google27eaa3905ca3fee3.html

Rozpracoval jsem řadu metodických doporučení, jak používat gesta a neverbální komunikaci v různých životních situacích. Neverbálními výrazovými prostředky pomůžeme mužům i ženám i ve zralém věku najít k sobě cestu. Osvojit si chování muže a ženy alespoň na úrovni gest a mimiky, to jest na úrovni úmyslů, směřujících k vylučování pohlavních hormonů a stimulace genů DAX1 u ženského (slabšího) a SRY u mužského (silnějšího). Všechna popisovaná gesta je možné se naučit.

Existují pouze tři způsoby, jak je použít v praxi. Vezměme si příklad: která ze tří žen, jež vidíte na obrázku 3, má větší šanci zalíbit se muži? Odpověď je snadná. Je to žena na obrázku 3c, vyjadřující opravdový zájem. Paní a dívky, mějte to na paměti. Zjednodušil jsem výklad celé množiny neverbálních gest a pohybů žen na pouze tři charakteristické typy ženské komunikace.

Ve všech cvičeních, které následují, si můžeme gesta procvičit. Je to přímo povinné. Pokud by to nešlo jinak, pokuste se gesta alespoň naznačit.

Ženy, při provádění vyobrazených cviků a gest nezapomínejte hlavu držet tak, aby brada směřovala mírně dolů, přitom hlavu otočte maličko směrem doleva, rty jemně pohybujte a jemně pracujte s pánví. Všechna tři cvičení byste měly provádět zcela samovolně, jako byste se chtěly vcítit do své ženské role.

Obr. 3. Tři styly neverbální komunikace ženy. Odmítnutí. Neutrální. Zájem.

Už jenom uvolnění rtů působí velmi příjemně. Je blahodárné pro zdraví ženy a pro její zdravou komunikaci s okolím. V úsměvu si neklaďte žádné hranice.

Pouhá tři základní gesta z jazyka genderové neverbální komunikace dají ženám pocit nádherného naladění organismu, pomohou projevit ženské já, nesené genem DAX1. Někdy stačí se na něco příjemně naladit a výsledky se brzy dostaví. Úspěch závisí ze 70 % na vaší autosugesci.

Obr. 4: Základní okruhy neverbální komunikace = tři pilíře ženského štěstí: hlava mírně nakloněná vlevo, rty našpulené, pánev mírně vzadu

Chtěl bych zdůraznit následující fakt: všechna doporučení, týkající se mého systému a otázek vzájemného vztahu mužů a žen, používejte pouze ve fázích intimního sbližování, to znamená, jestliže si muž a žena nejsou navzájem lhostejní.

Zapamatujme si pravidlo: žena se stává ženou teprve tehdy, jestliže pocítí, že muž o ni má zájem jako o sexuální objekt a dává jí najevo svou pozornost. Do té doby je „pouhým člověkem“. Totéž platí o mužích (obr. 5).

Obr. 5. Pár, který má k sobě blízko

Jsou-li vám tato gesta daná od přírody a jsou z velké části vaším podvědomým chováním, pak se vaše tělo při setkání se sympatickým mužem začne samo chovat bezprostředně, přirozeně uvolněně, to jest správně. Pokud se toto uvolnění nedostaví samo, pak můžete své tělo trénovat. A o tom cvičení je právě tato kniha.

Milé čtenářky, pokud se vám zalíbí muž, nebuďte strnulé, uvolněte se a začněte být milé a vstřícné. 

Hrajte svou roli správně a vše ve vašem životě se bude už napořád dařit. Cvičení jsou velmi jednoduchá. Osvojujte si v každodenním životě stále více a více ženskosti.

Text je z knihy:

Nikolaj Kudrjašov – Co prozrazují ženská gesta

Ruský psychológ sa venuje unikátnej a zaujímavej téme: detailom našich bežných gest a pohybov, ktoré nám môžu pomôcť – ak ich robíme určitým spôsobom – dosiahnuť lepšie prežívanie a účinky v oblasti zdravia, psychickej pohody, komunikácie, vzťahov a tiež sexuality.

Autor odhaľuje, kde sa v motorike tela skrývajú atribúty ženského génu a kde nájdeme prejav génu mužského. Rozpracoval celý rad metodických odporúčaní, ako používať gestá a neverbálnu komunikáciu v rôznych životných situáciách, a najmä v sexuálnych vzťahoch.

Cieľom tejto publikácie je primäť čitateľa k zamysleniu nad genderovo zameraným neverbálnym správaním každého jedinca. Možno tu nájdete odpovede na mnohé hlbšie otázky, ktoré sú spojené s tým, akého pohlavia ste. To všetko môže byť zaujímavé práve v dnešnej dobe, kedy prebiehajú búrlivé debaty ohľadom nového vnímania pohlavia v rámci ľudskej rasy a odvážnych (či snáď až šialených) návrhov na ich uzákonenie.

Každé jednotlivé gesto, ktoré je v knihe analyzované, je spojené s liečivou činnosťou organizmu, a to oveľa silnejšie, ako si dokážeme predstaviť. 

Na Slovensku i v Českej republike sa pravidelne organizujú kurzy pod vedením samotného Nikolaja Kudrjašova. Hľadajte tu: info@vlnazdravia.sk a www.vlnovepohyby.cz.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.91 EUR, Zľava: 8.00 %


Súvisiace články:


foto: kniha + https://pxhere.com/


 

(Prečítané 202 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.