google27eaa3905ca3fee3.html

Neviem, aký politický názor majú rôzni – či väčšina – z vás, milí naši čitatelia a priaznivci vydavateľstva Eugenika, a teda ako sa kto z vás stavia k problematike rodovej ideológie, ku v súčasnosti toľko pretriasanému Istanbulskému dohovoru, k agende LGBT a podobne. Politika je však jedna vec a normálny život druhá. A kým svet svetom stojí, predsa len sa asi bežne bude muž chcieť cítiť mužne a úspešne „baliť“ ženy, a ženy sa budú rady cítiť žensky a vychutnávať si schopnosť zvádzať či aspoň očariť mužov. A drvivá väčšina ľudských bytostí si iste bude chcieť vytvoriť a vychutnávať pekný, dobrý romanticko-erotický vzťah, nech už s akýmkoľvek pohlavím.

A tu prichádza odvážny ruský autor a lektor Nikolaj Kudrjašov (osobne veľmi sympatický, kuriózne charizmaticko-srandovný chlapík), ktorý sa zaoberá „genderovo diverzifikovanou neverbálnou komunikáciou“.

V tejto príručke uvádza príklady rôznych telesných postojov, držania rúk aj nôh i mimiky s vysvetlením, čo naznačujú a ako na nás a naše okolie vplývajú. Dlhodobou praxou, pozorovaním, skúmaním a štúdiom zistil, kde sa v motorike tela skrývajú atribúty ženského génu a kde nájdeme mužský gén. Inými slovami, podarilo sa mu izolovať mužské a ženské statické gestá.

Kto je otvorený väčšej variabilite v rámci toho, čo predstavuje pohlavie, rod či gender, nemusí sa báť, že sa tu jedná o nejaký úzkoprso konzervatívny model. Ako sa uvádza pri ilustráciách niektorých analyzovaných gest, telo, demonštrujúce určité atribúty, nemusí byť nutne ženské. A naopak, telo, demonštrujúce iné zobrazené atribúty, nemusí byť mužské. A ako píše autor v úvode: „Cieľom tejto publikácie je primäť čitateľa k zamysleniu nad genderovo zameraným neverbálnym správaním každého jedinca. Práve v týchto gestách, mimike a v neverbálnom prejave celkovo môže byť skryté genetické a hormonálne tajomstvo života.“

Ďalej vyzýva: „Pozorne sa zadívajte na obrázky v tejto knihe. Pokúste sa napodobniť gestá, ktoré vás zaujmú. Zatiaľ ste boli navyknutí  všímať si len vonkajšie odlišnosti tiel mužov a žien. Neskôr dokážete odhaliť mnohé vnútorné otázky, zviazané s genderovou odlišnosťou. Na základe týchto odlišností môžeme odpovedať na mnohé otázky, spojené s naším pohlavím.“

Kudrjašovovi nejde o to, aby nejakým spôsobom mužov a ženy škatuľkoval či nebodaj morálne hodnotil a vnucoval im zaužívané atribúty. Zmyslom jeho práce je len pomôcť tomu, kto o to má záujem, pochopiť niektoré hlbšie súvislosti a dopracovať sa k uspokojivejším zážitkom vo sfére vzťahov a sexuality, ako aj v rámci života ako celku; prípadne sa uzdraviť či vyliečiť, zharmonizovať, zlepšiť svoj telesný a psychický stav atď. Pretože „každé jednotlivé gesto (uvedené v knihe – pozn. red.) je spojené s ozdravnou, liečebnou a obohacujúcou činnosťou organizmu omnoho silnejšie, ako si dokážeme predstaviť. Neverbálna komunikácia dokáže priviesť jedinca na vyššiu úroveň medziľudskej komunikácie a vzťahov.“

Aj psychológovia vedia, že neverbálna komunikácia je dôležitejšia než reč – pretože keď neverbálne signály nezodpovedajú slovám, vieme to vycítiť a inštinktívne cítime, že ten druhý klame. Neverbálne signály však neklamú.

Pre zaujímavosť a férovosť si uveďme ešte pár Nikolajových postrehov, ktoré môžu na niekoho pôsobiť provokatívne:

„Žena sa stáva ženou až vtedy, keď pocíti, že muž o ňu má záujem ako o sexuálny objekt a dáva jej najavo svoju pozornosť. Do tej doby je proste len človek. To isté platí o mužoch.“

„V praxi som natrafil na zaujímavosť: ak sa v žene silno prejavuje mužský princíp, potom všetky moje odporúčania zhadzuje. Neprijíma ich, nechce ich ani vidieť a už vôbec nie napĺňať. A naopak. Ak je v žene silno zastúpený ženský princíp, potom všetky moje odporúčania prijíma ľahko a volne, bez pochybností sa s nimi stotožňuje a s nadšením ich napĺňa. Ak sa žene moje  odporúčania nepáčia, znamená to, že v jej organizme má nadvládu mužský hormón.“

Ak patríte k tým, komu sa takéto vyhlásenia nepáčia, skúste si to chvíľu sami sledovať – sami na sebe aj na druhých ľuďoch vo svojom okolí. A prípadne si naschvál vyskúšajte niektoré z tých gest či odporúčaní, ktoré sa vám podľa Kudrjašova majú priečiť. Možno to bude naozaj zaujímavá skúsenosť, nech už vás privedie k záveru akéhokoľvek druhu…

Zámerom autora je však hlavne – ako už bolo naznačené – pomôcť  ženám aj mužom nájsť si k sebe cestu. „Osvojiť si správanie muža a ženy aspoň na úrovni gest a mimiky, čo smeruje k vylučovaniu pohlavných hormónov a stimulácie ženských i mužských génov.“ A tvrdí, že je možné zmeniť správanie svojho partnera k nám tým, že zmeníme svoje gestá smerom k nemu!

Viac v knihe:

Nikolaj Kudrjašov – Co prozrazují ženská gesta

Ruský psychológ sa venuje unikátnej a zaujímavej téme: detailom našich bežných gest a pohybov, ktoré nám môžu pomôcť – ak ich robíme určitým spôsobom – dosiahnuť lepšie prežívanie a účinky v oblasti zdravia, psychickej pohody, komunikácie, vzťahov a tiež sexuality.

Autor odhaľuje, kde sa v motorike tela skrývajú atribúty ženského génu a kde nájdeme prejav génu mužského. Rozpracoval celý rad metodických odporúčaní, ako používať gestá a neverbálnu komunikáciu v rôznych životných situáciách, a najmä v sexuálnych vzťahoch.

Cieľom tejto publikácie je primäť čitateľa k zamysleniu nad genderovo zameraným neverbálnym správaním každého jedinca. Možno tu nájdete odpovede na mnohé hlbšie otázky, ktoré sú spojené s tým, akého pohlavia ste. To všetko môže byť zaujímavé práve v dnešnej dobe, kedy prebiehajú búrlivé debaty ohľadom nového vnímania pohlavia v rámci ľudskej rasy a odvážnych (či snáď až šialených) návrhov na ich uzákonenie.

Každé jednotlivé gesto, ktoré je v knihe analyzované, je spojené s liečivou činnosťou organizmu, a to oveľa silnejšie, ako si dokážeme predstaviť. 

Na Slovensku i v Českej republike sa pravidelne organizujú kurzy pod vedením samotného Nikolaja Kudrjašova. Hľadajte tu: info@vlnazdravia.sk a www.vlnovepohyby.cz.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.91 EUR, Zľava: 8.00 %


Workshopy na tému ženské a mužské gestá – aby sa ženy uvoľnili a muži posilnili – sa pravidelne organizujú pod vedením certifikovaných lektoriek Andrei Bajnokovej a Evy Ružovičovej.

Pre koho je vhodný tento workshop?
Ak ste žena, muž či pár a chcete okoreniť svoj život príťažlivosťou, vnútornou silou, mať harmonické vzťahy a k tomu všetkému naštartovať liečivé procesy.

Najbližšie dátumy workshopov: 12.-13. máj, 2.-3. jún.

Viac informácií nájdete tu:

www.vlnazdravia.sk (SK) alebo www.vlnovepohyby.cz (CZ)

info@vlnazdravia.sk

+421 905 377 820 (Andrea Bajnoková)


Súvisiace články:


(Prečítané 148 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.