google27eaa3905ca3fee3.html

Jednou z úloh, jež stojí před námi, je teoretické podchycení, jak předcházet možným narušením jádra osobnosti, které později mívá za následek vznik nejrůznějších sexuálních deviací a dysfunkcí — narušení základních projevů sexuality (pohlavní touhy, vzrušení, orgasmu), formujících se, podle mého názoru, jak v psychické, tak i v motorické aktivitě člověka na úrovni zápisu do buněčné paměti motorické soustavy za pomoci jeho endokrinní a neuroendokrinní soustavy.

Zpočátku jsem směřoval své výzkumy pod souhrnný název Základy poznání jazyka genderově diverzifikované neverbální komunikace.

Z nich vyšly následující poznatky o rozdílech mezi muži a ženami:

• dimorfismus (genetické rozdíly ve tvaru a stavbě těla)
• genotyp (rozdíly pohlaví v důsledku evoluční přeměny)
• gonadostat (hormonální odlišnosti)
• cyklická a tonická centra pohybu v hlavovém mozku

Později se mi podařilo izolovat mužská a ženská statická gesta. Objasnil jsem, kde se v motorice těla skrývají atributy ženského genu DAX1 a kde najdeme mužský gen SRY. Každý čtenář se může přesvědčit sám, stačí se podívat na první obrázek a najít sedm rozdílů mezi tělem muže a tělem ženy.

Tělo ženy

1.1. Hlava je skloněná mírně dolů a směrem vlevo. Tento směr náklonu vlevo je podstatný, protože energie kosmu, proudící shora, aktivizuje pravou mozkovou hemisféru, která tak „zastiňuje“ hemisféru levou, logickou, před prouděním energie shora dolů k jádru Země. Jak známo, pravá hemisféra odpovídá za intuici, a tedy více za ženské chování. Proto toto gesto podle mého názoru odpovídá ženskému chování. To znamená, že aktivizuje gen DAX1 a blokuje účinky genu SRY.

1.2. Rty uvolněné, neklidné

1.3. Ramena uvolněná, mírně spuštěná

1.4. Lokty v poloze do tvaru písmene X nebo mírně přitažené k trupu

1.5. Kolena do tvaru písmene X nebo mírně směřují dovnitř

Pro ženu je tato poloha typická, jako by polohou kolen a stehen podvědomě zakrývala poševní otvor, což ženské póze přidává jakousi stydlivou ženskost. Tato poloha zároveň jako by vybízí k překonání jistého odporu ženy. Takové gesto jako celek působí na podvědomí mužů. Proč toto gesto formuje u ženy předpoklad pro myotonickou stimulaci? Myotonická sexuální stimulace orgasmu se provádí pomocí kontrakce svalů stehen a rozkroku. Tlak působí na nervová zakončení jistých svalů, a to pak vede až k sexuálním pocitům. Stimulace tímto způsobem patří k jednomu ze základních spouštěčů pohlavního vzrušení a orgasmu.

Obr. 1. Sedm rozdílů mezi polohou těla ženy a muže

Popsaným držením těla žena napomáhá vyniknutí svého stydkého (Venušina) pahorku (angl. camel toe), jenž bývá navíc zdůrazněný ještě záhybem nebo švem na ženském oblečení právě v oblasti pohlavních orgánů.

1.6. Plosky nohou jsou mírně otočené dovnitř. Tato poloha vzniká v důsledku vbočení kolen, popsaného v odst. 1.5.
Orientace těla podle výše uvedených odstavců brání nadměrné produkci „silových“ (a tedy mužských) hormonů v těle ženy. Poloha ženského těla podporuje činnost ženského genu DAX1. Sám jsem zaznamenal, že k blokaci ženského hormonu na úrovni motoriky ani pohybové aktivity nedochází. Toto mnoho znamená, pokud se na člověka podíváme z pohledu elektrické a humorální aktivity, tedy při vzájemném působení dvou polárně orientovaných energetických soustav těl milenců.

1.7. Váha těla je přenesena na plochy nohou. Toho si málokdo všimne. Zvláště poté, co módní návrháři přišli s lodičkami na vysokých podpatcích. Ty byly vymyšleny proto, abychom si všimli ladného vlnění ženského těla při chůzi. O ladnosti ženského pohybu (o ženské vlně), jakožto o fenomenálním jazyku ženské motoriky a neverbální komunikace a genderově založeného chování, se dozvíte více v mé další knize. Dnes nás nebude zajímat samotné vlnění, ale jeho projevy, jako projevy motoriky genu DAX1, tedy projevy ženského chování. Tyto projevy se nazývají feny. Fen znamená latinsky příznak.

GENY A FENY

Fen nemusí vždy nutně určovat genetickou pohlavní přináležitost dalšího jedince. Například tělo, demonstrující atributy podle obrázku 1a, nemusí být nutně ženské. A naopak. Tělo, demonstrující atributy podle obrázku 1b, nemusí být mužské. Cílem této publikace je přimět čtenáře k zamyšlení nad genderově zaměřeným neverbálním chováním každého jedince. Právě v těchto gestech, mimice a v neverbálním projevu všeobecně může být skryto genetické a hormonální tajemství života. Tajemství ženských hormonů vůbec je spojeno s neverbální komunikací velmi těsně.

Přejděme hned k praktickému cvičení. Pozorně se zadívejte na obrázky v této knize. Pokuste se napodobit gesta, která vás zaujmou. Zatím jste byli zvyklí všímat si pouze vnější odlišnosti těl mužů a žen. Později dokážete odhalit mnohé vnitřní otázky, svázané s genderovou odlišností. Na základě těchto odlišností můžeme odpovědět na mnohé naše niterné otázky, spojené s naším pohlavím a také s tím, kdo bude nakonec tím vítězem v evolučním procesu života.

Prakticky veškeré zkoumané chování je přímo svázáno se vzájemnými vztahy mužů a žen. Jeho obrazem jsou i nechvalně známá data o rozvodovosti manželství. Jak je známo z médií, 75 % manželství v USA je již předem odsouzeno k rozvodu. V zemích bývalého východního bloku je statistika jen o málo příznivější. Anketa mezi zdravými a pohlavně dospělými muži a ženami přinesla odpovědi na to, jaké nároky mají jeden na druhého.

Absence sexuální hodnoty mezi partnery navzájem se začíná projevovat ztrátou sexuální přitažlivosti mezi nimi: ženy se v dané situaci nedokáží uvolnit, a muži naopak zpevnit.

Někdy to bývá tak, že nejprve přestává plnit svou sexuální úlohu muž a hned po něm i žena. Stále častěji se pak ženy chovají napjatě – jako muži. Jejich ženský elektrický náboj se postupně mění a mutuje do podoby mužské. A to vše se projevuje i v jejich gestech. Pomocí gest můžeme ženám pomoci se uvolnit a mužům posílit jejich mužství. A především se to týká žen. Gestikulace může významně pomoci jejich psychice a psychomotorice. K tomu jsem vymyslel vlastní několikastupňovou metodiku první pomoci při partnerských neshodách.

Každá z etap sexuálního chování má svá specifická gesta. To je velmi zajímavé téma. Skutečně je totiž možné změnit chování svého partnera k nám tím, že změníme svá gesta směrem k němu, a to ve kterékoliv fázi vzniku partnerských rozporů. Žena žádaného výsledku zcela jistě dosáhne, jakmile se psychicky ztotožní se svými evolučními úlohami ve vztahu k muži a začne je realizovat. Začne demonstrovat chování, jež se jednoznačně mužům líbit bude, jak ukazuje obrázek 2a a obr. 2b.

Pomocí neverbální komunikace dokážu zařídit, aby partner změnil své chování ke mně.

obrázek 2

Text je z knihy:

Nikolaj Kudrjašov – Co prozrazují ženská gesta

Ruský psychológ sa venuje unikátnej a zaujímavej téme: detailom našich bežných gest a pohybov, ktoré nám môžu pomôcť – ak ich robíme určitým spôsobom – dosiahnuť lepšie prežívanie a účinky v oblasti zdravia, psychickej pohody, komunikácie, vzťahov a tiež sexuality.

Autor odhaľuje, kde sa v motorike tela skrývajú atribúty ženského génu a kde nájdeme prejav génu mužského. Rozpracoval celý rad metodických odporúčaní, ako používať gestá a neverbálnu komunikáciu v rôznych životných situáciách, a najmä v sexuálnych vzťahoch.

Cieľom tejto publikácie je primäť čitateľa k zamysleniu nad genderovo zameraným neverbálnym správaním každého jedinca. Možno tu nájdete odpovede na mnohé hlbšie otázky, ktoré sú spojené s tým, akého pohlavia ste. To všetko môže byť zaujímavé práve v dnešnej dobe, kedy prebiehajú búrlivé debaty ohľadom nového vnímania pohlavia v rámci ľudskej rasy a odvážnych (či snáď až šialených) návrhov na ich uzákonenie.

Každé jednotlivé gesto, ktoré je v knihe analyzované, je spojené s liečivou činnosťou organizmu, a to oveľa silnejšie, ako si dokážeme predstaviť. 

Na Slovensku i v Českej republike sa pravidelne organizujú kurzy pod vedením samotného Nikolaja Kudrjašova. Hľadajte tu: info@vlnazdravia.sk a www.vlnovepohyby.cz.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.91 EUR, Zľava: 8.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 274 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.