google27eaa3905ca3fee3.html

Kalpa_sutra-Jina's_mother_dreams_c1465

Často se debatuje o datech kultury, jež uctívala védy a praktikovala védskou filozofii i způsob života. Až donedávna se věřilo, že védská kultura se rozvinula někdy kolem roku 2500 př. n. l. V posledních desetiletích však badatelé zkoumali předtím opomíjené nebo podceňované zmínky o geografii a minulosti, nacházející se v souboru zpěvů Rgvéda, nejpopulárnější ze čtyř posvátných véd. K výzkumům přispěly i objevy na archeologických nalezištích. Někteří badatelé proto nyní toto datum stanovují do mnohem dřívější doby – až 6 000 let př. n. l.

Kromě nejasností ohledně datování je tu ještě další zajímavost: Indové věří, že védy nemají žádného autora ani začátek nebo konec. Jedna skvělá kniha o védách vysvětluje, že védy jsou koexistující dech paramátmana, neprojevené duše Nejvyšší Tvořivé Síly neboli bráhmana.

Projevená Nejvyšší Tvořivá Síla, jež nemá začátek ani konec, přetrvává ve stavu věčné existence. Věčná existence se vztahuje i védám, vyživujícímu dechu Nejvyšší Tvořivé Síly. Ani jeden nestvořil toho druhého. Koexistují vedle sebe a jejich koexistence je věčná.

Mnohé hinduistické mýty hovoří o „příchodu“ véd. Jenže mýty, jakvíme, jsou podobenství vytvořená k vysvětlení metafyzických jevů a přesvědčení. Jsou to příběhy, v nichž jakákoli zmínka o čemkoli může být buď historický fakt, nebo naprostý výmysl. V jednom velmi populárním mýtu se tvrdí, že védy ve skutečnosti vedly projevenou formu Nejvyšší Tvořivé Síly neboli Nejvyššího Stvořitele, hinduistického Bráhmu, při tvoření vesmíru. Poté, co Bráhma dokončil svou práci, odpočíval několik nedefinovaných věků, a pak předal védské vědění jistým vybraným ršiům (věštcům, zřecům), kteří žili ve světě smrtelníků.

Tito vyvolení ršiové byli jediní smrtelníci, kteří dosáhli dostatečné úrovně osvícení, aby mohli slyšet čisté vibrace Bráhmy. Tyto vibrace se měnily na zvuk, který pak zase ršiové přeměnili ve slova véd. Jistá teorie tvrdí, že ršiové s pomocí tvrdé disciplíny natolik ovládli svůj dech a dosáhli takové úrovně osvícení, že slyšeli kosmický dech neboli vibrace véd. Nejvyšší Tvořivá Síla neboli bráhman, jež koexistuje s védami a sdílí s nimi stav věčné existence, pak stvořil Bráhmu, tak aby On, Pán Tvoření, mohl stvořit vesmír. Ani vesmír ani Bráhma však nejsou vyjmuti z cyklu života a smrti a ani jeden z nich nemůže existovat mimo svět ovládaný časem.

Tvořivá síla AUM

Hinduismus není jediné náboženství, jež uznává moc zvuku. Evangelium sv. Jana v Novém zákoně začíná takto: „Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.“ V hinduismu je ale prvotní slovo AUM neboli ÓM, což znamená „první stvořený“. Čistá energie vedoucí k vibracím, které tvoří prvotní a věčné slovo AUM, tvoří hybnou sílu všeho, co bylo stvořeno a co je nadále tvořeno.

Koncept AUM se přímo pojí s vastu. Cílem vastu jsou člověkem vytvořené stavby, v nichž se zrcadlí dokonalost vesmíru, a protože vesmír se započal prvotním slovem AUM, i vastu věnuje pozornost účinkům zvuků a vibrací působících na pozemcích i v budovách, a dokonce i v obyvatelích těchto budov. Vastu má zajistit harmonii všech těchto vibrací.

Tvoření, zachovávání a ničení

Podle védské filozofie vesmír prochází nekonečným cyklem tvoření, zachovávání a ničení. AUM představuje tvořivou fázi cyklu. Ti, kteří jsou v józe a meditaci nováčky, možná znají toto slovo, ale ne jeho význam. Podle svámího Chinmayanandy, velkého filozofa, který za sebou zanechal obsáhlé poznámky k védám a Upanišadám, je právě ticho (nebo dech), jenž následuje za konečným M ve slově AUM to, co tomuto slovu dodává jeho moc. Jakýkoli zpěv nebo mantra, jež v sobě neobsahují AUM a jeho závěrečný dech, postrádají moc. Zakončení slova AUM závěrečným povinným výdechem skutečně není o nic méně důležité než dech, který dává život veškeré existenci. Všichni víme, že pokud přestaneme dýchat, zemřeme.

Svámí Chinmayanda popisuje i další vrstvy široké symboliky spojené s AUM. Tři písmena tohoto slova představují celý proces tvorby artikulovaného zvuku. Cokoli, co vyslovujeme, vždy začíná buď v ústní dutině, nebo na rtech. Pokud správně vyslovujeme AUM, pak zvuk A vzniká v krku – což je počáteční bod tvoření veškerých zvuků. Stejně jako A, i U se začíná tvořit v krku, ale pak přechází přes celá ústa až na rty. Sevřením rtů pak vytvoříme zvuk M. Toto poslední písmeno představuje ukončení artikulovaného zvuku a nakonec vede k tichu, jež je stejně mocné. Při správném vyslovení symbolizuje slovo AUM hinduistický proces tvoření (A), zachovávání (U) a ukončení existence (M) vesmíru.

AUM není nic míň než podstata Nejvyššího Stvořitele, jenž první vyslovil Slovo, jež je skutečnou hybnou silou těchto tří fází: tvoření, zachovávání a ničení. AUM je natolik posvátné, že symbol tohoto slova se jen zřídka nachází na podlaze nebo na zemi a nikdy se na něj nesmí stoupnout. Pokud je AUM správně vyslovováno během meditace, pak uvnitř meditujícího vytváří pocit vnitřního míru. Pokud je člověk skutečně plně oddán meditaci nebo józe, pak mu toto slovo umožní přímé spojení mezi jeho Já a Nejvyšším Stvořitelem.

aoum

Obrázek 1: symbol slova AUM (Óm)

Vědec by možná poznamenal, že to, co jsem zde popisovala, není nic víc než slepá víra v duchovní teorii, ale věda už moc zvuku dokázala – jak jsem zmínila již v diskuzi o vědeckých experimentech prováděných na květinách. Další studie ukázaly, že dětem v děloze prospívají vibrace klasické hudby.

Ršiové, kteří v nějaké neznámé době naslouchali vibracím véd, se rozhodli, že své informace budou předávat ústně z generace na generaci. Až nakonec Véda Vjása, básník a filozof, o němž se mnozí učenci domnívají, že napsal Mahábháratu (jeden z velkých indických eposů) a pravděpodobně napsal nebo kodifikoval osmnáct populárních dílů souboru o mytologii, zvaných Purány (prastaré příběhy), uspořádal védy do čtyř hlavních částí, jež dnes existují.

Mnozí z těchto učenců navíc naznačují, že tento velký rši uspořádal verše někdy v době mezi lety 2500 – 1500 př. n. l. (Většina dat, jež se pojí k hinduistické filozofii a vypovídá o době před příchodem křesťanství, je předmětem různých sporů.) Při tomto procesu prý Vjása také vytvořil inspirativní rytmus, který najdeme ve všech posvátných knihách stejně tak, jak tento rytmus proplouvá všemi védskými disciplínami, od vastu až po hudbu. Vjásova práce zachovala védy (alespoň tu část véd, již zaslechli ršiové) dalším generacím.

Text je z knihy:

Kathleen Cox – Vastu bydlení

Vastu je to isté, čo feng-šuej, ibaže na indický spôsob. Aj ono má za cieľ stavať budovy a zariaďovať ich tak, aby sa v nich ľudia cítili čo najlepšie, aby žili v harmónii s prírodnými aj duchovnými silami a aby sa ich energia obnovovala a osviežovala – a teda aby mohli byť v živote úspešní a šťastní. Táto kniha veľmi zrozumiteľne, prakticky a názorne učí základy a zásady umenia vastu, a to vo všetkých potrebných oblastiach: venuje sa jednotlivým miestnostiam v obytnom dome aj na pracovisku, a tiež záhradám či terasám. Množstvo ilustrácií, prehľadných tabuliek a zoznamov vám umožní urobiť doma alebo v práci niektoré zmeny a vyskúšať si účinky vastu na vlastnej koži!

Ukážka: Může nějakou dobu trvat, než budou vaše interiéry správně „naladěné“. Vastu po vás také žádá, abyste se upřeně zadívali na svět kolem sebe. Vezměte v úvahu zázrak všeho, co se nachází ve vesmíru, včetně zázraku uvnitř vás. Vidíte, že všechno je propojené a všechno spolu souvisí, a že veškerá existence těží ze stavu vzájemné harmonie a rovnováhy? A chápete, jak tento koncept logicky ústí do našeho fyzického prostoru? Pokud ano, pak se otevřete moudrosti vastu. Tato duchovní věda totiž může vytvořit mírumilovný domov pro vaši duši i duše těch, které milujete a s nimiž sdílíte prostor.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.99 EUR


Súvisiace články:

(Prečítané 486 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.