google27eaa3905ca3fee3.html

Jak zadáte žádoucí konfiguraci své vrstvy? Velmi jednoduše. Vezměte si list papíru a zapište si své myšlenkové formy – lakonický portrét světa, který vás obklopuje. Uveďte, kde v něm máte své místo, a několika větami popište, jak byste ho chtěli vidět.

Například: „Starám se o svůj svět a můj svět se stará o mě. Můj svět se vždy o vše postará a všechno zařídí. Nemusím se o nic starat. Všechno jde, jak má. Moje planetka se postupně mění v útulný kout. Vše se mi daří. Vypadám skvěle a každý den ještě lépe. Jsem uznávaná osobnost, vychází ze mě vnitřní světlo, lidé to cítí a vzbuzuji u nich sympatie. Mám výborné zdraví, spoustu energie a super intelekt. Snadno řeším jakékoli úkoly. Síla je se mnou a vede mě, a proto dělám vše geniálně a znamenitě.“

A tak dále. Vylaďte si text na své vlny, konkretizujte ho, doplňujte či rozšiřujte o to, o co usilujete a čeho chcete dosáhnout. Tak si vytvoříte jakýsi konfigurační soubor (typu config.sys) pro operační systém svého světa.

Zapsat si konfiguraci vašeho světa na papír se vám vyplatí už proto, že si tak systematizujete a třídíte myšlenky. Určitě jste si nikdy nesedli a nijak zvlášť nepřemýšleli o tom, jak byste chtěli vidět prostředí kolem sebe. Takže teď svou představu zformulujte.

Konfigurační soubor se vám bude hodit hlavně ze začátku, dokud se vám všechny zaznamenané parametry nevryjí pevně do paměti. Jen ten papír nevěšte nikam na stěnu, kde se na něj může každý podívat. Vaše myšlenkové formy jsou intimní záležitostí mezi vámi a vaším světem, s jehož pomocí je budete realizovat.

Co dál? Za prvé: pokaždé, když se díváte na svět (tedy do zrcadla), dívejte se na něj prizmatem zadané konfigurace. Jinými slovy nejprve do svého nitra a teprve potom do zrcadla. Ať se tam venku tvoří cokoli, fixujte paprsek pozornosti na to, co vám vyhovuje a líbí se vám, a zároveň jej pečlivě odvádějte od věcí, jež vás rozčilují nebo vám vadí. Jen ať si ty obtíže existují. Zatím. Vám do nich nic není. Prostě se od nich odvraťte. Všechen ten odpad z vaší planetky brzy zmizí.

Tak lze například odfiltrovat osoby, s nimiž se musíte stýkat. Soustřeďujte se na lidi příjemné a krásné (ženy i muže – podle toho, kdo nebo co vás zajímá víc). Zhlížejte se v nich, stýkejte se s nimi, usmívejte se na ně, dopřejte si potěšení z jejich společnosti. Pokud vám někdo není milý, jednoduše ho zdvořile strpte a nedejte se všanc. Tím spíš, pokud se s ním stýkat nemusíte, prostě se mu vyhýbejte, odvracejte se od něj, procházejte kolem něj obloukem a nedopřejte mu ani kousek paprsku své pozornosti. Postupně váš svět zaplní samí příjemní lidé, kteří budou milí i tam, kde člověk s příjemným vystupováním úplně nepočítá. To je na tom obzvlášť pozoruhodné.

Všechno vždycky nepůjde hladce a tak, jak si představujete. Čas od času narazíte na negativní aspekty reality. V tu chvíli klidně a metodicky propouštějte všechno to haraburdí skrz filtr své konfigurace. Za všech okolností si umíněně opakujte, že svět ví nejlépe, jak se o vás postarat, a že vše jde tak, jak má, protože princip koordinace záměru funguje bezchybně, pokud ho dodržujete.

Za druhé: deklarujte své myšlenkové formy při každé vhodné příležitosti, zejména když pro ně nalézáte důkaz. Vyhraďte si na to speciální čas. Deklaraci rovněž noste neustále s sebou, abyste si je mohli jako modlitbu opakovat častěji. Jednak se naučíte ovládat chod svých myšlenek, což je totéž jako ovlivňovat realitu, a jednak měníte okolní realitu ke své potřebě.

Podívejte se na to takto: zasouváte do svého projektoru potřebnou filmovou pásku a systematicky si ji bez přestání přehráváte. Klidně v myšlenkách občas odbočte, dost možná se vám mezi pásky někdy vloudí nějaký negativní film… Nebojujte s tím. Jednoduše se klidně a puntičkářsky zas a znovu vracejte ke svým snímkům. Koneckonců jaký pásek si budete na svém virtuálním projektoru přehrávat, na takový film se budete dívat ve skutečnosti.

Není důležité, jak své myšlenkové formy vyjadřujete, zda nahlas nebo jen v duchu. Slova jsou podružná, je to jen šumění vzduchu. Význam mají pouze myšlenky, a ještě navíc jen ty, které jsou vysílány nepřetržitě a systematicky.

Začnete-li celé dny chodit jako živá televize a vysílat jednu či více cíleně zvolených a fixovaných programů, vrstva vašeho světa postupně dospěje k zadané konfiguraci. Zdůrazňuji, že myšlenkové formy je třeba vysílat systematicky. Je to konkrétní činnost; nejde o vznášení se v oblacích. To je jediné tajemství, které musíte znát a jež vlastně tajemstvím vůbec není. Žádné taje. Všechny ezoterické poznatky jsou otevřené a přístupné, i když ne každému.

Pokud člověk toto „tajemství“ pro sebe odhalí, stane se vykonavatelem své reality. Má to jen jeden háček. Výsledky se neprojevují hned, ale vyžadují trpělivost a vytrvalost. Musíte nesmlouvavě, i když možná zatím naslepo, vysílat vesmíru svou vlastní správnou konfiguraci, přestože se
třeba (opět zatím) vůbec netvoří to, co byste si přáli.

Dále vězte, že myšlenky, jež se vám mechanicky, nevědomky a mimoděk honí hlavou, nemají žádnou zásadní sílu. Vnější záměr se spouští výhradně myšlenkami, které jdou od srdce, pronášejí se s citem a v jednotě duše a rozumu.

Další sílu získávají myšlenkové formy, jež si zapíšete. Nadarmo se neříká: „Co je zapsáno perem, to sekerou nesetneš.“ Jestliže něco nejen promýšlíte, ale navíc to deklarujete v písemné podobě, duše a rozum se aktivují a snaží se sjednotit. Proto se spisovatelům často stává, že se jim v životě realizují náměty, události či lidé, o nichž píšou ve svých knihách. To můžu osobně potvrdit.

Takový s citem sestavený dopis adresovaný konkrétnímu člověku obsahuje sílu mysli na druhou. Pamatujte na to a se vzkazy zacházejte opatrně. Na internetu v současné době typicky pozoruji tento jev: někdo se potřebuje vyvztekat, tak všem nebo jedinému člověku posílá nějakou svou
hanlivou, pohrdavou nebo nepřátelskou myšlenkovou formu. Jestliže se na virtuálních diskuzích pohybujete, jistě víte, že se tam vždy najdou tací, kdo vás chtějí něčím popíchnout, shodit vás nebo vám zkazit náladu. To neznamená, že jsou ti lidé špatní, spíše bývají osamělí a nešťastní, takže se snaží nějakým způsobem prosadit na cizí účet nebo pověsit na druhé své projekce.

Narazíte-li na něco, co se vám nelíbí, projděte kolem a odeberte se někam, kde vám je dobře; a vezměte si to, co je vám libo. Každopádně platí, že pokud někdo něco řekl nebo vytvořil, určitě to potřeboval udělat a jistě k tomu měl důvod. Dále je jasné, že cizí má stejné právo na existenci jako vaše, které si hrdě hýčkáte. Někteří lidé neumí jen tak projít okolo. Určitě si vašeho území všimnou, uleví si a teprve potom, sami se sebou spokojení, pokračují dál.

Na takové jedince se dívám s posvátnou hrůzou jako na škůdce vlastního zdraví. Ono je ani nenapadne, že když svým nepřátelským výpadem nebo kritikou někomu připravili několik nepříjemných minut, musí se jim to vrátit jako bumerang. A jak jinak by to mělo dopadnout? Jistěže se jim to vrátí, tak či onak, a možná v ještě intenzivnější podobě. Jako byste pomyje z vědra házeli proti větru. Rozdíl je jen v tom, že bumerang se nevrací hned a ani nemusí být stejný s tím, jenž byl vypuštěn. Proto to lidé nechápou.

Nevidí totiž příčinně následné souvislosti, že zaplatit (tedy dostat po ústech), stejně budou muset, a nadále kydají hnůj po své planetce. Z čistě praktického hlediska je vrhání bumerangů plných zloby velmi nevýhodné. Nebylo by lepší místo toho vypěstovat nějaký ten kvítek? Poslat někomu slova podpory, soucitu či uznání? Přestože vás někdy popadne až neovladatelná chuť zchladit si na někom žáhu, radši to nedělejte. Nechte to být nebo cíleně změňte svůj vztah ze záporného na kladný. I když to zní zvláštně, bumerang jde ze zla na dobro překonfigurovat
velmi snadno. Stačí v libovolném okamžiku procitnout, pochopit a chtít. Dobré poselství bude stejně silné, jako by bylo bývalo to zlostné, ale odesílateli dodá mnohem větší uspokojení – jak v daný okamžik, tak posléze. Bumerangy lásky a dobra se přece také vracejí! A jak!

Shrnutí
• Konfigurační soubor má důležitou roli – uspořádává a vyjasňuje myšlenky, přání a cíle.
• Dívejte se na svět prizmatem zadané konfigurace.
• Fixujte paprsek pozornosti na to, co vám vyhovuje a líbí se vám, a odvádějte jej od věcí, které vás rozčilují nebo zlobí.
• Deklarujte své myšlenkové formy při každé vhodné příležitosti, zejména nacházíte-li pro ně potvrzení.
• Jaký filmový pásek si budete pouštět na svém virtuálním projektoru, na takový film se budete dívat ve skutečnosti.
• Myšlenkové formy je třeba vysílat systematicky.
• Zapsané myšlenkové formy získávají dodatečnou sílu.
• Princip bumerangu: pokud v odrazu nechcete vidět nepřátelství, agresi, odsouzení nebo nepřijetí, pak sami neodesílejte obrazy podobného rázu.

Poznámka na okraj
Konfigurační soubor vám uspořádá myšlenky. Dále na jednu stranu úzkým paprskem své pozornosti vyhledávejte ze všeho, co se vám do vrstvy vašeho světa dostane, výhradně to, co se vám hodí, a na druhou stranu do okolní reality cíleně vysílejte všechno, co vám ještě chybí, ale co byste tam chtěli vidět. Zkuste fungovat najednou jako reflektor i projektor. Učiníte tak první kroky své zázračné přeměny z přijímače na vysílač. Uvidíte, jaké kvalitní změny budou ve vaší realitě po přeměně následovat.

Text je z knihy:

Vadim Zeland – Jak se vymanit ze systému
Získejte kontrolu nad svým životem

Ak budete ovládať techniku oslobodenia, ktorú popisuje táto kniha, dokážete si stvoriť akýkoľvek svet. Ponúka sa vám šanca prelomiť matrix a preniknúť na slobodu. Nehovorím, že treba zničiť celý systém. Človek sa môže pohybovať v systéme, využívať ho pre svoje ciele a zároveň k nemu nebyť pripútaný.

Čo treba na to, aby ste mohli samostatne nakladať so svojím osudom? Tri veci: slobodnú vôľu, slobodné vedomie a slobodnú energiu. V systéme (matrixe) však existujú tri faktory, ktoré vám v tom bránia: tzv. lapená pozornosť, zakalené vedomie a zablokovaná energia.

Podrobne rozpracovaná metóda transurfingu vrátane odpovedí na množstvo otázok, v ktorých iste nájdete mnohé rady aj pre seba samých, vám pomôže vystúpiť z radu a žiť tak, ako chcete.

Dnes sa na človeka hrnie mocný vodopád informácií. Začala sa doslova informačná intoxikácia. Čo nespracuje naše podvedomie, to sa prevtelí do fyzických problémov. Ak sa  zbavíte závislosti na informáciách a syntetickej strave a budete se zaoberať svojou energiou, potom nájdete oporu sami v sebe.

Pôvodná cena: 14.20 EUR, Naša cena: 12.78 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: http://maxpixel.freegreatpicture.com


Súvisiace články:


 

(Prečítané 581 krát, 1 dnes)

Comments are closed.