google27eaa3905ca3fee3.html

Do pojmu vědomí člověka jsou zahrnuty poznatky o okolním prostředí, vlastním organizmu a informace o tom, jaká je součinnost organizmu a okolí. 

Ve svých pracích jsem se již zabýval vědomím (životním polem) člověka. Zopakujme si stručně základní myšlenky: na čem je založeno vědomí člověka, jak vznikají potřeby motivace organizmu a co tvoří chování člověka?

1. Na čem je založeno vědomí člověka? Za prvé vědomí se tvoří ve smyslových orgánech. Za druhé vědomí je založeno na paměti. Za třetí vědomí je v činnosti díky rozumu. Dítě po svém narození pouze cítí, vidí, čichá a tak bychom mohli pokračovat dále. Postupně se u něho databanka, to znamená paměť. Smysly dokazují, že člověk má například určitý typ očí, určité zabarvení hlasu a tak dále. Potom začíná poznávat, srovnávat či projevovat jiné vjemy. To už je důkaz činnosti rozumu, to znamená srovnávání informací,
vycházejících ze smyslových orgánů v daný okamžik, s informacemi, které jsou uloženy v paměti a nakonec na základě tohoto procesu provedení určitého rozhodnutí.

Dítě uvidí například nějakou ženu, jejíž vzhled bude srovnávat s obrazy žen, které vidělo dříve. Probíhá proces poznávání, to znamená, že v ženě poznává matku. Dalšími projevy rozumu je natažení rukou k matce a projev radosti. Jestliže dítě nemá v paměti obrazy postav, vzor hlasu a jiné projevy, rozum mu nabízí úplně jiný, a sice opatrnější pohled.

2. Potřeby a motivace lidského organizmu jsou zakořeněny životním poli. Životní pole člověka zahrnuje kromě duše, vědomí, životní energie a kvantového těla také prostor a čas a dále pohybovou, světelnou, tepelnou, elektromagnetickou, gravitační energii a také další, o nichž nemáme dostatečné množství informací. Vzájemné vztahy mezi těmito energiemi jsou u každého člověka individuální.

Zevně se to projevuje v různorodosti našich těl postavě, zvláštnostech fyziologických procesů a myšlení. Vnější podmínky neustále mění vzájemné působení těchto energií. Odpovědí na tyto změny je nevědomá motivace člověka, to znamená, že tyto energie se zharmonizují pomocí určitého způsobu života, stravování, různých procedur a jiných činností. Potřeba harmonického vztahu těchto
energií znamená, že člověk má udělat něco k obnovení kvalitních vnitřních pocitů.

3. Chování člověka je vnějším projevem vnitřních informačních a energetických procesů, spojených s potřebami organizmu a myšlenkovým hledáním, jak tyto potřeby uspokojit.

Člověk má například žízeň. K uspokojení této potřeby se do činnosti zapojuje myšlení. Okolní prostředí se s pomocí smyslových orgánů zaměřuje na objekt vody. Všechny informace, vycházející ze smyslových orgánů, se v paměti přimykají k pojmu voda. Jakmile určitý smyslový orgán zpracovává informace o vodě, myšlení s nimi pracuje podle takzvaného katalogu (něco, co je možné pít) a ihned vydává jasné rozhodnutí – obstarat si vodu a napít se. Potřeba je uspokojena a nakonec zmizí, protože energetika člověka má správnou hladinu.

Z výše uvedených údajů vyplývají následující závěry:

  1. Katalogy různých věcí, jevů a jiných stavů, což představuje paměť, musí vytvářet speciální informační a energetické uzlíky v kvantovém těle člověka.
  2. Rozum či myšlení jako nástroj porovnávaní informací, vycházející ze smyslových orgánů a nacházející se v katalozích paměti, využívá životní energii.
  3. Myšlenkový proces o tom, jak uspokojit různé potřeby a rovněž jak provést toto uspokojení, vede ke ztrátě životní energie.
  4. Člověk hypertrofuje (potřeby narůstají) některé přirozené potřeby organizmu (nasycení potravou, sex, luxusní prostředí, intelektuální uspokojení a jiné projevy), což vyžaduje velké množství životní energie, které jsem pojmenoval jako psychické výlevky a psychické bloky. Chování člověka není v konečném důsledku přirozené, je jednostranné a narušuje normální průběh informačních a energetických procesů v praktickém životě. Tento stav postupně zapříčiňuje vznik nemoci.

Člověk má například rád dobré jídlo. To ho podněcuje k přípravě nejrůznější jídel, která však bývají velmi často tučná. Jeho život se tak mění na pouhé vydělávání peněz k nákupu všelijakých lahůdek. Tím vzniká rozsáhlé patologické informační a energetické ohnisko zvýšené chuti k jídlu, to znamená psychologická výlevka chuti. Člověk přestává být sám sebou, stává se zbraní, nástrojem, jakýmsi přívěskem uspokojující vlastní chutě, což jsou vlastně požadavky výlevky chutí. V konečném důsledku může člověk trpět nadváhou, žaludečními a střevními chorobami, arteriosklerózou, dnou a jinými nemocemi. Svoje onemocnění může hledat kdekoli, ale neví, že je spojeno s patologií v jeho vědomí. Moderní léčebné metody jsou zaměřeny na obnovu narušené biologické funkce pomocí chemoterapie nebo jiných prostředků. Všichni víme, že k ničemu užitečnému to nevede. Dochází spíše k detoxikaci léky, což následně potlačuje životní sílu a zapříčiňuje vznik nemocí. Patologie ve vědomí člověka zůstává a pokračuje ve svých zhoubných
účincích nebo podporuje různé zvrácené zvyky nebo touhy (to znamená psychické výlevky).

Paul Bragg se dlouhou dobu věnoval negativním návykům při konzumaci potravy. Poukazoval na to, že naše tělo je v podstatě hloupé, a proto vyžaduje, aby byly uspokojovány jeho nerůznější pocity. Jde o to, že vůli a přání člověka neřídí rozum, ale tělo (přesněji řečeno smysly).

Na tomto negativním základě vznikají špatné návyky ve stravování, kouření nebo pití alkoholu. Člověk může tyto špatné návyky překonat pouze silou myšlení. Za své špatné návyky musíme přijmout trest v podobě nemocí, za dobré návyky budeme odměněni kvalitním zdravím.

Bragg dále poukazuje na to, že špatné návyky jsou hlavní příčinou úbytku sil člověka a vzniku nemocí. Špatné návyky oslabují životní sílu organizmu, a proto se mu nedostává životní energie k včasné a úplné očistě. Nevyloučené nečistoty a jedy se ukládají v různých částech organizmu, působí na nervový systém a člověk trpí bolestmi. Bolesti a nemoci jsou signály matky přírody upozorňující na to, že nežijeme podle jejích zákonů, které nám předepsala. Každý z nás je za své nemoci zodpovědný. Jestliže začneme upevňovat životní sílu tím, že budeme hladovět a dodržovat přirozený způsob života, oslabení a nemoci zmizí!

Paul Bragg tvrdí, že hlavní příčinou toho, že se špatně cítíme, jsme oslabení, předčasně stárneme a máme různé potíže, je neuspořádaný styl života, během nějž stimulujeme jen různé požitky. Když začneme hladovět, přestáváme vyživovat patologické obrazy smyslových orgánů v našem vědomí. V tomto okamžiku se rozpoutává boj na život a na smrt mezi pravou podstatou lidské bytosti a silnou touhou po uspokojení nějakého požitku. Naše vědomí obsahuje velmi mnoho různých smyslových vjemů, pocitů
či představ. Sem můžeme zahrnout i lásku k sobě, lítost, netrpělivost, závist, pocit nespravedlnosti ve vztahu k sobě samému, slabá vůle při překonání nějakého trápení, žárlivost, strach, nedůvěra, různé pochyby a další projevy. Jestliže se budeme trpělivě uvnitř sebe starat o svoji informační a energetickou kancelář plnou pocitů, vjemů a představ, všechna negativa budeme pozvolna rozptylovat, osvobozovat od různých patologických energií, čímž zajistíme normální energetickou hladinu jednotlivých polí a kvantového těla.

Text je z knihy:

128338_leciva-detoxikace-hladem-teorie_mediumGennadij Malachov – Léčivá detoxikace hladem – Teorie

Organizmu treba pomôcť zbaviť sa usadených škodlivých látok, obnoviť silu orgánov, posilniť imunitu a omladiť bunky. Hladovanie je veľmi mocným liečivým prostriedkom, nástrojom fyzickej, ale aj psychickej a duchovnej očisty (pozor – nie je to vhodný prostriedok iba na schudnutie), ak sa robí správne a s porozumením. Uznávaný autor vyčerpávajúco, odborne a pritom zrozumiteľne popisuje, čo sa deje s ľudským organizmom, keď nejaký čas neprijíma potravu.

Hladovať sa dá viacerými spôsobmi a rôzne dlho, so zreteľom na biologické rytmy, individuálnu konštitúciu a vek človeka. Tieto rôzne možnosti sú v knihe popísané. Dozviete sa tu všetko potrebné, aby ste sa mohli bezpečne zorientovať v tejto svojskej metóde.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 8.01 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.89 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 491 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.