google27eaa3905ca3fee3.html

DSC04945_cbPocity viny sú pre naše životy najdeštruktívnejšie. Zamyslime sa nad tým, či majú svoje opodstatnenie. Opýtajme sa sami seba, z čoho vyvierajú. Z toho, že sme nesplnili očakávania iných? Z toho, že nežijeme podľa predstáv iných? Z toho, že tutláme, potlačujeme svoje ja a klameme svoje okolie? Že sa ukazujeme navonok iní, než akí v skutočnosti sme? Hanbíme sa za seba? Hanbíme sa za svoje skutky a často myslíme na to, čo by na to povedali iní, keby o tom vedeli? Prečo sme nešťastní vo vzťahoch?

Problémom najčastejšie je, že sa snažíme vyhovieť očakávaniam okolia a ukazujeme sa iní, než akí sme. Z neúprimnosti máme pocity viny a keď sa snažíme byť prirodzení a presadiť svoje predstavy a záujmy, potom máme výčitky voči iným, že neplníme ich očakávania. Ak by sme žili prirodzeným životom a navonok dávali okoliu jasne najavo svoje skutočné potreby i túžby a keby sme navonok boli tým istým človekom než vo svojom vnútri, potom by iní nemali voči nám neadekvátne očakávania a necítili by sme sa v živote tak mizerne či neprirodzene ako v tlakovom hrnci.

Žijeme pod neustálym tlakom očakávaní od okolia a snažíme sa zapadnúť do šablóny spoločenských zvykov. Všetko, čo s tým nekorešponduje a čo robíme mimo nich, tajíme, zakrývame, potláčame s pocitmi viny, čo na našu psychiku a fyzické zdravie pôsobí obrovskou deštrukčnou silou.

Tradičné vzorce rodiny, spoločenské, náboženské vzorce a i. nás obmedzujú a zabraňujú nám, aby sme žili spontánnym a prirodzeným životom na základe svojich pocitov a prianí. Pocity viny z nesplnenia očakávaní nás dlhé roky a niekedy celé životy držia v zajatí nevhodného zamestnania, udržujú nás v rodinách, kde nám nerozumejú, manipulujú nami a pripútavajú nás k cirkvám, kde sú naše skutky hodnotené na základe tvrdých kritérií v duchu striktného dualizmu: dobré – zlé.

Sme manipulovaní strachom z porušenia normy. Strach je obrovská deštrukčná sila založená na pocite viny. Z pocitov viny pramenia pocity menejcennosti. Človek sa necíti byť dosť dobrým, lebo nevyhovuje iným, podceňuje sa a potláča v sebe danosti a schopnosti, ktoré nekorešpondujú s očakávaniami okolia. Pocity viny úspešne používajú manipulátori na ovládanie ľudí, je to program, ktorý je nasmerovaný na odpracovanie nejakej činnosti, splnenie nejakej úlohy. Za jej nesplnenie prichádza trest. Ten, kto sa trestá za nesplnený program, sme my sami. Trestáme sa a zároveň sa staviame do pozície obete a necháme, aby nás trestali aj iní. Trestom je nízke sebavedomie, podhodnocovanie sa, strata chuti do života, depresia, nenávisť a hnev voči sebe, odmietanie seba ako nie dosť dobrého a schopného človeka. Sme obeťami aj katmi zároveň. Odplatou za pocit viny je trest. Ak nemáme pocit viny, trest sa nedostaví.

Nemyslím tým, že máme bezohľadne prechádzať v živote so širokými lakťami a ako tank valcovať pred sebou ľudí s cieľom presadiť svoje záujmy za každú cenu a na úkor nich. To je druhý extrém. Ale ak akceptujeme hranice iných ľudí, ich životy a rozhodnutia a nezasahujeme do nich, necháme im ich kruhy, ale zároveň nedovolíme a rázne sa ohradíme, ak by mali byť naše kruhy zasiahnuté a obmedzované, to je rovnováha.

Nechajme iným ich kruhy a vydobyme si právo nezasahovania do našich. Môžeme to urobiť bez pocitu viny a nemusí nás zaujímať, čo si o tom okolie myslí. Nenechajme, aby sa z nás stala bábka v rukách bábkarov a aby sme žili svoj život podľa predstáv iných.

Vytvárajme si vzťahy s ľuďmi, ktorí nás podporujú v rozvoji a kreativite, ktorí nám pomáhajú lietať, a s tými, ktorí nám pristrihujú krídla, obmedzme kontakt, prípadne ich úplne vyhoďme zo svojich životov. Žiť s niekým len preto, že to očakáva okolie, spoločnosť, zodpovedá to konvenciám a patrí sa to, je prejavom nedostatku úcty k sebe aj k druhým. Každý človek si zaslúži, aby mu bola venovaná láska, pozornosť a úprimný prístup, aby mal pri sebe niekoho, kto sa s ním cíti dobre bez prinútenia, bez tlaku, spontánne
a prirodzene.

Ak sú vzťahy založené na vzájomnom obviňovaní, obmedzovaní či manipulácii, vedie to k nešťastnému životu a chorobám. Oveľa viac ľudí je chorých zo vzťahov než z nekvalitného jedla alebo zo znečisteného ovzdušia. Vážme si najcennejší dar, ktorý máme, a tým je sloboda. Vlastná aj cudzia. Rešpektujme slobodu druhých a nedovoľme, aby ktokoľvek zasahoval do našej. Ak odídu od nás pocity viny, akoby z našej duše odpadli chrasty. Začneme opäť tancovať a tešiť sa zo života. Odrazu budeme mať energiu na rozdávanie a budeme účinne chránení pred manipulátormi.

Ak odpadnú pocity viny, staneme sa slobodnými. Ako sa zbaviť pocitu viny? Tak, že veciam, ktoré nám v živote pripadali dôležité, znížime ich dôležitosť. Kto má pocit viny, ten sa necíti byť dobrým človekom a koná v zmysle, že nie je dobrý. Ako malé dieťa, ktorému povieme, že je zlé a bude konať stále horšie veci. Deti, ktoré sú označené ako zlé, budú robiť deštrukciu všade okolo seba a ubližovať aj sebe. Ak ich ale presvedčíme, že sú dobré, ich deštrukčná energia bude presmerovaná k tvorivosti a začnú vytvárať hodnoty namiesto toho, aby ich ničili. Budú sa snažiť byť lepšie. Preto nesúďme a nehodnoťme iných.

V každom človeku je latentne, niekedy neprejavene, prirodzene dobrý človek, ktorý je šťastný a tvorivý, láskavý a empatický. Odkryme ho v sebe od nánosov a tlaku programov, ktoré mu nedovolia, aby sa prejavil. Stotožnime sa so svojím vnútorným dobrým človekom a prežívajme, že všetko v nás je v poriadku. Sme, akí sme. V niečom podobní a v niečom odlišní od iných a to je dobré. Vážme si v sebe naše odlišnosti. Milujme ich. Ukazujme ich navonok, nemajme kvôli nim pocity viny. Máme právo byť sami sebou.

„Človek by mal žiť v harmónii a v súlade so sebou samým. Najskôr ale potrebuje spoznať seba samého a potom poznaným skutočnostiam prispôsobiť svoj život.“    

Carl Gustav Jung

Ak žijete pod ťarchou pocitov viny, urobte si toto cvičenie:

CVIČENIE NA ODSTRÁNENIE POCITOV VINY

Sadnite si na zem s prekríženými nohami alebo na okraj stoličky. Zatvorte oči. Položte si dlane na solar plexus, na hviezdu vašej duše, teda na tretiu čakru tak, aby stredy dlaní smerovali na miesto pod srdcom. Dýchajte jemne do brucha.

Predstavte si situáciu, keď ste v minulosti naposledy prežili pocit viny. Vybavte si podrobne celú situáciu, prežite ju opäť presne tak ako vtedy, keď vznikla. Potom udalosť vo svojej predstave zabaľte do vrecúška, na ktorý dajte nápis VINA.

Predstavte si, že je vrecúško zaviazané nitkou k vášmu solar plexu (k tretej čakre). V predstave vezmite nožnice a odstrihnite vrecúško. Potom si pred sebou predstavte oheň, do ktorého vrecúško vhodíte. Dívajte sa do ohňa, sústreďte sa na jeho plamene.

Druhýkrát si opäť predstavte tú istú situáciu, kvôli ktorej ste mali pocity viny, ale teraz ju prežívajte inak. Povedzte si, že v tej situácii ste nemohli konať inak a ak by sa zopakovala, opäť by ste konali rovnako. Prijmite situáciu, akceptujte ju. Následne celú situáciu zabaľte do vrecúška a dajtemu nápis MINULOSŤ. Potom si predstavte zem pod sebou, v predstave vyhĺbte dieru do zeme, položte tam vrecúško a zahrabte ho.

Tretíkrát sa vráťte do situácie, ktorú ste prežili, pozerajte sa na ňu nezúčastnene ako pozorovateľ, ako divák v kine na film.  Uvedomte si, že nie je vašou súčasťou a nemá s vami nič spoločné. Dívajte sa na udalosť ako na nezaujímavý, nudný film. Dajte mu názov ĽAHOSTAJNOSŤ.

Premietajte ho v mysli bez účasti, bez emócie. Potom vypnite film, na váš podnet sa zastavil a ukončil. Zážitok sa emocionálne vyprázdnil.

Žime svoj dnešný deň, nezaťažení včerajškom.

Viac sa dočítate v knihe:

Bea Lubyová – Čchi-kung a Tai-čchi – Harmonizácia energie a emócií

Beata Luby sa venuje cvičeniam čchi-kung a tai-čchi vyše desať rokov. TČM (tradičnú čínsku medicínu) študovala v Kanade. V súčasnosti žije v Košiciach. Vedie kurzy tai-čchi a čchi-kungu aj relaxačné kurzy, poskytuje omladzujúce a liečivé masáže. Zároveň vedie motivačné kurzy zvyšovania kreativity, sebarealizácie, duševnej obrany a zdravého životného štýlu.

Vo svojej knihe uvádza mnohé zaujímavé cvičenia, zamerané v prvom rade na harmonizáciu energie a emócií. Nájdete tu aj cvičenia posilňujúce vnútorné orgány, cvičenia na vnímanie svojho energetického tela, návod na čínsku omladzujúcu automasáž hlavy a tváre, odstránenie chorej energie z orgánov, odstránenie cudzích programov z podvedomia a ďalšie.

Ukážka: Je vždy lepšie dať do pohybu hoci aj negatívnu energiu, pretože život je pohyb. Aj keď pociťujeme bolesť, nevadí, len nech sa hýbeme, len nech nestojíme na mieste, potom príde aj radosť. To je život, vnímanie pestrosti v prežívaní. Nenechajme sa zastaviť, zablokovať. Ak nevieš bežať, kráčaj, ak nevieš kráčať, tak sa plaz, len neostávaj na mieste!
Na popieranie bolesti a obranu masky potrebujeme veľa napätia a energie. Udržiavaním toho neprirodzeného stavu sa vytvára veľa ďalších problémov, bolestí a chorôb, hoci práve preto máme masku, aby sme sa im vyhli. Zdeformované energetické pole sa nedá oklamať. Vytvorili sme si škatuľu, v ktorej žijeme a z ktorej sa nevieme pohnúť. Obmedzili sme vlastnú kreativitu, vlastné schopnosti a možnosti. Steny škatule sú naše obvyklé obranné mechanizmy, ktorými sa bránime proti útokom zvonku, proti tomu, čo by mohlo odkryť a obnoviť naše prežívanie zranení. Uzdraviť seba samých môžeme iba my sami. Iní to nemôžu urobiť za nás, môžu nám iba poradiť a inšpirovať nás, ako to máme urobiť. Choroby pochádzajú z pocitu nedostatku a z nenaplnenej túžby: čím väčšia a mocnejšia je, tým ťažšie je ochorenie.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 8.01 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.89 EUR


 Súvisiace články:

(Prečítané 2 414 krát, 1 dnes)
 

One Response to Cvičenie na odstránenie pocitov viny

  1. „Oveľa viac ľudí je chorých zo vzťahov než z nekvalitného jedla alebo zo znečisteného ovzdušia.“ Α-Ω δοβυ(lol)