google27eaa3905ca3fee3.html

Oshove príhovory a prejavy (nikdy nepísal – knihy vydávané pod jeho menom sú prepisom nahrávok jeho živých vystúpení na rôznych zhromaždeniach a rôznych miestach) sú inšpirujúce texty, vhodné pre každého, kto hľadá sám seba a svoju cestu. Pre každého, kto chce žiť naozaj duchovne, no pritom šťastne, slobodne a uspokojivo, bez toho, aby zapadol do dogiem a  obmedzujúcich presvedčení. Osho totiž vyzdvihoval odvahu o všetkom pochybovať a riadiť sa iba vlastnou, osobne zažitou skúsenosťou.

Pred pár mesiacmi EUGENIKA urobila nové vydanie knihy, ktorá sa pôvodne volala Psychológia ezoteriky. Zvolili sme iný názov, taký, ktorý podľa nás lepšie vystihuje, o čom vlastne táto kniha je. (Znovu si je dobré pripomenúť, že Osho vlastne vôbec žiadnu knihu nenapísal; všetko, čo vychádza pod jeho menom, sú rôzne tematicky usporiadané jeho hovorené prejavy – ktoré sú však zachované naozaj doslovne, len s minimálnymi redakčnými úpravami – takže vlastne ani žiadne názvy „jeho“ kníh nie sú jeho dielom, a teda ich obmeny nie sú porušením nejakého jeho autorského zámeru.)

Ide tu totiž o to, že Osho formou otázok a odpovedí rozoberá najčastejšie všeobecné pojmy, myšlienky a problémy, s ktorými sa stretne asi každý, kto sa zaujíma o oblasť duchovna či o rôzne duchovné cesty.

Osho sa snaží vystihnúť čistú podstatu všetkého, o čom pojednáva, odhodiť zbytočnosti a nekomplikovať to, čo je v skutočnosti jednoduché a prirodzené. Počas čítania týchto stránok sa tak postupne vynorí ucelené pochopenie toho, aký je vlastne skutočný zmysel a cieľ ezoterických či duchovných náuk.

Témy, ktoré sa tu typickým Oshovým priamočiarym štýlom hlbšie preberajú, sú naozaj obsiahle: osvietenie; karma a osud; sny; jemnohmotné telá a čakry; meditácia, mantry a ďalšie metódy – ich význam a (ne)zmysel ich používania; joga a energia kundaliní; individuálne vnímanie a sprostredkovaná skúsenosť; obmedzenia dané spoločnosťou; organizované náboženstvá; sex a láskaSpolu s Oshom sa pokúsime nájsť odpovede na otázky, čo je najvyššia pravda,  či sú naše životy predurčené, aká je naozajstná súvislosť medzi hmotou a vedomím, telom a dušou, ale aj aké vlastnosti má Boh…

Určite sa tu stretnete s takým uhlom pohľadu na mnohé veci, ktorý vám umožní posunúť svoje vedomie aj vedomosti zaujímavým smerom.

Úryvok:

Vzdejte se všech technik a manter. Dovolte, aby existovaly okamžiky beze slov. Nemůžete se zbavit slov prostřednictvím mantry, neboť mantra sama užívá slov. Nelze eliminovat jazyk slovy, to je nemožné.

Co tedy dělat? Ve skutečnosti nemůžete dělat nic kromě toho, že pochopíte. Cokoliv jste schopni učinit, vykonáte z bodu, kde se právě nacházíte. A vy nejste v meditaci, jste zmateni, vaše mysl není tichá, takže cokoliv z vás vyjde, utvoří ještě větší zmatek. Vše, co můžete udělat, je začít si uvědomovat, jak funguje mysl. Všechno, co je třeba, je být bdělý. Bdělost nemá nic společného se slovy. Je to stav bytí, nikoli myšlení.

První věc je – být bdělý. Uvědomujte si mentální proces, jak pracuje vaše mysl. Ve chvíli, kdy si uvědomíte činnost své mysli, přestáváte být myslí. Bdělost znamená, že stojíte mimo – stranou, jako nestranný svědek. Čím jste bdělejší, tím budete schopnější vidět mezery mezi prožitky a slovy. Neboť teď jste tak nevědomí, že tyto mezery nevidíte, třebaže zde stále jsou.

Mezi dvěma slovy je vždy nepatrný, nepostřehnutelný prostor. Jinak by to nebyla dvě slova, nýbrž jen jedno. V hudbě je mezi dvěma notami také pauza, ticho. Dvě slova nebo dvě noty nemohou být dvě, pokud mezi nimi není interval. Ticho je zde vždy přítomno, avšak člověk musí být skutečně bdělý a pozorný, aby je vnímal. Čím se stanete bdělejšími, tím bude mysl pomalejší. To je zákonitost. Oč budete méně bdělí, o to bude mysl rychlejší. Jakmile si budete více uvědomovat mysl, proces myšlení se zpomalí, a mezery mezi myšlenkami se rozšíří. Pak je můžete vnímat.

Je to jako film. Jestliže promítačka zobrazuje pomalu, je možné vidět mezery. Záběr pohybu ruky bude sestávat z tisíce částí. Každá část je samostatná fotografie. Proběhneli všech tisíc fotografií před vaším zrakem tak rychle, že nepostřehnete mezery, uvidíte pohyb ruky jako proces. Při pomalém promítání můžeme sledovat mezery. Mysl se filmu podobá. Jsou v ní mezery. Čím budete k mysli pozornější, tím více mezer uvidíte. Je to jako překrytý obrázek: obraz, jenž obsahuje současně dvě odlišné představy. Můžete spatřit jednu, nebo druhou, avšak nemůžete je vidět obě najednou. Může to být obraz staré dámy, ale zároveň mladé dámy. Jste-li soustředěni na jednu, nelze vidět druhou. Soustředíte-li se na jednu, uniká vám druhá, a naopak. Třebaže jste přesvědčeni, že jste viděli obě představy, nemůžete je spatřit současně.

Totéž se odehrává v mysli. Vidíte-li slova, nemůžete spatřit mezery, vidíte-li mezery, nemůžete spatřit slova. Za každým slovem následuje mezera a za každou mezerou slovo, avšak nemůžete je vidět současně. Soustředění se na mezery vás přivede k meditaci, a slova se ztratí. Vědomí soustředěné na slova není meditativní. Meditativní je pouze vědomí soustředěné na mezery. Kdykoliv si uvědomíme mezery, slova zmizí. Pokud pozorně sledujete, nenaleznete slova, nýbrž jen mezery. Člověk vnímá rozdíl mezi slovy, ale nemůže cítit rozdíl mezi dvěma mezerami. Slova jsou vždy vzájemně vázána, mezera je pokaždé právě touto mezerou. Všechny splývají v jednu. Meditace znamená soustředění se na mezeru. Tím se celá forma vnímání změní.

Viac v knihe:

Osho – Duchovní rozvoj člověka

Osho formou otázok a odpovedí rozoberá najčastejšie pojmy, myšlienky a problémy, s ktorými sa stretne asi každý, kto sa zaujíma o oblasť duchovna či rôzne duchovné cesty. Osho sa snaží vystihnúť čistú podstatu všetkého, odhodiť zbytočnosti a nekomplikovať to, čo je v skutočnosti jednoduché a prirodzené. Počas čítania týchto stránok sa tak postupne vynorí pochopenie toho, aký je vlastne skutočný zmysel a cieľ ezoterických náuk.

Témy, ktoré sa tu typickým Oshovým priamočiarym štýlom hlbšie preberajú, sú naozaj obsiahle: osvietenie; karma a osud; sny; jemnohmotné telá a čakry; meditácia, mantry a ďalšie metódy – ich význam a (ne)zmysel ich používania; joga a energia kundaliní; individuálne vnímanie a sprostredkovaná skúsenosť; obmedzenia dané spoločnosťou; organizované náboženstvá; sex a láska… Spolu s Oshom sa pokúsime nájsť odpovede na otázky, čo je najvyššia pravda,  či sú naše životy predurčená, aká je naozajstná súvislosť medzi hmotou a vedomím, telom a dušou, ale aj aké vlastnosti má Boh…

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.74 EUR, Zľava: 10.00 %

 


Súvisiace články:


 

(Prečítané 283 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.