google27eaa3905ca3fee3.html

1-1Dnes jsme se tu znovu sešli, abychom si něco řekli o kultivaci mysli. Jestliže k vám hovořím, vy to vstřebáváte a nic nezůstává. Mluvíte-li vy na mě, také to vstřebávám a znovu nic nezůstává. To je princip dělání bez pomyšlení na dělání. Připadá mi, že někteří lidé se tak trošku ztratili v tom, jak lze mysl kultivovat.

A tak se třeba přou o to, zda v daném chrámu praktikují buddhismus mahájánový, nebo théravádový. Jiní si zase stěžují, že organizace v chrámu nefunguje dost systematicky. Ono sice na první pohled může leccos vypadat neorganizovaně, jakmile však sami pro sebe pochopíte princip jedné mysli, zjistíte, že pravda – tedy způsob, jakým vše funguje – je velmi systematická.

Dnes se naučíme, jak si každodenní život zařídit v duchu zenu a jak jej sladit se samotnou pravdou. Potřebujeme prozkoumat svou mysl, a proto se naučíme učinit z každého posezení, stání či ulehnutí – zkrátka ze všeho – součást naší zenové praxe. Také si vysvětlíme, že neexistuje rozdíl mezi meditací vsedě, vestoje nebo vleže. Jinak lze říci, že do praktikování zenu spadají veškeré záležitosti nezbytné k tomu, abyste mohli žít běžný každodenní život – jde o udržování pořádku ve společnosti a vůbec povědomí morálky, jde o to milovat ostatní, držet slovo a udržet si získanou důvěru. Prostřednictvím toho všeho se váš život stane vaší cestou ke zkoumání a prožívání pravdy.

Je fakt, že všichni procházíme procesem umírání. Nebude to trvat dlouho a ulehneme do rakve. Opravdu si myslíte, že byste svůj čas měli trávit tím, že si budete stále na něco stěžovat nebo se budete o něco hádat? Chcete se přít o mahájáně, théravádě, dobrém, špatném, systematickém a nesystematickém, ale kdy se hodláte začít spoléhat na svou základní mysl a skutečně pochopit její podstatu?

Nastal čas prozkoumat ono neviditelné království, které tvoří padesát procent z celku. Měli byste je umět využívat spolu s tím viditelným, jež obnáší zbývajících padesát procent. Teprve až obě království skutečně poznáte, dokážete se osvobodit z cyklu znovuzrození a žít svobodně, aniž by vám cokoli kladlo překážky. Měli byste se snažit docílit moudrosti a zjišťovat, jak se stát pravou lidskou bytostí. Jenže jak byste kdy mohli vůbec poznat neviditelné království, jestliže stále vyvoláváte bezpředmětné hádky? Dokud myšlenka na Já nezemře, nikdy nedokážete udělat byť jediný krok směrem k neviditelnému království.

O tom, co označujeme vaší pravou podstatou, řekl kdysi dávno patriarcha Huineng: „Kdo by si byl pomyslel, že má pravá podstata je svou podstatou čistá? Kdo by si byl pomyslel, že touto základní myslí je nedílně obdařeno úplně vše? Kdo by si byl pomyslel, že je tak absolutně neochvějná? Kdo by si byl pomyslel, že tato mysl vše přijímá a vše vydává?“ Touto vnitřní čistou podstatou je naše základní mysl. Absolutně neochvějná znamená, že naše základní mysl je dokonale úplná taková, jaká je. A to, že mysl přijímá vše a vše vydává, poukazuje na to, že základ celého vesmíru je přímo spojen s naší základní myslí a že vše na světě funguje dohromady, nerozdělitelně. Těmito málo větami Huineng shrnul principy, podle nichž funguje všechno na tomto světe. Až budete opravdu vědět, že mysl je nedílně a přímo propojena s celým vesmírem, přirozeně se dokážete o vše postarat.

Kolo dharmy má osm paprsků: čtyři z nich představují viditelné království a další čtyři neviditelné. Znázorňuje tak, že vše v obou královstvích pracuje společně, svobodně a přirozeně. Každá jednotlivá věc ve vesmíru je přímo připojena k základní mysli lidských bytostí, a proto vše funguje dohromady jako jednota. Pokud se k tomu skutečně probudíte, zjistíte, že vaše nedílná podstata je vnitřně čistá a že vaše mysl je nedílně obdařena vším a je úplná taková, jaká je. Navíc si uvědomíte, že svou myslí můžete svobodně vysílat i přijímat naprosto cokoli. Toto všechno se vám přirozeně objasní. Všechno je ve vašem nitru: nikdo jiný vám to nemůže vzít, ani vám to nikdo jiný nemůže věnovat.

Vše je obsaženo ve vaší pravé podstatě – v základní mysli, jíž je každý z nás nedílně obdařen a která je přímo napojena k základu každé jednotlivé věci. Vaše podstata tedy neduálně funguje se vším.

Pro situaci, kdy se náš základ, ona pravá podstata, sloučí se základem všeho jiného a všichni fungují dohromady jako jednota, používáme označení jedna mysl. Jednu mysl nelze s ničím jiným srovnávat, ani ji nelze ničím zastavit. Hanmaum – jedna mysl funguje bez ustání. Vše ve vesmíru je přímo propojeno s každou další věcí a všechno to funguje společně a nedělitelně. Takže beze mě by neexistovali jiní lidé a bez nich bych neexistovala já. Moje pravá podstata není pouze má podstata, jež mě vede v každém jediném okamžiku mého života. Moje pravá podstata patří také celku, v němž jsou všechny věci navzájem propojeny a sjednoceny v jednotu. Jestliže vše dohromady funguje jako jedna mysl, označujeme to Hanmaum Juingong. To se podobá vysoké tavicí peci, protože roztaví, cokoli do ní vložíte. Je zdrojem vší energie, takže ji můžete nazvat také vnitřní elektrárnou. Popravdě řečeno slova na vyjádření tohoto významu nestačí. Ráda bych vám však její pochopení usnadnila, proto se ji pokusím několika různými způsoby popsat.

Ať už se vám daří, nebo nedaří, neznepokojujte se. Prostě vše vložte přímo do tavicí pece v sobě. Můžete do ní vložit úplně cokoli. Ono se to zcela roztaví a automaticky znovuzrodí jako něco nového. Pokud něco necháte být, nestrachujte se, jak se to vyvine – přesně tak musíte nechat všechno být. Jestliže se poté, co svému základu všechno svěříte, začnete starat, zda to dopadne dobře, je to stejné, jako byste nikam nic nevložili. Tím, co se stane později, se proto netrapte. Jen vše vložte do tavicí pece ve svém nitru. To je jediná věc, na kterou musíte dbát. I laik Buseol řešil problémy, s nimiž se setkal, tak, že je přímo vkládal do vlastní vnitřní tavicí pece.

Učení laika Buseola

Kdysi dávno žila jedna žena, která neuměla mluvit. Když jí bylo devatenáct let, seznámila se s mnichem Buseolem a po setkání s ním náhle poprvé v životě dokázala promluvit. Když se pak chystal k odchodu, chytila ho a plakala: „Umím mluvit jen díky tobě! Kdybys měl odejít, nebyl by to pro mě žádný život. Jestli si mě nevezmeš, zabiji se, jakmile odejdeš.“ Buseol si pomyslel: „Co bych to byl za Buddhova žáka, kdybych odešel a nechal ji zemřít? Znemožnil bych Buddhu a porušil ducha jeho učení. Především bych jí měl zachránit život. Jak bych mohl doufat v nějaký posun a v to, že dosáhnu osvícení, pokud nečelím problémům, které mám přímo před sebou?“ S tímto názorem se vzdal klášterního života a oženil se s ní. Tak soucitné měl srdce! Jednoho dne k němu na návštěvu zavítali dva buddhističtí mniši, kteří s Buseolem dříve praktikovali. Protože se oženil, chovali se k němu s opovržením a rozmlouvali s ním hrubě. On však zůstal klidný a vřele je přijal. Pěkně je pohostil a o tom, co říkali, se s nimi nepřel. Tak hluboké bylo jeho soucítění a moudrost, tak hluboký význam měly jeho činy!

Přesto Buseol nabyl pocitu, že ty dva nemůže nechat odejít, aniž by něco podnikl s jejich pomýlenými názory. Takže naplnil tři dýně vodou a zavěsil je do jedné řady. Poté mnichy vyzval, aby každý jednu z nich rozbil. Oba tedy postupně trefili jednu dýni, ta se rozpadla na kusy a voda se vylila na zem. Když však dýni zasáhl Buseol, rozlétla se sice na kusy, které popadaly na zem, ale voda se tam prostě dál pohupovala. Udržovala si tvar oné dýně, jako by v ní byla zmrzla. Jakmile to mniši uviděli, uvědomili si, že když posuzovali úroveň Buseolovy duchovní praxe, zmýlili se a omluvili se mu: „Dosud jsme věnovali pozornost pouze teorii, aniž bychom se ji pokusili uvést do praxe. Ani jsme neodložili tvrdohlavost a aroganci, jež vzklíčily z vědomí, že jsme studovali pod vedením spousty velkých mistrů zenu. Prosíme, odpusť nám.“ Pak se Buseolovi, který vypadal úplně jako každý jiný chudý dřevorubec, hluboko poklonili. Buseol jim potom pověděl, že fyzické tělo je jako ty dýně, jež předtím rozbili, zatímco jejich pravá podstata zůstává stále stejná a nikdy ji nic nepoškodí. A tak se tito dva mniši stali jeho žáky.

Stejně jako laik Buseol by na jiné lidi neměli shlížet ani praktikující, kteří kultivují svou mysl. Ke všem, s nimiž se setkáváte, přistupujte s úsměvem a otevřenou myslí bez ohledu na to, zda jsou to lidé moudří nebo ne, zda jsou postižení nebo ne, zda jsou inteligentní nebo ne, zda jde o kámen, květinu či umírající strom. Praktikujte svědomitě a šlechetnost a moudrost jako ze studny vyprýští z hloubi vašeho srdce. Měli byste si jich všech považovat stejně jako sebe. Uvědomte si, že když jste to ještě lépe neuměli, chovali jste se stejně jako oni. Během miliard let evoluce byly doby, kdy jste byli úplně stejní jako oni. Oni jsou vámi. Jste-li schopni soucítit se všemi bytostmi a milovat je, ať jsou kýmkoli nebo čímkoli, pak jste nastoupili na cestu, která vede k tomu, abyste se stali skutečnou lidskou bytostí, člověkem, jenž se zcela osvobodil.

Text je úryvok z knihy:

Slávna zenová učiteľka nádherne rozpráva o podstate ľudskej mysle. Táto vaša pravá podstata sa vie „pobiť“ so všetkým, čo príde, a to v akejkoľvek podobe. Vaša beztvará myseľ nepozná prekážky a jej fungovanie nie je na ničom závislé. Jediné, od čoho všetko závisí, je základná nekonečná energia, ktorá sa nachádza všade vo vesmíre. A keďže sme prepojení so všetkým vo vesmíre, znamená to, že myšlienky, ktoré vytvárame, ovplyvňujú všetko v našom svete.

„Nahlížejte na věci vždy pozitivně. Jelikož jsme propojeni se vším ve vesmíru, myšlenky, které vytváříme, ovlivňují vše v našem světě. Byť je těžké tomu uvěřit, naše myšlenky opravdu utvářejí náš svět. Vše se v podstatě mění a projevuje každým okamžikem, ovšem směr této energie určují a tvar jí dávají myšlenky, jež produkujeme. Což se těsně pojí s druhým aspektem: neobviňujte ani nekritizujte ostatní. Jestliže někoho kritizujeme, uzamykáme ho do formy naší kritiky, takže pro něho je těžké se změnit a pro nás vidět, jaký je doopravdy. Zároveň tím popíráme jakoukoli naši roli v tom, co se stalo, a ignorujeme naše spojení s dotyčnou osobou. Přitom je v podstatě jinou podobou nás samých, a pokud to ignorujeme, obracíme se zády k neduální povaze reality. Obě uvedené připomínky berte velmi vážně – negativní pohled a tendence kritizovat ostatní nadělá na vaší duchovní stezce větší paseku než cokoli jiného.“

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.76 EUR


Blue-ZenKoan-1


Súvisiace články:


(Prečítané 864 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.