google27eaa3905ca3fee3.html

Experiment kvantového biológa Dr V. Poponina s fotónmi priniesol ďalšiu cennú informáciu o DNA a chromozómoch. V tomto pokuse vedec hermeticky uzavrel nádobu, v ktorej ostali len fotóny a zmeral ich rozloženie. Bolo náhodné. To aj očakával. V druhej fáze pokusu pridal do fľaše DNA a opäť ju hermeticky uzavrel. Tento raz boli fotóny vyrovnané usporiadaným spôsobom, kompletne zoradené podľa DNA. Nastal šok. Fyzická DNA mala vplyv na nefyzické fotóny.  V tretej fáze bola DNA z kontajnera odstránená a rozloženie fotónov opäť zmerané. Fotóny zostali vyrovnané tam, kde bola predtým DNA. Vznikla otázka ,, Na čo sú častice svetla napojené? “

Druhý experiment mnohokrát opakovaný uskutočnila armáda. Od darcov boli odobraté leukocyty nesúce DNA a umiestnené do komory, v ktorej sa merali zmeny. V tomto experimente bol darca v jednej miestnosti a komora s DNA v inej miestnosti v tej istej budove. DNA i darca boli sledovaní. Darca bol podrobovaný,, emočnej stimuláciu „. Premietali mu rôzne emočne ladené videoklipy. V rovnakom čase ako sa u darcu prejavovali emočné vrcholy a útlmy, DNA dávala tie isté odozvy. Nebolo tam nijaké časové oneskorenie. Vrcholy a útlmy DNA sa presne zhodovali s vrcholmi a útlmami klienta. Pre účely armády potrebovali zistiť na akú vzdialenosť by mohli oddeliť darcu od jeho DNA a dostávať pritom stále rovnaké výsledky. S testovaním prestali, keď vzdialenosť dosiahla 80 kilometrov. Výsledok bol stále rovnaký, bez časového posunu.

Čo to znamená?

Dôkaz o tom, že vieme ešte naozaj málo. Vedci vlastne zistili, že živé bunky komunikujú cez predtým nepoznanú formu energie, ktorá nie je ovplyvnená časom ani vzdialenosťou. Je to nelokálna forma energie, ktorá existuje všade a po celý čas.

Vedec a spisovateľ G. Braden v tejto súvislosti povedal, že veda musí pripustiť možnosť, že existuje nové pole energie -sieť energie- a DNA komunikuje s fotónmi prostredníctvom tohto energetického poľa.

Tretí experiment urobili v Institute of Heart Math. V tomto experimente bola vložená DNA z ľudskej placenty do nádoby, v ktorej mohli merať zmeny DNA. Dvadsať osem vedcov trénovaných v tom, ako v sebe vzbudiť silné emócie, dostalo ampulku s DNA. Výskum dokázal, že DNA menila svoj tvar podľa emócií výskumníka. Keď vedci preciťovali vďačnosť, lásku a ocenenie, DNA reagovala uvoľnením. Natiahla sa. Keď výskumníci preciťovali zlosť, strach, stres, DNA reagovala stiahnutím. Skrátila sa a mnohé z DNA kódov boli odpojené. Prerušenie DNA kódov bolo zrušené a kódy boli zapojené naspäť, keď výskumníci opäť preciťovali lásku, radosť, vďačnosť … Na tento experiment sa neskôr nadviazalo testovaním HIV pozitívnych pacientov. Zistilo sa, že pocity lásky, vďačnosť a ocenenie vytvorili 300 000-krát väčšiu odolnosť voči HIV, než aká bola bez týchto pocitov. Tieto emočné zmeny prevýšili efekty elektromagnetizmu. Jednotlivci naučení hlbokej láske, pozitívnym myšlienkam a emóciám boli schopní vedome meniť tvar svojej DNA.

Dnes už by nikto nemal pochybovať o tom, že naše myšlienky a pocity určujú náš fyzický stav. Tieto experimenty jasne dokazujú ako si môžeme chrániť svoje zdravie a potvrdzujú práce Sineľnikova, Dahlkeho, Tepperweina a ostatných autorov, ktorí dokazujú, že naše myšlienky vytvárajú naše choroby a tie zasa pôsobia na náš charakter, čím ovplyvňujú naše vzťahy a celý náš život.

Tieto experimenty sú dôkazom toho, že zmena myslenia, prinesie aj zmenu v zdraví človeka. Sú aj dôkazom toho, že nie baktérie, vírusy, huby atď., ktoré sú neustále prítomné okolo nás, sú príčinou ochorenia, ale náš myšlienkový svet určuje, či im otvorí vstupnú bránu alebo nie. Súčasne jasne potvrdzujú, že sa oplatí žiť v pozitívnych pocitoch a myšlienkach. Najmä kvôli sebe. Žiť v láske je liek.

Zdroj – www.osud.cz


Odporúčame túto skvelú knihu:

Bruce L. Lipton – Biológia presvedčenia – Táto kniha je prelomovým dielom v oblasti tzv. novej biológie. Predstavuje nádejnú syntézu najmodernejšieho a najlepšieho výskumu v oblasti bunkovej biológie a kvantovej fyziky. Je skutočným prelomom v tradičnom myslení, pretože ukazuje, že môžeme zmeniť naše telo, ak preprogramujeme svoje myslenie. Autor pútavo opisuje mechanizmy, akými bunky prijímajú a spracúvajú informácie. Ukazuje sa, že našu biológiu neriadia gény a DNA. Naopak, DNA je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok.

Úryvok z knihy: Sú opakujúce sa obrazy, ktoré pozorujeme v prírode, iba náhodné? Som presvedčený, že odpoveď je „určite nie“. Aby som vysvetlil, prečo verím, že fraktálna geometria definuje štruktúru života, musím sa vrátiť ku dvom bodom. Po prvé, príbeh evolúcie je príbehom smerovania k vyššiemu uvedomeniu. Po druhé, pri našom štúdiu membrány sme odhalili receptor – efektorový proteínový komplex (IMP) ako základnú jednotku vedomia/inteligencie. Z toho vyplýva, že čím viac proteínových receptor-efektorov organizmus má, tým väčšie môže mať uvedomenie a tým vyššie stojí na rebríčku evolúcie. Existujú však fyzické obmedzenia brániace neustálemu zvyšovaniu počtu proteínových receptor-efektorov, ktoré sa vmestia do bunkovej membrány. Priemer proteínov „vedomia“ je približne rovnaký, ako priemer fosfolipidov, v ktorých sú zabudované. Pretože je hrúbka membrány striktne definovaná, nemôžete do nej nastrkať množstvá IMP tak, že ich budete ukladať nad seba. Ste obmedzení vrstvou hrubou ako jeden proteín. Preto je rozšírenie povrchu membrány jedinou možnosťou, ako zvýšiť počet proteínov vedomia.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 7.12 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.78 EUR


Súvisiace články:(Prečítané 2 150 krát, 1 dnes)

Comments are closed.