google27eaa3905ca3fee3.html

Dobrý deň! Sme radi, že máme možnosť stretnúť sa s vami. Naša komunikácia je veľmi cenná, pretože vás oboznámi s tým, akú úlohu zohráva nefyzično vo vašom fyzickom svete. Oba tieto svety sú totiž neoddeliteľne prepojené. Vždy je zaujímavé vysvetľovať našim fyzickým priateľom veci nefyzickej povahy, pretože všetko, čo povieme, musí byt tlmočené cez objektív vášho fyzického sveta.

Inak povedané, Esther Hicks prijíma naše myšlienky ako rádiové signály na nevedomej úrovni a potom ich tlmočí do fyzickch slov a pojmov. Dochádza tak k dokonalému splývaniu fyzického a nefyzického.

Popritom, ako vám pomáhame pochopiť existenciu nefyzického sveta, vám zároveň pomáhame jasnejšie si uvedomiť, čím naozaj ste. Ste totiž predĺžením toho, čo sme my. Je nás tu veľa a dokopy nás priviedli naše súčasné spoločné zámery a túžby. Vo vašom fyzickom svete nás môžete volať Abrahám. Sme učitelia, čiže tí, ktorí majú momentálne širší záber poznania, a preto môžu viesť druhých k širšiemu záberu poznania. Vieme, že samotné slová nič nenaučia, že učiť sa dá len na základe životných skúseností, ale spojenie životných skúseností so slovami, ktoré veci definujú a vysvetľujú, môže učenie podporiť – a v tomto duchu vám ponúkame naše slová

Existuje určité univerzálne zákony, ktoré platia v celom vesmíre a ovplyvňujú úplne všetko – fyzické aj nefyzické. Tieto zákony sú absolútne, večné a všadeprítomné. Keď tieto zákony poznáte a uvedomujete si ich platnosť, nesmierne vás to posilňuje a obohacuje. A v skutočnosti iba vtedy, keď tieto zákony poznáte a viete, ako fungujú, môžete byť slobodnými tvorcami vašich vlastných životov.

Je jasné, že vy ľudia ste fyzické bytosti, no zároveň ste omnoho viac než to, čo vidíte bežnými očami. Ste predĺžením nefyzickej energie, ktorá vychádza zo Zdroja. Určitá vaša časť je múdrejšia, staršia a širšia, ako to, čo pokladáte za svoje bežné Ja. My túto vašu nefyzickú časť nazývame vnútorná bytosť. Niektorí ľudia tomu vravia „vyššie Ja“ alebo „duša“.

Niektorí ľudia veria v posmrtný život a v tomto zmysle im nerobí problém predstava, že sa raz opäť navrátia do nefyzickej ríše, prípadne že sa v nej nachádzali, kým sa narodili. No len málo ľudí chápe, že nefyzická súčasť ich osobnosti ostáva pevne ukotvená v nefyzickom rozmere stále, aj v tejto chvíli, a že časť tejto nefyzickej bytosti sa vlieva do ich súčasného fyzického tela.

Toto treba pochopiť, aby vám bolo jasné, kým naozaj ste a čo bolo vaším zámerom, keď ste sa rozhodli narodiť sa do tohto sveta a tohto tela. Nemáme v úmysle meniť vašu vieru alebo vaše názory. Chceme vás len oboznámiť s večnými univerzálnymi zákonmi, aby ste si mohli slobodne, vedome a cielene utvárať svoje životy, pretože na to ste sem prišli. Všetko, čo prežívate, si totiž sami priťahujete – nik iný nemôže do vášho života vniesť nič, čo by ste sami neprivolali.

Nežiadame po vás, aby ste niečomu verili, alebo aby ste naopak prestali veriť niečomu z toho, čomu veríte. Vidíme, že v tom, čomu veríte, vládne úžasná rozmanitosť – ktorá dokopy tvorí dokonalú rovnováhu. Vieme, že keď začnete chápať univerzálne zákony a uplatňovať ich v praxi, najväčšou odmenu pre vás bude sloboda, ktorú získate, keď sa naučíte umeniu dovoliť ( si)Na určitej úrovni, niekde vo svojom vnútri, to už všetko viete, a preto našu úlohu chápeme skôr ako snahu len vám to pripomenúť. Ak po tom túžite, budete pri čítaní našich slov krok za krokom vedení k prebudeniu – k poznaniu vášho celkového Ja.

Všetko, čo robíte, každá vaša myšlienka, slovo a čin, napomáha rozpínaniu vesmíru. Preto máte nesmiernu cenu z pohľadu Všetkého, čo je. Ste tvorcami na rozhodujúcej hranici myslenia, ktorí majú k dispozícii všetky vesmírne zdroje.

Chceme, aby ste vedeli, akú máte cenu, pretože inak si nepritiahnete to, čo vám právom patrí. Ak si sami seba dostatočne neceníte, nemôžete si priznať právo na ustavičnú radosť. A hoci vesmír má prospech zo všetkého, čo prežívate, boli by sme radi, keby ste si dožičili plody svojho úsilia, hneď tu a teraz.

Vieme, že si kladiete tieto otázky: „Prečo som tu? Čo mám robiť, aby bol môj život lepší? Ako mám vedieť, čo je správne?“ A sme tu na to, aby sme vám na to podrobne odpovedali.

Definícia univerzálnych zákonov

Existujú tri univerzálne zákony: zákon príťažlivosti, zákon zámerného tvorenia a zákon umenia dovoliť (si). Tieto zákony na seba nadväzujú – ak nerozumiete prvému z nich, nemôžete uplatňovať druhý, a ak nechápete druhý, nemôžete aplikovať tretí.

Zákon príťažlivosti hovorí: podobné priťahuje podobné. Tento zákon je v celom vesmíre ten najmocnejší. Platí za všetkých okolností a týka sa úplne všetkého.

Zákon náuky o zámernom tvorení hovorí: to, na čo myslím a čomu verím alebo čo očakávam, sa stane. Jednoducho dostávate to, na čo myslíte, či to chcete, alebo nechcete. Preto je podstatou náuky o zámernom tvorení cielené usmerňovanie myslenia; inak sa vám môže stať, že si nevedomky vytvoríte niečo, čo nechcete.

Zákon umenia dovoliť (si) hovorí: som, čo som, a dovoľujem druhým, aby boli tým, čím sú. Keď druhých týmto
spôsobom „nechávate na pokoji“, a to aj v prípade, že oni nenechávajú na pokoji vás, ste nenásilní. Je však nepravdepodobné, že tento stav dosiahnete, kým nepochopíte, ako dochádza k tomu, že sa vo vašom živote deje to, čo sa deje. Musíte pochopiť, že ani nijaký iný človek, ani nijaká okolnosť či udalosť nemôže byť súčasťou vašich zážitkov, pokiaľ to do svojho života nepozvete na základe svojich myšlienok.

Keď porozumiete tomu, ako fungujú tieto tri zákony, a budete ich vedieť cielene, vedome využívať, dosiahnete radostnú slobodu, aká patrí ku schopnosti utvárať si svoj život presne tak, ako chcete. Potom začnete žiť tak, ako bolo vaším zámerom, keď ste sa rozhodli narodiť sa do tohto tela. Pochopenie mocného zákona príťažlivosti v spojení so zámerom cielene si utvárať svoj život vám dá slobodu, ktorá sa nedá s ničím porovnať a ktorá plynie z ovládania umenia dovoliť (si).

Viac sa dozviete a naučíte priamo z knihy:

Esther a Jerry Hicks – Pros a dostaneš 2 – Univerzálne zákony života

Tzv. Abrahámovo učenie v podaní Esther Hicksovej je tým najpodrobnejším a najlepším vysvetlením toho, ako si vytvárame svoje životy, zážitky a skúsenosti. Jedná sa o veľmi jasný a logický návod, ako sa cítiť dobre za akýchkoľvek podmienok, zhmotňovať svoje túžby a postupne eliminovať to, čo vo svojom živote mať nechceme. Nie je to však žiadny typický „americký“ konzumný návod na rýchle zbohatnutie, úspech a pod., ale skôr hlboko duchovné nasmerovanie na premenu našich základných existenčných názorov a presvedčení.

Táto kniha podrobne vysvetľuje, že základom všetkého sú opakované myšlienky, ktoré sa stávajú naším presvedčením a ktoré v nás vzbudzujú silné emócie. Naučíte sa, ako takéto myšlienky cielene usmerňovať. Nájdete tu odpovede na rozmanité otázky, ktoré túto filozofiu objasňujú zo všetkých možných uhlov pohľadu. Čím lepšie pochopíte, ako tento svet funguje a prečo, tým skôr môžete zmeniť frustráciu alebo pocit krivdy na radosť, nadšenie a vedomie vlastnej tvorivej moci…

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.27 EUR, Zľava: 8.00 %


foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 472 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.