google27eaa3905ca3fee3.html

Hyperborea - Atlantída severu

Dnes již víme, že učení druidů není keltským vynálezem, ale bylo převzato od od jakéhosi předkeltského národa. Co to bylo za národ? Z řeckých a římských historických pramenů i z irské mytologie máme informace o různých původních národech z oblasti severozápadní Evropy. Do nedávné doby chyběly věrohodné indicie o jejich přímé souvislosti s obřími kameny.

Vše nasvědčuje tomu, že stavitelé a uživatelé „ležících kamenných kruhů“ ve Skotsku a megalitických chrámů na rovině u Salisbury jsou takzvaní Hyperborejci. Zprávy o tomto národu se v Řecku vyskytovaly už v 7.století př.n.l. Mezi historiky, kteří ve svých spisech popisují starověké zvyky, nalezneme i řeckého historika Hekatoise z Akdéry (550 př.n.l. – 476 př. n. l.) a několik dalších, kteří tvrdí, že na opačné straně keltské země existuje v moři ostrov, který není menší než Sicílie. Uvádějí, že tento ostrov na severu obývají Hyberborejci. Říkají jim tak proto, že žijí mimo zeměpisnou šířku, z níž vane Boréas (severní vítr). Hekataios z Abdéry je nakonec lokalizoval na Britské ostrovy. Téměř všichni antičtí spisovatelé halili Hyperborejce do závoje svatosti a mystiky. Jedny z nejstarší zpráv o krajích na dalekém severu nacházíme u Homéra, který v příběhu o Odysseově putování líčí následující: Člověk, který by nespal, by dvojí výdělek mohl získati: za pastvu skotu a za pastvu bělostných ovcí, neboť tam noční dráhy jsou denním nadmíru blízké. Vnímavější čtenář zajisté postřehl, že básník poetickým způsobem popsal fenomén, který známe jako bílé noci a který musel nutně v každém poutníkovi přicházejícím z jihu zanechat mohutný dojem.
Současník Caesara a Augusta, Diodoros Sicilský (asi 90 př.n.l- 27 př, n. l.) ve své Historické knihovně píše, že Hyberborejci jsou vůči Řekům velmi dobromyslní, obzvláště k Athéňanům a obyvatelů ostrova Délos. Tento vřelý vztah má velmi staré kořeny.
Podle této zprávy se tam nachází i Léthino rodiště, což vysvětluje, proč ostrované uctívají především boha Apollona (Apollon byl Léthin syn).
„Všichni jsou takříkajíc kněžími tohoto boha. Každý den pějí hymny na jeho počest. Na tomto ostrově je možné rovněž spatřit ohrazenou oblast zasvěcenou Apollonovi (Avebury?) a velkolepý okkrouhlý chrám (Stonehenge?). Město ostrovanů je rovněž zasvěceno Apollonovi. Jeho obyvatelé jsou většinou skvělí hráči na citeru s nepřetržitě uctívají v chrámu svého boha tím, že zpěv hymnů dopovázejí na těchto hudebních nástrojích. Hyperborejci hovoří jazykem, jenž je vlastní pouze jim.“
Padla zmínka, o tom, že Léthé, matka boha Apollona, se narodila u Hyperborejců. Pro osvěžení paměti: Léthé byla dcerou Titána Koia a Foibé. Jako smrtelnice otěhotněla s Diem. Pronásledována hněvem Diovy manželky, který ji hnal z jednoho místa na druhé po celém světě, našla nakonec útočiště na Délu, kde porodila Apollona a Artemis.
*

Novinka od Eugeniky

*
Helmut Tributsch (Záhadná fata morgána): „Tento příběh je součástí Homérovy Hymny na Apollona, pocházející z 9.století př.n.l. Vyplývá z toho, jak Délos přišel k tomu, že přijal pronásledovanou Léthe. Byl to drobný ,plovoucí´ ostrov na moři – 1,5 km široký a 130 m vysoký. Zeus ho z vděčnosti ukotvil čtyřmi sloupy, které vztyčil z mořského dna. Léthé se zase postarala o to, aby se z Délu stalo významné kulturní centrum. Délos se skutečně stal v řeckém a římském starověku ojedinělým náboženským střediskem. Malý holý ostrov je doslova posetý chrámy, které svého času hojně navštěvovali poutníci a bohatě je obdarovávali. Sídlila tu i vělehlasná věštírna. Délos byl zároveň oblíbeným pohřebištěm, protože po jedné věštbě byla všechna těla nebožtíků v dohledu chrámu vykopána ze země a znovu pohřbena. Na druhé straně byl ostrov zasvěcen i plodnosti a úrodnosti, protože se zde narodili Apollon a Artemis a svůj chrám tu měla i sama egyptská matka bohů Isis.“
Vztahy, které udržoval malý řecký ostrov Délos s Hyperborejci, potvrdil i první významný antický historik Herodotos z Halikamássu (asi 486 př.n.l. – asi mezi 430 a 420 př.n.l.). Zmiňuje se o tom, že již při narození božských dvojčat pomáhaly Lethé hyperborejské panny Arge a Opis. Později přocestovaly na Délos i další Hyperborejky, aby zde vykonávaly posvátnou službu. A hroby hyperborejských služek Léthé se později staly vyhledávaným kultuvním místem. Proto nás už neudiví, že řecký bůh Apollon byl často označován jako“hyperborejský“.

Délos, alej mramorových lvů

Helmut Tributsch: „Tyto indicie z 9.nebo 10.století př.n.l. naznačují, že budovatelé megalitických staveb ze severozápadní Evropy kdysi vytvořili na Délu svá misijní místa. Prostřednictvím kněžek, které tam ve větších, leč pravidelných časových intervalech posílali, se pokoušeli o trvalé udržení kontaktu s řeckým ostrovem. Malý neukotvený ostrov na moři, bůh, který tam s pozemšťany navazoval kontakt, zrození božských dvojčat, kontaktní místo se záhrobím ve smyslu kultu plodnosti, úrodnosti a mrtvých -to vše je duchovním jazykem kultu faty morgány. Na Délu, podobně jako v Delfách, existovala věštírna boha Apollona. Hleděli její kněží k obzoru? Podle komentářů řeckého historika Plutarcha spočívala nejstarší a nejdůležitější věštba v Delfách na pozorování letu ptáků. Místo věštírny si ostatně zvolil ,pár orlů´ jako ,pupek světa´.“

Dlužno dodat, že Homér ještě popsal Apollona jako strašlivého válečnického boha, který však dokázal léčit nemoci a věštít, byl pokládán za jasnovidce. Ale už v 8. století př.n.l. Delfy jako posvátná věštírna zastínily význam Délu jako Apollonova kultovního ostrova.Proč?
Helmut Tributsch: „Podle legendy se Delfy nacházely pod střídavým vlivem Apollona a Poseidona, vládce všech oceánů a mořských hlubin. Až později, v 6.století před n.l., se Apollon změnil z kultovně světlého čistého boha na boha světla. Na jednom z nejranějších znázornění (amfora z Mélu) vidíme Apollona s lyrou v levé ruce na voze taženém čtyřmi okřídlenými oři. Za bohem stojí dvě hyperborejské panny jako výmluvný odkaz na severozápadní vlast jeho předků. Pravděpodobně existovaly nenejvýš reálné důvody, proč legendární zakladatel Delf Olen byl zrovna Hyberborejec. V póze vozataje na mořské hladině a svým spojením s mořským bohem Poseidonem, přípafně s malým domovským ostrovem Délos, je Apollon k nerozeznání podobný předkeltskému bohu Manánu Mac Lirovi.“
Řecké mýty nejsou jediné, které v sobě nesou vzpomínku na podivný národ přebývající kdesi na dalekém severu. Na ostrově Tory, který leží asi sedm mil od Irského pobřeží si dosud vyprávějí legendy z keltských dob o střetu ďábelských Fomorijů s mýtickou rasou nazvanou Tuatha De Danannové, kteří přišli na ostrov ze země za oceánem. Příslušníci této rasy měli být půvabní vysocí lidé se světlou pletí. Podle irských legend byli národem bohyně Danu a přišli do Irska z překrásné země na severu. Bylo na ně pohlíženo jako na bohy dobra a světla, pokoušeli se nastolit stejný mír a stejnou harmonii, jako znali ze své domoviny za mořem. Vyprávělo se, že na tom místě jsou čtyři mýtická města — Falias, Gorias, Finias a Murias. Tutha Dé Dannaové s sebou přinesli kouzelné předměty: Nuaduův meč, Lugův oštěp, Dagdův kotel a korunovační kámen Lia Fál, neboli kámen Osudu, který vykřikl, když se na něj usadil legitimní král. Údajně byli velikými mágy znalí veškerých kouzel a pokročilými ve stavitelství, básnictví a hudbě. Byli také pokročilí v přírodních vědách Nuada – muž který byl při šarvátce s Fomorijci poraněn na ruce, byl operován Dianem Cécht, která je označován jako bůh medicíny, a který zraněnou končetinu nahradil zcela funkční kovovou protézou. Pokud přemýšlíme nad obsahem výše uvedených pověstí, zda se spíše než o bohy či mágy nejedná v případě rasy Tuatha Dé Dannanů o jakousi velice vyspělou technickou civilizace. Jejich domovinou je ostrov na dalekém severu. Nemusíme mít ani příliš bujnou fantazii, abychom je ztotožnili s řeckými Hyperborejci.
*
Zdroj –  
*

Mohla takhle nějak vypadat bájna Hyperborea?

***

Nikolaj Kudrjašov – Léčivé cvičení Hyperborejců – Gymnastika Hyperborejců vzbuzuje i dnes obrovský zájem vzhledem ke svým kouzelným a záhadným ozdravujícím vlastnostem. Autor použil starověké znalosti jako základ vlastního systému takzvaného celistvého vlnového pohybu. Jeho teorie a praxe vám umožní pozvednout se na novou úroveň evoluce. Otevře se vám skutečný původ zdraví, dobré nálady i správných skutků a vy získáte nadpřirozené schopnosti, sílu a možnost léčit nejen sebe, ale i jiné. Vibrace a pohybové vlny vám pomohou dát nejprve do pořádku tělo a pak pokračovat dále – ke zrození nového člověka v sobě samém.

(Prečítané 2 719 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.