google27eaa3905ca3fee3.html

palm-leaf-manuscripts_1

India bola vždy známa pre svoj mysticizmus, bohatú a zachovanú starobylú kultúru, náboženstvo, tradície a je krajinou, kde pre mnohých duchovná filozofia a duchovná cesta je súčasťou ich každodenného života. Juhovýchodná India je tiež miestom mnohých UNESCOM chránených historických pamiatok, chrámov a nachádza sa tam tiež prekrásna príroda tak ako aj ostrovy Lakadivy a Andamany.

Je to zem v ktorej pred mnohými stáročiami žilo 7 Maha „Ríšiov“. Maha znamená veľký a „Ríši“ znamená svätec. Títo svätci učili umenia a rôzne vedy, ale venovali sa aj iným činnostiam, ktoré dodnes nie sú veľa ľudom známe, dokonca ani mnohým Indom. Hovorí sa, že boli na tak vysokej úrovni vedomia, že vedeli vidieť skrz čas a priestor do ďalekej budúcnosti. S touto schopnosťou vedeli vidieť osudy mnohých ľudí v budúcnosti aj tých, ktorí sa ešte nenarodili.

Svoje poznanie zachovali pomocou starobylej techniky zápisom na vysušené prírodné palmové listy pre budúce generácie. S pomocou svojich učeníkov spísali na tieto palmové listy osudy tých, ktorý sa prídu na svoj osud v budúcnosti opýtať, ako radu a súcitnú pomoc pre konkrétne, osobné životy mnohých, no nie všetkých. Na tieto palmové listy vyryli starobylí text v archaickej tamilštine, ktorá sa dnes líši od súčasnej tamilštiny a rytinu vysypali zvláštnymi farbami a popolom.

Listy sa zachovávajú pomocou zvláštneho oleja z pávích pier a byliniek, ktoré majú ochrannú funkciu pred škodcami, plesňami, požiarmi a zničením, tak ako aj majú magickú ochrannú funkciu. Každých 300 až 500 rokov sa listy podľa svojho stavu prepisujú a uchovávajú sa v štátnych knižniciach a súkromných rodinách v Juhovýchodnej Indii, v štáte Tamilnádu. O tieto listy sa starajú kňazi, ktorý sa nazývajú „Nádi“ vykladači alebo tí, ktorý čítajú z palmového listu. „Nádi“ znamená – osud, „Nádi“ je teda v preklade „ten ktorý číta osud“. Títo kňazi majú tiež hodnosť „ Svami“ a to znamená – boh. Hlavný kňaz sa nazýva „Guruči“ ten tiež učí druhých a je hierarchicky nad ostatnými svojimi skúsenosťami. Títo kňazi, ktorý môžu mať svoje rodiny, študujú niekoľko rokov tento archaický jazyk – starotamilštinu, ktorá sa číta z listov, ale tiež sa spieva a interpretuje, nakoľko obsah na liste je písaný vo veršoch a spevoch. „Svami nadi“, ktorého poznám sa venuje tejto práci od roku 1998, má svoju ženu a malého syna. Je to človek so zmyslom pre humor, hlbokým súcitom a veľkou láskavosťou, sústavným úsmevom v očiach, čo je pre mňa vždy meradlom duchovnej úrovne.

Ten, ktorý príde z vlastnej vôle a zacíti potrebu, alebo túžbu svoj palmový list nájsť a nechať si ho kňazom vyhľadať, nechať si z neho prečítať svoj osud, príde do takejto knižnice v Indii, alebo sa cez moderné technológie akými sú skype, skrz svojho sprievodcu sa spojí s takýmto kňazom na diaľku cez audio vizuálny hovor a poskytne jedinú pitrebnú informáciu, svoj odtlačok palca. U mužov je to pravý a u žien ľavý. Podľa odtlačku palca na ruke, ktorý je jedinečný a neopakovateľný pre každého človeka na zemi, čítač vyhľadá pár zväzkov z knižnice, kde by list mohol byť. Pretože odtlačky sa dajú roztriediť do 108 kategórií v tradícii palmových listov, podľa línií, slúži to ako akési abecedné roztriedenie kníh. Keď kňaz nájde zväzky, v ktorých v každom z nich je asi 40 až 50 jednotlivých listov, kde by sa list mohol nachádzať, začne sa prvá fáza výkladu a to hľadanie palmového listu človeka, ktorý sa prišiel spýtať na svoj osud a ktorého vidí kňaz často nečakane, neplánovane až v dobe tohto rituálu výkladu.

Čítač začne klásť jednoduché identifikačné otázky z prvej kapitoly listu, na ktoré sa smie odpovedať len slovom áno alebo nie. Tieto otázky sú len poznávacie, v zmysle pýtajú sa vás len základné, identifikačné informácie, podľa ktorých budete vedieť s absolútnou istotou, pokiaľ odpoviete na všetky otázky pravdivo slovom áno, že sa jedná o váš život a váš palmový list. Pokiaľ odpoviete čoby len na jednu otázku nie, kňaz obráti ďalší list „knihy“ -zväzku a číta z ďalšieho listu.

Otázky pri hľadaní listu sú veľmi základné pokiaľ sa váš list nájde, kňaz vám povie – prečíta vaše meno a mená ľudí, ktorý sú s vami blízko spojený, dátum vášho narodenia, vaše znamenie a deň kedy ste sa narodili, stav, činnosť vašej práce alebo záujmov, vzdelanie, informáciu čí sú v dobe výkladu vaši rodičia na tomto svete, či máte deti a ak áno, koľko a prípadne ich mená, mená vašich partnerov bývalých a súčasných a informáciu čí mate momentálne romantický vzťah, manželstvo, alebo nie, vaše vzdelanie, súrodencov, a v akom poradí ste sa narodili, oblasť vašej práce, alebo záujmov, či oblastí v ktorých pôsobíte, no môžu to byť aj iné otázky, vaše tajné plány alebo túžby, myšlienky, alebo meno človeka, ktorý je váš partner. Čo je fascinujúce, vyslovia zvláštne mená, ktoré sú pre Indov cudzie s absolútnou presnosťou.

Pokiaľ na každú otázku odpoviete úprimne áno, ( preto by ste mali na výklad prísť sami ), viete že je to váš palmový list, ktorý sa práve našiel a je to veľmi dojemný zážitok. List si smiete odfotografovať, no nie si ho odniesť. Keď sa nájde váš palmový list, na každú otázku odpoviete áno, ste svedkami niečoho výnimočného, ako povedal krásne známi pražský filozof a biotronik Tomáš Pfeiffer, zažijete prítomnosť bohov…je to milosť božia.

Po tejto identifikácií si kňaz urobí prestávku pre svoje modlitby a rituály a nastane druhá fáza výkladu, čítanie vášho osudu z palmového listu prvej, základnej kapitoly, kde je v energetickej forme prítomný jeden zo svätcov, ktorí napísali tieto palmové listy pred 5 až 15 000 rokmi.

Listy nie sú písané od dátumu vášho narodenia, ale väčšinou odo dňa, kedy ste sa prišli spýtať na váš osud. Väčšinou sa príde človek opýtať v správny čas, pokiaľ nie je ten správny čas, list jednoducho nie je, no pokiaľ prídete napríklad opäť o mesiac, môže sa nájsť, no nemusí, nie všetci ľudia majú svoj palmový list. Správny čas môže byť križovatka života, čas kedy potrebujete veľkú pomoc a radu, tak ako aj smer, či vhľad do dákej situácie, ale môžu to byť aj iné príčiny.

Tiež sa hovorí, že listy pre ľudí, ktorý sa narodia po roku 2050 už nie sú, no toto sa vysvetľuje pozitívne, ľudia vraj budú na tak vysokej intuitívnej úrovni, že už nebudú potrebovať takúto pomoc.

Niektorý kňaz môže hovoriť veľmi podrobne o vašej minulosti, iný zas prejde ihneď na budúcnosť od roku, ktorý vám pravé beží v troch až piatich ročných obdobiach, kedy opíše konkrétne udalosti, čo sa udeje vo vašom živote, až do doby, kedy odídete z tohto sveta. Pravdaže môžete vopred povedať, že nechcete počuť o žiadnej dobe smrti vás alebo vašich blízkych.

Všetko čo vám čítač povie, je veľmi súcitné a empatické, prezradí vám toľko, aby vám pomohol a dal vám radu a správny smer, no nie priveľa, aby vám nezobral vlastnú skúsenosť. Títo kňazi, „Nádi“ čítači sú veľmi empatický a môže sa stať, že napriek tomu, že ste prišli na výklad zmierený vypočuť si čokoľvek, odídete z výkladu inšpirovaný a veľmi vďačný a šťastný. Pokiaľ príde na výklad niekto veľmi mladý, je tiež časté, že mu prečítajú len najbližších pár rokov a povedia mu napríklad o desať rokov prídete znovu. Je predsa logické, že veľmi mladý človek nemá ešte veľa skúseností, ktoré sú cenné a nebolo by nápomocné mu čítať všetko.

Po tomto výklade máte možnosť sa opýtať na veci, ktoré vás zaujímajú a sú pre vás najdôležitejšie, väčšinou je otázok veľmi málo, lebo počas výkladu vám už odpovedia, na to, na čo ste sa prišli spýtať. Čítanie z vášho palmového listu môže trvať aj niekoľko hodín, alebo celý deň, no niekedy len dve hodiny, záleží to aj od toho ako rýchlo sa nájde váš palmový list. Výnimočné je že kňazi „Nádi“ vám nič neveštia, alebo nehovoria to čo si myslia, ale naozaj čítajú, spievajú vám z listov a interpretujú to, čo je tam napísané, môže sa stať, že vám na niektorú otázku neodpovedia, pretože sa vás netýka a pripomenú vám, že čítajú váš list a nie list niekoho iného. Niektoré veci majú zostať tajomstvom a súkromím iných.

Po tomto výklade však nastane najdôležitejšia časť výkladu z pohľadu Indov, prečítajú vám kapitoly Šhanti ( Shanti ) a Dekša ( deksha ), ktoré sú podmienkou vášho čítania, rozpovedia vám v nich príbeh – jeden z vašich minulých životov, ktorý nie je rozprávkou, príbeh ktorý má najhorší možný vplyv a dopad na váš súčasný život a ktorý vám spôsobuje problémy, bloky alebo odďaľuje vám naplnenie vášho osudu, ktorý vám bol prečítaný z palmového listu a ktorý vám je predurčený.

Opíšu vám detailne v ktorom období ste žili tento minulý život a kde, či ste boli muž alebo žena a čo zlé, nesprávne z duchovného, morálneho hľadiska ste robili, komu a čím ste ublížili iným, čo je to, čo vám spôsobilo a vytvorilo ťažkú karmu – dôsledok vašich činov, ktorá vám v súčasnosti spôsobuje problémy v niektorých alebo všetkých oblastiach vášho života. Toto môže spôsobiť, že odrazu pochopíte prečo sa vám stali niektoré zlé veci, ktoré ste si vôbec nezaslúžili, pokiaľ ste naozaj objektívny, je možné že zistíte, že ste si ich predsa len zaslúžili, čiže vytvorili vlastnou vôľou v minulom živote. Ak cítite v súčasnosti silný odpor k niektorým negatívnym zlým vlastnostiam, akými sú napríklad chamtivosť, ak ste v súčasnom živote pravým opakom takejto vlastnosti, potom ste dosiahli už duchovný vývoj v tejto oblasti. Viera v zákonitosť karmy teda hovorí, pokiaľ ste boli v minulom živote človek, ktorý konal zlo, a zrúdne veci, napríklad bol otrokár, a ostatných ani len nepovažoval za ľudí ale niečo menejcenné, je pravdepodobné že v súčasnom živote, váš život nebude ľahký aj ak by ste boli veľmi dobrým človekom, ktorý nevytvára ďalšiu negatívnu karmu, no tá z minulosti stále pretrváva a pôsobí. Takisto sú tu planetárne vplyvy. „Nádi“ čítačí sú tiež veľmi dobrý astrológovia. Vplyv planét je súčasťou ich čítania.

Toto je najdôležitejšia časť z pohľadu Indov, pretože ich pohľad na palmové listy je jeden jediný a iný ako ten náš Európsky alebo západný, a je ním jeden cieľ – sprostredkovať vám vylepšenie vášho života a osudu, sprostredkovať vám zrušenie a prečistenie vašej predchádzajúcej karmy, ktorá vám spôsobuje problémy v súčasnom živote, odstrániť ich alebo ich zmierniť a to pomocou rituálov vzývania vyšších síl a rituálov modlitbou k bohom, ktoré Indovia nazývajú „púdža“ nápravné opatrenia alebo liek.

Pokiaľ človek slobodnou vôľou tieto rituály vykoná a drží sa niektorých rád kňazov, čítačov, sám, alebo častejšie skrz svätých ľudí v Indii, ktorý za vás tieto rituály urobia a pre ktorých je táto práca ich celoživotnou náplňou a ich poslaním – žiť v „Ašrámoch“ chrámoch a modliť sa a pomáhať iným, potom sa predpovede z palmových listov napĺňajú stopercentne, najme v tých najdôležitejších, kľúčových osudových veciach, hoci môže dôjsť k časovému oneskoreniu.

Keď sa osud jedného človeka vylepší, má to priamy vplyv na ďalších ľudí, ktorý sú s ním najbližšie spojený. Pre toto, to vzniklo a preto, to je. Niekto, kedysi mal potrebu pomôcť budúcim generáciám, a už Platón pochopil a povedal „ šťastný je ten, ktorý pochopí, že šťastie je v tom, robiť šťastných iných.“

Ako povedal známi Pražský súčasný filozof a biotronik Tomáš Pfeiffer, pokiaľ ste tento zážitok nezažili ako väčšina ľudí, je to len sprostredkovaný zážitok, nemáte ho, no pokiaľ ste ho zažili, či už v Indii, alebo skrz moderné technológie na diaľku čo je dnes možné, práve vraj pre ťaživé obdobie ktoré sa nazýva „Kali Juga“, vetšinou niet pochýb, pretože sú to jemné veci, a prítomnosť božia.

Je možné, že žasnete, a ste dojatý, a máte hlboko duchovný zážitok a dôkaz, že existuje niečo medzi nebom a zemou. Na výklad príde veľa ľudí, ktorý nemajú o sebe nič napísané na sociálnych sieťach a ktorých odtlačok prstu nevlastní žiadna databáza, alebo organizácia, napríklad nikdy necestovali do USA, neboli vo vezení ani sa nevzdali svojej biometrie. Dokonca je potvrdené, že pokiaľ si výnimočne niekto urobí viac výkladov, napríklad priamo v Indii a potom u iného čítača napríklad v Európe skrz sprievodcu, ktorý sa spojí s čítačom v Indii cez moderné technológie akými je skype, výklad je zhodný v dôležitých, hlavných veciach, je to ten istý príbeh len prerozprávaný z perspektívy iného „Ríšiho“ – svätca.

No tak ako veľa mystických a duchovných vecí, či iných vecí, ktoré majú ľuďom pomáhať, je aj fenomén Palmových listov zdiskreditovaný, náboženskými organizáciami alebo inými napríklad vládnymi, ktoré nemajú záujem na tom aby sa ľudia duchovne alebo kultúrne, slobodne rozvíjali a ktorý majú záujem jedine o manipuláciu a ovládanie v svoj vlastný prospech, no to by bolo témou iného článku. Je tiež možné že tak, ako v každej oblasti, aj táto pritiahne pár podvodníkov, to sa dá ale rozpoznať veľmi ľahko a rýchlo, tento článok opisuje ako celý rituál prebieha, a človek si môže sám dať pozor na to aby čítač nedostal žiadne iné informácie pred výkladom okrem odtlačku palca, ktorý je nutný. Je pravda, ale že niektorý čítači žiadajú o krstné meno alebo dátum narodenia, aj to je v poriadku. Istý vedec, urobil rozbor palmového listu, a potvrdil starobylosť tejto ceniny, no pri takom vedeckom pokuse som osobne nebola, a na myseľ prichádza podobenstvo o „ neveriacom Tomášovi.“ Sú ľudia, ktorým žiadne dôkazy nestačia, ani fakty, ale duchovný človek vie, že presviedčať nie koho nie je správne, ani účinné. Duchovné vnemy alebo viera, sú pre mňa veľmi osobné veci, ktoré spadajú do súkromia a práva na slobodu každého z nás.

Môžem vychádzať vždy len z vlastnej skúsenosti a moja vlastná skúsenosť bola krásna a mocná, tak ako aj skúsenosti tých, ktorých poznám a ktorí takýto výklad zažili sami na rôznych miestach priamo v Indii alebo skrz rôznych ľudí tu v Európe a náhodne mi tento zážitok porozprávali, alebo tí ktorý ho sprostredkovávajú vďaka ktorým som tento výklad mohla zažiť, za čo som im vďačná.

Môžem povedať, že prvý raz som počula pred veľa rokmi o knižnici Palmových listov v Indii, od svojho spolužiaka s Pražskej Famu, ktorý vtedy často cestoval do Indie za účelom filmového natáčania dokumentárnych filmov na duchovné témy. Ako povedal náš spoločný profesor, je to zaujímavý typ človeka, v ktorom sa vždy mieša temno západnej kultúry, s veľkou zvedavosťou skúmať východnú filozofiu, Indickú vedu, náboženstvo a kultúru. Tento spolužiak nebol vôbec naladený na akúkolvej formu predpovedania budúcnosti a nemal dovtedy žiaden takýto zážitok, do takejto knižnice prišiel nečakane a neplánovane, celkom náhodne priamo v Indii a fakt, že mu bolo povedané o jeho živote viac než, možno vedel sám v tej chvíli aj čo sa týka súčasnosti, tak ako aj všetky identifikačné informácie, zažil niečo silno duchovné a v istom slova zmysle aj šok. Tak mi to vtedy rozprával a už vtedy som pocítila túžbu, volanie, takýto výklad raz zažiť, od svojich 14 rokov som cítila veľký záujem o Indiu a jej starobylú kultúru, no vtedy ešte nebolo možné tento výklad zažiť sprostredkovane cez skype, a ubehlo veľa rokov kým som takýto zážitok zažila sama a viem že v ten správny čas, takmer dva roky potom, čo som ho mohla zažiť ihneď tu v Európe, a mala telefónne číslo v svojej skrinke. Jedna z vecí, ktoré mi boli povedané pri výklade bola veta, ktorej som tak ako mnohý nevenovala pozornosť, tá veta znela – aj vy budete v budúcnosti pomáhať ľuďom čistiť ich karmu a robiť rituály vzývania vyšších síl, a navštívite veľa posvätných chrámov v zahraničí zasvätených bohom. Na túto vetu najme jej prvú časť som úprimne zabudla a objavila ju opäť na svojej zvukovej a písomnej nahrávke výkladu až keď sa táto veta naplnila bez akéhokoľvek môjho pričinenia, jednoducho sa to stalo, a môžem potvrdiť keďže som sama sprostredkovala výklad, že kňaz nedostal odo mňa žiadnu inú informáciu človeka ktorému bolo poskytnuté čítanie okrem odtlačku palca a to pár minúť pred výkladom, odtlačok mu bol odoslaný z môjho telefónu. Opäť musím spomenúť filozofa a biotronika Tomáša Pfeiffera, ktorý v svojich rozhovoroch spomína, že už jeho veľký učiteľ Jozef Zezulka z 19 storočia v Prahe za komunistického režimu ho učil a rozprával mu, že existuje v Indii knižnica, kde na palmových listoch sú istými mudrcmi spísané osudy niektorých ľudí, a mnohých ktorý sa ešte len majú narodiť.

Celé toto mystérium Indických knižníc palmových listov, ktoré reálne existujú a vznikli v Indii pred 5 až 15 000 rokmi vďaka 7 svätcom „Ríšiou“, tak ako aj fenomén výkladu osudov ľudí, ktorý sa prídu na svoj osud opýtať, poskytuje priestor pre celý rad metafyzických otázok, akými sú slobodná vôľa a osud človeka, čas a budúce deje, ktoré sú no ktoré zatiaľ neprežívame, vytváranie si osudu, bytostná vôla a boh a mnohé iné, no vlastná skúsenosť – zážitok, už nie je otázkou viery ale vedenia, poznania.

Podľa Indov, ktorí veria v minulé životy, ( a je tu viac dôkazov o tom že sú a častých priamych zážitkov ľudí, ako dôkazov, že nie sú) , si vytvárame v súčasnom živote vlastnou vôľou len 30 percent osudu, no 70 percent osudu je už vytvoreného, nami z minulosti. Je pravdou, že niekto má veľa možností volieb vo svojom osude, a niekto ich má oveľa menej.

A sú to práve mnohé a časté nevysvetliteľné veci, ktoré sa dajú dnes zažiť v Indii, ktoré nám pripomínajú latinskú vetu – „vedieť všetko znamená nevedieť nič a vedieť nič znamená vedieť všetko. Naše poznanie nie je konečné.“ A náš svet nie je len materiálny.

Verím, že čítanie osudu z palmových listov a vylepšenie osudu skrz rituály vzývania vyšších síl modlitbou k bohom, skrz tieto nápravné opatrenia, ktoré majú odstrániť a minimalizovať naše problémy, môže takýto výklad človeku pomôcť a môže byť hlbokým a dojemným duchovným zážitkom, alebo dokonca osvietením, či šokom, pre toho ktorý je predurčený prísť z vlastnej vôle.

Sú mi blízke mnohé učenia filozofa a biotronika Tomáša Pfeiffera, ktorého v tomto článku spomínam, práve preto, že veľmi jasne a múdro rozprával v jednom televíznom programe o svojom zážitku z čítania osudu v knižnici palmových listov v Indii a jeho pokračovanie spoločenstva Jozefa Zezulky, filozofa a biotronika 19 storočia magickej Prahy a jednou z článkom viery a zásad duchovnej cesty je:

„Uctievaj ducha, ktorý je bytím, a dušu, ktorá je životom.

Ochraňuj ich vždy a všade. Choď za pravdou – duch a nezabíjaj – duše.

Uctievaj všetky základné náuky, pretože sú pravdivé. Odstraňuj z nich ľudské nepochopenie, ktoré ich deformovalo.„

A najme staré múdre porekadlo, ktoré je zrkadlom duchovného poznania „Nečiň druhým to, čo nechceš raz sám zažiť.“

(Poznámka: Niektoré indické slová boli napísané podľa výslovnosti a prispôsobené slovenskému jazyku, tieto sú uvedené v úvodzovkách.)

Mgr. art. Andrea Šestákováandreasestakova@hotmail.com, tel. 0908 634 712


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika:

Gennadij Malachov – Osud, život, zdraví

Karma, údel, osud, hriech… Narušené zdravie, problémy v rodine aj v práci zapríčiňuje zlá karma. Dostáva človek zlú karmu od narodenia, alebo si za ňu môže sám? Môžeme zmeniť svoj osud? Ak porozumieme karmickým zákonom a naučíme sa s nimi pracovať, prospeje nám to vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach nášho života. Nachádza sa tu zaujímavé biologické vysvetlenie pojmov „duchovný vývoj“, „karma“ a „hriech“; rozoberajú sa jednotlivé druhy karmy a ako sa karma prejavuje v rôznych obdobiach života; ako sa v rámci rodiny odovzdávajú problémy a choroby deťom; ako zistiť, či je určitá karma už „odpracovaná“ a aký je jej vplyv na súčasný život človeka; ako negatívne pôsobia krivdy, urážky, nenávisť a iné negatívne postoje vo vzťahoch; čoho dôsledkom je samovražda a aký je jej karmický dosah…

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.11 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.79 EUR


 

(Prečítané 717 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.