google27eaa3905ca3fee3.html

33f6e959aa6fa013aef38cd62e4cac1aPsychické počutie je schopnosť, o ktorej ľudia veľmi často ani nevedia, že ju majú. Obvykle vyzerá ako záblesk tichej hudby niekde v hlave alebo vnútorný hlas, ktorý nám niečo hovorí. A práve to, že sa psychické počutie odohráva v našej hlave, ho veľmi približuje k vnútornému monológu, ktorý v tej hlave beží neustále. Preto si psychické “uško” často myslí, že nemá vôbec nijaké mimozmyslové vnemy. Vlastne si neuvedomuje, keď tieto intuitívne záblesky dostáva. Všetko uňho vyzerá ako jeho vlastný úsudok urobený na základe známych faktov.

Psychické počutie sa prejavuje ako vnímanie mimozmyslových signálov v podobe slova, zvuku alebo hocijakej inej formy jazyka. Veľmi sa podobá na to, čo počujeme v hlave, keď sa zhovárame sami so sebou. Len v extrémnych prípadoch (napr. nebezpečenstva) je táto forma jasne odlíšiteľná – je to vlastný alebo cudzí hlas v hlave, ktorý dokáže aj zhúknuť alebo zadať priamy príkaz. Úplne najjemnejšia forma psychického porozumenia je pochopenie, ktoré prichádza v slovnej forme.

Pretože psychické počúvanie sa prejavuje ako duševný dialóg, ľudia s touto schopnosťou sa neuspokoja, kým plne neporozumejú. To ich robí hodne analytickými. Chcú porozumieť, aby si boli istí.

Ľudia s rozvinutým psychickým počutím vedia dobre “počuť medzi riadkami”. Keď s niekým hovoria, dostávajú zo zvuku jeho hlasu a iných vibrácií celkom presný obraz o vnútre tohto človeka – a to aj vtedy, keď sa diametrálne odlišuje od toho, čo hovorí.

Takisto je pre nich hodne charakteristický skepticizmus. Pretože dojmy, ktoré dostávajú, sa tak podobajú na ich vnútorný monológ, nerobievajú medzi týmito dvomi rozdiel. Príliš dlho používajú nevedomky tento kanál a nepripisujú mu dôležitosť.

Psychické “ušká” nebývajú dlho deprimované. Niekedy už jediné slovo, zvuk či myšlienka ich vedia z depresie vytrhnúť a motivovať.

Svoje problémy obvykle riešievajú formou vnútorného monológu. Keď sa o nejaký problém potknú, nezačnú panikáriť, ale ho začnú postupne riešiť. Ich vnútorný hlas im pomáha zvládať aj veľké krízy.

Veľmi silné psychické “ušká” dojmy nielen prijímajú, ale ich aj vysielajú – vtedy im okolie obvykle tvrdí, že niečo povedali, hoci nepovedali nič.

Ako to funguje?

Tak psychické počutie ako aj vnútorný monológ používajú tie isté nervové prepojenia a ten istý zvukový aparát. Tento sa nachádza po oboch stranách hlavy nad úrovňou uší. Tá časť lebky, kde sa nachádza, sa nazýva temporálne (spánkové) laloky. Je to tá časť mozgu, ktorá spracováva sluchové informácie. Tu sa zbierajú signály z vnútorného ucha, triedia sa a integrujú tak, aby zvukové vlny, ktoré bubienok zachytáva, boli premenené na slová jazyka.

Vedci zistili, že ak sa sústredíme priamo na túto oblasť mozgu, akoby sme obišli potrebu získavať informácie v podobe zvukovej vlny. Vlastne ak sa sústredíme na úroveň ucha, automaticky znefunkčňujeme túto oblasť a naopak. Takže ak chceme psychické počutie rozvinúť, potrebujeme sústrediť našu pozornosť na oblasť nad ušami:

Je jedno, na ktorú stranu hlavy sa sústredíme. Najlepšie však urobíme, ak sa sústredímedovnútra hlavy, nie na niektorú zo strán – ale vždy nad úroveň uší.

Cvičenie 1: Aktivujeme psychické počutie

Postupujeme nasledovne:

 • Sedíme pohodlne a uvoľníme sa.
 • Zhlboka sa nadýchneme a vydýchneme.
 • Sústredíme sa na “cítenie” rôznych častí hlavy bez toho, aby sme sa ich dotýkali. Uvedomíme si oblasť uší. Uvedomíme si oblasť nad ušami.
 • Teraz presunieme naše sústredenie a precítime oblasť asi tak 5 cm nad úrovňou uší po oboch stranách hlavy.
 • Všimneme si, že táto oblasť má zvýšenú citlivosť, ako zosilňovač hocijakého zvuku. Predstavíme si obrovské lieviky, ktoré privádzajú informácie priamo do tejto oblasti.
 • Niekoľkokrát presúvame pozornosť medzi ušami a touto oblasťou.

Cvičenie 2: Cvičíme rozdiel medzi sluchom a psychickým počutím

Presunieme sa do priestoru, kde môžeme počuť viacerých ľudí hovoriť navzájom. Sadneme si a uvoľníme sa.

 • Počúvame nejakú konverzáciu na pozadí. Všimneme si, že nielenže je pozornosť v rovine ucha, ale súčasne zvuk vnímame ako “zvonka”, z istej vzdialenosti.
 • Presunieme pozornosť do našich spánkových lalokov a v duchu so sebou hovoríme, alebo si pre seba myslíme. Všimnime si, že nielenže je naša pozornosť nad úrovňou uší, ale že sa zameriavame skôr dovnútra ako navonok.

Tieto dva procesy sú kľúčové pre aktivovanie psychického počutia vtedy, keď chceme. Takisto nám pomáhajú zosilniť “zvuk” pri psychickom počutí. Môžeme to využiť tak, že si v duchu položíme otázku a potom používame psychické počutie na to, aby sme dostali od Univerza odpovede. Ja som celkom nevedomky tento proces používala pri channelingu – v duchu som sa rozprávala s “tými tam hore” a s trochou praxe som kyvadlo potrebovala len na to, aby mi potvrdilo, že to, čo som v mozgu počula ako odpoveď, tak bolo skutočne aj myslené (mala som asi 10% chybovosť).

images2Cvičenie 3: Dostávame kľúčové slová k problému

Psychické počutie môžeme využiť na kontrolovanú meditáciu. Môžeme pomocou neho hľadať odpovede na otázky, ktoré nás trápia.

 • Presuňme pozornosť do spánkových lalokov a v duchu si položme niektoré otázky (napr. Čo sú moje silné stránky? Čo sú moje slabé stránky? Ako sa učím narábať so svojimi slabými stránkami? Ako môžem využiť svoje silné stránky, aby som sa dostal/a ďalej?).
 • Zachyťme všetky slová, vety alebo hocijakú odpoveď, ktorú začujeme.
 • Neanalyzujeme odpoveď, len si ju zapíšeme.

Takýmto spôsobom môžeme získať kľúčové slová ku každej situácii alebo ľuďom, s ktorými sme v kontakte. A tu je pár bodov, ktoré nám pri tom pomôžu:

 • 10-15 minút pred tým, ako budeme potrebovať “nápovedu” (napríklad pred stretnutím s problémovou osobou) je najlepšia doba na to, aby sme sa naladili.
 • Vyvoláme si v duchu obraz danej osoby a situácie tým, že na ňu myslíme, preciťujeme alebo čokoľvek, čo nám ju priblíži.
 • V duchu si položíme otázky ako Ako túto situáciu zvládnem najlepšie? Čo na danú osobu zaberie? S čím budem mať úspech? Na čo si mám dať pozor?
 • Zaregistrujeme myšlienky, slovo alebo vetu, ktorá sa nám vynorí v mozgu po tom, ako sme položili otázku.
 • Nesnažíme sa za každú cenu. Neupíname sa na úspech. Uvoľníme sa, presunieme pozornosť do spánkových lalokov, položíme otázku a registrujeme odpoveď.
 • Zapíšeme si, čo sme sa dozvedeli, a tesne pred danou situáciou si to ešte raz prezrieme.

Cvičenie 4: Vyžiadame si mantru

Psychické počutie môžeme použiť aj na to, aby sme si každý deň vyžiadali “mantru” na daný deň. Mantra je slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa pospevuje alebo omieľa a ktoré pôsobí na vibračnej úrovni. Keď sa mantrou naladíme na život, prebieha nám ľahšie a plynulejšie.

V podstate takáto mantra nie je nič iné než kľúčové slovo, ktoré sme si psychicky vyžiadali. Môže to byť jednoduché slovo, môže to byť fráza alebo príkaz, možno celá veta. Je to ako keď niekedy počujeme pesničku a potom nám po zvyšok dňa nejde z hlavy – a večer zistíme, že sme podľa nej podvedome konali.

Mantru je najlepšie vyžiadať si ráno. Nepotrebujeme na to viac ako 5 minút. Ak ich nemáme, vyžiadame si večer mantru na najbližší deň.

 • Sadneme si a uvoľníme sa.
 • Pohodlne a bez námahy dýchame.  Myšlienky obrátime do nášho vnútra a sústredíme sa na deň, čo nás čaká.
 • Položíme si v duchu otázku “Ktorý prístup alebo vibrácia je pre mňa najvhodnejšia v tento deň?” a necháme ju rezonovať v hlave.
 • Zachytíme a zaznamenáme slovo, vetu alebo myšlienku, ktorá sa nám v mysli vynorí.
 • Môžeme pokračovať tým, že si prejdeme po jednom ľudí, s ktorými budeme v styku, a vypýtame si mantru aj pre náš kontakt s nimi.
 • Tieto mantry si zapisujeme a večer vždy kontrolujeme, nakoľko nám pomohli.


paranoid-android-strange-sound-part2-sound-waves-banner


Autor textu:  Sun Belangelo

Zdroj: eprakone.wordpress.com


Súvisiace články:


(Prečítané 4 359 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.