google27eaa3905ca3fee3.html

taii foto

Podstatou každého z nás sú naše jeho fázové stavy. Kedysi ich na oriente nazvali meridiánmi. Svojim funkčným stavom slúžime bez ohľadu na to či o nich vieme alebo o ich existencii ani netušíme. Sme služobníkmi svojich funkčných stavov. Naša aktuálna, dominujúca fáza všetko „požiera“. To čo vykonávame, to čo jeme, to s čím sa zaoberáme je v prospech danej fázy. Všetko činíme v jej prospech, posilňujeme ju.

Ak sme zostali visieť v niektorej z fázových, meridiánových stavov, objavujú sa signály stagnácie. Naša podstata zodpovedá prirodzeným cyklom fázových zmien prírody. Príroda nemá rada nemennosť.  Zastať v cykle znamená deštrukciu, zastavenie cyklických zmien uberá na životnom priestore a znižuje vitalitu a schopnosti človeka. V rôznych tradíciách starých národov bolo pravidlo, že ak človek vypadol z rovnováhy, ochorel, neponúkali mu nové prostriedky a nástroje. Aby sa obnovila jeho cyklickosť bolo treba posunúť človeka dopredu o fázový stav. Tomu slúžili rituály, obrady, masáže, praktiky.

Umenia taichi, čchi kung, yoga, boli takisto založené na obraz mnohopolárnej prírody a slúžili pre zachovanie neustálych zmien fáz v človeku. Vo svojej prapodstate boli zamerané na obnovenie narušenej cyklickosti človeka a na zachovanie opakujúcich sa premien počas celého jeho života.

Taichi je umením neustálej modifikácie sebe samého na obraz vonkajších zmien prírody.

Ak prídeme na tréning a venujeme sa pohybom, formám, učíme sa technikám, alebo  filozofii a pritom nekorigujeme svoje fázy, nezmeníme svoj energetický stav, nie je šanca aby sa čosi pohlo, zmenilo, zlepšilo. Vo vnútri človeka po tréningu všetko zostáva rovnaké ako pred tréningom. Pokiaľ silne dominuje lineárny um a človek sa staré nepodvojné umenia snaží pochopiť lineárne: opakovaním, kopírovaním, vyvíjaním úsilia, učením sa podľa vzoru, svalovou mechanikou, zbieraním poznatkov, ešte aj rozbíja Jednotu, na ktorej bolo Taichi založené. Takto slúži zákonom masy ešte aj počas tréningov pôvodne východných praktík. Posilňuje zotrvačnosť jedného stavu –uzavretia sa. Starými nástrojmi nič nové nie je možné dosiahnuť. Východné výsledky sú dostupné len ak staré reflexy odložíme bokom a začneme hľadať nové možnosti. Možnosti našich zmyslov, našich orgánov, našej fyziológie a psychiky. Je to tzv. energia Qi, Ki. Pre nás nie je dostupná žiadna univerzálna abstraktná energia. Reálna, konkrétna energia sa objavuje pri štiepení, polarizovaní. Podobne ako sa farebné spektrum delí pri zlome svetelného paprsku na farebnú škálu.

Škála energie pri taichi má spočiatku podobu dvoch a štyroch polarít. Štvorica sa ďalej delí na 12 fáz, tak ako nás tomu učila príroda od nášho narodenia. Rozvíjať 12 meridiánových fáz v celom organizme a neskôr aj mimo neho, je obsahom Taichi Daná. To je prapodstatou, esenciou tréningov. To je ich zmysel. Venovať sa vykonávaniu mechanických pohybov, osvojovanie si foriem, hľadanie vonkajšieho významu pohybov, je slúženie umu a je signálom stagnácie jednej fázy. Zmysel je daný vnútorným naplnením, obsahom, nie vonkajšou formou, tá sa objavuje v procese premývania sa energiou qi, kúpania sa v pocitoch 12 druhov QI. Touto životodarnou energiou sa postupne premývame hlbšie a hlbšie do svalov, orgánov, kostí a postupne až do buniek a ešte ďalej.

Pri výuke často opakujem že meridián je a zároveň neexistuje. To že sú nakreslené a znázornené jednotlivé body meridiánov neznamená že s nimi automaticky každý disponujeme.

Energia meridiánov je ako potencia semiačka rastliny. Semeno obsahuje potenciu budúcej rastliny, jej koreňov, výhonkov, konárov, plodov, kvetov, listov. To znamená že je rastlinou a zároveň ňou ešte nie je. Nie z každého zrniečka vyrastie nová rastlina. Nie každý človek počas svojho života rozvinie svoj energetický systém. Mnohí zostávajú ako nevyklíčené semiačko. Tento rozvoj sa týka biosféry, nepodlieha zákonom umu. Taichi sa preto nedá naučiť. Dá sa objaviť, pohľadať, nájsť. Nie je osvojiteľné učením sa, princípom umu, ale je možné ho objaviť skúmaním seba samého, To je taichi Daná. Nie je to cesta. Cesta je lineárnym posúvaním sa. Taichi je súčasný pohyb do všetkých strán. Spája obsah aj formu, je bez začiatku a konca, je cyklický ako aj život plynie po cykloch.  Je to návrat k prírode, k naturálnosti, harmonickosti a jednote všetkých fáz na mnohopolárnom princípe. Je realizáciou človeka z potencie semiačka na skutočného človeka. Ak odbúrame všetky umelo pridané prvky, metodiky a formy, hierarchie z taichi, objaví sa jej skutočná prapodstata. Tou je zapínanie 6 dvojíc, po spriaznených skupinách, to znamená 12 fáz v harmonickom slede. Nevykonávame pri tom cvičenia známe z komerčných programov. Trénujeme svoje stimulátory, svoje zmysly a nachádzajúc zdroj – meridián, ho rozlievame nelineárne, súčasne všade do celého tela, bez pravidiel a bez potreby poznatkov.

Taichi Daná nemá pevné, nemenné formy ale má variácie zodpovedajúce rytmom prírody. Zodpovedá vlastnostiam zjednocovania, tvorivým procesom. V Taichi Daná vonkajší súper nie je zaujímavý. V boji a zaoberaní sa protivníkom, súperom zostáva zachovaná podvojnosť : delenie a nadobro a zlo, na moje a nemoje. „Víťazstvo nie je lepšie od porážky“, hovorí Lao Ć. V boji a po ňom bude víťaz rovnako strádať ako porazený. Vďaka svetonázoru a snahe poraziť iného.

K čomu nám pomôže Taichi Daná, aký z neho môžeme mať prospech?:

  • ZDRAVIE – Organizmus človeka je založený na mnohopolárnych princípoch  Ochorenia sú symptómom narušenia jednoty. Taichi Daná obnovuje potlačenú jednotu organizmu a posilňuje tým zdravie.
  • MLADOSŤ: Jednota je založená v mladom organizme dieťaťa a potláča sa rastom.

Taichi svojim princípom zjednocovania omladzuje a pomáha zachovávať mladosť.

  • ADAPTÁCIA: Taichi umožňuje rozvinúť adaptačné schopnosti a modifikovať sám seba pri zmene vonkajších podmienok.
  • KOMPENZÁCIA: Taichi Daná umožňuje zharmonizovať sociálnu sféru človeka so zákonmi prírody. Kompenzuje jednostrannosť celodenného fungovania človeka. Pôsobí na charakter jeho  psychiky a rozvíja deficitné funkcie fyziológie.
  • EMÓCIE Taichi rozvíja vlastnosti orgánov priameho prijímania a oživuje emócie.
  • Taichi Daná je „Taichi starých čias“. Nepomôže získať prevahu, poraziť súpera, dominovať nad nepriateľom. Pomáha k tomu aby sme nepotrebovali prevahu na iným získavať, porážať súperov alebo dominovať nad nepriateľom. Umožňuje aby sa svet sa okolo nás zmenil tak, aby už nebolo nepriateľov a súperov.

Tréningy v Banskej Bystrici  od januára 2015  www.yogatalgar.sk


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika:

Bea Lubyová – Čchi-kung a Tai-čchi – Harmonizácia energie a emócií

Beata Luby sa venuje cvičeniam čchi-kung a tai-čchi vyše desať rokov. TČM (tradičnú čínsku medicínu) študovala v Kanade. V súčasnosti žije v Košiciach. Vedie kurzy tai-čchi a čchi-kungu aj relaxačné kurzy, poskytuje omladzujúce a liečivé masáže. Zároveň vedie motivačné kurzy zvyšovania kreativity, sebarealizácie, duševnej obrany a zdravého životného štýlu.
Vo svojej knihe uvádza mnohé zaujímavé cvičenia, zamerané v prvom rade na harmonizáciu energie a emócií. Nájdete tu aj cvičenia posilňujúce vnútorné orgány, cvičenia na vnímanie svojho energetického tela, návod na čínsku omladzujúcu automasáž hlavy a tváre, odstránenie chorej energie z orgánov, odstránenie cudzích programov z podvedomia a ďalšie.

Ukážka: Je vždy lepšie dať do pohybu hoci aj negatívnu energiu, pretože život je pohyb. Aj keď pociťujeme bolesť, nevadí, len nech sa hýbeme, len nech nestojíme na mieste, potom príde aj radosť. To je život, vnímanie pestrosti v prežívaní. Nenechajme sa zastaviť, zablokovať. Ak nevieš bežať, kráčaj, ak nevieš kráčať, tak sa plaz, len neostávaj na mieste!

Na popieranie bolesti a obranu masky potrebujeme veľa napätia a energie. Udržiavaním toho neprirodzeného stavu sa vytvára veľa ďalších problémov, bolestí a chorôb, hoci práve preto máme masku, aby sme sa im vyhli. Zdeformované energetické pole sa nedá oklamať. Vytvorili sme si škatuľu, v ktorej žijeme a z ktorej sa nevieme pohnúť. Obmedzili sme vlastnú kreativitu, vlastné schopnosti a možnosti. Steny škatule sú naše obvyklé obranné mechanizmy, ktorými sa bránime proti útokom zvonku, proti tomu, čo by mohlo odkryť a obnoviť naše prežívanie zranení. Uzdraviť seba samých môžeme iba my sami. Iní to nemôžu urobiť za nás, môžu nám iba poradiť a inšpirovať nás, ako to máme urobiť. Choroby pochádzajú z pocitu nedostatku a z nenaplnenej túžby: čím väčšia a mocnejšia je, tým ťažšie je ochorenie.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 6.68 EUR, Zľava: 25.00 %, Ušetríte: 2.23 EUR


(Prečítané 1 034 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.