google27eaa3905ca3fee3.html

1. “NG” technika

Základem této techniky je najít malou štěrbinu = prostor mezi jazykem a měkkým patrem, a naučit se tuto štěrbinu otevírat a zavírat. Důležité je cítit jakousi explozi (výbuch) při každém otevření. Budeme-li velmi pomalu vyslovovat samohlásky v pořadí od zavřeného “U” přes otevřené “U” – přes zavřené “O” – až k otevřenému “O”, získáme tak “filtr” pro první tři alikvotní tóny. Pro začátečníka je snazší začít s vokálem “O”přecházejícím do „A“ (později se pracuje s řadou vokálů “U” – “O” – “A” – “E” – “I”). Při tomto druhu zpěvu používáme silný, ostrý hlas. Prostor celé ústní dutiny je rezonančním prostorem. Měl by být co největší, s pocitem jako bychom měli v ústech velký balón. Změnou tvaru tohoto prostoru docílíme různých alikvotních tónů. Je třeba měnit po sobě jdoucí vokály (U-O-A-E-I) velmi pomalu, abychom objevili všechny jejich skryté alikvotní tóny. Tato technika se dá provádět i trochu jinak: nechat vzniklou štěrbinu neustále jakoby lehce pootevřenou, alikvoty pak zní jemněji, bez zmiňované exploze.

2.”Bird” technika

Špička jazyka se dotýká tvrdého patra, jazyk vyplňuje celý prostor úst. Pouze po obou stranách jazyka necháme malou štěrbinu, jediné místo, kudy může zvuk vycházet ven. Použijeme ostrý hlas. Jako rezonanční prostor použijeme prostor mezi jazykem, zuby a rty (vzpomeňme si na výše zmiňovaný balón v ústech). Začneme na vokálu “U” a velice pomalu přecházíme do vokálu “I”, jazyk se pomalu posouvá dopředu k horním předním zubům, a zpět dozadu, měníme-li vokál zpět na “U”. Změny vokálu je třeba provádět co nejpomaleji, abychom zachytili všechny alikvotní tóny. Užitečným trikem, jak alikvoty zesílit, je “zavřít” při zpěvu nos (stejný pocit jako při potápění pod vodou).

U mongolských technik navíc dostává prostor další fenomén – práce s krkem, hrtanem. Pro zvýšení ostrosti alikvotu a zeslabení základního tónu pracujeme s hrtanovou záklopkou (což je mimochodem užitečná část těla, zejména při takových činnostech, jako je zvracení..). Krk stáhneme, vytvoříme co nejužší štěrbinu, ale musíme mít na paměti, že nic nesmíme dělat násilně, všechno musí plynout přirozeně. Tato technika je poměrně náročná, protože v naší kultuře onen „krční sval“ netrénujeme a tak ani nemusíme dlouho přijít na to, jakým mechanismem se uvádí do pohybu či činnosti.

Pomocí přirozeného vlnění alikvotních tónů se při práci v jedné ze zmíněných vibračních úrovní automaticky dotýkáme i všech ostatních úrovní. Při práci s alikvotními tóny lze využít jejich silných léčivých účinků. Můžeme tak přirozenou cestou dodat chybějící vibrace do našeho energetického systému. Oblíbeným hudebním číslem alikvotních zpěváků a též publika bývá tzv.”alikvotní sprcha”. Publikum zde může pocítit pozitivní a energetizující efekt alikvotního zpěvu, působící na celé tělo. Pro tento typ hudby není důležité pracovat se složitými harmoniemi. Využití spíše harmonií jednodušších přináší pocit, jakoby pracovaly síly samotné přírody. Ještě silnějšího léčivého účinku lze dosáhnout spojením síly alikvotních tónů se silou pozitivní myšlenky (tzn.slova, mantry – vibrace šesté úrovně).

Chris Amrhein, přeložila Monika Šramlová


Súvisiace články:


Odporúčame si prečítať:

Bruce H. Lipton – Biológia presvedčenia – Ako môžeme ovplyvniť vedomie buniek – Táto kniha je prelomovým dielom v oblasti tzv. novej biológie. Predstavuje nádejnú syntézu najmodernejšieho a najlepšieho výskumu v oblasti bunkovej biológie a kvantovej fyziky. Je skutočným prelomom v tradičnom myslení, pretože ukazuje, že môžeme zmeniť naše telo, ak preprogramujeme svoje myslenie. Autor pútavo opisuje mechanizmy, akými bunky prijímajú a spracúvajú informácie. Ukazuje sa, že našu biológiu neriadia gény a DNA. Naopak, DNA je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok.

Úryvok z knihy: Sú opakujúce sa obrazy, ktoré pozorujeme v prírode, iba náhodné? Som presvedčený, že odpoveď je „určite nie“. Aby som vysvetlil, prečo verím, že fraktálna geometria definuje štruktúru života, musím sa vrátiť ku dvom bodom. Po prvé, príbeh evolúcie je príbehom smerovania k vyššiemu uvedomeniu. Po druhé, pri našom štúdiu membrány sme odhalili receptor – efektorový proteínový komplex (IMP) ako základnú jednotku vedomia/inteligencie. Z toho vyplýva, že čím viac proteínových receptor-efektorov organizmus má, tým väčšie môže mať uvedomenie a tým vyššie stojí na rebríčku evolúcie. Existujú však fyzické obmedzenia brániace neustálemu zvyšovaniu počtu proteínových receptor-efektorov, ktoré sa vmestia do bunkovej membrány. Priemer proteínov „vedomia“ je približne rovnaký, ako priemer fosfolipidov, v ktorých sú zabudované. Pretože je hrúbka membrány striktne definovaná, nemôžete do nej nastrkať množstvá IMP tak, že ich budete ukladať nad seba. Ste obmedzení vrstvou hrubou ako jeden proteín. Preto je rozšírenie povrchu membrány jedinou možnosťou, ako zvýšiť počet proteínov vedomia.

Pôvodná cena: 8.90 EUR Naša cena: 7.12 EUR Zľava: 20.00 % Ušetríte: 1.78 EUR 

(Prečítané 2 058 krát, 1 dnes)

Comments are closed.