google27eaa3905ca3fee3.html

Toto je nesmierne zaujímavá, vzácna, atypická kniha o zraku, ktorá môže veľa zmeniť v prípade, že nevidíme dobre. A tiež má čo povedať každému, koho zaujíma prepojenie tela a duše a hlbšie súvislosti toho, ako vlastne my ľudia fungujeme. Ako hovorí autor v úvode knihy, po jej prečítaní by ste mali vnímať zrakovú schopnosť iným spôsobom.

Liberman začína podrobne a pútavo podloženým prekvapivým zistením, že bežné metódy merania zraku u „očného“ obvykle nezodpovedajú tomu, ako človek vidí naozaj, v prirodzenom prostredí, v rôznych situáciách, v bežnom živote. To, ako vidíme, totiž ovplyvňuje viacero faktorov, z ktorých niektoré vôbec nie sú fyzické.

Ako očný lekár, ktorého fascinovali vyššie uvedené rozpory a zároveň odmietal prístup, ktorému ho učili pri štúdiu medicíny – že zhoršenie zraku je skrátka niečo, čo patrí k životu, nik nevie prečo, liečiť sa to nedá, treba len presne odmerať odchýlky a predpísať pacientovi vhodné okuliare – začal experimentovať sám na sebe. Jedným zo šokujúcich zistení v rámci jeho púte bolo napríklad to, že po určitom období pokusov a cvičení začal reálne vidieť oveľa lepšie, v určitých momentoch dokonca až dokonale jasne, avšak podľa bežných optometrických meraní mu dioptrie neklesli, ani nezmizol jeho astigmatizmus!

Pri ďalších pokusoch prišiel na niečo, čo nazval voľné zaostrenie. Liberman vlastne popisuje stav rozšíreného vedomia, ktorý má, ako vieme, mnohé úžasné a blahodarné dôsledky, medzi ktoré nepochybne patrí aj jasné videnie, ktoré je hlavnou oblasťou záujmu tejto knihy. Uvádza presný postup, ako sa dívať technikou voľného zaostrenia, úplne vecne, a zároveň sa zmieňuje o transcendentálnych zážitkoch vedúcich k poznaniu, že nevidíme očami.

V inej kapitole skúma, čo môže byť príčinou krátkozrakosti, ktorá vznikne v detstve, ako aj iných porúch zraku. A prichádza k pôsobivo formulovanému zámeru: „Hlavnou príčinou väčšiny zrakových problémov je chronicky skolabované pole vedomia – strach zo života.

Okrem týchto aj ďalších inšpiratívnych informácií či úvah (podaných mimoriadne inteligentne, nenásilne a objektívne) kniha obsahuje nemálo konkrétnych návodov a praktických cvičení, ktorých cieľom je umožniť čitateľovi vyskúšať si „na vlastné oči“ fungovanie uvedených poznatkov. Ale ako upozorňuje sám autor, nijaké cvičenie samo o sebe nie je podstatné – podstatná je zmena vedomia a celkového vnímania, ktorá následne a prirodzene umožní zraku, aby sa vrátil k svojmu pôvodne danému fungovaniu. (Liberman je presvedčený, že toto pôvodné, prirodzené a normálne fungovanie zraku pritom ďaleko prekračuje to, čo považujeme za bežný „dobrý zrak“, a zahŕňa napríklad aj videnie aury!)

Pre čitateľov budú určite zaujímavé svedectvá ľudí, ktorí zažili a vyskúšali Libermanove metódy s tým, že sa im skutočne výrazne zlepšil zrak! V niektorých prípadoch bolo zlepšenie náhle, nečakané a takmer stopercentné, v iných nastupovalo menej dramatickým, pomalým a postupným procesom, pričom ostrosť videnia striedavo kolísala. Vo všetkých prípadoch bez výnimky však dané osoby prestali nosiť okuliare; buď úplne, alebo ich nosenie obmedzovali len na nevyhnutné a skôr výnimočné situácie, pričom ale v takýchto prípadoch bola dosť podstatne zredukovaná sila dioptrií.

Jedným z hlavných princípov prístupu Jacoba Libermana je dívať sa – aj robiť rôzne ďalšie veci – bez námahy. Zavádza termín videnie bez námahy, a v tomto zmysle potom aj život bez námahy, učenie sa bez námahy a podobne.

Niekedy sa stačí iba uvoľniť a pozrieť sa na svet tak, akoby sme ho videli po prvý raz.

Táto mimoriadna publikácia nepatrí k tým knihám, ktorých obsah sa dá stručne prerozprávať. Jej text – štylizácia viet, formulácia poznatkov – má dar hlbšie zapôsobiť na čitateľa, ktorý sa doňho sám pozorne začíta.

Viac v knihe:

Jacob Liberman – Dobrý zrak bez brýlí

Autor knihy – očný lekár si začal všímať súvislosti medzi tým, ako vidíme, alebo ako zle vidíme, a psychickým rozpoložením slabozrakých ľudí. Dospel k záveru, že videnie nie je funkciou očí, ale ducha. Preto ak si chceme zlepšiť zrak, musíme zjasniť svoje vnímanie; byť ochotní pozrieť sa na tie stránky života, pred ktorými sme doteraz zatvárali oči; pripustiť si pocity, pred ktorými sme sa skrývali za sklami okuliarov. Skrátka, rozšíriť svoje vedomie a prestať sa báť.

Liberman postupne a veľmi pútavo píše o tomto všetkom, pričom prepája fascinujúce poznatky s praktickými radami, návodmi a originálnymi cvičeniami. Zavádza pojem „videnie bez námahy“, ale aj život bez námahy, dosahovanie cieľov bez námahy… Vysvetľuje, že aj ľudské oko funguje optimálne pri tzv. voľnom zaostrení.

Zároveň upozorňuje, že žiadne cvičenie samo o sebe nie je podstatné: podstatná je zmena vedomia a celkového vnímania, ktorá následne a prirodzene umožní zraku, aby sa vrátil k svojmu pôvodne danému fungovaniu.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


foto: https://www.pexels.com/


 

(Prečítané 400 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.