google27eaa3905ca3fee3.html

Miro Žiarislav Švický

ŽIARISLAV  je ojedinelý zjav medzi slovenskými vedomcami, ktorý v sebe spája rozsiahle vedomosti, jasnozrivosť, racionalitu, ale aj úplné pochopenie prírodných zákonov a prebádaných koreňov Slovenov. Stretnutie s ním je vždy darom a povzbudením, či svetielkom v tme. Jeho prednáška Čo bude po roku 2012 a ako k tomu prispejeme my, nám pomôže pochopiť našu úlohu nielen ako ľudí, ktorí sú podmienený svojmu osudu, ale aj bytostí, ktoré majú slobodu rozhodovania. Dozvieme sa prekvapujúce informácie o tom, kde sa nachádzajú najstaršie stavby na svete, aké staré je naše pôvodne duchovno a aký vzťah má k nášmu jazyku. A nosnou ostáva toľko spomínaná a významovo poprekrúcaná téma konca roku 2012. Samozrejme okrem hovoreného slova nebudú v jeho  chýbať vystúpení ani nádherné autorské piesne.

*

Čo bude po roku 2012 a ako k tomu prispejeme my

(október/2012/Incheba/Bratislava):

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9v-01SG9EpQ[/youtube]

*

Viete o tom, bytosti drahé, že najstaršie nájdené stavby na svete sú na našom území?

*

Pieseň o Mesiačikovi

*

Veľkú múdrosť našich predkov môžme nájsť v rodnej reči, v koreňosloví

*

A keď vyjde Slnko v našom svätoháji

*

(Prečítané 2 428 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.