google27eaa3905ca3fee3.html

light_body

Éterické tělo má několik důležitých funkcí, jimiž se podílí na celistvosti člověka jako takového.

Funkce éterického těla jsou:

  • tvorba a zachovávání energetických toků v těle
  • oživování vnitřních orgánů energií
  • uchovávání vzpomínek
  • uchovávání psychických traumat a bloků ve formě mnohem výraznějších vzpomínek
  • jejich promítání do orgánů lidského těla přes energetické bloky
  • hlubší struktury obsahují informace o minulých životech
  • časoprostorový kontakt: zabezpečuje vstup duše (vědomí) do časové přímky a hrubé hmoty, kontakt s éterickými strukturami v okolí, výměnu informací, očišťování, ale i sběr a promítání informací napříč časovou přímkou.

Lidské hrubohmotné tělo kolem sebe vyzařuje elektromagnetické pole s infračerveným zářením, jež ovlivňuje předměty ve své bezprostřední blízkosti (ionizace vody, částečky prachu a jiných elementů, zejména s elektromagnetickým nábojem).

Ve vzdálenosti cca 1 cm nad hmotným tělem je měřitelné elektromagnetické napětí, které například léčitelé a psychotronici dokážou měnit vnitřní prací se svou bioenergií. Je pravděpodobné, že vyzařování fyzického těla je součástí éterického těla; zatím však není jasné, zda je to jen část jeho složení, nebo je celé elektromagnetické.

Proudění éterické energie

Éterické tělo je svým způsobem velice složité stejně jako hmotné tělo. Z hmotného těla vystupuje přímým vyzařováním, jež se částečně překrývá s infračerveným zářením, rovněž vycházejícím z lidského těla. Skládá se ze dvou složek: Přímé vyzařování se cca 0,5 až 1 cm nad lidským tělem mění na volně splývající, vlnící se a vířící záření, jež dál stoupá od těla. Složka přímého vyzařování bývá viditelná jako jemná zář nad povrchem hmotného těla; druhá část, zvlněná, bývá viditelná jako modrobílý dým, někdy jako světležlutý dým.

Jako se každým okamžikem mění kvalita éterického těla, tak se mění i jeho zabarvení, jež se navíc mění i podle pozorovatele. Každý vidíme barvy trochu jinak, jinak vnímáme i chutě, a rovněž vnímáme jinak i biopole. Pozorování je ovlivněno našimi smysly, a tak je do určité míry subjektivní. Individuální nastavení smyslů spojené s myslí a vědomím, přes které se filtruje každá vědomě přijímaná informace, způsobuje velké rozdíly ve vnímání a interpretaci lidských jemnohmotných těl.

V éterickém těle se dále nachází energetické víry – čakry – jimž se budeme podrobněji věnovat později.

Energetické toky v těle

Kromě přímého vyzařování éterické energie v těle existují i další usměrněné energetické toky, jež jsou podrobně prozkoumané a popsané ve východní medicíně.

Vzhledem k tomu, že na toto téma existuje množství dostupné, detailní literatury, nemá význam se tím podrobněji zaobírat. Důležité je zmínit základní proudy, jež procházejí tělem předozadním průmětem zepředu i zezadu. Jejich směr se může u jednotlivců lišit. Na nohách prochází éterické proudění rovněž předozadní drahou. Další významný okruh proudí po stranách celého člověka ve směru hodinových ručiček.

Vyzařování buněk

Podle různých výsledků psychotronického a metafyzického bádání se dá předpokládat, že část éterické energie získává určitou charakteristiku ze samotné činnosti buněk, jež ji vyzařují. Každá buňka má své elektromagnetické pole, které ovlivňuje její interakci s dalšími buňkami, mikroorganismy i chemickými látkami v jejím okolí (zejména s chemickými látkami s nábojem). Povrch buněk je chráněn před okolními vlivy povrchovým napětím, které se mění například při přijímání výživných látek z okolí, při chemické komunikaci s dalšími buňkami, při stárnutí buněk apod. Elektromagnetické pole jednotlivých buněk se sčítají a vyzařují do okolí, přičemž mění (ionizují) látky ve svém okolí. Intenzita těchto dějů závisí na typu buněk, jejich stavu (nemocné a staré buňky nemohou udržet stejnou intenzitu záření jako zdravé).

Shrnout tyto děje s předpokladem, že se jedná o základ, který určitým způsobem „zabarvuje“ éterickou energii, jež má výše popsané funkce, je zatím možné jen hypoteticky a je to velice těžko vědecky dokazatelné vzhledem k subjektivitě éterického jevu.

Je však důležité si uvědomit, že je k dispozici množství poznatků z východní medicíny, která sice nepracuje na vědecké bázi, ale má pozitivní výsledky.

Pokud něco nedokážeme vysvětlit vědeckým způsobem, neznamená to, že to neexistuje. Každý orgán má svůj model v éterickém těle. Proudění éterické energie oživuje hrubohmotné orgány a zabezpečuje jejich regeneraci. Zvlášť důležitý je vliv na imunitní systém, metabolismus a psychiku.

Propojení éterického těla a hrubohmotných orgánů

Éterické tělo ovlivňuje hrubohmotné, a naopak změny v hrubohmotném těle ovlivňují stav éterického těla. Podle intenzity reakce ostatních těl člověka je éterické tělo ovlivňováno do různé hloubky svých struktur.

Éterické tělo a kardiovaskulární systém

Vyzařovaná éterická energie vykazuje určitou závislost na kardiovaskulárním systému, zejména na krevním řečišti. Její tok, charakter a samotné vyzařování přes pokožku ven se mění v závislosti na poměrech v krevním řečišti:

  • Dilatace (rozšíření, průsvit) cév, hlavně kapilár na periférii pod vlivem autonomního nervstva, například ruky, hlavně dlaně; chodidla apod.
  • Rychlost proudění krve.
  • Kvalita krve a obsah látek v ní – mnohé chemické substance ovlivňující tělo ovlivňují i proudění této energie.

Například alkohol uvolňuje některé mentální bloky, jež máme běžně v pohotovosti, a naopak exponuje jiné, a tím mění  i proudění samotné energie. Podobný účinek mají i další psychoaktivní látky. Tyto substance rozhodně není vhodné používat pro práci s éterickou energií, protože ovlivňují samotnou mentální činnost Jiným případem bývají lokální změny prokrvení, jež mohou způsobovat stagnování energie, proudění jiným směrem apod.

Příkladem je migréna, kdy nadměrné množství hromadící se a stagnující energie přetěžuje struktury v mozku a projevuje se destruktivním způsobem. Tento stav pak doprovází zvýšené prokrvení (vazodilatace) cév a v případě, že snížíme prokrvení této oblasti, se pohne i energie. Na počátku bývá nervozita, stres, změny počasí nebo jiný spouštěč, který může způsobit stagnaci energie, již citlivé osoby vnímají ještě před samotným nástupem příznaků migrény. Při zánětech se v biopoli většinou ukazuje nadměrné lokální vyzařování energie. Migrénu je v západní medicíně možné léčit i psychologickým přístupem. Pro éterické tělo to znamená rozproudit energii za nepříjemných podmínek (bolest) a schopnost odvést energii jinam. Proto se toto onemocnění řadí mezi psychosomatická onemocnění. Na většině psychosomatických onemocnění se podílí i éterická energie.

Dalším příznakem jsou chronické nebo subklinické (slabě se projevující) záněty, případně degenerativní procesy, kde taktéž dochází ke změnám na energetické úrovni, ale i v krevním řečišti ve smyslu snížení prokrvení. Takovéto stavy mohou být vnímány jako určité bubliny bez energie, které proudění éterického těla obchází. Při pohledu na éterické tělo je možné vidět oslabení a zesvětlení daného úseku.

Srdce je jako důležitá součást kardiovaskulárního systému místo, kde se nachází jedna z nejdůležitějších čaker – srdeční čakra. Více se o ní dozvíme v samostatné kapitole.

Text je z knihy:

Andrea Dubai – Éterické tělo – Praktická práce s éterickým tělem – Éterické telo je súčasťou bioenergetiky človeka a tvorí most medzi hrubou hmotou a energetickými vibráciami. Jemnohmotný (duchovný) svet nie je od nášho známeho reálneho sveta oddelený, prelína sa s ním a obidva sa navzájom ovplyvňujú. Slovenská autorka vo svojom texte predkladá unikátny a komplexný súbor praktických poznatkov, tipov aj cvičení, ktoré sú všetky overené v praxi.

Jej práca zahŕňa okrem iného tieto témy: vznik a zánik éterického tela, prúdenie éterickej energie, prepojenie éterického tela a hrubohmotných orgánov, vplyv hormónov na éterické telo, dobíjanie a odber energie, čistenie éterického pola, uchovávanie spomienok a tráum v éterickej pamäti, uchovávanie informácií z minulého života, interakcia éterického tela s okolitým priestorom, čakry, vnímanie éterického pola zmyslami, jasnozrivosť, relaxácia, meditácia, ochrana pred energetickými vplyvmi, čítanie aury, programovanie éterického tela, prenos energie a informácií.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 7.57 EURZľava: 15.00 %, Ušetríte: 1.34 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 369 krát, 1 dnes)

Comments are closed.