google27eaa3905ca3fee3.html
aabpic

Slávna theozofka a spisovateľka Alice A. Baily

O ceste duchovného rozvoja vznikla celá záplava kníh. Ak sa nám však podarí pochopiť Herkulesove úlohy, získame výnimočne ucelený a presný pohľad na duchovný vývoj. To nám umožní hlbšie pochopiť cieľ a význam tejto cesty vďaka prepojeniu jednotlivých jej etáp so znameniami zverokruhu. Vzbudzuje to dojem, že na nebi bol namaľovaný veľký evolučný plán, obraz pokroku ľudskej duše, ktorý sa končí návratom k jej zdroju. Stačí vari len dodať, že slovo zverokruh, pôvodne zodiak, je odvodené z prvotného kmeňa hebrejského „sodi“, čo znamená cesta: akoby všetky formy života smerovali k rozvoju touto kozmickou cestou. A každý, kto túži naplniť svoj život , získať vnútornú silu a naučiť sa spoliehať sám na seba, čiže pochopiť, že je tvorca a že Boh nesídli na nebesiach, ale v jeho duši, môže práve v priebehu týchto rokov 2010,2011,2012,2013,2014 zvýšiť svoju úroveň poznania, pochopenia, súcitenia a práce pre ostatných. Koleso pochopenia uzatvára bezpodmienečná láska, ktorá tak ako všetko vo vesmíre je tiež energiou. Energiou najvyššej kvality a sily. Je schopná meniť veci. Meniť vesmír. Je to tak.

Baileyová je presvedčená, že to, čo sa učíme v znameniach od Barana do Leva je prípravou na ceste k osvieteniu a od Panny k Strelcovi – učením sa. Zasvätenie prichádza v znameniach Kozorožca, Vodnára a Rýb. Rozmenené na drobné a veľmi prakticky vzaté je na začiatku dôležité naučiť sa krotiť myšlienky a tým získavať múdrosť. V mýte o Herkulesovi myšlienky symbolizujú divé kone. Ich skrotenie nie je ničím iným, ako krotením neusporiadaných myšlienok, ktoré sú rovnako nebezpečné, ako divé kone. Myšlienka je energia. Zlé, nenávistné myšlienky zraňujú blížnych nemenej bolestne ako slová a činy (veď rituály čiernej mágie vychádzajú zo špeciálne zosilnených zlých prianí). Nezvládnutie myšlienok znemožňuje hlbšie sústredenie. Bez neho niet pokoja a bez pokoja – šťastia. Človek sám od seba nezvládne disciplínu v myslení. Potrebná je vedomá duchovná námaha. Vôľa a to je opäť energia. Krotiť a zastaviť zlé myšlienky sa učíme dlho. Počiatočné neúspechy treba prijať s pokorou: zlé skúsenosti sú šanca pochopiť príčin porážky: pochopenie zabezpečí úspech v budúcnosti.

Ovládnutie tela je úloha v Býkovi. Telo a jeho žiadostivosť symbolizuje Minotaurus, poločlovek, polobýk. Je to neľahká úloha. Rozkoše, aké okúsime v materiálnej sfére, zatemňujú duchovné svetlo, ale sú veľmi lákavé, najmä vo svete, v ktorom žijeme teraz, kde sa podľa majetku, peňazí a iných materiálnych určuje hodnota človeka. Posvätného býka niekedy predstavovali so zlatou guľou medzi rohmi. Tá guľa je Mesiac a materiálny svet. Úlohou býka je zduchovnenie hmoty. Sám býk zosobňuje vitálnu silu, sex. Herkules však nemal býka zabiť, ale ho ovládnuť. To znamená, že sex ako taký nie je hodný potupy. Nemáme sa týrať krotením sexuálnych potrieb, ale nemôžeme im ani holdovať. Treba si vybrať strednú cestu: pohlavný pud podrobiť kontrole mysle a vôle. Nadužívanie v tejto oblasti môže viesť k splodeniu netvora Minotaura. Čo je opäť iba symbol. Nadbytok čohokoľvek škodí a narušuje rovnováhu.   Ten, kto sa naučí zvládať svoje myšlienky, si dokáže poradiť aj so žiadzou, pažravosťou, nadmerným pitím, či opájaním sa inými pôžitkami. Stačí k tomu pestovať si vytrvalosť a vôľu. Napríklad športom. Ako sa však dá vysvetliť, že Herkules dá býka nakoniec jednookým kyklopom? Alice Baileyová predpokladá, že kyklopi sú v skutočnosti jasnovidci, mudrci, vedomci, ktorí majú otvorené tretie oko (uprostred čela). Možno to pochopiť aj tak, že každý z nás si musí uvedomiť, že žiadostivosť nám neumožňuje vidieť veci jasne. Skresľuje nám obraz skutočnosti, čím nás zvádza z cesty. Nezvládnutie zmyslov je nepriateľom každej múdrosti a poznania.

Na dosiahnutie múdrosti intelekt nestačí, to si však mnohí neuvedomujú. Ďalšie, čo musí zvládnuť hľadajúci človek na duchovnej ceste, je pochopenie, že logická myseľ je len polovicou múdrosti. Preto je Herkulovou úlohu – získanie zlatých jabĺk od Hesperidiek. Hrdina sa najskôr vydá na juh, kde mu príde do cesty obor, potom na západ, kde stretne majstra, ktorý mu sľúbi osvietenie, neskôr na východ kde zbadá Prometea prikutého ku skale, ktorému sup trhá pečeň, až nakoniec uvidí horu so zlatými jablkami, ktoré stráži stohlavý drak. Čo znamenajú tieto symboly? Sever je symbol ducha: aby získal múdrosť, ktorú v príbehu o Herkulesovi symbolizujú zlaté jablká, musí sa vydať týmto smerom. Potom sa vydá na juh, kde stretne hada Antea: ten zosobňuje astrál s jeho klamlivými zážitkami. Táto „príhoda“ učí, že záujem o špiritizmus, mágiu, materializácie a iné fenomény je pascou na ceste duchovného rozvoja. Ale ešte horšou prekážkou na tejto ceste je falošný majster, ktorý robí žiaka závislým na sebe, straší ho, či dokonca terorizuje a samozrejme tvrdí, že existuje len jedna cesta k poznaniu pravdy, samozrejme, tá jeho. Pri stretnutí s takýmito majstrami treba byť bdelým a kritickým. Vtedy sa hodí rada, ktorú dal Nereus Hekulesovi. „Pravda spočíva v tebe.“ Zlé pochopenie tejto rady však môže viesť k pýche a k egoizmu, preto je ďalšou úlohou na ceste k osvieteniu zvíťaziť nad egoizmom. Zabudnúť na seba. Byť tu pre druhých, ale nie ako obeť. Len ako celistvá bytosť ochotná niečo zo seba dať ďalej. A prečo sup trhá pečeň Prometea, hrdinu, ktorý dal ľuďom oheň. Záchrancu ľudstva? Pečeň a solar plexus sú sídlom žiadostivosti a prehnanej emocionality. Sup symbolizuje ničivú silu žiadostivosti. V tejto lekcii sa Herkules učí zvíťaziť nad egoizmom, učí sa empatii, službe trpiacim. Pomoc trpiacemu je dôležitejšia ako vlastný duchovný postup. Keď Herkules vidí, akú ťarchu nesie Atlas na svojich pleciach, vezme nebeskú klenbu na seba. Zabudne na cieľ svojej ďalekej cesty. Ale keď zabúda na seba, urýchli svoj duchovný vývoj. Práve vtedy získava múdrosť. Nakoniec Atlas a jeho dcéry prinášajú Herkulesovi zlaté jablká, lebo dospel k pravde nezištne. Atlasove dcéry zosobňujú tri aspekty duše: Egle dokonalosť života; na jablku Eritreji je nápis „služba iným“ a Hesperida a jej dar sú symbolmi vyššej vôle, vôle podrobenej vôli Božej.

Aby sa poznanie zmenilo na múdrosť, potrebujeme úprimnosť, spolucítenie, čestnosť, chuť podeliť sa s inými. Spoločne vykonaná práca je ľahšia. Prežiarenie intelektu láskou vedie k múdrosti. Najznámejšia je hádam piata Herkulesova úloha. Mal zabiť nemejského leva, ktorý ohrozoval ľudí. Z ezoterického hľadiska má číslo 5 kľúčový význam, pretože symbolizuje proces individualizácie ľudskej bytosti. V tejto etape si človek uvedomuje existenciu svojho JA, preto päťku možno nazvať číslom človeka. Až po zvládnutí piatej skúšky sa začína proces skutočného učenia. Človek v tejto etape vývoja môže byť priveľmi sebavedomý, pyšný, dokáže byť dokonca agresívny a pôsobiť vo svojej rodine a spoločenstve deštruktívne. Preto ho symbolizuje lev, ktorý narúša pokoj celého okolia. Piatou úlohou je teda prekonať leva svojej osobnosti. Hľadajúci musí zabiť to, čo predtým dosiahol. Egoizmus, sebalásku, snahu dominovať, nafúkanosť musia ustúpiť altruizmu a podriadiť sa službe širšiemu spoločenstvu. Táto úloha nám niekedy môže zabrať aj niekoľko životov.      V súčasnosti žijeme v období urýchleného rozvoja celého ľudstva. Dnes je svet plný „významných osobností“ a nastal čas, aby pocit Jednoty s celkom a prispôsobenie vlastných záujmov v prospech spoločenstva zvíťazilo nad sebapresadzovaním sa, súťaživosťou, záľubami vlastného ega. Herkules premohol leva v jaskyni s dvoma otvormi, pričom najskôr jeden uzavrel. Mnohé mýty uchovali skrytý zmysel každej podrobnosti, napriek tomu, že ich ľudia tisícročia nepochopili. V našej hlave sa takisto nachádza malá jaskyňa, v ktorej je skrytá jedna z najdôležitejších žliaz, hypofýza. Keď správne funguje, osobnosť je aktívna, intelektuálne zdatná, vytrvalá, schopná sebakontroly. Hypofýza sa skladá z dvoch častí – v prednej sídli intelekt, v zadnej emócie, predstavivosť.  Koordinuje aj činnosť iných žliaz, napríklad vzrast človeka a ak nie je plne rozvinutá, intelekt ani emócie nie sú v poriadku. Práve ona je tou jaskyňou, kde lev nadmieru rozbujnenej osobnosti má svoju skrýšu – tam ho treba prekonať. To je takisto symbolické: iba vtedy, keď zablokujeme silné osobné emócie (umiestnené v zadnej časti hypofýzy) a zanecháme egoistický spôsob života, môžeme premôcť „nemejského leva“, čiže skrotiť svoju osobnosť pomocou svojho Vyššieho ja.

Ani úloha v Rakovi nie je ľahká. V znamení Raka sa hľadajúci učí prehlbovať svoju intuíciu. Inštinkt (mimovoľný pocit, vnuknutie, tušenie), ktorý v tejto fáze poznávania človek získava, nesmie zanedbať. Musí ho ustavične prehlbovať a zmeniť na intuíciu (vycítené vnuknuté poznanie). Postupne obohacuje aj svoj intelekt o intuíciu, vďaka čomu začína chápať všetko to, čo dovtedy nedokázal pochopiť len intelektom alebo inštinktom. Alebo kde sa hlboko mýlil, lebo nadhodnotil intelekt a inštinkt. Tento proces symbolizuje v príbehu o Herkulovi laň so zlatým rohom, ktorá patrila bohyni Artemis a bola nesmierne plachá a rýchla, presne ako intuitívne vnuknutie…

Ako však pochopiť šiestu Herkulesovu úlohu, ktorou bolo získanie opasku Hippolyty, kráľovnej Amazoniek? Opasok darovala Hippolyte Afrodita, ako symbol jednoty, ktorá má vládnuť medzi mužmi a ženami. Kráľovná chcela Herkulesovi odovzdať opasok sama, ale Herkules to nepochopil, vytrhol jej ho z rúk a navyše jej zasadil smrteľný úder. Pochopil však svoj omyl… Úloha spočíva v zmierení sa s „nepriateľom iného druhu“, s ľudskou bytosťou. Za Herkulesovým omylom bol jeho nedostatok lásky a pochopenia pre druhého. Napriek tomu, že dokonale zvládol päť predchádzajúcich úloh, chybil. To znamená, že zblúdiť môže aj ten, kto je už vo svojom vývoji dosť ďaleko. Omyl však možno napraviť. To isté platí aj pre Hippolytu, ktorá takisto konala bez pocitu lásky, necítila vnútornú potrebu zložiť túto obeť. Amazonky, modliace sa k Mesiacu (patrónovi rôznych materiálnych foriem) a k bohovi vojny Aresovi, nepochopili úlohu, ktorú mali splniť: prebudiť dušu spiacu v hmote.

Znamenie Panny je prípravou k prvému zasväteniu. Žiak tu robí prvý krok ku svojej duchovnosti: snaží sa podriadiť materiálnu formu vôli duše, ktorá v nej žije. Ako matka dáva život dieťaťu žijúcemu v jej lone, tak aj žiak má teraz vo fyzickom svete prejaviť svoju spiacu dušu. Nie fyzické telo je zdrojom omylov, čiže nesprávnych postojov a činov. Ono je len automatickým vykonávateľom impulzov prichádzajúcich z vnútra. Príčinou zla je prislabá vláda duše nad materiálnou formou. Telo má byť prispôsobené duši.

Číslo šesť je numerologicky číslom Šelmy. Panna, tak ako Škorpión, symbolizujú trojitosť, čo znamená, že Šelmu treba prekonať na troch úrovniach: fyzickej, emočnej a mentálnej. Obe tieto znamenia sú kritickými, integračnými bodmi v skúsenostiach duše, v ktorých sa môže zjednotiť s materiálnou formou i duchom.  Symbolika znamenia Panny súvisí s cieľom celého evolučného procesu: chrániť, kŕmiť a nakoniec prejaviť duchovné úrovne skryté v každej forme. Zblíženie ducha s hmotou je konečným cieľom evolúcie, o ktorú na našej planéte ide. V znamení Panny k tomu dochádza v obmedzenej miere, lebo musíme prejsť ešte dlhú cestu. Astrologickým zobrazením Panny je mladá žena držiaca obilný klas: najjasnejšou hviezdou súhvezdia Panny je Spica, ktorá je týmto klasom, symbolom chleba. Pripomeňme si, že Ježiš sa narodil v Betleheme, čo doslova znamená „dom chleba“, chlieb sa počas omše mení na telo Krista, je symbolom všetkých druhov potravy: zabezpečiť ho pre všetkých, je problémom nášho sveta. Hmota je teda matkou sveta a možno povedať, že „živí“ rôzne bytosti a duše, ktoré sú v nej skryté. Keď pochopíme túto peknú syntézu, žiak sa môže stotožniť s oboma úrovňami bytia – s hmotou i dušou a prenesene: s matkou a jej dieťaťom…

Ďalšou Herkulesovou úlohou, ktorú symbolizuje siedme znamenie Váh, je chytiť erimatejského diviaka. Úloha súvisiaca s týmto znamením je jediná, ktorá sa končí výbuchmi smiechu, keď Herkules pred sebou vedie diviaka. Je to krásne zakončenie, hoci hrdina znova urobil chybu. Diviaka síce nezabil, len si ho podrobil, ale prispel k smrti svojich priateľov. Znamená to, že hoci sa nám zdá, že sme očistili cestu od hroziacich pascí, pokušenie prichádza z nečakane z inej strany. Diviak v tejto časti mýtu symbolizuje emočnú, astrálnu povahu človeka v rôznej forme, akú môže nadobudnúť. Býva tým silnejšia, o čo pokročilejšiu etapu rozvoja dosiahol žiak. Ukázalo sa, že na kontrolu vlastných emócií nestačí sila, ani snaha. Možno získať chvíľkový úspech, ale emócie prichádzajú znova. Jedinou možnosťou je uvidieť svoju živočíšnu povahu z úrovne čistého rozumu a duše. Keď Herkules vedie obrovské zviera za zadné nohy, je to obraz získania konečnej prevahy duše nad nedokonalým telom a jeho pudmi.  Človek, ktorý zvláda túto lekciu (v znamení Váh), ustavične bilancuje všetko, s čím sa stretáva: často váha, je nerozhodný, každý problém zvažuje z viacerých uhlov, zdráha sa konať. Zriedkavo býva extrémistom. Toto ustavičné zvažovanie a meranie má jeden cieľ: hľadanie bodu rovnováhy. Aj vesmírny zákon karmy možno chápať ako smerovanie k rovnováhe, ako protipól k extrémnym sklonom. Katastrofy, aké človeka postihnú, ho nemajú trestať, ale prinavrátiť do rovnováhy. Ten, kto ju vo svojom živote našiel, už nemusí zažívať ťažké okolnosti a nútené skúšky. Ten už veľa vecí pochopil.

Keď však Váhy zasimulujú mäkkú harmóniu Venuše, začínajú odpovedať na vibrácie Urána, ktorý je ezoterickým vládcom tohto znamenia. Takáto osoba cíti, že staré formy musí odmietnuť a vymiesť ich, aby sa k slovu mohli dostať nové hodnoty a myšlienky. Pravda, tieto revolučné zmeny, ktoré Urán prináša, nemajú v znamení Váh ešte tvar a vonkajšiu formu: Váhy sa najčastejšie obmedzia na zmenu vnútornú, na prestavbu svojej osobnosti, vediac, že je to prvý krok k prestavbe sveta.

Čo zosobňuje Hydra?  Úlohou znamenia Škorpióna je prekonanie deväťhlavej Hydry s jednou nesmrteľnou hlavou. Z jednej zoťatej hlavy však vyrastú dve nové… Herkules zvíťazil nad Hydrou tak, že ju holými rukami vytiahol z jej „domova“ bahna a tmy na čistý vzduch, slnko a svetlo. Vtedy nad ňou zvíťazil. Test súvisiaci s Hydrou nemôže žiak začať, kým nezíska vnútornú koordináciu a rovnováhu. Keď ju získa, rovnováha sa znova zachveje a vyššia myseľ a duša strácajú vládu nad emóciami. Hydra symbolizuje temné stránky našej mysle: trvá dlho, kým pochopíme, že Hydru ustavične kŕmime nízkymi myšlienkami. Boj s ňou sa zdá byť nekonečný: keď niektorú nízku potrebu či myšlienku stlmíme, iné, podobné, ju hneď nahradia. Žiak si musí uvedomiť kriticky a pokorne temné stránky svojej osobnosti a uzrieť ich vo svetle múdrosti. Kým Herkules bojoval s Hydrou na jej úrovni, nemohol ju premôcť (preto nemáme bojovať rovnakými zbraňami ako zlo). Keď padol na kolená, do bahna a zodvihol Hydru hore, čiže uzrel problém z inej perspektívy, podarilo sa mu nad ňou zvíťaziť. Každá z deviatich hláv Hydry zosobňuje jeden problém, ktorý musí riešiť človek, ktorý chce zvíťaziť nad sebou samým.  Prvé tri hlavy symbolizujú úlohy na fyzickej úrovni (sex, záľubu vo výhodách a hromadenie materiálnych statkov).  Tri ďalšie úlohy predstavujú emočnú úroveň: pocity ako strach, nenávisť, túžbu po moci.  Tri posledné hlavy predstavujú úlohy na mentálnej úrovni – chyby ako je pýcha, myšlienková separácia od iných, krutosť.

Desiata hlava Hydry bola nesmrteľná, čo znamená, že každá, aj tá najväčšia prekážka, akú máme prekonať, obsahuje poklad veľkej hodnoty. Žiadna snaha prekonať svoju nižšiu povahu nie je zbytočná, každá smeruje k objaveniu tohto pokladu. Keď Herkules sťal poslednú hlavu Hydry, zakopal ju a prikryl kameňom, znamenalo to, že energia prekonaných problémov existuje naďalej, hoci už očistená a inak nasmerovaná. Teraz ju treba pravidelne kontrolovať, aby sa „pod kameňom vytrvalej vôle“ mohla stať zdrojom sily.

Škorpión je znakom transformácie. Herkules sa učí umeniu pretvárať týchto deväť energií, ktoré ponechané samy na seba vedú často ku katastrofám a tragédiám. Zákony fyziky sú jednoznačné, energia nezaniká, iba sa premieňa. Fyzika a prírodné vedy nám ponúkajú veľa príkladov zmeny jednej formy energie na inú. Podobnou premenou môžu prejsť „ľudské“ energie: negatívne môžu byť sublimované, použité tvorivým spôsobom a usmernené na pozitívne ciele. Tak vzniká celková vnútorná premena.  Psychoanalýze vďačíme za objavenie nízkych pudov a egoistických sklonov nášho podvedomia. Táto metóda vyplavuje potlačené myšlienky a túžby na povrch, ale zvyčajne sa to tým aj končí.  Pacient si začína uvedomovať, aké monštrum žije v zákutiach jeho mysle, keď sa ho však pokúša zdolať, cíti sa bezmocný. Herkules dal problému vyšší rozmer, uzrel ho vo svetle múdrosti, ktorú nazývame duchovnou. Uvoľnil sa z tlaku šelmy, keď si podrobil hrozné, podvedomé energie. Podarilo sa mu to však až vtedy, keď prešiel celkovou vnútornou premenou, inak povedané, usmrtil v sebe nízkeho, starými vzorcami správania obmedzeného človeka.  Aj my teoreticky vieme, aký postoj by sme mali zaujať a ako sa správať, ale je pre nás ťažké použiť to v praxi. Je to tak preto, lebo duchovná evolúcia je postupný, zložitý proces. Neznamená to však, že máme pasívne čakať, a báť sa vykročiť, aby sme neurobili chybu. Netreba však mať priveľké očakávania, treba postupovať krok za krokom.  Znamenie Škorpióna nás teda učí, že Vyššie JA, čiže duša, musí prebrať moc nad Nižším JA, čiže osobnosťou, učí ju transformácii, v rámci ktorej staré JA zomiera, aby sa mohol zrodiť nový človek schopný plnšieho života, plnšej a radostnej sebarealizácie… Kto chce rozvíjať nielen svoje telo, ale aj dušu, môže vidieť v bájnom Herkulesovi svoj vzor. Angličanke Alice Baileyovej bolo dovolené odhaliť symboliku dvanástich Herkulesových úloh v spojení s dvanástimi znameniami zverokruhu. Kedysi totiž boli duchovné záležitosti prístupné len žiakom tajných škôl, aby toto poznanie nezneužili nepripravení ľudia, bolo zašifrované v mýtoch a rozprávkach. Dnes žijeme v dobe, kedy sa v prospech ľudstva mnohé tajomstvá odokrývajú. Ako s nimi budeme zaobchádzať je len na nás. Ďalšou Herkulesovou úlohou po prekonaní Hydry bolo zbaviť krajinu stymfálskych vtákov. Učiteľ mu povedal, aby ich vyplašil z ich skrýš. Vtáky mali pazúry a perá z tvrdej medi, ktoré mohli zhadzovať ako strely. Obrana proti nim bola nemysliteľná. Herkules však nakoniec vtáky vyplašil obrovskými mosadznými bubnami, ktoré vydávali strašné zvuky. Vtáky spadli do blata, kde mnohé uviazli a ostatné odleteli…

Symbolom znamenia Strelca je kentaurus, napoly kôň, napoly človek, s lukom a šípmi. Tak ako šíp mieri k cieľu, aj Herkules smeruje v znamení Strelca k celkovému ovládnutiu svojho spôsobu myslenia a reči. Dokončí úlohu začatú v znamení Blížencov (získanie jabĺk múdrosti). V znamení Strelca už vidíme pred sebou cieľ a smerujeme k nemu rýchlo a priamo. Doteraz sme cieľ nemohli vidieť, lebo ho zacláňala mrákava tvorov (výplodov) našej mysle, myšlienkových útvarov. Stáva sa totiž, že aj osoby plne oddané vyšším ideálom a túžiace sa duchovne vyvíjať, toľko o tom hovoria, že mimovoľne vytvárajú myšlienkové útvary, ktoré im znemožňujú vidieť cieľ. Vyvinutejší duch má silnejšie myšlienky. V boji Herkulesa so stymfálskymi vtákmi symbolizuje močiar, v ktorom žili, tzv. nižšiu myseľ, ktorú vždy jasne farbia emócie. Herkules musí preto urobiť konečný poriadok so svojimi myšlienkami a slovami, čiže hroznými stymfálskymi vtákmi. Herkules má pochopiť, že čím viac je ktosi duchovne rozvinutý, čím viac vie a chápe, tým je mocnejší a tým viac škody môže spôsobiť. Negatívne myšlienky a slová u menej duchovne rozvinutých osôb nie sú také silné, a preto ani nie sú až také škodlivé.  U vyvinutých bytostí sa však slová rýchlo menia na skutky a preto ich musia naozaj vážiť na lekárnických váhach. Nebezpečné vtáky (myšlienky) treba vyhnať z ich skrýš, dostať na čistý vzduch, kde ich dobre vidieť a vzápätí ich treba odohnať. Je to otázka úprimnosti. Niektoré mýty o Herkulesovi tvrdia, že tri vtáky boli najhoršie: symbolizujú neduhy ako je ohováranie iných (duchovná klebeta je vrah, ktorý sa k nám vracia). Ak ťa ľudia berú zle, hľadaj vinu v sebe, pretože voči človeku, ktorý neubližuje, nepriateľstvo okolia prestáva. Druhým nebezpečným vtákom je egoistický spôsob reči, čiže to, keď človek veľa hovorí o sebe. Tretím, rovnako nebezpečným, je ono Šalamúnovo „hádzanie perál sviniam“, čiže presviedčanie o duchovných veciach nepripravených ľudí, alebo ľudí, ktorí vôbec nemajú záujem niečo také počúvať, ktorí sa navyše z nich často vysmievajú. V dávnych knihách znamenie Strelca symbolizovalo mlčanie. Kto teda chce vstúpiť do kráľovstva ducha, musí získať kontrolu nad myšlienkami, nekrivdiť iným a zdržať sa zbytočných rečí.  Strelec je štádiom „kukly“, ktorá sa už-už zmení na motýľa. Správne rozvinutý Strelec je teda osoba duchovne silná, dokáže mlčať a má jasne určený cieľ. Uzatvára etapu učenia sa. Teraz sa začína cesta zasvätenia…

Pokračovanie TU

 *

Zvládnite svoje poslanie a posuňte sa ďalej / 1.časť

*

(Prečítané 1 507 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.