google27eaa3905ca3fee3.html

Jasmuheen

Někdy uděláme něco, čím u ostatních lidí zmáčkneme knoflík uvědomění, a tím odhalíme omezující přesvědčení, kterých se všichni zde na Zemi držíme. Můžeme také zvolit jiný přístup – nic neříkat a přijmout společnost se všemi omezeními a svým jednáním a chováním nevybočovat ze společenské škatulky, ve které nás ostatní chtějí mít. Někteří si tento přístup přisvojí, zatímco ostatní takto žít nemohou, neboť něco v jejich nitru je velmi silně postrkuje jiným směrem. Ještě i dnes občas myslím na tři lidi, kteří před deseti lety ve spojitosti s 21denním iniciačním procesem zemřeli. Tolik bych si přála, aby nezemřeli, ale nemohu nijak ovlivnit či změnit to, kdy a jak lidé zemřou. Či jaké vnitřní podněty je nutí k tomu, aby se pozvedli a zrušili omezující vzorce nebo vyslyšeli volání své duše, a byli tak součástí evoluční cesty, která se před námi prostírá. Tato cesta nás láká svou nesmírnou svobodou a velkolepostí a vyzývá nás, abychom poznali Boží podstatu ve veškerém stvoření a přijali její dary. Tyto věci nemohu nijak ovlivnit, neboť ani není vhodná doba pokoušet se někoho ovládat či ovlivňovat. Nastává doba poznání a radosti. Lidé se začnou přiklánět na cestu lásky, moudrosti, úcty a vzájemného respektu a odmítnou strach, ignoranci, pohrdání a předsudky. V této době začneme hledat vzájemný soulad mezi sebou a řešit problémy tak, že z výsledku budeme mít prospěch všichni. Posadíme se s rodinou a přáteli a s láskou si budeme vyprávět o tom, co nám dělá starosti, dokud se problém nevyřeší ku prospěchu všech zúčastněných. Nehledě na předsudky nezkušených pozorovatelů se naše práce ve světě ujala a rozvíjí se. Většina lidí, s kterými se setkávám, jsou chytří a inteligentní lidé. Nehledají žádného guru ani nejsou naivní, aby se nechali oklamat osobou s velkým charisma. Stejně jako já i mnoho ostatních lidí došlo ve svém životě do bodu, kdy se zeptali: „Přináší mi realita, kterou jsem stvořil, skutečný užitek, a může sloužit ku prospěchu všem na světě?“ Pokud je odpověď záporná, vydají se hledat cesty, kterými změní svůj model reality. Pokud je odpověď kladná, pak se setkávají s ostatními, aby s nimi mohli sdílet a propojit energie, abychom se tak mohli společně radovat ze vzájemného souladu a harmonie, která pulzuje ve sjednocujícím rytmu lásky. Většina lidí, kteří za námi přicházejí, je dobře informovaná, neboť si tito lidé mnoho věcí vyhledali sami prostřednictvím internetu a věří svému intuitivnímu vedení. V roce 2010 po uvedení filmu Na počátku bylo světlo do hlavních distribučních sítí kin celého světa se o tuto možnost začali lidé více zajímat, ale také přibylo skeptických reakcí. Nebudu se již vracet k nepříjemnostem s médii, ale ráda bych se nyní zaměřila na to, čeho přesně se nám za posledních 17 let podařilo dosáhnout. V naší knize Využití prány jsem popsala svou roli následovně:

1. Objevit dary pránického způsobu života a všechny je na vlastní kůži prožít, abych tak sama sobě poskytla důkaz o tom, že tyto nekonečné možnosti, jak jsou popsány v našich knihách, existují. Na tuto cestu jsem se začala intuitivně připravovat už jako dítě. Vlastně by se dalo říct, že tato cesta začala podstatně dříve.

2. Toto téma podrobit výzkumu a bádání, psát o něm a co nejpragmatičtěji a nejjednodušeji předávat poznatky a vědomosti světu. Do tohoto bodu se započítává studium materiálů starodávných škol mystérií a převedení těchto informací do jednodušší, pochopitelné formy a také podstoupení osobních alchymických iniciací.

3. Být mostem, který spojí východní chápání a moje vlastní zkušenosti s pránou a v co největší míře ukázat Západu výhody zvýšeného pránického průtoku.

4. Najít a podpořit další představitele pránického života – Hira Ratan Manek, Zinaida Baranova, stavy Bigu v čchi-kungové tradici – a představit jejich metody v našich komunikačních prostředcích.

5. Jako mluvčí pránického způsobu žití promlouvat v médiích a za pomoci celostních vzdělávacích postupů využít média k tomu, aby ukotvila realitu pránického žití v morfogenetickém poli.

6. Nastavit komunikační systémy a internet tak, abychom mohli sdílet naše výzkumná data a hromadně o našich poznatcích a výsledcích výzkumu informovat prostřednictvím knih, přednášek, webových stránek a kanálu YouTube.

7. Představit pránický program a jeho přínos politickým představitelům. Formulovat efektivní program, v kterém bychom uveřejnili naše výzkumné poznatky a který bychom mohli propojit s již existujícími humanitárními a zásobovacími programy Organizace spojených národů a ostatních politických uskupení.

Za poslední desetiletí jsme s úspěchem dosáhli bodu jedna až sedm, neboť nás podporovala velká Milost, která je k dispozici pokaždé, když plníme přidělený úkol. K mému poslání nepatřilo rok či dva se osobně podrobit rozsáhlým lékařským a vědeckým vyšetřením, jak to udělal Hira Ratan Manek, který hledí do Slunce. K mému poslání však patřilo, abych jako kosmická reportérka o výsledcích lékařských vyšetření Hiry informovala. Tyto výsledky zcela jasně dokázaly, že člověk může mít přístup k dostatečnému množství prány, používat ji jako alternativní formu výživy, a osvobodit se tak od potřeby fyzického jídla. Vzhledem ke všem dosaženým výsledkům je nyní vhodné přikročit k pragmatickým krokům v rámci programu Velvyslanectví míru. Je příjemné vědět, že lidé zažijí svobodu pránického žití, až nastane správný čas, kdy na něj budou naladěni a jejich srdce vůči němu otevřena. Je to velmi uspokojující pocit, když radostně a s plným nasazením splníte úkoly, s kterými jste dopředu souhlasili, přestože někdy podléháte pokušení podívat se zpět a vidět jednoduší způsoby, jak se dal úkol splnit. Avšak vždy děláme to, co v daný moment umíme nejlépe. Ze všech zkušeností se učíme a postupujeme ve svém vývoji dále. Vdechování Boha Pokaždé když dopíšu knihu, která pojednává o realitě pránické výživy, domnívám se, že je poslední. Poskytli jsme již dostatečné množství informací, z kterých si celý svět o tomto paradigmatu dokáže vytvořit inteligentní obraz. Stále mě však nepřestává udivovat, kolik se toho o pránickém způsobu žití a jeho aspektech sama dozvídám. Díky všem svým zkušenostem se sama na sebe dívám jako na chodící experiment, badatelku a reportérku, která se tímto paradigmatem zabývá. Vždy jsem byla šťastná, když jsem si mohla jen tak hrát se svou osobní energií a jejím rytmem, jelikož jsem se sama snažila pochopit, jak je možné žít pouze z proudění pránické energie. Také jsem se chtěla o své poznatky podělit a informovat o tom, že z pránické výživy bude mít užitek celý svět. Experimentování, ochota prozkoumat své hranice a chuť hrát si může odhalit mnohé zajímavé věci. Nikdy jsem necítila, že je vhodné nazývat se v tomto životě breathariánkou. Přestože jsem skutečně osvobozena od potřeby jíst fyzické jídlo, nikdy nedošlo k tomu, že bych několik měsíců za sebou zcela vynechala tekutiny. Domnívám se také, že název breatharián je zavádějící. Každý přece vdechuje „Boží sílu“, jinak bychom nemohli žít, neboť dechem nás něco oživuje. Nezáleží tolik na tom, zda to nazveme Bohem či kvantovým polem, tak jako tak dechem žijeme. Během našeho pozemského života jsme se naučili postupně přijímat mnoho omezujících paradigmat, včetně představy, že se můžeme živit pouze fyzickou stravou. Pokud lidé nezažili tok a proudění vyživujícího vnitřního světla, které se může rozproudit v člověku, jenž se zaměřil na duchovní růst a dosažení Božské jednoty, mohou mít potíže s přijetím představy, že nás tato síla může živit. Breathariánem se v dnešní době nazývá člověk, který nejí ani nepije. Přesto se lidé na této cestě stravují, takže vlastně jedí, ale jiným způsobem. Místo fyzické stravy přijímají kosmickou mikrostravu. Dle mého názoru je to možné na základě působení interdimenzionálního energetického pole magnetických sil a zákonu rezonance. Je ironií, že když jsem objevila svou osobní minulost, včetně breathariánského života v Indii, mohla jsem se díky tomu breathariánkou nazývat, neboť jsem již dříve takto skutečně žila. V současném životě jsem se dvě desetiletí věnovala výzkumu této oblasti a zkoušela ji sama na sobě, ale přesto jsem nedocílila opravdového breathariánství, neboť jsem zcela nepřestala pít. Cítím ale zvláštní potěšení, když vím, že jsem byla živoucím příkladem této cesty v jednom ze svých minulých životů. Uvědomuji si, že mé tvrzení může připadat velmi podivné někomu, kdo si není jistý existencí paradigmatu minulých životů, ale reinkarnace přesto potvrzuje skutečnost, že energie nemůže být stvořena, ani zničena. Energie prostě mění svou formu a my jsme stvořeni ze systémů různých energií. Díky meditaci můžeme naštěstí prožít naši nekonečnou, věčnou podstatu. V sedmdesátých letech jsem tuto podstatu objevila. Právě ona nás může zbavit hladu, pokud jsme této představě otevřeni. V roce 1973 jsem ve škole excelovala se samými jedničkami a zároveň jsem působila jako zástupkyně studentů celé školy. Rozprostírala se přede mnou úžasná budoucnost. Očekávalo se ode mě, že po dokončení univerzity půjdu životem konvenční cestou. Místo toho jsem však vnímala daleko silněji, že bych ráda žila v ášramu, neboť na tuto cestu mě vedla tvořivá síla, která se v mém nitru začala rychle rozpínat, jelikož jsem s ní každodenně meditovala. Od roku 1973 do 1993 mě moje meditační praxe pozvolna vylaďovala na jiný druh vibrací v matrixu, neboť můj jogínský životní styl jim umožňoval vstoupit otevřenými dveřmi. Když se odkryly jiné způsoby bytí, byla jsem jimi na mnoha úrovních zcela omámena. V mém životě se začaly dít věci, které překonaly i mé nejdivočejší sny. V roce 1973 jsem si ani nedokázala představit, že bych já jako lidská bytost mohla mít přístup k takovým možnostem. Kdyby mi o nich tenkrát někdo vyprávěl, nevěřila bych mu – proto dokážu pochopit skeptický postoj ostatních.

Úryvek z knihy: Jasmuheen – Život bez jídla

*

***

Články o Jasmuheen na blogu:  

– Jasmuheen: Vzpomínky – moje breathariánská minulost odhalena

 Jednoduchá metoda jak zjistit, kolik procent výživy může vaše tělo čerpat z prány

– Jasmuheen – Dalši výzkum prány, bigu a léčení

– Jasmuheen – ROZVOJ, VZESTUP A OSVÍCENÍ

– Jasmuheen – Radostný a skutečný vývoj 

– Breatharián – člověk který žije nezávisle na jídle

***

Novinky od Jasmuheen:

Jasmuheen – Pránická výživa – Žití ze světla – Kniha obsahuje pokyny k jednadvacetidennímu procesu pro přechod na pránickou výživu podle Charmaine Harley. Fascinující příběh, jakým způsobem se autorce podařilo opustit fyzickou stravu a přejít čistě na výživu ze Světla. Pránická výživa není půst. Jde o to přepnout se do stavu vědomí a vědění, že naši skutečnou obživu nám přináší kosmické světlo, které dává život všemu. Ačkoli dříve býval tento stav bytí vyhrazen či přisuzován jen světcům, díky procesu, který tato kniha popisuje, se dnes stává alternativou pro všechny, kdo hluboce touží po duchovním životě. Úspěch závisí na tom, zda člověk ví, že on sám je tvůrcem vlastní reality. Musí mistrovsky ovládat svou mysl a říkat si například „Očekávám, že mne živí prána, Boží síla“. A tak se stane, neboť univerzální pole nekonečné lásky a inteligence zrcadlí a podporuje jakékoli naše přesvědčení.

 +

Jasmuheen – Život bez jídla – „Všude na světě mi lidé neustále pokládají otázky proč a kdy. Proč jsem se rozhodla žít z prány a zvolila si ji jako zdroj výživy a kdy jsem s tím začala? Nebylo to tak, že bych se rozhodla, že přestanu jíst. Tato schopnost či dar prostě přišel jako přirozený vedlejší produkt duchovního zasvěcení, kterým jsem prošla v roce 1993. Následující stránky popisují můj osobní příběh a zkušenosti. Lidé mají právo na to, aby byli skeptičtí a kritičtí a aby nevěřili…“

***

Knihy od Jasmuheen v E-SHOPE EUGENIKA – www.eugenika.sk  + www.eugenika.cz :

Jasmuheen – Využití prány – Prána je životodárná síla, která se nachází všude ve vesmíru. Čím více umožníme práně, aby proudila naším tělem, tím více zdraví a štěstí vneseme do svých životů. Tato publikace popisuje efektivní využití programu prány pro lidi na celé Zemi. Najdete v ní jednoduchý obecný postup pro práci s pránou s využitím různých technik a metod, a to především meditace, dýchání a afirmací. Celkově se zde velmi zajímavě píše o duchovním vývoji, zdraví a životním prostředí. Kniha je psána formou otázek a odpovědí.

+

Jasmuheen – Strava bohů – Dvoudílné dílo o tom, že lidé nepotřebují jíst. Zdá se vám to absurdní, anebo je to pro vás naopak ideál duchovního vývoje lidstva? Ať už je váš názor jakýkoliv, autorka shromáždila ohromné množství pozoruhodných argumentů, zajímavých, údajně vědecky podložených informací, a hlavně praktických doporučení a cvičení pro ty, kdo chtějí postupně přejít na “pránickou výživu”. Jedná se totiž o to, celkově začít fungovat na úplně jiné úrovni.

+

Jasmuheen – Božská výživa – Druhá část neuvěřitelné publikace o tom, že lidé nepotřebují k životu jídlo. Zdá se vám to absurdní, směšné nebo šílené? Zkuste se nechat přesvědčit australskou autorkou a duchovní učitelkou zvanou Jasmuheen! Její systém stojí na vědeckých základech a obsahuje množství pozoruhodných údajů, doporučení, cvičení a meditací. Přitom ale zdaleka nejde jen o pouhé nekonzumování hmotné potravy – Jasmuheen zdůrazňuje celkovou změnu životního stylu včetně myšlení. Jde o to začít fungovat na úplně jiné úrovni, než na jaké běžně fungujeme. Je to úroveň, na níž se sjednocujeme se svou božskou podstatou.

***

(Prečítané 1 238 krát, 1 dnes)

Comments are closed.