google27eaa3905ca3fee3.html

lightbody-qprÉterické telo tvorí most medzi hrubou hmotou a neviditeľnou energiou, ktorá je tiež našou súčasťou. Duchovný svet nie je od nášho známeho reálneho sveta oddelený: prelína sa s ním a obidva sa navzájom ovplyvňujú.

Slovenská autorka v tejto knihe predkladá unikátny a komplexný súbor poznatkov o éterickom tele. Jej dielo je unikátne, pretože zatiaľ čo o iných nehmotných zložkách ľudského organizmu, ako sú čakry, aura alebo meridiány, existuje veľké množstvo literatúry, publikácie venované výlučne éterickému telu prakticky neexistujú. Všetky uvedené informácie sú overené v praxi. Text je písaný jasne a stručne, formou krátkych, zväčša jednostránkových kapitol. Teóriu dopĺňajú aj cvičenia, ktoré si môžete ľahko sami vyskúšať, a teda doslova na vlastnom tele zažiť to, o čom sa dočítate.

Kniha zahŕňa tieto témy: čo je to éterické telo, vznik a zánik éterického tela, prúdenie éterickej energie, prepojenie éterického tela a hrubohmotných orgánov, vplyv hormónov na éterické telo, dobíjanie a odber energie, čistenie éterického pola, uchovávanie spomienok a tráum v éterickej pamäti, uchovávanie informácií z minulého života, interakcia éterického tela s okolitým priestorom, čakry, vnímanie éterického pola zmyslami, jasnozrivosť, relaxácia, meditácia, ochrana pred energetickými vplyvmi, čítanie aury, programovanie éterického tela, prenos energie a informácií.

Namiesto podrobnejšieho pojednania o obsahu knihy sa porozprávajme s jej autorkou.

foto1

Andrea Dubai

Rozhovor s Andreou Dubai o energiách a vnútornej premene

Aké je vaše povolanie? Ako ste sa dostali práve k tejto téme (éterické telo)?

Som lekárka. Éterické telo som začala vnímať po tom, čo sa u mňa spustil transformačný proces. (Poznámka autorky: Ide o obdobie, kedy sa človek ocitá pod vplyvom výsledkov svojich duchovných snažení z minulých životov a je vedený k tomu, aby duchovne precitol a pokračoval tam, kde kedysi prestal. Čím vyššie sa v minulosti dostal, tým sú tieto vplyvy silnejšie.) Keďže som náturou viac výskumník, ako klasický lekár, tento proces som vnímala u seba ako pozorovateľ, bez predsudkov a prevzatých názorov. Takisto funkciu éterického tela som sa snažila zaznamenávať vo vzťahu k fyzickému telu i ostatným javom, či už vnútorným alebo vonkajším, s ohľadom na klasické medicínske vzdelanie a individuálnu pozorovaciu schopnosť.

Ako dlho sa tomuto výskumu venujete?

Moje poznatky sú súčasťou môjho duchovného vývoja. Ten sa začal už kdesi v ranom detstve, ale samotný transformačný proces, v rámci ktorého na sebe pracujem aktívne po duchovnej stránke, trvá osem rokov. Stretávam sa aj s takými názormi, že výskum vlastného vnútra nie je vhodné nazývať výskumom, keďže sa jedná o subjektívnu záležitosť. Duchovné náuky, bez ohľadu na typ náboženstva či iného systému, zasa dokazujú, že všetko je subjektívne. Keď si pozerám najnovšie výskumy, v ktorých jedna vedecká skupina niečo dokáže a druhá to vzápätí vyvráti, mám dojem, že subjektivita sa všeobecne začína dostávať do popredia. A prieskum vlastného vnútra je pre mňa to najvzrušujúcejšie, čo môže existovať. My sami sme sebe svetlom alebo tmou, rajom alebo peklom, láskou alebo nenávisťou. My sme sami sebe vlastným svetom. Uvedomiť si toto je najdôležitejšie.

Vy aj liečite ľudí, máte nejakú poradenskú prax?

Pomáham svojim blízkym a známym, buď pomocou energií, alebo poradím vhodné cvičenia. Niekedy sa ocitnem v blízkosti človeka, ktorý potrebuje určitú formu duchovného liečenia. Tu sa riadim intuíciou, nechám, aby sa vyliečilo to, čo sa „pýta“ vyliečiť, a v drvivej väčšine prípadov ľuďom ani nehovorím, prečo sa po chvíli cítia lepšie. Vnímam to ako krásnu náhodu, ktorá ich priviedla tam, kam prišli. Do tohto procesu nevstupujem vlastnou vôľou, ale rešpektujem Božiu vôľu. Do budúcnosti uvažujem o tom, že sa budem venovať celostnej medicíne, zatiaľ je to však v štádiu plánovania. Zatiaľ sa bránim tomu, ponúkať hotovú diagnostiku a liečbu energiami, skôr by som chcela učiť a liečiť takých, ktorí na sebe chcú aktívne pracovať.

Viete vy sama vnímať éterické telo, máte senzibilné schopnosti? Ako ich využívate?

Môj duchovný rozvoj si prešiel dosť výraznými zmenami za tie roky a s nimi sa objavujú aj miznú rôzne schopnosti. Kráčam cestou mystiky. Pre mňa je najdôležitejšie to, či neustále cítim Božiu lásku. Ostatné schopnosti vnímam ako druhoradé. Funkcie éterického tela som vnímala a opisovala predovšetkým u seba, ale vidím ho aj u iných ako súčasť ich aury. Okrem iného mám schopnosť vizualizácie, čiže viem si premietnuť stav iného človeka sama do seba, vidím jeho energetickú nerovnováhu na fyzickej i éterickej úrovni, stav jeho čakier,  prípadne tiež niektoré udalosti z minulých životov, pod vplyvom ktorých sa aktuálne nachádza.

Každá duša má slobodnú vôľu, ktorá je posvätná. Používať akékoľvek schopnosti (u seba či voči iným) z vlastnej vôle je karmicky aktívny čin. Preto svoje schopnosti využívam opatrne, s ohľadom na Vyššiu moc. Pozorovanie ľudí mi za mnohé roky potvrdili, že nie je dôležité, aby som ja u niekoho niečo videla schopnosťami, ktoré považujeme za nadprirodzené. Podstatné je, či dotyčný je schopný sám vidieť svoje povahové črty a mentálne pochody, ktoré mu vytvárajú určitý typ karmy. S pomocou iného človeka môžete nájsť jeden, dva alebo niekoľko energetických blokov. Keď však chcete zásadne zmeniť svoj osud a urýchliť duchovný rozvoj, musíte ich zmeniť tisíce. Tu pomôže jedine meditácia a dobrý duchovný učiteľ. Dobrý znamená taký, ktorému sa dotyčný človek dokáže otvoriť svojím podvedomím.

Čo je podľa vás základ pre udržiavanie si dobrej energie a pre energo-hygienu?

Neustále očisťovanie a upevňovanie sa v Božej láske. Tak, ako sa každý deň umývame, čistíme si zuby, upratujeme, perieme, s rovnakou intenzitou by sme sa mali venovať sami sebe. Nachádzať v sebe pokoj a odpustenie. Uvoľniť sa natoľko, aby tá nádherná časť nášho Ja, ktorá dokáže vnímať a prijímať Božiu lásku, dostala priestor a upratala i vyliečila to, čo sami inak vyliečiť nevieme.

Ako vnímate vzťahy z hľadiska energie? Prečo je niekedy také ťažké odpútať sa od určitej osoby? Čo pritom pomáha? A čo ak niekomu aj pomáham tým, že sa s ním stále cítim byť spojený, zvlášť ak je to sprevádzané láskyplnými pocitmi? 

Matka Tereza povedala: „Robte dobro. Ľudia vám budú ubližovať. Napriek tomu ho robte ďalej.“ Aby sme mohli dávať (a udržiavať dobré vzťahy), najprv musíme mať. Najprv musíme sami do seba načerpať vnútorný pokoj, pocit pohody a lásky. Dávanie, ktoré bolo doteraz z vlastnej vôle a presne cielené, sa musí zmeniť na bezpodmienečné a samozrejmé. Neznamená to, že do týždňa musíte rozdať svoj majetok. Je tým myslené to, že keď idete po ulici, žiari z vás láska a pohoda. Vtedy skutočne dávate, keď si to neuvedomujete. Ľudia za vami sami prichádzajú, pretože tú vnútornú hojnosť cítia. Meditácia je to, čo vás urobí bohatými. Naučí vás intenzívne vnímať. Každý okamih s milovanou či nenávidenou osobou precítite naplno. Ukáže vám, prečo nedokážete odísť, a zároveň vám dá silu rozhodnúť sa slobodne – odísť, pokračovať, alebo nájsť úplne iné riešenie. Oslobodí vás od vplyvov minulých životov či iných energetických blokov, ktoré vás pútajú v určitých vzťahoch. Dá vám krídla. Jediné, čo potrebujete, je prežiť každý okamih naplno. V prítomnom okamihu je skrytá neuveriteľná moc.

Väčšina vzťahov, ktoré vidím, sú nadviazané z minulosti a sú nevyrovnané. Každý má určité očakávania, ktoré väčšinou zostanú nenaplnené. Je to dané fungovaním ľudskej mysle. Človek, od ktorého sa nevieme odpútať, zostáva v nás a v budúcnosti sa s ním určite ešte stretneme. Pri výraznej väzbe by som poradila skúsiť regresnú terapiu alebo hlbokú meditáciu so sústredením sa na problematický vzťah. Od každého sa musíme v určitej chvíli odpojiť, pretože inak nemôžeme ísť slobodne ďalej, a ani on nie. Duchovnou praxou človek naberá toľko energie a vnútornej čistoty, že jeho vzťahy sa výrazne menia. Ak predtým hlavne bral a bol závislý, začne dávať. Stáva sa nezávislým a láskyplným. Vzťahy, ktoré boleli, sú odpustené a rany zahojené. Objavujú sa iní potenciálni partneri s iným priebehom vzťahu. Potom prichádza bod, kedy už z duchovného hľadiska niet kam vo vzťahu ísť. Človek vidí, že Boh je všade a vo všetkých formách. Jeho púť sa zameriava na jediný cieľ – konečné oslobodenie/osvietenie. To je záver vo vytváraní vzťahov. Navonok sa nič nemení, zvnútra je však všetko iné. Nekonečná láska a absolútne prijímanie druhého takého, aký je. Tu sa už posúvame do roviny vzťahu majster – žiak, ktorý na rozdiel od klasických vzťahov učiteľ – študent má priamy transformačný účinok. Slovo Boh či duchovno pri ňom vôbec nemusí byť vyslovené. Takýto človek dorástol v láske a chápaní slobody tak ďaleko, že svojím vyžarovaním dokáže meniť svojich blízkych. V tomto štádiu už nedobré vzťahy viac-menej nie sú. Dobré pretrvajú a prehlbujú sa, povrchné, založené na ľudskom uvažovaní, odchádzajú do nenávratna. Otvorené vnútro preosieva vnútra iných…

Zhovárala sa Zuzana Šestáková


Andrea Dubai – Éterické tělo – Praktická práce s éterickým tělem – Éterické telo je súčasťou bioenergetiky človeka a tvorí most medzi hrubou hmotou a energetickými vibráciami. Jemnohmotný (duchovný) svet nie je od nášho známeho reálneho sveta oddelený, prelína sa s ním a obidva sa navzájom ovplyvňujú. Slovenská autorka vo svojom texte predkladá unikátny a komplexný súbor praktických poznatkov, tipov aj cvičení, ktoré sú všetky overené v praxi. Jej práca zahŕňa okrem iného tieto témy: vznik a zánik éterického tela, prúdenie éterickej energie, prepojenie éterického tela a hrubohmotných orgánov, vplyv hormónov na éterické telo, dobíjanie a odber energie, čistenie éterického pola, uchovávanie spomienok a tráum v éterickej pamäti, uchovávanie informácií z minulého života, interakcia éterického tela s okolitým priestorom, čakry, vnímanie éterického pola zmyslami, jasnozrivosť, relaxácia, meditácia, ochrana pred energetickými vplyvmi, čítanie aury, programovanie éterického tela, prenos energie a informácií.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 7.57 EURZľava: 15.00 %, Ušetríte: 1.34 EUR


foto3

Andrea Dubai


Súvisiace články:


 

(Prečítané 2 055 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.