google27eaa3905ca3fee3.html

Láska není nic jiného než přání štěstí tomu druhému.
D. Hume

Základním problémem současného světa je vaše snaha uspokojit vlastní potřeby mimo sebe sama. Přitom nechápete, že i ostatní se chovají totožně; svádí vás to k domněnce, že to, co potřebujete, má někdo jiný − ostatní si myslí totéž o vás. Proto všichni hledáte lásku vně, nesnažíte se zdokonalit vlastní zdroj energie. Výsledek je ten, že nemáte prakticky nic, o co byste se s ostatními mohli rozdělit.

Druzí rovněž hledají lásku a očekávají, že máte dost energie lásky, abyste je tak či onak dokázali uspokojit. Ovšem nebudete-li zdokonalovat lásku uvnitř sebe, můžete pouze pohlcovat jejich energii, dokud se vaše vztahy nezpřetrhají. Úspěch jakýchkoli vzájemných vztahů závisí pouze na schopnosti partnerů podělit se o přebytek té lásky, kterou pěstují ve svých srdcích. Klíčovým pojmem je přebytek, respektive hojnost. Je-li vaše nitro plné lásky, dokážete se připojit k bezbřehému prameni vesmírné lásky a o přebytek se rozdělit s ostatními.

Někteří si myslí, že láska má jakousi hodnotu, pokud se šíří na ostatní, ale nechápou však, že se může obrátit proti nim, nemají-li dostatek energie, aby vyrovnali účty s ostatními. Smysl spočívá v tom, že byste neměli posuzovat, zda jsou jiní schopni milovat. Místo toho byste měli obrátit svou pozornost dovnitř − vnímat a rozvíjet vlastní zdroje energie lásky a shromažďovat její přebytek uvnitř sebe.

Cvičení – Svět růží

Před začátkem pracovního dne, jednání, pracovní porady nebo před rozhovorem s nadřízeným či podřízeným si představte, jak v kanceláři od stropu padá déšť z okvětních lístků růží. Jen to zkuste a uvidíte, jak se partneři zklidňují, více se otevírají, jsou přístupnější a mění se v milující bytosti; jejich sympatie a důvěra k vám roste. Co nejčastěji si představujte celou planetu zaplavenou okvětními lístky, kterak padají na vaše rodiče, děti, milované bytosti i na ty, co vám nepřejí nic dobrého, a také jak padají na konfliktní místa.

Tato jednoduchá technika vyřeší mnoho vašich problémů a přinese vám radost, slavnostní pocit a inspiraci. Zvlášť vnímaví lidé ucítí vůni růží v místech, kde se objevujete, a vaše aura naplněná obrazy nádherných růží bude okouzlující a překrásná jako růžové pole.

Představte si, že vy i lidé, s nimiž se stýkáte, jste průhlední, a v oblasti srdce vám všem plane světlo dobra a lásky. Spojte v duchu všechny tyto prameny se zářícími nitěmi a vnímejte nepřetržitě tato spojovací vlákna. Vnímejte je i tehdy, když vám již lidé zmizí z dohledu.

Miluj bližního jako sebe sama. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Evangelium podle Jana 3:16

Nelze doopravdy milovat druhé, dokud se nenaučíte milovat sami sebe. Je to základní etapa v umění lásky, protože šířit energii lásky můžete pouze tehdy, jste-li jí naplněni až po okraj; přebývá-li na tělesné, energetické a duchovní úrovni. Vytrvalé pokusy bezmyšlenkovitě rozdávat to, čeho se vám samotným nedostává, pouze vyčerpávají a blokují nebeské řeky hojnosti, takže pak není možné pocítit lásku vyzařující z přírody, Slunce, vesmíru a Boha. Láska je energie, jež přebývá v srdci. Lze ji aktivovat vnějším působením a je možné ji probudit i zevnitř − poslat tuto energii vnitřním orgánům, žlázám, mysli, dokonce i do vlastní minulosti.

Postupně jak se člověk učí milovat sám sebe nesmí zapomínat, že energie lásky nacházející se uvnitř vychází z prapočátku prvotního pramene veškeré síly. David, autor mnoha žalmů, tento pramen nazývá Hospodinem všech srdcí. Mnozí lidé poté, co na něj zapomněli, cítí opuštěně, osamoceně, neúspěšně a zavrženě. Nezřídka je tomu tak proto, že jsou do takové míry vzdáleni vědomí vlastního „já“, že se již nedokáží vyladit na
vnitřní lásku.

Zapamatujte si: hojnost lásky k sobě samému plodí lásku k ostatním. Láska k druhým umožňuje prožívat štěstí, což je urychlující energie, jež pomáhá splnit vaše nejtajnější přání. Poznáním tohoto umění, jak uskutečnit přání, vcházíte do prostoru, kde se spojíte s Bohem. Jakmile se naučíte milovat sami sebe − nezaměňujte s obdivem k sobě, egocentrismem či narcisismem − a splývat s vesmírnou láskou, naplní vás až po okraj energie lásky, o niž se můžete podělit s ostatními.

Buďte štědří a vesmír bude štědrý k vám; vždy máte něco, co byste mohli darovat. V duchu můžete darovat cokoliv a komukoliv, lakota je však natolik silná, že paralyzuje i vaši schopnost laskavě mluvit a myslet. Učte se dávat, odměňovat, děkovat, dělit se a nezapomínejte ani na štědrost a odpuštění.

Cvičení – Milující svět

Budete-li milováni, přitažliví a vážení, vše vám půjde lépe od ruky. Než se s někým setkáte, představte si, že jste milováni (pokuste se uvědomit si to celým tělem), jak vás pocit lásky omývá, pohlcuje − znáte jej. Představte si, jak se s vámi člověk rád setká a buďte mu za ten pocit vděčni. Stačí si to jen představit a již si uvědomíte svůj skvělý přístup k tomuto člověku; mnoho nesrovnalostí ve vztahu k němu se již nejeví jako problematických, neboť chápete, že kdesi v hloubi duše jste svázáni ryzí láskou. Pokuste se této představě nedávat erotický podtext, protože jinak se změní na milostnou magii se všemi z toho plynoucími následky.

Kochejte se láskou stromů, hvězd, Slunce, celého světa, Boha a vnímejte, že celý svět vás hluboce a neomezeně miluje a raduje se z této lásky. Vnímejte po svém boku milující přítomnost božského a souhlaste s tím, že svět i Bůh vás milují; toto si zvolte a poznáte štěstí − zde i na věčnosti.

Viac v knihe:

Sun Light – Kosmická energie hojnosti

Možno ste sa už stretli s myšlienkou, že my ľudia v sebe máme bežne zakorenené tzv. vedomie nedostatku, alebo (tí šťastnejší) vedomie hojnosti. Autor vychádza z predpokladu, že práve vedomie hojnosti alebo napojenie sa na energiu hojnosti je tým zásadným faktorom, ktorý určuje, aký je náš život bohatý. Preto sa táto kniha zameriava najmä na rôzne metódy a cvičenia, s pomocou ktorých sa dá zbaviť negatívnych návykov a vplyvov, zlepšiť svoju finančnú situáciu a dokázať realizovať všetko, čo chcete. Akonáhle sa naladíte na hojnosť, začnete k sebe automaticky priťahovať šťastie, bohatstvo a úspech!

Prvé stránky vás vtiahnu do tajomného sveta starých mudrcov a okultistov, ktorí tieto zákonitosti dobre chápali a energii hojnosti napomáhali (ako, prečítajte si sami). Ďalej pochopíte, aký je vzťah medzi hojnosťou a láskou, ako aj vedomím vlastnej hodnoty. Všetky vysvetlenia sú vždy hneď aj zapracované do praktických cvičení. Tie pracujú s vizualizáciou, predstavivosťou, meditáciou, jemnohmotnými energiami, dychom, telesným pohybom, snami, symbolmi, rituálmi a všeličím ďalším.

Úryvok: Někteří si myslí, že láska má jakousi hodnotu, pokud se šíří na ostatní, ale nechápou však, že se může obrátit proti nim, nemají-li dostatek energie, aby vyrovnali účty s ostatními. Smysl spočívá v tom, že byste neměli posuzovat, zda jsou jiní schopni milovat. Místo toho byste měli obrátit svou pozornost dovnitř − vnímat a rozvíjet vlastní zdroje energie lásky a shromažďovat její přebytek uvnitř sebe.

Pôvodná cena: 5.91 EUR, Naša cena: 5.32 EUR, Zľava: 10.00 %


 Súvisiace články:


 

(Prečítané 263 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.