google27eaa3905ca3fee3.html

maxresdefault

Na kurzech Theta léčení jsem své studenty učila, že na ně nepohlížím pouze z fyzického hlediska, ale že ve stejné míře je zde také zastoupena posvátnost. Používala jsem intuitivní vizuální uvědomění, jež mi umožňovalo vidět směr, kterým se během prováděných cvičení ubíralo jejich vědomí. Pamatujte, že v Theta léčení si představujeme, že vyjdeme nahoru ze svého prostoru, abychom mohli aktivovat mozkové vlny theta, které jsou principem jeho účinnosti. Zanedlouho jsem však poznala, že každý student vystoupil na jiné místo.

Jednoho dne se během vyučování jeden z mých studentů zeptal, do kterých míst odcházím, když se podílím na čtení a léčení, neboť jemu se nedaří vyjít nikam. Odpověděla jsem mu, jak nejlépe jsem uměla, a zároveň jsem si v té chvíli také uvědomila, že ačkoli je pro mě tento způsob zcela přirozený, nemusím jej slovy správně popsat tak, aby jej ostatní pochopili. I přesto jsem se o to pokusila. To mě následně motivovalo k tomu, abych celý proces krok za krokem popsala a abych jej pojmenovala jako cestovní mapa k sedmé rovině bytí.

Tento proces jsem do Theta léčení již zapracovala, nicméně i přesto se chci na něj znovu zaměřit, jelikož je jediným způsobem k tomu, jak vyjít vzhůru do sedmé roviny bytí, a dosáhnout tak na tvořivou energii všeho, co jest. Právě zde tato energie existuje a díky ní můžeme okamžitě odstranit nemoci a vložit nové programy zajišťující zdraví. Do těchto míst by měli terapeuti vyjít a začít s léčením.

Když si představíte sami sebe, jak vycházíte nahoru ze svého prostoru do sedmé roviny bytí, opustíte tak zároveň své osobní paradigma a omezené nahlížení na okolní svět. Tento proces vám umožní najít si nové přístupy či cestičky ke všem částem mozku, skoro jako by se vaše vědomí s ním skrznaskrz propojilo, což vám umožní vidět věci okolo zcela zřetelně a jasně.

Vyjít vzhůru do sedmé roviny bytí

Následující proces je darem od Stvořitele, který vám umožní naučit se porozumět všemu, co jest, a poté se s tím spojit. Jakmile získáte toto poznání, do sedmé roviny bytí budete stoupat zcela vědomě a již nebudete muset opakovaně procházet celým postupem; jednoduše poznáte, že jste na místě.

Představte si, jak energie ze středu Země stoupá jako nádherná světelná koule, vchází do vás skrze vaše chodidla a vychází temenem hlavy. V té kouli se nacházíte vy sami. Nyní si představte, jak stoupáte vzhůru nad vesmír.
A pak si představte, jak vcházíte do světla nad vesmírem. Je překrásné a velmi rozsáhlé.
Představte si, jak tímto světlem procházíte a vidíte spousty a spousty jemu podobných. Je jich neskutečně mnoho. Pokračujte v cestě. Mezi záplavou jasných světel je i trocha tmavého světla, což je však jen pouhá vrstva před dalšími jasnými světly; pokračujte tedy kupředu.

Konečně je zde obrovské jasné zlaté světlo. Projděte jím. Spatříte energii, která má konzistenci rosolu a hraje všemi barvami duhy.
Jakmile do této energie vstoupíte, změní barvu. To jsou zákony.
Uvidíte všechny druhy barev a tvarů.
V dálce uzříte mihotající se bílé světlo. Je bleděmodré jako perla. Vydejte se k němu. Vyhněte se tmavě modrému světlu, je to zákon magnetismu.

Jak se budete k bílému světlu přibližovat, spatříte růžový opar.
Vydejte se k němu, dokud jej neuvidíte. Je to zákon soucítění, který vás popostrčí vstříc tomuto světlu.
Bleděmodré mihotající se světlo má tvar obdélníku jako okno a je branou do sedmé roviny bytí. Projděte jím. Uvidíte, jak vaším tělem prostupuje bílá záře. Užijte si tento pocit. Záře je velmi lehká, avšak i přesto obsahuje určitou esenci. Cítíte, jak vámi prostupuje.

Jako by vaše tělo s touto energií splynulo v jeden celek. Spojíte se se vším, co jest. Nemějte strach. Nerozplyne se. Právě naopak – začne být dokonalé a zdravé. Pamatujte si, že v tomto místě existuje pouze energie: nelze spatřit lidi ani věci. Jestliže vidíte nějaké bytosti, vystoupejte výše.

Právě z tohoto místa může Stvořitel všeho, co jest, člověka okamžitě uzdravit, ať už se léčení týká jakéhokoli aspektu jeho bytí.

Výše popsaným způsobem procvičujeme výstup do této roviny bytí. V naší mysli se nám tak otevřela dvířka pro stimulaci neuronů v mozku, což vede ke spojení se s tvořivou energií. Neznamená to však, že se najednou ocitneme ve vzdáleném vesmíru, kam se ještě nikdo nikdy nedostal; spíše se dostaneme do svého nitra nebo – chcete-li – do svého vnitřního vesmíru. Právě proto mnoho osob vidí odraz sebe samých, neboť poprvé vystoupí do sedmé úrovně bytí. A právě tam je skutečný počátek všech věcí. Díky tomu si uvědomíte, že nyní jste se vším spojeni.

Rozšířená metoda procesu

Dalším způsobem, jak vystoupit do sedmé roviny bytí, je skrze tuto rozšířenou metodu. Neměli byste s ní ovšem začínat, pokud nemáte dostatek zkušeností s její první variantou a nedošli jste ještě k poznání toho, že všude okolo vás je energie a že vy sami jste nedílnou částí všeho, co jest.

Usaďte se v pohodlném křesle nebo židli a zhluboka se nadechněte. Představte si, že jste se na molekulární úrovni se židlí sjednotili a stali jste se jedním celkem. Vaše molekuly a molekuly křesla se mezi sebou navzájem přeskupují. Spojili jste se s nimi a stali jste se jednou z nich.

Nyní si představte, že jste na molekulární úrovni součástí všeho, co je, v místnosti, v níž se zrovna nacházíte. Rozšiřte své bytí a spojte se v jeden celek s vnějším světem.
Představte si, že jste součástí svého okolí a také země, ve které žijete.
Představte si, že jste součástí celé Země, nejste však spojení pouze s ní, ale i s její půdou, mořem, každým stvořením a národem, jenž na ní přebývá. Jste jedním celkem. Vy i ona. Představte si, že jste splynuli s vesmírem.
Představte si, že jste sjednoceni se všemi jasnými bílými světly.
Představte si, že jste součástí rosolovité substance.

Nakonec si představte, že jste součástí bílého světla, jež hraje všemi barvami duhy, což je sedmá rovina bytí. Spojte se v jeden celek.

Zhluboka se nadechněte a otevřete oči. Vítejte v sedmé rovině bytí! Již nejste odděleni, ale jste součástí Boha – všeho, co jest.

Použití příkazu pro vytvoření zkratky

Jakmile tímto procesem jednou projdete, zjistíte, že jste schopni se v sedmé rovině bytí ocitnout okamžitě, a to pomocí proneseného příkazu. Lze to přirovnat k pomyslnému spínači v lidském mozku.

Pamatujte, že stoupáte do sedmé roviny, nikoli do sedmé úrovně. V jednotlivých rovinách bytí se nachází mnoho úrovní, takže kdybyste vyslovili příkaz, že se chcete ocitnout v sedmé úrovni, ve skutečnosti byste se nacházeli v páté rovině bytí.

Uzemnění

Když se vracíte ze sedmé roviny bytí a přinášíte zpět i své vědomí, je na místě použít správný způsob, jak se navrátit do sebe sama. Je důležité poslat energii do středu Země a pak zpět k sobě, do svého prostoru. Občas se stává, že někteří lidé, již poslali své vědomí do prostoru jiné osoby, aby provedli léčení či čtení, přivedou své vědomí zpět do svého těla, nepřefiltrují své bytí přes Všechno, co jest, předtím, než se opětovně spojí se svou tělesnou schránkou. A právě ona filtrace přes Všechno, co jest, je nejlepším způsobem, jak se navrátit do svého prostoru.

Stvořitel

Mnoho lidí si myslí, že vystoupání do sedmé roviny bytí je rovno výstupu do vesmíru. Avšak jak už bylo dříve vysvětleno, ve skutečnosti v sobě léčitelé něco spustí – něco, co je spojeno s energií, jádrem a strukturou atomu. Tento akt spuštění je vzpomínkou naší duše na to, že jsme ve spojení se Stvořitelem všeho, co jest.

V mnoha kulturách je Stvořitel mužského rodu. Jakmile však vystoupáte do sedmé roviny bytí, dosáhnete na tvořivou energii všeho. Není mužská, ani ženská; je to prostě jenom energie, která přebývá v každém z nás.

Jedna z mých studentek nedokázala pochopit fakt, že Stvořitel je všudypřítomný a že jsme jeho součástí. Vzpomínám si, že jsem dělala vše, co bylo v mých silách, abych jí pomohla dostat se do sedmé roviny bytí takovým způsobem, kterému by rozuměla. Místo úspěchu však přišel pláč; měla totiž dojem, že Stvořitel je nedosažitelný, že je od ní příliš daleko. Odpověděla jsem jí: „Jakmile se ti podaří vystoupat do sedmé roviny bytí, otevři oči a pohlédni na energii Všeho, co jest, a uvidíš sebesamu“ avšak ani přes mé rady vyučovanému konceptu neporozuměla. Neuměla se zbavit svých starých přesvědčení, a neustále se v nich utápěla, a proto mým slovům neporozuměla.

Jedním z cílů Theta léčení je použít práci s přesvědčeními pro vymazání bloků, jež brání v poznání sebe sama a v dosažení sedmé roviny bytí a Všeho, co jest, a také v tom stát se jejich součástí. Právě tento druh energie je potřebný pro porozumění tomu, jak použit pokročilou metodu léčení, a to sice DNA 3.

Spojení se s božstvím

Je také možné vyjít vzhůru a spojit se přímo se Stvořitelem. Dle mého názoru je nejlepší následující postup:

  1. Začněte odspodu z bodu pod svýma nohama; čerpejte tedy energii ze středu Země.
  2. Vytáhněte ji a vložte si do svého nitra.

Automaticky tak dojde k otevření čaker a aktivaci energie kundaliní. Díky ní si vytvoříme spojení se Stvořitelem všeho, co jest, který se nachází v sedmé rovině bytí.

Je důležité, aby byla tato procedura provedena přesně dle výše uvedeného návodu, protože jedině tak budou správně a bezpečně otevřeny čakry a energie kundaliní. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že kundaliní, která je aktivována ve spěchu, může způsobit přílišné namáhání tělesných orgánů.

Text je z knihy:

Vianna Stibal – Theta léčení pro pokročilé

Theta liečenie je proces, ktorý pracuje s mimoriadne uvoľneným, meditatívnym stavom vedomia, kedy je možné spojiť sa so Stvoriteľom všetkého, čo je. V takomto stave je možné všetko – vrátane zázračného, okamžitého vyliečenia z čohokoľvek.
Zaujímavosťou tohto pokračovania základnej knihy (Theta léčení) je „sedem úrovní bytia“, ktoré autorka definuje a vysvetľuje ich význam. Dostáva sa tak hlbšie k pochopeniu toho, ako funguje vedomie a ako naše myšlienky a presvedčenia súvisia s našimi problémami, alebo naopak s uzdravením, úspechom a šťastím.

Pri theta liečení je dôležitá práca s pocitmi a úprimnou analýzou toho, ako sa cítite, aj čo ste zažili v priebehu liečenia.

Na každej zo siedmych úrovní bytia sa odohrávajú iné procesy, iné javy; každá z nich predstavuje iný potenciál. Kniha vám pomôže prechádzať týmito stupňami a prechádzať si tak rôznymi štádiami sebapoznania, vlastného vývoja aj uzdravenia.
Špeciálna kapitola je venovaná liečeniu „zlomenej duše“. Je to veľmi zaujímavý pojem aj preto, lebo ťažko narušená duša sa bežne dáva do poriadku tak, že jednoducho zomrie. (Keďže smrť v skutočnosti neexistuje, nie je to pre dušu nič tragické – jednoducho sa po opustení tela „zregeneruje“, a potom prejde do ďalšej inkarnácie). Autorka však tvrdí, že jej špeciálny liečebný postup umožňuje vyhnúť sa takému radikálnemu riešeniu, ako je ukončenie pozemského života, a namiesto toho zranenej duši pomôcť jemnejším spôsobom.
Ďalšie pozoruhodné návody, ktoré nájdete iba v tejto knihe, sa týkajú práce s neživými predmetmi (napríklad s domom), ovládania času a predpovedania budúcnosti.

Pôvodná cena: 10.90 EUR, Naša cena: 9.81 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.09 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 376 krát, 1 dnes)

Comments are closed.