google27eaa3905ca3fee3.html

02ATento článok mal pôvodne byť uverejnený na portály venovanom yoge. Nestalo sa tak, z dôvodu lebo je príliš zložitý. Pozrel som sa na články nie príliš zložité a uvedomil som si brehy. Brehy stavajú hranice tečúcej vode a formujú ju. Môžete byť brehom ktorý stavia prísne hranice a dáva – vopred určuje formu. Ale môžete byť aj tečúcou vodou ktorá brehy obteká, obmýva. Keď sa raz vyleje z koryta už nebude ohraničená hranicami brehu, bude voľne, slobodne tečúca bez vopred určených pravidiel.

Ak je etalónom článok ktorý dodržuje pravidlá umu – podvojnosti, lineárnosti a ďalších ohraničení, kto za to môže? Nastal čas staré nahradiť novým. Uhol pohľadu aj v oblasti yogy, qikung a v praxi starých učení a umení. A čo tak doplniť rekreačnú yogu, fitness spôsob vykonávania ásan, fyzicky orientovaný pohľad na staré tradície a praktiky? To by bol pokus rovnoznačný tomu, ako keby sme chceli opísať heliocentrický model sveta Kopernika starým geocentrickým systémom Ptolemaia. Jedno vylučuje druhé, anuluje ho. Staré umrelo a nahradilo ho nové. Ani v našom prípade neexitujú kompromisy. Tu je článok o tréningoch v novom duchu.

YOGA  A QIKUNG PODĽA SYSTÉMU TALGAR – NÁVRAT K POVODNÝM KOREŃOM

 Yoga a qikung v systéme Talgar nie je ďalším z mnohých štýlov. Znamenajú absolútne nový prístup, návrat k prapôvodným zdrojom – reálnej práci s energiou vjány, qi, prány, udány, samány a apány. Tréningy sa uskutočňujú v podobe nedotknutej intelektom západu, podľa prastarých princípov árijských véd a neskorších taoistických princípov. Zároveň ide o revolučne novú metódu prístupu k človeku, zohľadňujúc osobitosti súčasného človeka. Od doby vzniku yogy a qikung  sa zmenilo prostredie človeka, vlastnosti vody, vzduchu, potravín a samotného umu  človeka a jeho energetických polí. To zohľadňuje systém Talgar a slúži na rozvoj adaptácie  na súčasné životné  podmienky.

Tréningový systém predstavuje syntézu árijskej yogy,  meridiánového qikung, reflexoastrológie Ťan Šanu, mantrayógy Altaja a tibetských praktík. Vychádzame pri tom zo zákonitostí, ktoré sú rovnaké pre Makro aj Mikrokozmos. Základom tréningov je zapínanie stavov. Vchádzanie do dvoch  odlišných fázových stavov otvorenia sa Janguzavretia sa Jin. Vykonávať obyčajnú telesnú kultúru, cvičenia bez zapojenia psychiky a emócií  je podľa kláštorných tradícií nedôstojné človeka. V súlade s tým sa na prvom mieste pri našich tréningoch nachádza pratjáhara v prapôvodnom význame. Tým je vyvolávanie príjemných pocitov v šiestich podobách. Tradične to nazývali šasta prána a znamená to  rozvíjanie šiestich brán, vstupov energií do organizmu. Začíname hmatom, čo sa začiatočníkom darí najlepšie. Pozornosť trénujúceho sa obracia na hmat, dá sa povedať – na sebapociťovanie  hmatovými receptormi. Objavujú sa pri tom ásany na úrovni hatha yogy,  akoby samo sebou.  Žiaci sa im neučia, ale ich objavujú v duchu starých tradícií. Ak sledujeme vnútorné pocity v jednotlivých variáciách, energia sama skrúti a zaslúžene stočí trénujúceho do zodpovedajúcej ásany. Tá je vlastne fixáciou pocitov potešenia. Mechanickým zaujímaním technických pohybov bez energie = potešenia, v súčasnosti došlo k vytrateniu podstaty toho, čo kedysi nazvali pratjáharou  – obrátením pozornosti  na vnútorné procesy. Svalová mechanika v yoge môže človeku iba poškodiť a narušiť jeho Jednotu. Ak mechanicky navonok zaujímame určitú polohu ešte o ničom nehovorí. Vo vnútri sa pri tom nemusí nič „pohnúť“. Trénovaním s rozvíjaním potešenia –vjány, zachovávame  pôvodnú psychotechniku hatha yogy na rozdiel od mechanickej gymnastiky typického pre moderný prístup. V procese tréningov sa rozvíjajú čisté emócie líšiace  sa podľa charakteru danej fázy. Tie sú signálom harmónie človeka. Postupne sa psychická tonálnosť pri tréningoch štiepy na 4 režimy a na 12 fáz, ktoré Číňania nazvali meridiánmi. Ásany sa v pokročilej variante trénujeme v spojení s meridánmy. Pri tom sa objavuje celá škála emócií, psychického zafarbenia, doslovne melódia pocitov.

Keďže sa u nás neučí kopírovaním, zaujímaním polôh podľa inštruktora, stráca aj samotné rozdelenie na žiaka a učiteľa, podobne ako tomu bolo v starých  orientálnych kláštoroch. Učiteľa každý hľadá  sám v sebe. Mojou úlohou na tréningoch nie je učiť ako vykonávať  vonkajší pohyb, alebo udávať rytmus dýchania. Práve naopak, často upozorňujem na to čo nerobiť, aby sa mohla objaviť prirodzenosť, harmonickosť. Staré mechanické  zvyky, reflexy ako sú úsilie, namáhanie sa, používanie sily vôle odkladáme nabok a namiesto nich rozvíjame  princíp Wu Wei – neaktivity.

Tréningom na princípe  WU WEI – konania bez konania niet  pevnej cesty, vopred daných presných foriem ktoré by učiteľ učil, niet cvikov, niet napodobňovania pohybov učiteľa, ani pevných hraníc v pohybe. Všetko je tekuté a vláčne. Tam kde voda slobodne tečie a obteká prekážky nie je žiadne pevné koryto, je iba voľný tok, neustále plynúci proces a maximálna adaptácia.

Mojou úlohou  na tréningoch je byť  „osviežujúcim vetrom“, ktorý zbavuje stromy už nepotrebného starého lístia. Na tréningu stimulujem, zosilňujem pocity, ktoré každý sám v sebe objavuje a pomáham energiu rozlievať po tele tak, aby sa vyhlo deštrukcii. Keď sú už skúsenosti trénujúcich rozvinuté, tak im staviam prekážky,  aby sa rozvíjali ich adaptačné schopnosti. Yoga vznikla pre prežitie v extrémnych podmienkach. Tam kde bežný človek končí, trénovaný yogín ešte len začína.

MELÓDIA EMÓCIÍ: V ďalšej fáze tréningov yogy aj qikung rozvíjame energetické toky v súlade so šľachovo svalovými meridiánmi. Takto vzniká oduševnenosť, silná emócia zafarbená podľa konkrétneho charakteru fázy. Nastupuje úroveň KRIJA a neskôr úroveň TANTRA yogy, kde sa emócie rozpaľujú do maxima. Majú  6 foriem. 3 formy  vnútorných tantier a 3 vonkajších Táto úroveň má veľkú silu, lebo pracuje priamo s psychikou, emocionálnymi  parametrami človeka. Podobne ako sme v detstve vnímali potešenie, emócie  a telo  ich nasledovalo.

 Ďalším prostriedkom našich tréningov je pránayáma – čo v pôvodnom duchu neznamená žiadne dýchacie cvičenia, ale pociťovanie potešenia z dýchacieho procesu. Na nádychoch sa zosilňujú funckie jangové a na zahĺbení sa do výdychov funkcie jinové. Popri aktívnych režimoch sa postupne  objavujú ďalšie dva pasívne režimy so zatajením dýchania, po nádychu a po výdychu. Moderné školy hovoria o zadržaní dychu. Staré učenia to považujú za násilie na sebe samom. V našej praxi ide o utápanie sa v nádychu alebo výdychu. Začiatočníci si osvojujú rôzne formy práce s pránou, pravo ľavé, horné a dolné dýchanie a takisto stimuláciu čuchového analyzátora vôňami. V rámci tréningu sa používajú vonné esencie podľa charakteru dvoch, štyroch a dvanástich energetických fáz, v súlade  s telesnou pozíciou, nastavením zraku a emóciami. Na úrovni pokročilích sa spája tréning ásan, meridiánov s pránajámou. Pridáva sa tréning tranzových stavov v dynamike. Na oboch úrovniach rozširujeme vnútorný Kozmos yogou pulzu, ktorá nemá analógiu, preto je ťažké ju opisovať.

Altajská mantrayóga je založená na fyziologických zvukoch. Naše mantry sú založené nie na ume, na zmysle a intelektuálnom význame. Stimulujú priamo fyziológiu, prekrvenie vnútorných orgánov. Účinkujú podobne ako bylinky, len okamžite. Súčasťou tréningov je aj rozvíjanie vnútorného videnia. Trénuje sa aj s farbami, ktorých pôsobenie podlieha 6 fázam, trom jangovým a trom jinovým. Pre nastavenie organizmu pod danú farbu používame farebné okuliare, farebné plochy alebo vnútornú vizualizáciu farieb. Ďalšou unikátnou formou tréningu  v systéme  Talgar je udána, tréning vnútornej chuti pre osvieženie lymfatickéo systému a pre endokrinný systém. Opisuje sa už v starých ayurvédskych textoch, ale praktiky udány zostali zachované mimo yogy systému Talgar už len Nepále.

V každom štádiu tréningu, ktorý nie je lineárne určený, sa často vraciame späť dozadu na inej novej úrovni. Pracujeme – hráme sa  telom emócií, tzv. druhým telom na jednotlivých častiach tela, na vnútorných orgánoch. Vonkajší pohyb vzniká na základe vnútorného. Telo, dýchanie a ostatné analyzátory sa najprv oddeľujú a potom splývajú dovedna a vytvárajú sumu – pocit jednoty.

Tento opis tréningu dopĺňam faktom – že sa mu nedá naučiť. Dá sa pohľadať. Trénujúci je hľadajúci a nie poznávajúci. Kto pozná vopred a iba opakuje staré, je už mŕtvy. Pre nové, objavné treba živých ľudí.  

Tip vydavateľstva Eugenika:

Gita Suini – Jóga a tajemství dlouhověkosti – Príručka predstavuje jogové pozície zvané ásany (názorne ilustrované), rozdelené na súbory pre začiatočníkov a pokročilých. Okrem toho uvádza aj dve varianty rozcvičky a cvičenie špeciálne vhodné pre ženy. Cvičenie ásan síce nedokáže vrátiť čas a priniesť ľuďom stratenú mladosť, ale dokáže starnutie aspoň trochu zastaviť a spomaliť.

Úryvok: Místo aby se člověk zahleděl do svého nitra a uvědomil si, jaké bohatství mu nabízejí zkušenosti získané během uplynulých let (moudrost, laskavost, pochopení a soucit), často propadne panice a začne žít v neustálém stresu kvůli vnějším změnám, ke kterým v jeho organismu dochází. Ve skutečnosti je však mládí pouze jednou z etap lidského života a touto etapou život zdaleka nekončí. Tím spíš, že procesu stárnutí podléhá všechno na světě. Musíme si uvědomit (a hlavně vnitřně přijmout), že stárnout je přirozené, že taková je prostě příroda. Samozřejmě že z této skutečnosti nemusíme být právě nadšení, ale nemá smysl se jí jakýmkoli způsobem bránit. Vůbec nejsmutnější je vidět ženy středního věku, které se snaží vypadat jako děvčata v pubertě. Pro nás ženy je velmi důležité to, abychom si svou odvěkou touhy být přitažlivé nepletly s urputným bojem proti tomu, aby v našem organismu docházelo ke změnám. Jóga pomáhá k tomu, abychom přijali sami sebe takové, jací jsme, vyrovnali se s nepříjemnými pocity a vrátili svému nitru harmonii a svému tělu zdraví. Je to duchovní nauka seberozvíjení a seberealizace, která člověku pomáhá pochopit, jak může rozvíjet své vnitřní předpoklady pro bohatý a mnohostranný život.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 6.88 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.72 EUR

220px-Chakrasana_Yoga-Asana_Nina-Mel

Súvisiace články:

imkmkages

(Prečítané 1 320 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.