google27eaa3905ca3fee3.html

Toto je naozaj pozoruhodná útla knižka, ktorej dúfajme nehrozí, že zanikne v kopách iných kníh, pretože má potenciál zaujať aj mnohých iných, ako „bežných ezoterických“ čitateľov.

Vírusy vedomia – čo to môže byť?! Autor knihy, s krásnym umeleckým menom Sun Light (Slnečné svetlo), zavádza tento pojem a prirovnáva vírusy vedomia k počítačovým vírusom. Vychádza totiž z toho, že človek funguje podobne ako počítač. Je presvedčený, že vírusy sú schopné meniť ľudské správanie bez toho, aby to dotyčný vôbec tušil. Prenikajú do najhlbších vrstiev podvedomia či nevedomia. K infikovaniu vedomia pritom dochádza už v dojčenskom veku. Vírusy skresľujú všetky bioprogramy, s ktorými človek prichádza na svet, vrátane programu evolúcie vedomia. Niektoré sa šíria na genetickej úrovni – tie sa za starých čias spájali s rodovou kliatbou…

Jedná sa o rôzne negatívne vplyvy, ktoré napádajú psychiku. Dôsledkom je prekrútené alebo skreslené vnímanie skutočnosti, nezvládanie emócií, chorobné závislosti, depresie aj vážnejšie duševné poruchy či choroby. Jednoducho človeku nedovoľujú žiť šťastne a harmonicky. Autor tieto vírusy pokladá za zvláštne formy života, teda nielen za nejaké neživé myšlienky.

Dá sa však nad nimi zvíťaziť. Preto táto kniha prináša najmä množstvo praktických metód, ktoré si kladú za cieľ tieto vírusy aj negatívne následky ich pôsobenia zneškodniť a začať žiť šťastný, zdravý, úspešný, prosperujúci život.

Jednotlivé kapitoly podrobne a veľmi pútavo opisujú rôzne jednotlivé typy vírusov vedomia, princípy ich šírenia a príznaky ich pôsobenia. Súčasne sa k týmto informáciám a vynikajúcim vysvetleniam rovno pripájajú rady a inšpirácie, ako sa brániť voči šíreniu a pôsobeniu konkrétneho vírusu.

Navyše je niekoľko posledných kapitol zasvätených iba ochranným či očistným princípom a metódam. Tu nájdete podrobnejšie pojednania a návody, ako si očisťovať a pretvárať vedomie alebo preprogramovať podvedomie; ako sa liečiť s pomocou prírody a Slnka; ako využívať vizualizáciu; aké existujú psychotechniky, ktoré ničia vírusy; a k dispozícii dostanete aj desať antivírusových afirmácií.

Na záver autor zhŕňa, aké prostredie či oblasti predstavujú zvýšené riziko nákazy, a varuje pred morálnym úpadkom človeka.

Na rozdiel od niektorých iných diel, ktoré upozorňujú na negatíva dnešnej modernej spoločnosti a našej doby, táto kniha sa sústredí hlavne na pozitívne, konštruktívne a praktické kroky, ktoré nás môžu viesť k plnohodnotnejšiemu životu a rozvíjaniu vyššieho potenciálu.

Viac v knihe:

Sun Light – Viry vědomí a jak se jim bránit

Úryvok:

Viry si postupně hledají cestu do lidského vědomí, vyhýbají se přitom všem antivirovým programům, které se někdy nazývají svědomí, vůle, intuice. K tomu, aby pronikl do mozkové kůry, musí mít určitý stupeň intenzity. Hranice, za kterou začne informace pronikat do kůry velkých mozkových hemisfér, se nazývá práh. Ovšem signály, kterým se nepodařilo překonat práh a proniknout do kůry, zcela nemizí. Naopak jsou vnímány a zpracovávají se na mimoprahové úrovni, vědomí však již nad tímto procesem nemá žádnou kontrolu. Tento druh vnímání umožňuje organismu odpovídat na přicházející signály takovým způsobem, jak by to organismus nedokázal, pokud by předtím nebyly přijaty a vyhodnoceny vědomím. Infikování viry vědomí způsobuje svého druhu alergii na kladné postoje. Při takové formě nesnášenlivosti nutí viry člověka reagovat zcela neadekvátně na jinak běžné situace. 

Pôvodná cena: 5.90 EUR, Naša cena: 5.31 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 216 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.