google27eaa3905ca3fee3.html

tridosha1Koncepcia troch dóš je základom ajurvédy. Ajurvéda je v podstate veda o dosiahnutí rovnováhy tela a umu. Telo každého z nás je miestom vzájomného pôsobenia piatich základných elementov – sú to zem, voda, oheň, vzduch, priestor (éter) – s našimi zmyslami a činmi. Princípy, ktoré riadia celé toto vzájomné pôsobenie, sa nazývajú dóšami. Sú tri a nazývajú sa váta, pitta a kapha. Každá dóša je kombináciou dvoch elementov z piatich. Váta je kombináciou vzduchu a priestoru, kapha vody a zeme a pitta ohňa a vody.

VÁTA – éter + vzduch (základný element dóše)

PITTA – voda + oheň (základný element dóše)

KAPHA – voda + zem (základný element dóše)

Tieto tri sily – váta, pitta a kapha – riadia biochemické a fyziologické procesy, rytmy a pohyby, vcelku, všetku prácu nášho organizmu. Keď sú dóše v rovnováhe (pričom každý z nás má svoju vlastnú rovnováhu), cítime sa dobre, naše zdravie je pevné. Narušenie ich rovnováhy vedie k zhoršenému duševnému stavu, chorobe a dokonca smrti. Konštitúcia človeka je predurčená v okamihu počatia. Je výsledkom najrozličnejších kombinácií elementov a dóš rodičov, vzhľadom na vplyvy rôznych vonkajších faktorov. Avšak pri jej formovaní je najpodstatnejšia karmická minulosť duše samotného človeka. Vo chvíli narodenia nadobúda konštitúcia svoje práva a začína byť činnou. Vrodená konštitúcia sa nazýva prírodnou alebo prakriti človeka. V priebehu života, v dôsledku nesprávneho stravovania, myslenia a činov, sa konštitúcia môže zmeniť. Táto zmenená konštitúcia sa nazýva vikriti. Práve túto si vymedzíme, keďže stanoviť praktiky pri znečistenom stave organizmu je zvyčajne nemožné. Pravdepodobne sa prejaví, keď napravíte svoju vnútornú rovnováhu, čomu veľmi napomáha vhodné stravovanie.

Je potrebné povedať, že nie je veľa ľudí s čistým konštitučným typom. Keď sa oboznámite s opisom typov, prejdete testom a zistíte, že ste čistým typom váta, pitta alebo kapha, vo väčšine prípadov to znamená, že ste vo veľmi silnej nerovnováhe (nezabudnite, že nehovoríme o vašej vrodenej konštitúcii, ale o disharmonickej konštitúcii, čiže o vikriti). Väčšina ľudí patrí k typom dvoch dóš, pričom jedna dóša zvyčajne prevláda nad druhou, takže má o niečo väčšiu prevahu svojich prvkov. Najzriedkavejšie sa vyskytujú takzvaní trojdóšoví ľudia, to znamená tí, u ktorých sa všetky tri dóše prejavujú približne v rovnakom pomere. Nie je až tak dôležité, či u vás prevažuje jedna alebo dve dóše, veď každý z vás má časom dočinenia s každou z dóš, ak sa jeho konštitúcia dostane z rovnováhy. Preto by ste mali preskúmať nielen váš konštitučný typ, ale aj charakteristiky všetkých troch dóš. Veď keď vyvážite  stravovanie, vaša konštitúcia sa zmení a vytvorí pravú, vrodenú podstatu, teda prakriti, a môže sa potom prejaviť úplne inak ako vikriti, ktorú si diagnostikuje dnes. A preto sa najskôr oboznámte s opisom typov konštitúcií a až potom prejdite testom na určenie vášho typu.

Dóša váta sa vyznačuje takými živlami, ako sú vzduch a priestor, riadi pohyby nášho tela a zodpovedá za jeho rovnováhu. Táto dóša ovláda svalstvo, dohliada na dýchací, tráviaci a nervový systém. Váta má na starosti všetko to, čo začneme, ale je jej jedno, či dielo dovedieme do konca, alebo skončíme v polovici práce. Ľudia s nevyváženou dóšou váta, čiže s vikriti, zväčša začatú prácu nedokončia, akoby nemali dosť síl.

Ak sa to týka aj vás, tak si musíte vyvážiť túto dóšu vhodnou stravou. Zamyslite sa nad tým. Ak dlho chodíte po obchodoch a nedokáže si nič vybrať, ak dlho čosi rozprávate a potom sa vám stáva, že zabúdate čím a prečo ste začali, ak ste v živote neustále nespokojní, pretože sa vám nič nedarí, znamená to, že váta vyšla z rovnováhy. Keď je človek typu váta takmer vždy plný energie, má zo života radosť a horí túžbou konať, jeho dóša váta sa nachádza v rovnováhe. Vtedy má jasnú myseľ, hravo dokáže sústrediť svoje myšlienky a vyvodzovať/dedukovať/. Má radosť z jednoduchých vecí.

Prirodzenými prejavmi vyváženej sily váta sú zhovorčivosť, živosť, rozjarenosť, rýchle reakcie, nepredvídateľnosť a bohatá predstavivosť. Spravidla sú to tvoriví ľudia, nezávisle od toho, čím sa v živote živia. Tvorivý prístup ku všetkému je ich zásadou.

Niekedy sú ľudia typu váta príliš citliví na zmeny okolia. Citlivo reagujú na dotyk a zvuk a stáva sa, že kvôli tomu neznesú ostré zvuky a veľký hluk a tiež nemajú radi, keď ich nečakane drgajú alebo tľapkajú po pleci – toto sú veľmi charakteristické príznaky dóše váta. Ešte jedným príznakom, ktorý sa týka vypadnutia z rovnováhy princípu váta, je impulzívnosť a sklon k prepínaniu. V tomto prípade sa vzrušenie ľudí typu váta premení na vyčerpanosť, chronickú únavu alebo depresiu. Pričom majú osobitý typ depresie, ktorý sa nepodobá na depresiu, ktorá je charakteristická pre ľudí typu kapha. Depresie u typu váta spravidla nebývajú ťažkého rázu, ich charakteristickým príznakom je pocit prázdnoty.

Vo všeobecnosti možno povedať, že váta je „nervóznou“ dóšou, veď aj zodpovedá za nervový systém. Jej najdôležitejšou funkciou je riadenie centrálneho nervového systému. Preto za typické poruchy u ľudí typu váta možno považovať nervovú triašku, tik, mozgovú porážku, záchvat a rôzne kŕče, či už cievne alebo svalové, vrátane svalstva orgánov. Ochoreniami kŕčov sú, napr. cholecystitída – zápal žlčníka, ale aj bronchitída a astma. Väčšina psychosomatických ochorení vzniká z nerovnováhy dóše váta. Táto nerovnováha môže okrem toho, spôsobovať rôzne nervové poruchy: nervozitu, depresiu a tiež psychické choroby a mentálne odchýlky. Vo väčšine prípadov sa nervové poruchy veľmi ťažko liečia, avšak navrát sily váta do stavu rovnováhy môže pomôcť zbaviť sa ich úplne. Ak u človeka typu váta nie sú výrazné zdravotné odchýlky, do istej miery má sklony k nepokojnosti a časom ho môže trápiť nespavosť, je to preto, že váta je nevyrovnaným typom vyššej nervovej činnosti, ako to definoval akademik I. P. Pavlov. Takíto ľudia zvyčajne dlho nespia – menej ako šesť hodín, najmä v starobe. Častejšie ako iní podliehajú nepokoju a strachom, dokonca i vtedy, keď k tomu nemajú žiaden dôvod.

Ďalšími odchýlkami u nich sú často sa vyskytujúce problémy s trávením, akými sú chronické zápchy, plynatosť, hnačky z nervozity, žalúdočné kŕče, gastritída a pod. Pre ženy tohto typu sú veľmi charakteristické bolestivé menštruácie a ich meškanie. Ľudia typu váta sú spravidla ušetrení od nadbytočného tuku, čo zasa celý život môže trápiť typy pitta alebo kapha (ostatne, preto ľudia typu váta mávajú často vystúpené šľachy, žily a kĺby). Niektorí ľudia typu váta sa kvôli tomu dosť trápia, ale nedokážu pribrať ani pomocou špeciálnych diét (áno, áno, existujú aj diéty na priberanie na váhe!).

Tie typy váta, ktoré sú so svojou telesnou stavbou spokojné, možno bez zveličovania nazvať šťastlivcami, pretože zostanú driečni a ohybní, dokonca i keď sa budú oddávať labužníctvu. Môžu jesť všetko, čo chcú – mäso, tuky a cukry, a pritom sa ich váha nezmení. U niektorých ľudí typu váta sa váha predsa len vekom mení: k tridsiatke priberajú, ale nie až do obezity. Rokmi pritom ich váha zostáva viac-menej stabilná. Práve na také ženy sa vzťahuje jedno ruské porekadlo: „Existuje vek, po ktorom žena netlstne z rezňov, ale z rokov.“ Zhodiť nadbytočné kilogramy je pre takýchto ľudí dosť ťažké, keďže to v skutočnosti nezávisí od množstva zjedenej potravy. Pôvodnú váhu môžu dosiahnuť vyvážením princípu váta.

Pre ľudí typu váta sú charakteristické úzke plecia alebo bedrá, a niekedy oboje. Okrem toho nadbytok dóše váta, ktorá je vrodená, vytvára aj telesnú nesúmernosť: či už príliš veľké alebo príliš malé nohy alebo ruky, príliš malé alebo príliš výrazné a časom vystupujúce predné zuby. Ľudia typu váta mávajú veľmi často disharmonickú formu tela, neproporcionálnu. Ak máte krivú chrbticu, krivé nohy, naširoko rozčapené prsty na nohách alebo oči posadené buď blízko alebo naopak, ďaleko od seba, je veľká pravdepodobnosť, že patríte k typu váta. Okrem toho aj vŕzganie v kĺboch môže prezrádzať, že k nemu patríte. Ľudia typu váta by mali pracovať v primeranej miere, nesnažiť sa priveľmi a oddychovať toľko, koľko organizmus a mozog potrebujú k úplnej regenerácii, aby boli potom schopné správne fungovať, ale nie menej. Inak sa sila váta môže dostať z rovnováhy, čo môže mať za následok, že sa človek začne nepríjemne cítiť a môže vážne ochorieť. Ak ste typom váta, snažte sa viesť vyrovnaný spôsob života, hoci sa to zo začiatku bude zdať nepohodlné alebo zložité. Pretože dóša váta zodpovedá za rovnováhu, tak zmena tempa vášho života s veľkou pravdepodobnosťou zlepší váš fyzický a duševný stav.

Dóša váta ťahá za sebou všetky zvyšné dóše vášho organizmu, pričom vôbec nie je dôležité, ktorá z dóš sa u vás najviac prejavuje (teda aký ste typ). Čo z toho vyplýva? Ako prvá z rovnováhy vždy vypadáva dóša váta a to spôsobuje únavu, chorľavosť a v konečnom dôsledku choroby. Po druhé, dóša váta dokáže napodobniť ostatné dóše a keď si myslíme, že príčinou našich problémov je narušenie rovnováhy princípu pitta alebo kapha, chorľavenie, spôsobené silou váta, sa stupňuje. Pri akomkoľvek ochorení je potrebné vyvážiť dóšu váta, pretože viac ako polovica všetkých chorôb a iných porúch je jej robotou. A po tretie, dóša váta má obrovský vplyv na ostatné dóše: keď je v rovnováhe, aj ony sú spravidla v rovnováhe. Preto by ste mali svoju pozornosť venovať ako prvej dóši váta. O dóši váta, ako aj o ktorejkoľvek inej, by sa dalo veľmi veľa rozprávať, ale toto nie je zámerom našej knihy. Preto teraz máte pred sebou krátky zoznam s ďalšími charakteristikami ľudí typu váta, okrem tých, ktoré sme už vyššie posudzovali.

Pre ľudí konštitúcie váta je charakteristická nevyspytateľnosť (nie sú totiž natoľko stereotypní ako ľudia typu pitta či kapha); rýchle uvažovanie a konanie, výbušnosť, impulzívnosť, náladovosť, krátke výbuchy emócií, ktoré sa z hlavy aj rýchlo vytratia, schopnosť rýchlo pochopiť nové informácie a rýchlo ich aj zabúdať, nepravidelný pocit hladu, nárasty a útlmy pracovnej schopnosti (neznášajú ustavičnú rutinnú prácu), povrchný, rušný spánok a časom aj nespavosť, sklony k rýchlemu vysileniu. Vo väčšine prípadov sa dóša váta dostáva z rovnováhy, keď človek:

 • 1. Je pravidelne vystavený nadmernej športovej záťaži.
 • 2. Ťažko fyzicky pracuje.
 • 3. Inklinuje k telesnej žiadostivosti, ženy k nymfománii.
 • 4. Rýchlo sa počas učenia alebo pri inej duševnej činnosti unaví.
 • 5. Pravidelne dlho rozpráva, šepotom i krikom, namáha si hlasivky a zle spieva.
 • 6. Žije v strachu, starostiach a často sa znepokojuje.
 • 7. Často je nervózny a pociťuje stres, napríklad kvôli osobným neúspechom.
 • 8. Fajčí.
 • 9. Dlho sedí pred televízorom alebo za počítačom.
 • 10. Je vystavený bitke alebo inej forme násilia.
 • 11. Dlhšie chodí v oblečení, ktoré je tesné a tlačí.
 • 12. Dlhšie sa vyhýba spánku.
 • 13. Dvíha veľmi ťažké predmety.
 • 14. Dlho hladuje a potom sa po hladovke oddáva prejedaniu.
 • 15. Dlho sa nachádza v studenej vode bez prípravného otužovania, chodí na dlhé túry, skáče, padá, behá bez predchádzajúce tréningu.
 • 16. Dlho zadržiava potrebu močiť alebo vyprázdniť si črevá.

Dóša váta tiež vychádza z rovnováhy, keď človek jedáva jedlá ostrej, horkej, trpkej chuti, studenú alebo suchú stravu, nezapíja ju potrebným množstvom tekutín, aj keď často jedáva hrach, ryžu a mäso. Dóša váta sa rýchlo zvyšuje pri chladnom a veternom počasí, pri tráviacich ťažkostiach a dýchacích problémoch.

Text je úryvok z knihy:

Valerij Sineľnikov – Harmonická strava – Populárny ruský autor zostavil vynikajúcu praktickú kuchársku knihu, založenú na princípoch blahodarne pôsobiacej a veľmi chutnej vegetariánskej stravy. Dozviete sa veľa zaujímavého a dôležitého o strave i jej príprave. Zistíte, aký ste konštitučný typ (z troch možností, podľa východnej filozofie). Získate prehľadné tabuľky vhodných a nevhodných potravín, ako aj správneho kombinovania prísad pre jednotlivé typy. Objavíte veľké množstvo receptov na pomerne neznáme vynikajúce jedlá, z ktorých mnohé sú tradičné ruské.

Úryvok: Ľudia typu váta sú spravidla ušetrení nadbytočného tuku, čo zasa celý život môže trápiť typy pitta alebo kapha. Niektorí ľudia typu váta sa kvôli tomu dosť trápia, ale nedokážu pribrať. Typy váta, ktoré sú so svojou telesnou stavbou spokojné, možno nazvať šťastlivcami, pretože zostanú driečni, dokonca i keď sa budú oddávať labužníctvu. Môžu jesť všetko – mäso, tuky a cukry, a pritom sa ich váha nezmení. U niektorých ľudí typu váta sa váha predsa len vekom mení. Zhodiť nadbytočné kilogramy je pre takýchto ľudí dosť ťažké, keďže to v skutočnosti nezávisí od množstva zjedenej potravy. Pôvodnú váhu môžu dosiahnuť vyvážením princípu váta.

Pôvodná cena: 11.60 EUR, Naša cena: 10.67 EURZľava: 8.00 %, Ušetríte: 0.93 EUR


Súvisiace články:


doshas


(Prečítané 10 362 krát, 1 dnes)

Comments are closed.