google27eaa3905ca3fee3.html

Rabíndranáth Thákur (1861–1941) patrí k najvýznamnejším indickým osobnostiam našej doby. Bolo to „renesančný človek“ v pravom slova zmysle: ušľachtilý, vzdelaný, všestranný, zámožný, scestovaný a v neposlednom rade aj fyzicky krásny a impozantný. Narodil sa v bohatej, vplyvnej, vzdelanej, intelektuálne aj umelecky založenej rodine. Sám začal písať už ako dieťa. Celý život sa usiloval o pozdvihnutie indického národa, najmä indického vidieka (geograficky bolo jeho srdcovou záležitosťou najmä Bengálsko); o prepájanie Východu so Západom; o aplikáciu ušľachtilých, mierových ideálov. Veľa cestoval, stretával sa s najvýznamnejšími žijúcimi súčasníkmi po celom svete, prednášal a publikoval. Nejaký čas študoval v Anglicku a angličtina sa stala jeho druhým materinským jazykom; mnohé svoje diela písal po anglicky.

Jeho literárna tvorba si získala obrovský ohlas a dokonca mu za ňu bola udelená Nobelova cena – v roku 1913, ako prvému príslušníkovi ázijského národa. Ocenenie bolo odôvodnené takto: „Pre hĺbku a vznešené zameranie jeho básní, pre krásu a sviežosť, ktoré jeho poetický génius skvelým spôsobom dokázal uviesť vo svojej vlastnej anglickej podobe do literatúry Západu. Básnikova motivácia zahŕňa úsilie o zmierenie dvoch sfér civilizácie, ktoré sú si do veľkej miery vzdialené…“

Dodnes je najvýznamnejším spisovateľom modernej indickej literatúry. Písal verše, drámy, románypoviedkyeseje a cestopisné črty. V poézii dokázal vyjadriť vlastenecký zápal, krásu prírody aj ľúbostné očarenie, v neskoršej etape života sa jeho básne vyznačovali duchovnou reflexiou a hľadaním zmyslu ľudského života.

Akoby toho nebolo dosť, Thákur bol ešte aj nadaným hudobníkom. Jeho rozsiahle literárne dielo dopĺňa bohatá hudobná tvorba, najmä piesne a hudobné tanečné drámy (žáner v Indii dosť populárny a tradičný). Dve jeho piesne sú dnes dokonca národnými hymnami. A k tomu všetkému na vyše maľoval! (Jeho známa výtvarná tvorba pochádza predovšetkým z posledného obdobia jeho života).

Dokonalý obraz tejto mimoriadnej, úchvatnej osobnosti narúša snáď len fakt, že sa ako 22-ročný oženil s 10-ročným dievčatkom. To ale asi bolo v tom čase v Indii normálne… Rabíndranáth bol každopádne oddaným manželom a otcom piatich detí, z ktorých dve tragicky zomreli vo veľmi mladom veku a ich matka, jeho manželka, ako iba 30-ročná.

Naplnění života

„Naplnenie života“ je zbierkou úvah a častí prednášok, ktorej cieľom je zhrnúť Thákurove filozofické a náboženské názory. Zaoberá sa tu základnými otázkami ľudskej evolúcie,  hľadaním rovnováhy medzi snahou zlepšovať materiálne podmienky a túžbou pochopiť svet a vesmír. Hľadá spoločné jadro rôznych prístupov a pritom cituje Ježiša, Budhu a Upanišády, ale zmieňuje sa aj o objavoch modernej fyziky. A hlavne s hlbokým citom rozpráva o človeku a jeho podstate i činnosti, o láske, slobode a nekonečne…

Thákur ako Ind pochopiteľne vychádzal z indickej filozofie a spirituality – jeho otec mal povesť svätca a Upanišády boli v ich rodine niečo ako Biblia pre zbožného človek z našej kultúrnej oblasti. Thákur neskôr vďaka svojej vzdelanosti a túžbe po pravde skúmal aj iné učenia a filozofie v snahe pochopiť zmysel života.

Světlušky

„Svetlušky“ sú krátke, osamotene stojace voľné verše – niektoré pripomínajú haiku, iné majú viac riadkov. Vznikali v Číne a Japonsku, kde vraj Thákura ľudia často žiadali o myšlienky, ktoré im on písal „na vejáre a kúsky hodvábu“.

Každý verš vyjadruje určitú myšlienku, náladu, pocit alebo obraz. Ako celok je táto útla knižka plná meditatívnych nálad, filozofických zamyslení, úvah o živote, láske, prírode…

Toto vydanie obsahuje aj pôvabné čb ilustrácie významného slovenského výtvarníka Roberta Bielika.

Motýlek žije jen krátce,

a přesto má času dost.

 

Mé myšlenky se vznášejí

na křídlech překvapení,

každou doprovází úsměv.

 

Strom zírá s láskou na svůj

půvabný stín, který nikdy

nemůže obejmout.

 

Kéž má láska jako sluneční

světlo tě objeme a přitom ti

ponechá osvícenou svobodu.


Súvisiace články: 

(Prečítané 124 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.