google27eaa3905ca3fee3.html

Qikung je umením rozvíjania rezervných vlastností človeka, na báze aparátu hmatu. Obrátením vnímania do svojho vnútra na hmatové receptory, sa objavuje vlastnosť ktorú v starej Číne nazvali QI, v Japonsku KI, v Indii VJÁNA. Táto supervlastnosť sa rodí vo svaloch, stimuláciou šľachovo-svalového aparátu popoťahovaním, kinestetickým vnímaním, chvením, ale sa postupne od svalov oddeľuje. Tréning je sprevádzaný emocionálnym zafarbením podľa danej energetickej fázy. Takto sa sa postupne objavujú jednotlivé úrovne Qikung, až po meridiánový čakrový systém. Energetické toky je možné nasmerovať do ľubovolnej časti tela, do vnútorných orgánov, ako aj mimo hranice fyzického tela. Tréningom Qikung sa rozvíja to, čo nazvali jemnohmotným alebo emocionálnym telom. Keď sa stane fungujúcim, vtedy týmto druhým telom je možné odstrániť problémy prvého, fyzického tela.

Najväčšími tajomstvami vnútorných technológií Východu, nie sú levitácia, schopnosť byť neviditeľným, či schopnosť čeliť úderom, ohňu, či znášanie extrémnych mrazov alebo horúčav. Najväčším zázrakom človeka je schopnosť riadiť a meniť vlastnú podstatu a svoje vnútorné pochody, fyziológiu, emócie a reakcie. To umožňuje rozšíriť svoje adaptačné mechanizmy do nebývalých rozmerov. Táto schopnosť zapínať u seba „osobné bioenergetické stavy“ je esenciou tréningu – MERIDIÁNOVEJ ENERGETIKY. Náš organizmus funguje ako celok. Niet žiadnej funkcie, alebo žiadneho orgánu fungujúceho samostatne. V našom vnútri vládne jednota. Všetky biologické funkcie sú orientáciou všetkých úrovní organizmu jedným smerom. Niet ani emócií osobitne oddelených od fyziologických pochodov organizmu. Každá prejavená emócia, pocit, psychické zafarbenie je obrátenou stranou vnútorných funkcií. Signalizujú nastavenie vnútorného prostredia, v ktorom prebiehajú stovky a tisícky najrôznejších procesov. Západný svetonázor a medicína nazerajú na jednotlivé úrovne, funkcie a parametre človeka oddelene. To je anatomicko – morfologický pohľad. Vo Východných tradíciách zostáva chápanie človeka ako celku vo svojom vnútri a aj vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. Je to nepodvojné chápanie usporiadania celej prírody a v ňom aj človeka. Zjednocujúcim prvkom je funkčný fázový stav. V staročínskej tradícií komplex funkcií človeka nazvali meridiánom. Je to jeho osobný fázový stav, ktorý keď zapneme, zatonizujeme, nastaví všetky fyziologické parametre na svoj obraz. To znamená že iná bude fyziológia a sebacítenie pri tonizácii meridiánu Srdca a iná pri meridiáne Tenkého čreva atď. Tréningy sa zameriavajú na návrat do stavu jednoty udržanie jednoty v ich premenlivosti. Niet kopírovania pohybov niekoho iného, odvolávania sa na autority a tradície, abstraktného filozofovania. Všetko je podriadené konkrétnemu: ZJEDNOTENIU ORGANIZMU, zosúdaniu vonkajšej a vnútornej časti človeka, stavov uzavretia jin a otvorenia jang. Žiaľ v súčasnosti všetky školy, štýly a všetci učitelia v oblasti formovania človeka ktorí prichádzajú do Európy, jednostranne uzatvárajú svojich žiakov, napriek opačným tvrdeniam. Sú majstrami len na jednu stranu, čo vyvoláva asymetriu človeka a posilňuje jeho nerovnováhu.

Jednostranné a dlhotrvajúce uzavretie sa prejavuje stratou záujmu, apatiou, konfliktnosťou, nepokojom, vnútorným nepohodlím, oslabením organizmu. Je sprevádzané AUTOPRESSINGOM – sťahovaním sa, gravitačnými silami. Chronický autoppressing spôsobuje množstvo ochorení ukladanie solí v organizme, zníženie ohybnosti, tvrdnutie organizmu oslabuje pamäť a psychiku.

Človek sa symetrickým tréningom energetiky sa postupne stáva pánom svojho života – fyziológie, psychiky a emocionálnych parametrov. Dokáže smerovať svoje funkcie tým smerom, kam potrebuje. Rozširuje sa jeho poznanie, nie zvonka sprostredkovane, ale zvnútra, priamo. Získava nové schopnosti ktoré bežný človek nemá, a čo je tiež podstatné – získa nový vnútorný priestor, objavuje svoj Vnútorný kozmos, čo dokáže napĺňať každý okamih jeho života novým obsahom. Tým bude naše vonkajšie telo zodpovedať vnútornej konfigurácii.

Všetky choroby, strádania, patologické stavy sa objavujú, keď človek dosahuje hranice svojich funkčných možností. Každá funkcia, fáza, meridián má svoju hranicu. Ak sa prekročí ich fyziologický rozsah, vtedy nastáva vnútorná stagnácia, potláčanie adaptačných mechanizmov, vnútorné násilie jednej energetickej fázy nad druhou. Aby človek prestal degradovať, je nutné naučiť sa pri dosiahnutí hranice daného stavu, postúpiť o krok vpred. Stagnácia fyziologických a psychických procesov zapríčiňuje patológiu. Zachovaniu energetických cyklov učí meridiánový Qikung. Plynutie v cykle osobných funkčných stavov zaručuje harmóniu, vnútornú symetriu, pozitívne emócie, šírku životného priestoru. Na lekciách sa nevyučujú pohyby, zostavy, cvičenia na základe zákonov zraku, vonkajšou gymnastikou. Žiadne cvičenie, pohybovanie sa na základe svalového úsilia, neprináša plnohodnotný efekt, ozdravenie, vitalizáciu , pokiaľ nezmeníme svoj bežný, zaužívaný stav smerom zvnútra. Výuka sa skladá z komplexu prvkov, ktoré na seba nadväzujú.

Viac tu – http://www.meridianqikung.eu/


Tip našej redakcie na knihu:

Monnica Hackl – Omlazovací cvičení čínských císařů – Súbor cvičení, ktorý vypracovali taoistickí mnísi. Slúži na predĺženie života a mladistvej pružnosti. Sú to veľmi jednoduché pohybové a dychové cviky, založené na 16 jednoduchých pohyboch, ktoré si môžete osvojiť počas niekoľkých hodín a cvičiť ich kedykoľvek a kdekoľvek. Kniha obsahuje názorné ilustrácie.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.28 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 2 819 krát, 1 dnes)

Comments are closed.