický systém jejího otce tak „rozpumpoval“, až se za ní rozběhl, aby se ujistil, že se nezranila.

• Parasympatický systém je naopak o tom, jak si tělo opět zpomalit.

• Dostat tělo do stavu, kdy si energii uchovává, provádí nezbytné opravy a vzpamatovává se ze stresu, který sympatické reakce způsobily.

V neurologii se obvykle mluví jen o těchto dvou větvích, ale – a to se mi velmi líbí – člověk má i takzvaný chytrý vagus (bloudivý nerv, také zvaný systém pro zapojení do společnosti), který by se dal považovat za třetí větev autonomního nervového systému. Je to jakási paralela k systému parasympatickému. Chytrým vagusem se budeme zabývat později, prozatím vězte, že co se týče vztahů, je to opravdu dobrý kamarád. Jeho výhradní funkcí je pomáhat vám jemně vyladit své tělesné reakce, a to zejména při navazování spojení se světem společnosti. Ten měkký pohled ve vašich očích, ten lahodně příjemný hlas… ach! Děkuji, chytrý vagusi.

3. Mozek a nervový systém spolu komunikují prostřednictvím elektřiny a chemikálií, které se přenášejí mezi buňkami. Neurony jsou buňky různých velikostí, tvarů a citlivosti. Tyto malinké, mrštné jednotky přijímají a odesílají signály – informace – pomocí elektrických impulzů a přenašečů chemických informací (neurotransmiterů). Tyto nepatrné kousky informací se předávají z jednoho neuronu na druhý v rámci závratně složité sítě. V mozku existuje asi 100 miliard neuronů a každý z nich má deset až dvacet tisíc nervových spojů (synapsí) s jinými neurony. (Vždy mne fascinovalo, že můj mozek zvládá tuto síť myriád nervových spojů každou sekundu den co den, a přesto si nedokážu ani pořádně představit, co přesně ta „myriáda“ je.)

Dalším aspektem komunikační metody nervového systému je, že pracuje se signály „zapnout“ a „vypnout“, známé také jako nabuzení a utlumení. Tyto signály se přenášejí na „mikro“ úrovni neuronů. Určitý neuron může být jedním neurotransmiterem „nabuzen“ a jiným zas „utlumen“. K nabuzení a utlumení však dochází i na „makro“ úrovni. Například v přední části mozku (která se zabývá vědomým myšlením) dosahují některé svazky neuronů až do dolního mozku (který má na starost emoční reaktivitu) a dodávají do něj neurochemické vypínače, což znamená, že svou vědomou pozornost můžete použít k utlumení nebo regulaci emoční odezvy.

Komunikace uvnitř mozku má i další aspekt, který je naprosto a nepopsatelně úžasný: neuroplasticita. Díky psychologu Donaldu Hebbovi (považovanému za jednoho z otců neuropsychoologie) a neuropsychiatrovi Ericu Kandelovi, který získal Nobelovu cenu, dnes víme, že vlivem prožitků dochází k fyzickým změnám spojů v mozku, neboť se v něm programují nervové dráhy a budují se nová nervová zapojení. Váš mozek má po celý váš život schopnost upravovat celou svou strukturu i organizaci a měnit komunikační dráhy – a to jen prostřednictvím aktivní komunikace mezi neurony. Neurony komunikují, přenášejí vzruch z jednoho na druhého, a jestliže jsou dva neurony aktivní ve stejnou dobu a současně jsou spojeny synapsemi, pak dochází k posílení takového spoje (princip známý jako Hebbovo pravidlo), což mění strukturu i funkci mozku. Změna může probíhat mnoha různými způsoby: vznikem nových spojů mezi neurony (změna struktury); vytvořením nových neurálních drah (změna funkce); a růst nových neuronů, zvaný neurogeneze. Stále se ještě zkoumá, jak, kdy a kde k neurogenezi dochází. Ale zdá se jisté, že jedním z hlavních způsobů, jak podnítit neurogenezi ve vlastním mozku, je prožitek. Co děláte a na co myslíte, to vám utváří mozek. Pokud jsou dva sousedící neurony opakovaně aktivované současně (třeba když se začínáte orientovat v novém městě), budou při této současné aktivaci čím dál efektivnější.

Mimoto si musíme uvědomit, že neurony, spoje a dráhy, které se nepoužívají, mohou časem prořídnout nebo odumřít. Protože stejně jako lidé i neuron potřebuje ke svému přežití a rozkvětu dostávat podněty a být ve spojení s ostatními. Jedním ze způsobů, jak se dá dívat na aspekt neuroplasticity, je tedy „používej to, nebo o to přijdeš“. Která dráha je nejrušnější, tam váš mozek investuje svůj dálniční rozpočet na budování rychlejších, širších a komplexnějších dálnic. Zatímco ostatní cesty zůstávají rozježděné a opuštěné.

Text je úryvek z knihy:

Marsha M. Lucas – Přeprogramuj svůj mozek na lásku – Neuropsychologička a psychoterapeutka vám príjemným, vtipným a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí, ako funguje váš mozog vo vzťahoch. Lepšie tak pochopíte, ako ste dospeli k svojim súčasným vzťahovým vzorcom, a naučíte sa, ako si svoj mozog účinne preprogramovať. Zistíte, aké vnútorné pochody nám vlastne prebiehajú v mozgu; ako si výrazne zlepšiť schopnosť nadväzovať a pestovať uspokojivé vzťahy; čo stojí za chorobnou úzkosťou zo záväzkov – to všetko doplnené množstvom príkladov zo života a praktickými návodmi. S pomocou uvedených návodov a meditačných cvičení dokážete zmeniť navyknuté reakcie vo vzťahoch, založené na strachu; vybudovať si emočnú odolnosť; užívať si krajšie milovanie; pochopiť a zlepšiť svoje prežívanie lásky.

Ukážka: Vraťme se nyní zpátky k Julii. To, že intelektuálně chápala souvislost se svými zážitky z dětství, bylo dobré, ale nestačilo to. Poté, co jsme probrali dilema, které měla v mozku uložené, proč u ní dochází ke zkratu a není schopna zůstat ve vztahu, začala s pravidelnou meditací na všímavost. Julia pociťovala postupné a trvalé zlepšování. Dokázala se ve vztazích správně rozhodovat, místo aby z nich v panice prchala. Po roce přijala Gregovu nabídku k sňatku. 

Pôvodná cena: 9.20 EUR, Naša cena: 7.36 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.84 EUR

Súvisiace články:

 – JAK SI UŽÍVAT VZTAHY? MĚJTE SE OPRAVDU RÁDY!

 – Vráťte miesto kráse

 – Semienko

 – Poznání toho, jak myšlenky ovládají náš život

 – Psychika ovlivňuje naše geny

(Prečítané 1 413 krát, 1 dnes)

Comments are closed.