google27eaa3905ca3fee3.html

Cannabis-sativa

Letieť až k Bohu, ku hviezdam… (Prečo, keď je dobre aj na zemi)

Populárna internetová duchovná učiteľka Teal Scott, sa pravidelne vyjadruje vo svojich, miliónmi ľudí sledovaných, video záznamoch k rôznym témam, ktoré momentálne hýbu svetom. Problémy s drogami sú na celom svete. Aj u nás. Je preto zbytočné zakrývať si oči. Niekde sú favorizované, inde zatracované, najviac sa týka toto nejasné prijímanie – canabisu (marihuany, konopy, trávy, marišky, gandže, santamárie…). Toto je prepis videa o tom, čo si o tejto problematike myslí Teal Scott. Zdá sa, že tento triezvy pohľad, by mohol mnohým objasniť to, čo doteraz nepoznali a pomôcť im nájsť vlastný pohľad na problematiku drog a nenechať sa zavádzať mediálnymi diletantizmami.. 

V súlade s populárnou požiadavkou som sa rozhodla, že dnešné video by malo byť o „tráve”, ktorá je takisto známa aj ako canabis (konopa) alebo marihuana. Canabis sa používal ako duchovná droga už 2000 rokov pred Kristom. Používal sa ako duchovná droga, pretože je to psychoaktívna droga. Psychoaktívna droga je droga, ktorá zmení stav vášho vedomia. Zmena stavu vedomia umožňuje, aby ste vyšli z obmedzenia vášho limitovaného pohľadu, aby ste rozšírili vaše vedomie za hranice trojdimenzionálnej reality.

Cannabis_sativa_Koehler_drawing

Všetky rastliny majú jedinečné energetické frekvencie a tieto frekvencie môžu učiť nové cesty myslenia a nové cesty existencie. Canabis učí veľa skvelých vecí, vrátane cesty najmenšieho odporu, jednote, odovzdania sa, uvoľneniu, prijímaniu, zábranám, prítomnému okamihu, voľnosti, spoločenstvu, uvoľneniu, nestálosti a ilúzii fyzickej dimenzie, krehkosti hraníc, zlosti, kontroly, obavy ktorá sídli za odvážnou sebaistou maskou ega a bytiu bez námahy (plynutiu). Je rozdiel v reakcii ľudí na canabis, pretože každý má sinú, vlastnú vibráciu. Keď sa osoba s jej unikátnou vibráciou nachádza v jednom priestore s canabisom, vibrácie tejto osoby sa musia zosúladiť s frekvenciou rastliny, inak by nemohli zdieľať spoločný priestor. V šamanských tradíciách tieto rastliny vrátane kanabisu boli videné ako strážnici brán alebo strážnici tunelov medzi ríšami. Toto ladenie frekvencií medzi osobou a rastlinou sa nazýva „kamarátstvo”. Skamarátite sa s rastlinou, takže rastlina vám dovolí prejsť medzi ríšami. Tento efekt rezonancie je drasticky zvýšený, ak je medicína rituálne prijatá. Vibračná rezonancia spustí vodopád fyziologických reakcií, najviac však inhibíciu neurotransmiterov – zabraňuje mozgu, aby fungoval „v normále“. Toto poskytuje veľké uvoľnenie tým ľuďom, ktorí sú zaplavení ich vlastnými myšlienkami odporu. Mozog je vysielač – prijímač informácií, ktoré vytvárajú ilúziu statickej tretej dimenzie. Ak na tento vysielač – prijímač pôsobia alebo ho brzdia určité drogy, ilúzia fyzickej dimenzie sa začína demontovať a človek môže cítiť, alebo vidieť za túto dimenziu do iných dimenzionálnych realít. Umožňuje človeku, aby sa oddal čistému bytiu, aby bolo plne prítomné a neobmedzené.  Takže prečo ľudia reagujú rozlične na túto rastlinu? Sú tu dva hlavné dôvody.

Prvým dôvodom je, že vaša vibračná hodnota môže byť vyššia alebo nižšia než canabis. Ak je vaša vibračná hodnota nižšia než vibračná hodnota canabisu, je pravdepodobné, že ak prijmete canabis, budete sa cítiť lepšie, pretože to spôsobí, že sa zvýši vaša frekvencia a zažijete ten pokojný euforický pocit, ktorý si spojujeme s trávou. Ak je však vaša vibračná hodnota vyššia než tráva, tak pravdepodobne, keď prijmete canabis, zažijete zníženie vibrácií. Zažijete paranoju a iné nechcené vedľajšie účinky. Druhým dôvodom je, že canabis reaguje na zámer. Canabis zvyšuje pravdu tohto vesmíru, a to je, že kam smerujete energiu, tam je zámer. Zámer vytvára vašu realitu. Ak si nenastavíte zámer, pred tým než pôjdete do zážitku prijatia canabisu, tak sa stane to, že odpovie podľa zámeru vášho podvedomia. Takže povedzme, že vaše podvedomie má túžbu, aby ste vedeli niečo, čo je zakopané veľmi hlboko v  podvedomí. Alebo povedzme, že podvedomie sa obáva straty hraníc. Ak toto je dôvod, že každý reaguje na canabis po svojom. Niekto pocíti eufóriu a u druhého sa namiesto toho vyplavia vrstvy podvedomých obáv a odporu. Najväčšou výhodou tejto rastliny je, že pomáha odbúrať odpor, hnev, vzdor.  Je to asi tá najlepšia duchovná droga spojená s takýmto uvoľnením vzdoru. Blokuje mozog, aby reagoval na stres. Pre to je to taký efektívny relaxant a preto pôsobí dobre aj pri odbúravaní bolesti. Bolesť je symptóm odporu. Tým, že pôsobí na človeka, aby uvoľnil odpor a plynul s prúdom života, stáva sa človek slobodný a môže byť tým, kým v skutočnosti je. Jej väčšia podstata je prítomná, keď človek neodporuje. A toto je príčina intenzívnych duchovných zážitkov pod vplyvom canabisu. Toto je tiež príčina, prečo sa stal rekreačnou drogou.

Ako duchovný učiteľ nemôžem plne podporiť ani plne zamietnuť užívanie canabisu, či neužívanie canabisu. To nie je čiernobiely výber: užiť, či neužiť canabis. Je to sivá. Závisí to od okolností. Takisto nemôžem plne zamietnuť užívanie trávy, pretože všetky rastliny sú učiteľmi. Ak sa človek snaží uniknúť pred odporom užívaním canabisu, všetko, čo sa naučí je byť bezmocne závislý na droge. Všetko, čo sa naučí je, že na uvoľnenie odporu, potrebuje canabis. Canabis vám síce dovolí, aby ste sa na chvíľu oslobodili z ilúzie a aby ste videli, čo je za touto dimenziou, ale nenaučí vás to, ako sa tam dostanete prirodzene, nenaučí vas, ako  sa tam dostať bez použitia tejto medicíny Toto je dôvod číslo jeden, prečo ja verejne nepodporujem užívanie kanabisu v duchovnej praxi. Je to preto, že často tam nie je prirodzená skúsenosť dosahu dimenzií za touto dimenziou.

Vo viacerých prípadoch, keď ľudia prekročia hranice tejto dimenzie používaním canabisu, stane sa to ich jedinou prístupovou cestou do iných dimenzií. Stane sa to ich jedinou cestou uvoľnenia odporu. Toto spôsobuje veľmi jedinečný druh bezmocnosti. Pocitový stav tohto zážitku sa stane návykom. Prirodzená zmena vo vedomí a zmena zámeru prináša zvyšovanie vibrácií, ale človek to už nevníma ako pozoruhodný zážitok radikálneho odpojenia, ktorý spôsobuje canabis. Potom sa táto droga stane jediným prístupom k duchovnu. Táto droga sa stane vierou.

cannabis_sativa_wallpaper_by_feernandolez-d5db3g1Tráva je absolútne návyková látka. Musíme zmeniť naše kritériá na to, čo znamená návyk (závislosť). Čo znamená návyk – je to vlastne bezmocná závislosť na niečom, čo vo vás vyvolá istý pocit. Ak si myslíte, že tráva je potrebná, aby ste mohli dosiahnuť určitú úroveň uvedomenia si, alebo určitú úroveň príjemného pocitu, tak ste absolútne závislí na tráve. A závislosť na canabise je skratka ku vášmu rozvoju. Stres a odpor existujú, aby vás naučili o vás a aby vás nahnali správnym smerom ku vášmu rozvoju. Keď cítite, že sa odpor plazí do vášho vedomia, je tu nejaký váš aspekt, ktorý treba preskúmať a posunúť. A je tu vždy niečo, po čom túžime. Ak z tohto pocitu uniknete užívaním canabisu, vzdávate sa príležitosti preskúmať a zmeniť koreň odporu. A keď vplyv drogy vyprší, ste naspäť tam, kde ste boli a nič sa dlhodobo nezlepší. Z tohto pohľadu canabis bráni v rozvoji. Taktiež, s úbytkom odporu zároveň zaznamenáte úbytok túžob. A keď sa zníži úroveň túžob, fyzická reakcia na tento úbytok je úbytok dopamínu vo vašom mozgu. Dopamín je zodpovedný za motivačnú reakciu. To znamená, že ak sa úroveň dopamínu zníži vo vašom mozgu ako reakcia na úbytok vo vašich túžbach, ktoré sú reakciou na marihuanu alebo trávu, sami sebe spôsobíte otupenosť. Nemôžete mať intenzívne motivačné stupne, pokým je canabis prítomný vo vašom systéme. Toto je ďalší dôvod prečo nepodporujem užívanie nijakého druhu rekreačnej drogy. Radšej niekomu pomôžem, zmením podmienky v ich živote, ktoré ich nútia uniknúť životu práve užívaním drog, než by som umožnila niekomu, aby unikol zo svojho života užitím nejakej drogy.

Tvoríme si svoju realitu a keď ľudia cítia chronickú bolesť alebo sa chronicky obávajú, stane sa zaujímavá vec. Určité druhy bolesti a obáv zabraňujú sústredeniu – obzvlášť pozitívnemu sústredeniu až do takého bodu, že osoba sa nemôže učiť a nemôže uniknúť z klesajúcej špirály tvorby negatívnej reality. Ak je osoba kvôli odporu neschopná, čo sa stáva, keď chronická choroba spôsobuje chronickú bolesť a ak má niekto chronické obavy, canabis skutočne môže byť najlepšia pomôcka, ktorú môže niekto použiť, aby mu umožnila uvoľniť toľko odporu, aby sa mohol vrátiť späť do rovnováhy. Ak je to tak, a niekoho vibrácie sú také nízke, že canabis mu môže pomôcť odvrátiť pozornosť, aby znížil hladinu odporu,  a aby mohol čeliť a preskúmať svoj vlastný odpor a tým pádom ho zmeniť, je to OK, ale canabis by ste nemali nikdy užívať ako dlhodobé riešenie nášho odporu. Potrebujete nájsť koreň vášho vzdoru a vytrhnúť ho, to je dlhodobé riešenie.

Ako väčšina z vás vie, legalizácia trávy je veľkým problémom v dnešnej spoločnosti. Niektorí ľudia vidia trávu ako ústrednú drogu, ktorá je riskantná pre našu mládež a spôsobí, že mladí budú užívať ešte ťažšie drogy. Iní ľudia neveria v ospravedlnenie žiadneho druhu drog — rekreačného alebo iného a vidia legalizáciu ako podporu užívania týchto drog. Niekoľkokrát som bola požiadaná o môj názor na legalizáciu trávy. Takže v dnešnom videu vám ho poviem. Môj názor je, že ak uzákoníme niečo ako nelegálne, tak to nakopne užívanie tejto látky ešte viac, než keby sme ju zlegalizovali. Príčina je, že ľudia nie sú závislí na látke až tak, ako sú závislí na slobode. Ak niečo zlegalizujete, tak každý má teraz možnosť, prejaviť svoju slobodnú vôľu. Ak porušujeme pravidlá, tak máme príležitosť cítiť sa slobodnejší, a toto sa stáva určitým druhom závislosti. Okrem toho, zákazy nikdy neuspeli, aby obmedzili užívanie alebo predaj nelegálnych látok. Jednoducho to obchodovanie viac ohrozuje život ako predajcov tak užívateľov.

Taktiež si myslím, že vláda nemá právo hovoriť ľuďom, čo je správne a čo je nesprávne, keď už niekoľkokrát politici ukázali ich zjavnú neschopnosť rozhodnúť o tom, čo je správne verzus čo je nesprávne, dôkazom čoho je, že si myslia, že je vhodné ísť do vojny. Môj názor je, že by sme mohli a mali dôverovať ľuďom, aby robili to, čo je správne pre nich osobne, radšej než by im to mala povedať vonkajšia organizácia. Na margo, dúfam, že naša vláda má lepšie veci na práci, než súdne stíhať ľudí, za to, že sa snažia nájsť úľavu, čo je presne to, čo ľudia robia, keď užívajú nejaký typ drogy.

Napokon verím, že pravidlá, všeobecne, bránia ľuďom, aby počúvali ich vlastný emočný navigačný systém a to im bráni, aby objavili, čo je správne a nesprávne pre nich. Toho dôsledkom je, že ľudia nemôžu zažívať prirodzené chápanie morálky. Je to smutný deň, keď vonkajšia vláda nahradí vnútorné seba-ovládanie.

Kanabis by mal byť videný taký, aký je. Je to nástroj, ktorý vôbec nie je potrebný pre váš duchovný rozvoj a pre vaše duchovné uvedomenie si, je to nástroj, ktorý môže zvýšiť vaše duchovné uvedomenie si a duchovnú prax, ale v žiadnom prípade by nemal byť náhradou za prirodzenú skúsenosť pri zvyšovaní úrovne vášho vedomia si a za celistvý zážitok duchovna, ako výsledku vedomej zmeny vedomia.

Teal Swan ScottTip našej redakcie na knihu:

Lothar Ursinus – Orgánové hodiny – snadno a srozumitelně – Autor dôkladne, komplexne a pritom zrozumiteľne popisuje funkciu jednotlivých orgánov a ich spoluprácu v ľudskom organizme. Každý orgán sa riadi vlastným časovým harmonogramom. V určitú dennú dobu vládne v orgánových systémoch mimoriadne výrazná aktivita, ktorú neskôr vystrieda fáza pokoja. Ak na tieto skutočnosti dbáme a rešpektujeme ich, podporujeme tým svoje zdravie. Rytmus tela môžeme efektívne využívať aj v práci a súkromí, alebo pri chudnutí, podávaní liekov a podobne.

Pôvodná cena: 5.60 EUR, Naša cena: 5.04 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.56 EURSúvisiace články:


2lasbip


(Prečítané 2 767 krát, 1 dnes)
 

One Response to Duchovná učiteľka Teal Scott – Canabis zvyšuje pravdu tohto vesmíru

  1. Marie Simotová píše:

    bezvadné a poučné stránky.Stojí to za to číst