google27eaa3905ca3fee3.html

Gintautas Šiupšinskas – Bhagavan Ram

Keď do nášho ášramu prídu nováčikovia, hovorím im o tom čím sa zaoberáme. Asány a gymnastika jogy je len malá časť programu. Naše zameranie je už od začiatku oveľa širšie. Pre západný spôsob chápania je prístupná Patandžaliho filozofia a stupne aštanga jogy.

Popri asánach je súčasťou jogy pranayáma, energetika, spôsob života a meditácie. Na prvej úrovni je iba práca s telom, ďalšia úroveň spája prácu s telom spoločne s energetikou pomocou asán, pranayámy, s rozvíjaním vnútorného hmatu, a na tretej úrovni je práca s vedomím v meditačnej praxi a krija joge.

Položím často kladenú otázku: Čo je to joga?

Autority jogy zdôrazňujú, že joga je spájanie. Ak funguje iba jedna časť, telesný tréning, niet čo spájať, niet jogy. Spektrum Mai Ram jogy je veľmi široké. V praxi nezostáva na povrchu, ale preniká do hĺbky. V optimálnom základnom variante je trvanie tréningu 1,5 hod. Napríklad aj pri joga terapii. V komplexnej podobe je trvanie tréningu minimálne 2 hodiny. V prípade tréningu pokročilých, kde je viac meditačnej praxe, dlhé udržiavanie asán, množstvo pranajámnych praktík sa trénuje 3 a viac hodín. Pri tomto tréningu sa pozícia udržuje niekedy aj desať minút a vchádza sa do stavu, kde sa hlboko prepracuje nielen telo ale aj energia a mení sa myseľ. Tu je správnejšie hovoriť už nie o asáne, ale o mudre. Je to stav vedomia.

Charakterizujme Mai ram jogu. Aká je v nej výuka?

V samotnom procese Mai Ram Jogy sú tri úrovne. Základná úroveň slúži ozdraveniu a zosilneniu organizmu človeka ako celku. Na druhú úroveň už potrebujeme mať zdravé telo, vyrovnanú psychiku a zdravého ducha. V tele sa prebúdzajú silné energie, na ktoré je potrebné byť pripravený. Nasleduje master class. Prax tejto úrovne je najnáročnejšia. Je to prirodzené rozdelenie podľa stavu a pripravenosti záujemcov.

V našej škole sú ľudia, ktorí získali iniciáciu, zasvätenie do hĺbky jogy. Táto tradícia pochádza priamo z Indie, nie zo seminárov alebo kníh. V Indii guru odovzdáva svoje učenie nesprostredkovane. Počas niekoľkých rokov sleduje svojich žiakov, ako sú pripravení resp. nepripravení. V ášrame niektoré praktiky presahujú aj samotné hranice chápania jogy. Tam začínajú tantra joga, rituály a obrady. Tieto je intelektuálnym spôsobom ťažko objasniť. V týchto prípadoch guru svojim vedomím dokáže meniť svoje vonkajšie telo, vonkajší svet. Takým spôsobom pomáha riešiť vnútorné problémy iných, ktoré sa nedajú vyriešiť asánami, pránajámou, ani meditáciami. Táto oblasť už presahuje rámec klasicky chápanej jogy.

V súčasnosti sa stávajú populárnymi očistné praktiky, rôzne metódy detoxikácie organizmu. Často sa popularizujú praktiky vybraté z jogy, ale bez kontextu a prepojenia na komplexnú jogovú prax.

Súčasný um človeka je selektívny. Vyberá si to, čo sa mu zapáči.Takým spôsobom môže získať niektoré čiastočné výsledky. Avšak v tradičnom zmysle výsledky nemajú trvať deň, týždeň, mesiac. Pre hlboké riešenie problémov sa pracuje komplexne. Očistnými praktikami, očistou čriev, preplachovaním dutín, masážami alebo dietetickými režimami samostatne, oddelene od ostatných zložiek, nesú so sebou isté riziká. Jednotlivo tieto metódy nepracujú tak účinne, ako v celku. Jógové praktiky sa líšia od ajurvédskych praktík, aj od bežného chápania zdravého spôsobu života. Šatkarmy. Pôsobia na troch úrovniach, na zdravie, energetiku a um. Šatkarmy sa navonok týkajú tela, ale pôsobia rovnako na telo, ducha a energiu človeka.

Na čo slúžia šatkarmy?

Človek, ktorý sa nevenuje svojmu organizmu v súlade s prírodou, žije, myslí a stravuje sa často deštruktívnym spôsobom. Porušením rovnováhy procesov prijímania a vylučovania sa v organizme zvyšuje ukladanie látok. Keď človek počas dlhého obdobia napomáhal ukladaniu látok, zanášaniu organizmu nepotrebnými produktami vlastného metabolizmu aj cudzorodými látkami, je potrebné pomôcť organizmu upratať ich. Pre zvýšenie energetickej úrovne je potrebné vyčistiť medzibunkové priestory, krvný obeh a lymfatický systém. Keď sa začína prax jogových pozícií a práca s energetickým dýchaním, zvnútra organizmu sa začínajú uvoľňovať odpadové látky. Je potrebné, aby sa dostali von cez orgány vylučovania. Očistenie sa netýka len samotných produktov metabolizmu. Mení sa samotné vedomie orgánov a organizmu. Mení sa charakter vody v tele, biochémia, mení sa samotné správanie orgánov, ich vzájomné vzťahy. Preto šatkarmy pôsobia aj na mentálnu stránku človeka, menia myslenie a um. Zmysel šatkarmy je nie len zbavenie sa odpadových látok, ale aj zmena formy myslenia.

Šatkarmy sú nástrojmi zmeny myslenia. Človeku umožňujú prijímať vonkajší svet intenzívnejšie, otvorenejšie a tiež aj lepšie chápať seba samého. Určitý čas je pozitívne súčasne s praktikou jogy udržovať určitý stravovací režim a vykonávať očistné praktiky. Na porovnanie v ayurvédskej praxi človek príde na týždeň, dva, na sériu procedúr. Ktosi spraví masáže, niekto vodoliečbu alebo očistné procedúry, iný spraví čaj. Deje sa to bez účasti vedomia, bez aktívnej práce na sebe. V jogových očistných praktikách ide o systematické zapájanie vedomia a prácu so sebou zvútra. Človek sa sám zaoberá praktikami, pracuje so sebou vedome a smostatne. Mení sa pri tom vedomie, poznanie praktikujúceho. Zmenu nevyvoláva vonkajší svet, masér, liečebná praktika, začíname meniť sami seba zvnútra, zaslúžene.

Z čoho pozostáva samotná prax jogy?

Pozostáva z niekoľkých častí. Asána je stavom tvojej mysle. Tvoje telo, jeho forma, v ľubovoľnom momente je odrazom stavu tvojej mysle, tvojho vedomia. Množstvo asán pomáha zmeniť jednak fyzické telo, a zároveň aj um. Ak sa venujeme určitým zostavám, asánam, môžeme dosiahnuť zmenu svojho stavu. Je zaujímavé sledovať, ako mnohí ľudia rozmýšľajú: tréner, učiteľ, obrázok v knihe, alebo youtube ukážu zraku ako má vyzerať asána a podľa toho ju treba mechanicky opakovať. Toto je veľmi neistá, dlhá a často neúspešná cesta plná strádania. Okrem toho, takýto prístup vyžaduje silnú vôľu, cvičiť asány len svalovou mechanikou je namáhavé a ťažké. Ak je však k dispozícii dostatočne múdry učiteľ, tak ten zdôrazní, že asána nie je o mechanickom opakovaní. Žiak sa začne sám, prirodzene, zapojením vnútornej tonizácie, pohybovať tak, že objaví padmasanu, bhunjangaasánu, natarajasanu a mnohé ďalšie asány. Telo samé začína nachádzať jednotlivé polohy. Dobrý učiteľ nehovorí – rob takúto alebo onakú polohu. Hovorí, čo treba hľadať a cítiť. Existujú dve možné cesty. Mechanická cesta, ktorá je rozšírená, a potom intuitívna cesta, ktorá hovorí o tom, že sa asáne nedá naučiť, je možné ju len objaviť. Učiteľ pomáha príkladom, ale u žiaka beží naladenie sa pocitmi, dýchaním, hmatom, vnútorné naladenie sa na vonkajšiu formu. Existuje obrovský rozdiel medzi mechanickým zaujímaním asány a zaujímaním polohy s vnútorným hľadaním. Asána je veľmi individuálna u každého človeka.

Dá sa povedať, že asána je špecifický, pohodlný, bodrý stav tela a vedomia. Ak si len pohodlne ľahneme, oddychujeme a vypíname vedomie, už to nie je asána. Patanždali nie náhodou hovorí o špecifickom stave. Telu a vedomiu sa ľahko prijíma zmena. Je to tzv. dynamika. Statika je ťažšia. V statike vzniká veľmi silný stav vedomia. V hraničnom význame sa hovorí o Samadhi a poznaní Átmana, keď sa spojí telo s dušou.

V praxi je zaužívaným postupom začať dynamickou zostavou a nakoniec skončiť statikou. Dlhodobo zotrvávať v dynamickom tréningu, v neustálom hľadaní, procese, je ťažké. Tak, ako keď jeme, po nasýtení sa je treba prestať jesť. Keď sa prechádzame po horách a prídeme na vrchol hory, tam zostávame stáť, kocháme sa krásou pohľadu z výšky hory. Podobne je to v praxi jogy. Zaoberáme sa asánami, vykonávame telesné a energetické pohyby, ale nakoniec sa vedomie a telo zastavia v stave rozjímania, lebo tak je to príjemné, tak je to dobré. Vo vnútri sa objaví naplnenosť, kedy už nie je potrebné sa hýbať, už sme všetko objavili, dovŕšili, našli.V Indii hovoria o všeobecnom stretnutí sa s Bohom, kedy sa individuálna duša človeka stretáva s kozmickým duchom v stave Jednoty. Je 12 foriem zastavenia, dovŕšenia, naplnenia. Čínania špecifikujú 12 stavov zjednotenia. Nazvali ich meridiánmi.

Dnes sa venuje množstvo ľudí joge na rôznej úrovni. Každý ju prijíma podľa svojho učiteľa, inštruktora, školy a podľa svojich spôsobilostí.

V procese zaoberania sa jogou človek prechádza etapami. Podobne ako dieťa začína zbierať skúsenosti, ktoré ešte nemá.V tradičných indických a čínskych systémoch spočiatku majster dáva vzor, učí ukazovaním, predcvičovaním, a „naivný“, „hlúpy“ žiak jednoducho mechanicky opakuje, kopíruje. Množstvo ľudí zostáva len pri tejto prvej etape. Žiak s vnútornou inteligenciou, vlastnosťami introspekcie, začína skúmať svoje zmenené stavy. Najskôr takisto kopíruje, no zároveň pozoruje, že sa objavuje určitá zmena stavu, pocitov. Skúmanie zmien svojich vnútorných stavov je už druhá úroveň. Samotná asána začína byť sprevádzaná vnútorným hľadaním. Potom nasleduje moment, kedy sa začína zapájať um. V tretej etape sa um kamsi stráca a prestáva ovplyvňovať telo a vedomie. Zákony umu sú podvojnej logiky, ale biologická sféra človeka je nepodvojná. Um sa nemá čo miešať do praktiky jogy. Je podstatné, aby v tejto etape nie um, ale vedomie bolo tým, kto vedie a riadi, nie však starý, obvyklý um. Znamená to, že prostredníctvom asány je možné pôsobiť na svoj um. V tomto momente, keď sa zastaví činorodosť bežného umu, začína sa otvárať obrovský vnútorný svet, vnútorný priestor. Keď je forma tela a naplnenosť pocitmi potešenia, je dôležité aby sa zastavila diktatúra umu.

Ako sa pristupuje vo vašom ášrame k pranajáme?

Joga je spájanie. Čo spájame. Dôležitá je energia dýchania. V joge sa hovorí: “ prostredníctvom dýchania možno postihnúť energiu“. Poznať a riadiť energiu. Nestačí stimulovať svoje svaly, šľachy, kosti, ale je dôležité synchronizovať pohyb so svojím dýchaním. Týka sa to životnej sily, prány. Prvým stupňom jogy je spájanie energie pohybu s energiou prány. Je to prvý dôležitý moment. Pranayáma je možná aj statická, kedy je telo už v pokoji a akcent je na sledovaní pocitov z dýchania. Pre pranayámu sú rozhodujúce dve energie: studená a horúca. Pokiaľ z nich niektorá prevažuje, nie je možné získať jasný stav vedomia. V jóge je dôležité vyrovnávanie studenej a horúcej energie. Práca s pránou nasleduje až po tom, kedy je už telo v rovnováhe, pevné a pružné, bez blokád. Samotná pranyáma už znamená vysokú úroveň.

Pranajáma je riadením dvoch energií. Podstatné pri nej je nielen získať ich rovnováhu, ale vojsť do hlbokého stavu. Špecifické hlboké stavy sa dosahujú pri zastavení dýchania tzv. Kumbache. Sú vrcholom statických praktík. Podobne ako pri asánach. Najprv sa rozvíja dynamika, potom sa objavuje statika. Ak pri pranayáme zastavíme dýchanie vznikajú najhlbšie vnútorné zmeny. Riadenie energie pranayámou je hlbokou náukou so silnými výsledkami.

Podľa môjho názoru, súčasná joga tu aj končí. Asány a pranayámu je možné dosť dobre si osvojiť samostatne. Tretia etapa, bezprostredná práca s umom meditáciami, by mala byť sprevádzaná posvätením. V našom ašráme Mai ram získala posvätenie už pred 7 rokmi. V tomto roku tak isto niekoľko žiakov získalo iniciáciu pre meditačnú prax. Pokiaľ chce žiak po dozretí v asánach a pranayáme preniknúť do hĺbky, toto je zaužívaný chod. V športových kluboch a centrách sa jogou nazývajú asány a prípadne pranayáma.

Popularitu získavajú meditácie rôzneho druhu. Čo je potrebné vedieť skôr ako vyhľadáme školu, učiteľa, špecialistu?

Pri tejto téme sú rozšírené ezoterické špekulácie a výmysly moderného umu. Asány je možné preveriť. Ako učiteľ sedí, ako vykonáva pohyby, aké má asány, ako ovláda svoje telo. Možno ho preveriť z hľadiska jeho energie. Ako dýcha, ako dokáže učiť, ako vládne umením spájať. Preveriť prax meditácie nie je jednoduché. Pri meditáciách niet spravidla telesných pohybov ani intenzívnych dýchacích praktík. Tu ide o ponáranie sa do svojho vnútra, alebo do vonkajšieho sveta. Z tohto pohľadu je dôležitá iniciácia alebo posvätenie. Súvisí s tradíciou. Slovo tradícia môže znieť negatívne, ako čosi. konzervatívne. Proti tomu sa ozýva ego: chcem ísť svojou cestou a robiť čo chcem sám, nezaujímajú ma tradície“. Preto by som chcel vysvetliť, čo je to tradícia a na čo slúži. Po tisíce rokov sa odovzdávalo určité učenie, určité znalosti prostredníctvom učiteľov guru. Nie len intelektuálne poznanie, čítania v sanskrte a vysvetľovanie svätých textov. Tradícia je živá v tom prípade, pokiaľ učiteľ našiel dôstojného žiaka, ktorý sa naučil vládnuť tým čím vládol aj učiteľ. Ak sa v tradícii opakuje spájanie osobného vedomia s vedomím Kozmu, tzv. Samadhi, ktoré je v duchovnom zmysle najhlbším prežívaním vedomia, spájaním sa s Bohom, tak je tradícia živá. Ak sa to stovky a tisíce rokov permanentne opakuje, tak je škola živá a má svoje pokračovanie. Keď sa žiak stane súčasťou takejto školy a získa guru gibsi, posvätenie, môže prenikať hlbšie do meditácií a ďalších vnútorných techník. To sa týka už nie vonkajších techník jogy ale vnútornej a vonkajšej tantry.

Ďakujem za rozhovor a teším sa na ďalšie semináre na Slovensku

Robert Urgela

foto – www.mairamyoga.lt


Video zo seminára na Slovensku:

http://www.youtube.com/watch?v=EAE6Np3Ow84


Tip vydavateľstva Eugenika:

Gita Suini – Jóga a tajemství dlouhověkosti – Príručka predstavuje jogové pozície zvané ásany (názorne ilustrované), rozdelené na súbory pre začiatočníkov a pokročilých. Okrem toho uvádza aj dve varianty rozcvičky a cvičenie špeciálne vhodné pre ženy. Cvičenie ásan síce nedokáže vrátiť čas a priniesť ľuďom stratenú mladosť, ale dokáže starnutie aspoň trochu zastaviť a spomaliť.

Úryvok: Místo aby se člověk zahleděl do svého nitra a uvědomil si, jaké bohatství mu nabízejí zkušenosti získané během uplynulých let (moudrost, laskavost, pochopení a soucit), často propadne panice a začne žít v neustálém stresu kvůli vnějším změnám, ke kterým v jeho organismu dochází. Ve skutečnosti je však mládí pouze jednou z etap lidského života a touto etapou život zdaleka nekončí. Tím spíš, že procesu stárnutí podléhá všechno na světě. Musíme si uvědomit (a hlavně vnitřně přijmout), že stárnout je přirozené, že taková je prostě příroda. Samozřejmě že z této skutečnosti nemusíme být právě nadšení, ale nemá smysl se jí jakýmkoli způsobem bránit. Vůbec nejsmutnější je vidět ženy středního věku, které se snaží vypadat jako děvčata v pubertě. Pro nás ženy je velmi důležité to, abychom si svou odvěkou touhy být přitažlivé nepletly s urputným bojem proti tomu, aby v našem organismu docházelo ke změnám. Jóga pomáhá k tomu, abychom přijali sami sebe takové, jací jsme, vyrovnali se s nepříjemnými pocity a vrátili svému nitru harmonii a svému tělu zdraví. Je to duchovní nauka seberozvíjení a seberealizace, která člověku pomáhá pochopit, jak může rozvíjet své vnitřní předpoklady pro bohatý a mnohostranný život.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 6.88 EUR, Zľava: 20.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 566 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.