google27eaa3905ca3fee3.html

Hovorí sa, že hudba patrí medzi kultúru ľudstva. Čo ale, ak hudba bola ešte pred ľudstvom samotným? Existuje kopec otázok, na ktoré nemusia existovať ani logické odpovede, ale skôr intuitívne odpovede, ktoré nie sú zakladané na racionalite.

Keď zrýchlite zvuk o niekoľko oktáv (nemyslím na tempo) vznikne vám niečo, čo môže pripomínať spev vtákov (len trochu). Istý maďarský vedec spomalil rôzne spevy vtákov aby ukázal, že to ich čvirikanie a trilkovanie, to sú len zrýchlené melódie. Mal pravdu a keď ľudský druh počul práve vtáčí spev, začal si spievať. Tak sa ľudský hlas stal prvým a dá sa povedať, najdokonalejším hudobným nástrojom na celom svete. Veď niektorí ľudia dokážu zaspievať aj alikvotné tóny.

Neskôr ľudia začali vytvárať rôzne hudobné nástroje, či to už boli rituálne bubny, rytmické perkusie, alebo flauty. V Afrike napríklad bubny zohrávajú veľké postavenie a v Indii vznikla prvá priečna flauta. Práve v Indii vznikla védska filozofia, v ktorej platilo, že hudba je dielo vesmíru (nádabrahma), čiže zvuk vesmíru. Podľa Indov teda na počiatku bol zvuk a indické Rágy a Tály majú len jeden akord, len jednu harmóniu (drone). Indovia neboli ale sami, kto začal hlásať takéto myšlienky, že v hudbe sú zákony vesmíru.

Tibeťania tvrdia, že každý zvuk je hudba, každá hudba je mantra, mantra je základ každého zvuku. Ďalšie tibetské príslovie tvrdí, že ten, kto pozná tajomstvo zvuku, pozná tajomstvo vesmíru. Pri tomto učení je sporné, či to povedali Tibeťania, ktorí rovnako, ako Súfisti vychádzali z indickej kultúry, myslím hlavne na Hazrata Inajata Chana. Ten túto vec totiž vyslovil, ako prvý, pri čom Súfisti všetko odvádzali od božej (alahovej) podstaty, teda aj od podstaty univerza, ako takého. Vyššie spomínaný súfista bol totiž z Indie a preto je možné, že on ako prvý povedal túto múdru vetu, ktorou dokázal, že v hudbe je tajomstvo vesmíru.

Prejdime ale k základným zložkám indickej klasickej hudby. Rága je niečo, ako improvizovaná melódia a Tala, to je vlastne rytmus. Takéto jednoduché pomenovanie pre nás je ale celkom odlišné, preto že indická klasická hudba má iné aspekty, ako tá naša klasická hudba, kde sme dospeli už k harmóniám. Indovia tvrdia, že človek vďaka svojmu zvieraciemu druhu je závislý na emóciach a túžbach, preto si nemôže dovoliť veľa harmónii, či veľa akordov.

Ešte ale ostaňme v období, keď rôzne harmónie existovali iba v Gréčtine, ako slovo a nie, ako hudobné akordy. Známy grécky matematik a vôbec, otec matematiky Pytagoras tvrdil, že existuje aj hudba sfér. Vďaka svojmu monochordu vypočítaval hudobné intervaly, podľa ktorých boli stanovené zákony vesmíru. Boli to vlastne alikvotné tóny (prirodzené harmónie), kde násobky fundamentálnej frekvencii vytvárajú ďalšie harmónie, ktoré doslova spolu súvisia. Naše hlasy taktiež obsahujú tieto harmónie, no málokto z Európanov dokáže tieto súčiny a podiely zaspievať. Myslím na alikvotné tóny, ktoré sú veľmi známe v oblasti Mongolska a Tuvy. Nie len Pytagoras, ale aj Indovia spísali pravidlá o hudbe v knihe, kde sa vlastne spomínajú znalosti matematiky. Aká by to bola náhoda, keby napríklad Pytagoras toto poznanie mohol získať práve z indických učení. Hovorí sa ešte o jednej veci, že Číňania ešte pred Pytagorom vypočítali hudobné intervaly a po kvintách zostavili celý rad tónov podobne, ako on a vybrali päť tónov, ktoré mi poznáme pod názvom pentatonika (päť tónov), no Číňania tejto stupnici vraveli nebeská stupnica. Číňania taktiež potvrdili, že v hudbe sa odrážajú zákonitosti vesmíru.

Ak chcete sa vydať na hudobnú cestu je dôležité poznať to, z čoho sa hudba skladá. Hudobné výrazové prostriedky sú: Tóny, melódia, harmónia, rytmus a farba. Všetko teda začína zvukom. Dokonca aj nové experimenty v oblasti ambientnej (atmosférovej) hudbe a New age hudbe preukázali, že zvuk môže mať až doslova liečivé možnosti. V Čínštine sa dokonca slovo hudba (Jinjüe) skladá zo slov jin (zvuk) a jüe (zábava), čiže je to zvuková zábava. Okrem toho pamätajte si, že nie každá hudobná tradícia musí používať akordy, či melódiu. Niekomu stačí len rytmus, niekomu len melódia. Narážam na rôzne kultúry. Vypočujte si napríklad indickú klasickú hudbu, africkú hudbu, či indonézsky Gamelan a pochopíte. Najúžasnejšia hudba pre vás môže byť taktiež zvuk prírody, či vyfiltrovaný biely šum. Hudbu vytvorilo univerzum.

Zdroj: Cesta pre každého


Súvisiace články:


 

(Prečítané 236 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.