google27eaa3905ca3fee3.html

Chtěl bych tě teď poprosit o jednu malou věc. Nadechni se a vydechni, uvolni se a na malou chviličku odlož svůj kritický rozum a skepsi. Dovol si na krátký moment vklouznout do světa fantazie, kde je všechno možné a nic není nemožné. Nepřestávej číst jenom proto, že ti nějaká myšlenka přijde absurdní nebo utopistická, ale vrať svou mysl do dob, kdy pro tebe bylo všechno představitelné, a čti dál. Nechci po tobě nic víc, než abys na okamžik vpustil do své mysli jednu možnost, byť by se zdála sebenemožnější.

Je nedělní odpoledne, sedíš v obýváku a popíjíš kávu po dobrém obědě. Posloucháš příjemnou hudbu, venku krásně prší a zvuk bubnujícího deště na okapu ti připomíná, jak se máš skvěle, že jsi doma a zrovna nikam nemusíš. Když v tom ti zazvoní telefon a na druhém konci drátu se ozve tvůj kamarád, který ti plný vzrušeného nadšení říká, ať si okamžitě pustíš televizi. Jeho tón je tak naléhavý a pronikavý, že tě ani nenapadne váhat, pokládáš telefon a zapneš televizi. Na obrazovce stojí MIMOŘÁDNÉ VYSÍLÁNÍ. Začínáš cítit zvláštní druh napětí a vnitřního chvění. Omylem stiskneš tlačítko a přepneš na další kanál, kde k tvému ohromnému překvapení vysílají to samé: mimořádné vysílání.

Neznámá mimozemská civilizace oznámila, že v následujících dnech navštíví planetu Zemi a její obyvatele. Přichází v lásce a v míru a s dobrými úmysly. Její zástupci se postarali o to, aby žádná vláda nebo vládní organizace nemohla tuto zprávu zadržet, a také se krátce představili: Přichází z planety, kde její obyvatelé velmi podobní lidem dosáhli vysokého technického, morálního a duchovního stupně a přicházejí na Zem, aby nám pomohli urychlit náš vývoj a zachránit nás před zkázou, která nám hrozí.  Chtějí nás naučit, jak získat a využívat neomezenou energii, a pomoct nám s výstavbou technologií, které je k tomu zapotřebí. Nic od nás nechtějí ani nepožadují, naopak přichází proto, aby nám dali a ukázali to, co ještě neznáme. Je oznámen přesný čas a místa jejich příletu a lidé jsou vyzváni, aby nepanikařili a vyčkali na další události, které pro ně budou jen příznivé.

V několika následujících dnech vládne na Zemi ohromné vzrušení. Celý svět nemluví o ničem jiném. Velké korporace a vlády se křečovitě svíjejí strachem, protože se bojí, že nadešel konec jejich vládnutí. Někteří lidé jsou v nadšeném očekávání, jiní propadají depresím a strachu z neznáma. Nicméně poselství a forma, jakým se tato civilizace představila, dává všem rozumným lidem tušit, že jde skutečně o vyspělejší rasu, která přichází s dobrými úmysly.

Nastává den D a vesmírná delegace přichází na Zem. Místa jejich příletu jsou v obložení médií i přes velkou nevoli vlád a korporací, kterým velmi vadí, že nad nastalou situací nemají žádnou kontrolu. Zájem lidí je ale tak enormní, že ho nemůže nic zastavit. Zpočátku byly sice tendence zakázat médiím vysílat jakékoliv informace spojené s touto bezprecedentní událostí, ale v lidech se něco hnulo, mnoho z nich překonalo strach a zrodila se v nich nová naděje, která jim dodala odvahu postavit se svým nadřízeným a pro některé z nich udělat poprvé to, co cítí, že je správné.

Celý svět napjatě přihlíží, když zástupci delegace v lidských tělech mluví znovu v přímém přenosu o tom, kdo jsou, odkud přicházejí a co přinášejí. Jejich znalosti vesmíru, energií a kosmických zákonů a spojitostí jsou dechberoucí. Vyzařuje z nich láska, dobro a pokora, ale zároveň budí respekt a jejich přítomnost a styl vyjadřování má hluboce uklidňující efekt na všechny, kteří je sledují. Během vysílání také ukazují některé ze svých přístrojů a dovedností s příslibem, že nám všechno ukáží a naučí. Jejich podmínky jsou jasné a přísné: vše, co vás naučíme a co vám dáme, musí být volně přístupné pro všechny.

Nastává neuvěřitelně živé a nadějí prodchnuté období výstavby a spolupráce. Tisíce zástupců vesmírné delegace vstupují do všech sfér a oblastí. Někteří lidé se jich bojí a brání se, oni však nikoho nenutí. Ovšem mnohem větší procento lidí ze všech možných oborů cítí jejich moudrost a vyspělost a sami přicházejí, aby se něco naučili. Vesmírní zástupci představují koncept využívání neomezené energie a učí lidi, jak ji mohou získávat a implementovat do již existujících infrastruktur. Elektřina, plyn a nafta jsou brzy nahrazeny touto neomezenou energií. Z řad lidí se ozývají a přicházejí tisíce a časem miliony dobrovolníků, kteří se chtějí podílet na této kolosální restrukturalizaci celého systému. Volná a všem dostupná energie má ohromný dopad na ekonomiku, která se začíná nezadržitelně hroutit. Lidé začínají pomalu chápat, že s touto technologií a systémem nebudou již závislí na penězích, přestávají mít strach z budoucnosti a postupně začínají opouštět zastaralé a zkostnatělé systémy, ve kterých zůstávali jenom proto, aby uživili sebe a své blízké. Jak se nový systém a infrastruktura rozrůstají, začíná postupně vznikat volná distribuce jídla. Vesmírní zástupci přináší technologie do zemědělství, dopravy, zdravotnictví, školství a všech dalších odvětví. Díky neomezené energii a ochotě stále vzrůstajícímu počtu lidí se ze světa vytrácí strach z nedostatku. Energie, voda a jídlo jsou volně distribuovány a stále více lidí opouští své nesmyslné práce, ve kterých je už nic nedrží. Mají domov, vodu, jídlo a energii zadarmo, a tak začnou trávit čas se svými rodinami a po nějakou dobu nic nedělají. Když si ale dostatečně odpočinou a vstřebají novou změnu, uvědomí si, že je nebaví jen tak být doma a nic nedělat. Začnou si uvědomovat, že mají určité schopnosti, dovednosti a talenty, kterým se teď mohou volně věnovat, a tak postupně začínají vyhledávat nové organizace a místa, kde by se mohli rozvíjet a dělat to, co je baví. Tím, že vědí, že o všechny jejich základní potřeby je postaráno, netrápí se už tím, že za svoji práci nedostanou odměnu, a naopak chtějí přispět k tomu, aby každý mohl mít všechno, co potřebuje a zároveň dělal to, co je mu blízké a co ho baví. Rodiče už nenutí chodit své děti do školy a učit se nesmysly a místo toho vyhledávají „nové“ školy, které jsou zaměřené na rozvoj přirozených dovedností dítěte. Už není třeba strašit děti tím, že když nebudou mít školu, nebudou mít dobrou práci, tudíž nebudou mít dost peněz na to, aby se uživili. Nastává ohromná revoluce školství a vzniká kult individuality a osobního rozvoje. Každému je dovoleno být sám sebou a dělat to, co ho baví, a protože všude vládne klid, mír, harmonie a hojnost, lidé mají přirozenou potřebu dávat a pomáhat, protože už nejsou svazováni strachem a nedostatkem.

Banky jsou už zavřené a jejich budovy jsou přestavovány v potřebná centra všech možných zaměření. Miliony firem se rozpadly nebo nezvratně rozpadají. Telekomunikace je postavena na nové neomezené technologii a je všem volně přístupná. Za přispění neuvěřitelného nasazení, technologie a zdrojů zástupců vesmírné delegace ve spolupráci s dobrovolnou prací milionů a milionů lidí se vyrábějí přístroje, oděvy, potraviny, nábytek, které se postupně volně šíří mezi lidi k těm, kteří je potřebují nebo chtějí. Díky neomezené energii nikdo neztrácí. Lidé se učí trpělivosti a ví, že časem se dostane na všechny a že čím víc lidí se zapojí do tohoto systému, tím dřív bude zaopatřen každý člověk na Zemi, který o to požádá. Staví se nové ekologické domy a zároveň probíhá ohromná reforma již existujících domů, které všechny přechází na ekologický způsob fungování. Do vzduchu se již nevypouští žádné zplodiny, nikdo už netěží ropu a plyn. Příroda se začíná regenerovat a vibrace planety rapidně vzrůstají. Jsou vytvářeny instituce a projekty na pomoc přírodě ve zničených oblastech, na očištění vzduchu, vody a půdy, na léčbu psychicky i fyzicky nemocných. Lidé přestávají krást, závidět si a nenávidět se, protože už je neovládá strach, každý má svobodnou vůli a může se buď zapojit do tohoto systému, nebo z něj může pouze těžit, ale nemusí se do něj zapojovat. Neomezenost energie a vyspělý stupeň technologie a automatizace dovolují, aby „pracovala“ pouhá část populace, která tuto práci dělá proto, že chce, a ne proto, že musí. Celková nálada a atmosféra společnosti je k nepoznání. Po celém světě létají ekologické dopravní prostředky a každý člověk může neomezeně cestovat. Jediné, co musí udělat, pokud chce letět řekněme z Prahy do Sydney, je zarezervovat si na internetu místo. Všude na světě jsou udržovány a stavěny hotely pro cestující, které fungují na stejné bázi jako letenky a jízdenky – stačí si je pouze zarezervovat.

Díky neexistenci peněz a nemožnosti kumulovat majetek zaniká mnoho lidských činností. Lidé už například nemají potřebu vyrábět drogy, protože jediné, co je k tomu hnalo, byla vidina peněz. Ten, kdo cítí, že chce drogy brát, si je musí sám vyrobit, což většina lidí postupně vzdá nebo přejde na přírodní druhy pěstování, pokud stále cítí onu potřebu. Co se týče alkoholu, někteří lidé si dál doma dělají víno, slivovici, whisky atd., ale většinou jen pro vlastní potřebu a pro své blízké. Ten, kdo vyrábět alkohol neumí, se to buď musí naučit, nebo má smůlu. A tak přirozeným nenuceným způsobem se lidé začínají odvracet i od alkoholu. Nikoho už nemotivuje mít ohromný lihovar a vyrábět „chlast“ ve velkém, protože mu za to nikdo nezaplatí a on už na tom nezbohatne… Ale i zde vládne naprostá svoboda, pokud někdo chce mít lihovar, vyrábět alkohol a volně ho distribuovat, může.

Obdobná situace nastává i ve výrobě masa. Málokdo má totiž chuť a potřebu mít velký masokombinát a hromadně v něm zabíjet zvířata. Lidé se spíš vracejí k přirozenějšímu způsobu života, a pokud chtějí mít maso, pěstují si doma slepice, krávy, králíky a jestliže chtějí, tak je i jedí. Kdo žije ve městě a nechce si nebo nemůže pěstovat vlastní zvířata, tak bude jíst maso mnohem méně, protože se k němu tak snadno nedostane. A možná časem přirozeným vývojem lidé přestanou jíst maso úplně. A zase – možná ano, možná ne, nic není předepsané, ani zakázané. Jen nic už není poháněno vidinou zbohatnutí nebo motivováno strachem, a tak přirozený vývoj společnosti nabere úplně jiný, nečekaný směr.

V tomto novém uvolněném systému dál samozřejmě budou problémy, neshody a výzvy, které bude potřeba řešit, ale ke všem těmto problémům bude zaujímán úplně nový a odlišný postoj. Dobrovolní terapeuti a psychologové budou pomáhat lidem ve vězení s tím, aby se mohli začlenit zpět do svobodného života. Pokud někdo bude zabijácký psychopat, bude nadále potřeba izolovat ho od společnosti, ale bude mu věnována naprosto jiná péče a pozornost, než tomu bylo doteď. Ve spolupráci se zástupci vesmírné delegace budou vyvíjeny nové systémy léčby psychických nemocí, které budou založeny na hlubokém chápání lidského ducha a jeho vývoje.  Dobro v každém člověku bude den ode dne růst, protože jediný faktor, který blokoval rozvoj našeho vrozeného dobra, byl strach, a ten se postupně úplně vytratí.

Zbrojní průmysl se rozpadne, vlády ztratí jakýkoliv vliv nad lidmi. Nemůžete ovládat člověka, který má všechno, co potřebuje, a ničeho se nebojí. A když máte i vy všechno, co potřebujete, a můžete žít spojený život s lidmi, které máte rádi, nemáte ani potřebu někoho ovládat.

Po nějakém čase, až tahle celá ohromná změna z velké části proběhne a stane se z ní nová podoba společnosti, začnou lidé cítit stále silnější potřebu proniknout do tajů ducha. Od zástupců vesmírné delegace, kteří budou duchovně mnohem vyspělejší, dostanou možnost učit se o duchovních zákonech, duchovním rozvoji a pokroku. Lidé budou mít mnoho volného času a energie k tomu, aby zkoumali přírodu, vesmír, lidskou duši, aby skládali hudbu, kreslili, zpívali, tančili, radovali se. Masový zábavní průmysl se rozpadne, protože systémy, které ho udržovaly, byly založeny na kumulování majetku a peněz, a umění a zábava bude více decentralizovaná. V každém městě a vesnici budou společenská centra, kam se lidi budou chodit bavit, ať už jako diváci nebo jako účinkující. Díky volnému internetu a sdílení informací, hudby a videa budou dál na světě „celebrity“, které zaujmou velké množství lidí, ale jejich sláva bude živena pouze a jenom zájmem jejich posluchačů a diváků. Nikdo nebude diktovat a cenzurovat, umělci budou tvořit umění pro radost a ne pro vidinu úspěchu.

Bude existovat určitá replika vlád a úřadů, ale jejich jediným účelem a cílem bude zajistit, aby každý člověk měl a dostal vše potřebné. Její úloha bude spočívat v organizaci a distribuci pro blaho všech lidí. A také v nich budou pracovat lidé dobrovolně. Lidé, kteří rádi pomáhají, mají organizační schopnosti a dobré nápady, ti se budou dobrovolně hlásit na tato místa, aby mohli být společnosti užiteční. Pokud bude někdo pracovat v nové vládě nebo na novém úřadě, bude ho čekat pouze záslužná práce, žádné výhody, úplatky, ani nic podobného. Tím se to celé přirozeně vyselektuje a na takzvaných „vedoucích“ místech budou jenom lidé, kteří budou mít silné sociální cítění a vysoký morální kodex. Hamižného vychcánka už taková práce nebude vůbec lákat. A co se stane s hamižnými vychcánky? Nic. Zpočátku se budou snažit vymyslet, jak by mohli z tohoto nového systému profitovat, ale nakonec je nic nenapadne, protože tam, kde je vše volně přístupné, je nemožné lidi na něco utáhnout, pokud to pro ně není prospěšné. Takže takoví lidé to za nějakou dobu vzdají, pak si budou užívat svobody a pohody, že nic nemusí a ono už to samo o sobě je asi dost změní. Možná si mnoho z nich uvědomí, že celý život je hnal strach z nedostatku a snaha být lepší než ostatní, ale najednou důvody pro takové chování jsou pryč a oni vlastně nevědí, co dělat se svým životem. Všudypřítomná rostoucí harmonie a solidarita pak postupně ovlivní a přemění i nižší charaktery, neboť v každém z nás je zakořeněno dobro a síla davu v tomto případě ukáže svou světlou tvář a namísto aby lidi stahovala níž do bahna, je začne vytahovat výš ke světlu.

A pak jednoho krásného dne mohou zástupci vesmírné delegace říct: Svůj úkol jsme splnili. Naučili jsme vás novým způsobům myšlení a ukázali vám, jak je možné žít v hojnosti a míru. Teď už můžeme odejít a ponechat vás vlastnímu osudu.

Tak… Jak se cítíš? Jak na tebe působí tahle představa? Co jsi cítil, když jsi jí četl? Myslíš, že je úplně nemožná? Je ve vesmíru něco nemožné? Není snad vesmír plný energie a inteligence? Mám jenom jedno přání. Představ si ten ideální svět a dokresli si ho svým vlastním způsobem. Ujasni si, jak by vypadaly všechny ostatní věci, na které jsem zapomněl. Představ si svůj život v tomto novém světě a systému a vykresli si ho do nejmenších detailů. A pak, až tvoje představa pro tebe bude opravdu ucelená a budeš s ní spokojený, si řekni: TAKOVÝ SVĚT JE MOŽNÝ.

J. M.

Více od autora zde: http://honzikjuanitoangel.webnode.cz/


Tip našej redakcie na knihu:

Vitalij Tichoplavov,Taťjana Tichoplavová – Neomezené možnosti člověka – V knihe nájdete šokujúce objavy vedcov z celého sveta (napr. akými zdrojmi disponuje ľudský mozog, aký je zmysel energetického systému organizmu), pričom väčšina z nich bola potvrdená aj experimentálne a fyzikálne objasnená. Dozviete sa pravdu o filipínskych liečiteľoch, časopriestorových fenoménoch a biopoli.

Pôvodná cena: 9.20 EUR, Naša cena: 8.28 EUR

Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.92 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 4 435 krát, 1 dnes)

31 Responses to VIZE BUDOUCNOSTI

 1. Nadýchla, vydýchla, dýcham…

 2. Presne o také niečo sa usiloval aj Nikola Tesla už pred viac ako sto rokmi a dnes sa o to snažia stovky ľudí po celom svete a nepotrebovali by sme k tomu ani mimozemšťanov. No tí čo majú peniaze namiesto toho aby robili všetko aby uľahčili život iným radšej budujú stále viac a viac policajný režim, kde sa nebude môcť človek ani nadýchnuť bez toho aby to nikto neskontroloval …

 3. Presne o také niečo sa usiloval aj Nikola Tesla už pred viac ako sto rokmi a dnes sa o to snažia stovky ľudí po celom svete a nepotrebovali by sme k tomu ani mimozemšťanov. No tí čo majú peniaze namiesto toho aby robili všetko aby uľahčili život iným radšej budujú stále viac a viac policajný režim, kde sa nebude môcť človek ani nadýchnuť bez toho aby to nikto neskontroloval …

 4. Presne o také niečo sa usiloval aj Nikola Tesla už pred viac ako sto rokmi a dnes sa o to snažia stovky ľudí po celom svete a nepotrebovali by sme k tomu ani mimozemšťanov. No tí čo majú peniaze namiesto toho aby robili všetko aby uľahčili život iným radšej budujú stále viac a viac policajný režim, kde sa nebude môcť človek ani nadýchnuť bez toho aby to nikto neskontroloval …

 5. Jirka Mamanů píše:

  Krása,)))))))

 6. Jirka Mamanů píše:

  Krása,)))))))

 7. Jirka Mamanů píše:

  Krása,)))))))

 8. Rasti Johnear píše:

  My sme tvorcovia svojej reality. technologie uz mame. staci to len zrealizovat

 9. Co je sen a co je realita?

 10. Krásné,ale bohužel nereálné.,,,tohle nikdy nebude pravda.

 11. Ano doku si tohle lidé budou říkat,tak to opravdu nebude nikdy pravda.Je to stejné jako stát pod jabloní a říkat si na tohle jabko nikdy nedosáhnu,a ani to nezkusit.To je jeden druh lidí, a je jich zatím většina.Jiný druh lidí to zkusí,a když na jabko opravdu nedosáhnou přinesou si žebřík.Ke kterému druhu lidí patříte Marie Kotounová ?

 12. Ano doku si tohle lidé budou říkat,tak to opravdu nebude nikdy pravda.Je to stejné jako stát pod jabloní a říkat si na tohle jabko nikdy nedosáhnu,a ani to nezkusit.To je jeden druh lidí, a je jich zatím většina.Jiný druh lidí to zkusí,a když na jabko opravdu nedosáhnou přinesou si žebřík.Ke kterému druhu lidí patříte Marie Kotounová ?

 13. Robert Kudláček Máte pravdu,ale jsem spíš realista,tohle se nikdy nestane pravdou,bohužel.,,,,,aby se to stalo skutečností,musel by to tak chtít každý z nás a hlavně by se musel chtít ZMĚNIT každý z nás.,,,,,,o tomhle můžeme akorát tak snít.

 14. Marie Kotounová Nemusíte uvažovat zrovna globálně.Vymanit ze systému se můžete i jako jednotlivec,a to už ve vašich silách je,ovšem musíte změnit uvažování.Problém je,že tak jako vy uvažuje většina,většina jsou "realisti" a čekají až se změní okolí,pak teprve budou ochotni změnit se i oni. Začít musíte u sebe nikoliv u ostatních 🙂

 15. Robert Kudláček Jenže jako jedinec sám ničeho nedosáhne.,,,jinak ale i ted s vámi s něčím musím souhlasit,zvláštní.

  • Světlo píše:

   to není zvláštní, pan Kudláček pouze říká pravdu 😉 a Vy to cítíte stejně tak, jen si to nechcete přiznat. To, že říkáte, že jedinec sám ničeho nedosáhne, tak to nemůžete být dál od pravdy. Vždy se musí začít měnit jedinec, aby se mohla změnit celá společnost. Opačně ani nijak jinak to nejde. Nehledě na to, že jako jedinec ovlivňujete minimálně svoje blízké okolí. Takže můžete začít měnit myšlení třeba hned. Je to určitě lepší než hledat miliony důvodů proč to nejde 🙂

 16. Presne ste opísal Zlatý vek na prahu ktorého stojíme. Týmito slovami ste obplyvnil centrálne vedomie. Ak budú mať ľudia presne takúto predstavu, časom sa dostane do reality, čiže sa zhmotní. My sa tohoto však v týchto telách nedožijeme.

 17. milpu píše:

  Človek musí predsa tušiť, že sa zasa v niečom klame.
  Desivé je už len to, ako málo, ako veľmi málo ľudí túži po vysokých ušľachtilých hodnotách, ktoré si prajú na Zemi aj napĺňať. Bez takého úsilia sa nemôže rozžiariť svetlo na Zemi a nastať šťastný vzostup ľudstva. Väčšina ľudí vníma už iba hmotu, pre skutočný život a jeho význam stratili zmysel. Tak ako by mala vyzerať Zem, ak by tu zostali bezduché, hoci vysoko inteligentné ľudské stroje? Ktorá živá bytosť by tu chcela zostať a príroda predsa nie je produktom ľudí.

  Viera v radostný vzostup a štastie pre všetky bytosti sveta je krásna, ale žiť môže zasa iba v tých, ktorí ešte život v sebe nezakopali. Nebude veru ľudstvu darovaná ríša radosti ako si ju mnohí predstavujú. Dianie na Zemi nenasvedčuje tomu, že by ľudia usilovali zmeniť sa a to je pritom podmienka! Iste, verím na radostnú a šťastnú očistenú Zem, čo raz iste nadíde, ale neverím, že na nej budú žiť takí, ktorí chcú iba prijímať a využívať čo nesiali.

 18. po prečítaní som sa cítila úplne ako v ,, oblakoch " neskutočne nádherné – tak to by som brala (y) ale raz to tak bude 🙂

 19. krásná představa… a že je nereálná? O kolik reálnější byly ve své době věci dnes tak běžné jako vlak, letadlo, žárovka, telefon, televize…věřím tomu, že jednou, já se toho zcela jistě nedožiju, snad ale třeba pra…… vnoučata ano, že takový svět bude realitou, že si pak živočišný druh člověk konečně zaslouží označení homo sapiens sapiens… zatím jsme s tou moudrostí spíš naštíru.

 20. juli píše:

  V amerických filmoch sa vnucuje nepriateľ zvonku, aby sa zakrylo zlo vo vnútri. Nie sú iné pokusy ani pri vidinách zachrániť svet od mimozemšťanov. Darujte milión Eur tomu, kto sa nenaučil narábať s peniazmi, ako ich použije? Čo myslíte … ?

 21. Monika Rodriguez píše:

  no to je teda krása!!!! 😀 chaos!

 22. dohoda píše:

  Bolo dohodnute ze nam sem na Zem nebudu lietat, je cas pre ludstvo rozhodnut sa akou cestou rozvoja pojde.

  Takze nemaju pravo sem prichadzat a zasahovat do nasho vyvoja.

  Bolo by lahke keby sem prisli a urobili vsetko za nas ale my by sme potom zostali zaostalí… nech zostanu kde su !!!

 23. Kalif Pietro Kalafut píše:

  Ja verim ,ze takyto zlaty vek pride vlastne sme na zaciatku jeho cesty 🙂

 24. Jaromír Venedo píše:

  přeju si aby to vaše nikdo nečet, natož snad mimozemštané

 25. Jaromír Venedo píše:

  jediné co máte jsou kecy a ty realizujete od rána do večera

 26. Jaromír Venedo píše:

  Miriam Civáňová největší zabuják lidstva jsou přesně tytot věty:
  "My sa tohoto však v týchto telách nedožijeme"
  " ale raz to tak bude"
  "staci to len zrealizovat"
  " já se toho zcela jistě nedožiju"
  "a nepotrebovali by sme k tomu ani mimozemšťanov " – přesně jak Ezopova bajka Proč holub neumí stavět hnízdo

  to se nedá číst ty vaše mnohé příspěvky – proto nikdy nic nemáme, nic neumíme a jsme tam, kde jsme – za to žádní ONI nemohou

  a jelikož jsme součástí jedné vesmírné rodiny, tak jak vy nejste součástí té pozemské ani té vlastenecké, tak já volám rodinu

 27. Michal Jaduš píše:

  niemas neico kratsie alebo video? neche sa my tak dlho citat 🙂

 28. Michal Jaduš píše:

  niemas neico kratsie alebo video? neche sa my tak dlho citat 🙂

 29. Eva Matyášová Ládková píše:

  a není k tomu ani potřeba mimozemšťany..všichni to v sobě máme a jediné,co nás dělí od toho,abychom mohli takto nebo podobně svobodně žít je to,že tomu nevěříme,že máme pochybnosti a strach,že jsme natolik lapeni v iluzi jak svět funguje,že nám to připadá jako science fiction,ale ve skutečnosti je science fiction to,že neomezené bytosti se nechají ovládat a nevyužívají svůj potenciál,krásný den všem 🙂

 30. Anna Šátková píše:

  Každý z nás je Mistr svého života a jak myslíme po sléze i tak žijeme. Krásný svět existuje jen si ho musíme všichni přát nic není nemožné. Žijeme v nádherném světě a sami si ho ničíme.Nepodmíněnou lásku a přející lásku a krásu přeji nám všem3♥♥♥