google27eaa3905ca3fee3.html

Veci odohrávajúce sa na zemi, sú len slabším odvarom vyššej konečnej reality. Z kvantovej teórie ako aj zo starovekých textov, píše Gregg Braden, sa dá vyvodiť, že v skrytých nami nevidených sférach, si vytvárame plán vzťahov, životných dráh, úspechov, neúspechov viditeľného sveta. Z tohto uhla pohľadu funguje Božský zdroj ako obrovská obrazovka, na ktorej sa odohrávajú deje pod taktovkou nehmotných energií našich pocitov a uznávaných hodnôt (hnev, nenávisť, láska, súcit, porozumenie) premiestňované do hmoty života. Kvalita vzťahov je určená naším podvedomým rebríčkom hodnôt. Takto sa dá zrejme ľahšie pochopiť výrok, že my sami sme tvorcami nášho života. Sme umelcami aj plátnom súčasne. Naše túžby, obavy, sny a želania sú štetcom a farbou tvoriacou naše príbehy. V tradičnom poňatí stojí maliar oproti obrazu a sú oddelení. V Božskom zdroji sú jedno. Schopnosť vedome užívať Božský zdroj nám dáva moc zmeniť svoje vnímanie našej úlohy vo vesmíre a pochopiť, že náš život nie je sled náhodných udalostí alebo občasnej časovej súhry, v ktorej sa náhodne zmietame raz nad a raz pod hladinou.

Aby sa mohli plniť naše priania, musíme pochopiť ako to všetko funguje a naučiť sa dorozumievať rečou zrozumiteľnou pre túto prastarú pavučinu energie. Tá reč je rečou našich emócií. Je vedecky dokázané, že každá emócia vyvoláva v našom tele celý rad chemický, či hormonálnych, či iných reakcií a tie zasa vyvolávajú rad emócií potvrdzujúcich našu pravú existenciu. Príliv emócií nám však často bráni v rozvoji. Každá naša emócia sa napokon dostáva mimo nás do astrálneho sveta odkiaľ na nás spätne pôsobí. Ak nás vychýli z rovnováhy nejaká energia (emócia), čo sa stáva pravidelne, stačí si pomyslieť, že všetko je jednota a všetko je zmena. To nás vráti do harmónie.

Udržanie vlastnej rovnováhy (harmónie) pomáha udržiavať svet okolo nás v rovnováhe (v harmónii). Tak ako existuje energetické pole, ktoré spája vesmír, existuje aj pole nášho malého vesmíru, ktoré tvoríme my sami v každom okamihu. Ak je toto pole holografické, tak odráža celok v menšom meradle. V praxi to znamená, že sme prepojení v každom okamihu so všetkými možnosťami celého vesmíru a sami si vyberáme, čo z neho prijmeme. Nie však mysľou, logikou, ale na základe našich pocitov. Preto je pre náš rozvoj dôležité, vyznať sa vo svojich pocitoch. Naučiť sa ich vnímať. Zaslúžia si túto pozornosť, lebo oni určujú náš blahobyt, úspech, neúspech, radosť… Aby to však nebolo také jednoduché, treba si uvedomiť, že nemôžeme opomenúť ani našu DNA, pretože je dokázané, že úzko súvisí s našimi pocitmi, ale súčasne priamo vplýva na energetické pole.

Vzťah medzi emóciami a DNA presahuje hranice času a priestoru. Pochopenie tohto systému ešte neznamená, že ho vieme využiť k vedomej tvorbe svojej skutočnosti. Len málokto si totiž vie predstaviť alebo uvedomiť, že neexistuje ani minulosť, ani budúcnosť. Všetko je stále a všade iba prítomnosť. Vždy znovu a vždy v prítomnosti, robíme každú sekundu rozhodnutia, ktoré priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvňujú náš život. Či už na fyzickej alebo duchovnej úrovni, upozorňuje Gregg Braden. Ak budeme o ľuďoch hovoriť s rešpektom, vráti sa k nám rešpekt, ak sa nám to nepodarí na prvý raz, máme ďalšiu sekundu na novú prítomnosť a novú zmenu, ktorá pozitívne ovplyvní ďalšie sekundy nových prítomností. Treba si ešte uvedomiť, že toto vedomé prežívanie prítomnosti, určuje nielen náš súčasný život, ale má ďalekosiahle dôsledky, pretože v každom okamihu formuje aj kolektívnu realitu.

Z toho vyplýva, že každá, aj zdanlivo bezvýznamná udalosť je s skutočnosti odrazom nás samých a nielen v realite, v ktorej žijeme. Myšlienky v tomto článku sú inšpirované knihou Gregga Bradena Matrix, Božský zdroj. Táto kniha je výsledkom jeho dvadsať ročného výskumu a cesty pochopenia tých najstarších a najmystickejších duchovných textov.

Natália Krížová


Tip na knihu od Gregga Bradena:

Gregg Braden – Kódy vedomia – V našom vesmíre sa všetko mení podľa toho, ako zmýšľame. Známy autor na základe moderných vedeckých poznatkov veľmi zaujímavo vysvetľuje, ako sú bunky a atómy ovplyvňované našimi myšlienkami. Definuje nielen myšlienky, ale aj emócie, pocity a podvedomie. Predstavuje možnosti, ako zmenou našich presvedčení želaným spôsobom meniť našu realitu.

Pôvodná cena: 9.80 EUR | Naša cena: 9.31 EUR

Ušetríte: 0.49 EUR | Zľava: 5%Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 769 krát, 1 dnes)
 

One Response to Svet je odrazom vecí odohrávajúcich sa vo vyšších sférach, či v hlbšej realite.

  1. marta píše:

    Môžete mi, prosím, napísať (aspoň stručne v rámci možností) aký je vlastne vzťah medzi emóciami a DNA?