google27eaa3905ca3fee3.html

Klíčem k tajemství božské lásky je vidět lásku takovou, jaká je, a ne takovou, jakou si ji vysníte, nebo vymyslíte.

Příčinou většiny neštěstí na zemi je, že muž a žena zapomněli jak se fyzicky milovat. To je ta největší tragédie. A toto zapomnění trvá už mnoho tisíc let, a pomalu se zhoršuje, takže dnes je to tragédie celého lidstva. Není možné ji vyřešit v masovém měřítku. Na to je problém příliš osobní a příliš hluboký. Musíme to udělat každý sám – a každá sama – jiná cesta není.

Základní neštěstí ženy – její věčná nespokojenost – pramení z toho, že muž přestal být schopen se jí opravdově přiblížit, dotknout se jí na fyzické úrovni. Její přemíra emocí, deprese, plačtivá frustrace, dokonce i premenstruační tenze – a okolnosti vedoucí k hysterektomii a dalším nemocem dělohy pramení v sexuálním selhání muže, v tom, že on není schopen při milování uvolnit její nejkrásnější, nejhlubší ženské energie. Tyto neobyčejně krásné božské energie jsou velmi intenzivní a vyjmečné. Pokud v ženě zůstávají nedotčeny a nevyužity, jak je tomu ve většině případů, degenerují v duševní a emoční poruchy a časem vykrystalizují do fyzických potíží. Lůno je matkou všech věcí.

Základní neštěstí muže – jeho věčný neklid – existuje, protože zapomněl, jak se milovat, a tím ztratil a opustil svoji božskou autoritu a sexuální vládu nad sebou samým. Jeho emoční a duševní úpadek se projevuje jako posedlost sexem. Všichni muži bez výjimky jsou posedlí sexem. To znamená nutkavé sexuální fantazie, chronická masturbace (i když žijí s partnerkou), sexuální potlačování vedoucí k hněvu a násilí, všeobecné symptomy honby za bohatstvím a hledání zapomnění v práci. Zaneprázdněnost a shromažďování majetku jsou kompenzací – kompenzují neschopnost být dobrým milencem a ( u obou pohlaví) jsou to zástěrky neschopnosti milovat nebo strachu z lásky.

Kvůli zanedbávání lásky a zanedbávání ženy muž trpí předčasnou ejakulací, vinou, úzkostí, sebepochybností, impotencí, odumíráním sexuální touhy, maskovaným jako nezájem. Potlačený strach ze selhání se projevuje sexuální zdrženlivostí, nebo sexuálním siláctvím a nedostatkem skutečné moudrosti. S tím vším musí žít žena a prohlubuje se tak její hluboká nespokojenost a prohlubuje se i základní neklid muže. Bez ohledu na to, jak moc žena miluje svého muže, jak moc mu chce dát svou lásku, nemůže se pro něj vzdát svých božských energií, pokud on není sám sebou, celistvý, pokud nežije v souladu s láskou. A protože jen málo mužů je samo sebou, propast nespokojenosti mezi mužem a ženou se zvětšuje. Aby se muž stal úplným, musí do svého těla vstřebat božské ženské energie, které může žena v sobě uvolnit jen skrze opravdu dobré fyzické milování. Ale k tomu muž musí být skutečně mužem. Musí být schopen ženu skutečně milovat, to znamená milovat ji nesobecky během fyzického milování. Musí být schopen přijmout a vyjádřit dostatek lásky svým tělem, aby se mohl dotknout té nejvyšší části ženy, musí milovat natolik, aby uvolnil božské energie z jejího nejhlubšího středu. Být schopen milovat tímto způsobem je jediná autorita, kterou muž nad ženou může mít – a tu ztratil.

Tato schopnost vyžaduje čistou lásku. Nezávisí na technice. Muž může rozvinout svoji sexuální techniku, ale ta nestačí k božskému milování. Vzrušující pocity jsou jistě velmi uspokojující a dávají mu určitou autoritu, ale nejsou tou láskou, po které žena touží. Může ji to uspokojit, tak jako dobré jídlo. Ale brzy bude znovu hladová a za nějaký čas zanevře na svůj apetit, nebo na sebe sama, protože bude vědět, že není milována. Muž zklamal v těchto staletích ve službě lásce, zklamal fyzicky ve službě ženě, která je zosobněním lásky. Trestem pro muže je její tyranizující emocionalita. Jednoho dne jej omráčí, šokuje a někdy také zničí.

Pro muže jsou silné emoce ženy velmi těžce zvladatelné a pochopitelné. Je to ta část ženy, které nerozumí a neumí ji zvládat. Muž má z ženských emocí hrůzu. Snaží se pro celou situaci najít alibi, vykřičet se na různých úrovních, ale nakonec často ve vztahu zestárne a vzdá to, aby měl klid. A tak společně zestárnou v pocitu bezpečí a jistoty, ale jsou bez života a v kompromisu. Žena musí být milována. Budoucnost lidstva závisí na tom, aby byla žena milována, protože pouze když je žena skutečně milována, pak může muž být skutečně sám sebou a získat ztracenou autoritu. Jedině tehdy zavládne na zemi klid a mír. Ale ženu, jaká je teď, nemůže muž, jaký je teď, milovat dlouho. Spolu jsou uvězněni v bludném kruhu, a pokud zůstanou ponecháni svým vlastním představám o lásce, není pro ně cesty ven.

Žena se naučila, jak se milovat, skrze muže, který neví, jak se milovat. To je důvod, proč milování nestojí za nic. Od počátku věků byla žena manipulována a učena, že nejvyšším vyjádřením její lásky je sexuálně uspokojit muže. Opak je pravdou. Nejvyšším vyjádřením lásky je, když muž poskytuje ženě sexuální rozkoš. A toho je muž schopen, jen když dokáže zapomenout na svou posedlost orgasmem a dokáže být dostatečně nesobecký a přítomný v lásce, aby pomohl ženě shromáždit její božské energie a aby je od ní mohl přijmout. Ony jsou pro muže tím nejvyšším vyjádřením lásky.

Muž ženu po dlouhé věky učil, aby ho uspokojila a byla mu po vůli. Tím ji naučil, aby po něm toužila, aby promítala svoji touhu na něj, aby se snažila být pro něj atraktivní. Přivedl ji k závislosti na emočním a fyzickém hladovění po jeho sexuální pozornosti. Dokázal to tím, že zanedbával lásku k ní. Žena nedostávala potvrzení lásky – své skutečné podstaty – protože nebylo muže, který by ji opravdu dobře miloval. Spokojila se proto s pouhým pohlavním vzrušováním, o kterém jí muž tvrdil, že je to láska. Muž ji naučil, že fyzické milování nemá jiný účel, než dělání dětí nebo sobecké potěšení. Muž skrze své sobectví naučil ženu být sobeckou. Naučil ji, aby ho vzrušovala, když láska nebyla přítomná. Naučil ji sexuálně se předvádět svým oblečením, líčením, pózováním pro jejich společnou zábavu. Povzbuzoval ji, aby se nechala od něj vzrušovat (a aby on sám se mohl vzrušovat) až k orgasmu skrze manuální dráždění klitorisu, místo aby miloval krásu celého jejího těla.

Droga sexu bez lásky umrtvila ženu, a tak jako všechny závislosti v sobě nese strach – strach ze ztráty muže, ze ztráty jeho pozornosti, strach z jiných žen ve formě žárlivosti a ženské konkurence. Pokud ho neuspokojí ona, udělá to brzy jiná žena. S tím se pojí myšlenka, kterou do ní zaseli její sexuální partneři: když nevyhoví, bude opuštěna. Jako reakci na tuto mužskou hanebnost objevila žena moc svého pohlaví – kundí moc (pochází z pojmenování energie „kundalini“ ) – svoji moc provokovat, vzrušovat, škádlit a manipulovat muže aniž by mu z toho něco káplo, tím že mu odepře to, po čem touží. Ale kouzlo kundí moci brzy přestane působit, poté co mu dovolí vstoupit do jejího těla, protože ta moc je z velké části imaginární. Brzy jí bude unaven a uteče za jinou.

Nevědomá závislost ženy na proměnách mužova sexuálního zájmu určuje její volbu partnera. Buď si vybírá vzrušujícího muže, o kterém si myslí, že ho bude mít pod kontrolou, nebo příjemného a bezpečného partnera, kterého může nenápadně ovládat. Oba typy vztahu obvykle končí – buďto katastrofou, nebo nudou a nezájmem.

Mužská sexualita vstupuje do ženy během pohlavního styku, a protože je hmotná, zůstává v ní. Důsledkem je neustálý lehký stín deprese, kterou žena nemůže vysvětlit a pokládá ji za normální. Zamlžuje její vnímavost, zanechává ji ve vleku emocí a s pocitem, že není sama sebou. Tato mužská sexualita je aktivním, sobeckým pudem, který ze světa učinil místo plné násilí, místo bez lásky. Tento destruktivní stín muže, který zůstává v ženě, ovlivňuje její volbu partnera. Tak, že si zřídka kdy vybere „toho pravého“. Stín muže v ní je pochybnost. A je to ten stín, kdo si volí. Když chce mít žena právo volby, musí si zvolit a pak žít s tímto stínem, s touto pochybností o muži a o sobě.

Žena, je-li ve své přirozenosti, není závislá na muži. Ona ho miluje. V lásce není přítomná závislost ani strach ze ztráty. Žena je ze své podstaty pasivním, přitahujícím principem. Je neodolatelným živoucím magnetem. Přitahuje k sobě skrze svoji přirozenost takového muže, který je schopen milovat ji pravdivě a božsky. Není to otázka volby. K tomu, aby se žena mohla vrátit do stavu své zářící přirozenosti, stavu čisté lásky, bude potřebovat dost času. Ale protože si už dost vytrpěla díky mužské sexualitě, pomalu se učí, jak nedělat kompromisy, když nedostává dostatek lásky. A to k ní nakonec přivede muže, který dokáže odstranit stín ze své lásky.

To, co ženu odvádí od její pravé přirozenosti, je pouze mužův nedostatek lásky. Aby unikla jeho sexualitě, oddává se svému snu o lásce. Její děti jsou pro ni náhražkou jeho lásky. Na rozdíl od muže, skutečná žena může existovat bez pohlavního styku a bez masturbace. Čeká na lásku, ne na sex. Žena je nadržená, jen když se identifikuje s mužskou sexualitou, kterou on v ní povzbuzuje. Nymfomanie je mužský vynález a projekce jeho fantazií, stejně jako sex-shopy, pornografie a prostituce. Všechny jsou důsledkem mužské sexuality a nedostatku lásky všech zúčastněných. Žena se stala obětí mužovy nadvlády. Moderní žena je dnes pyšná na svůj pokrok v překonání mužské nadvlády ve světě, ale neuvědomuje si, že je pořád svázaná jeho orgasmickou sexualitou a klitorální náhražkou lásky. Její protesty se ve skutečnosti týkají lásky, ne rovnoprávnosti – ale to není slyšet v hlučné mužské aréně.

Tohle je mužský svět a je postaven na síle sexuální agrese. Mužská nadvláda začala v sexu a v sexu dál trvá v nezmenšené míře. To žena nezmění pochodováním s transparenty, nebo vyhýbáním se sexu. Po staletí už zkouší všechno, co může. Nic z toho nefungovalo a nebude fungovat. Řešením je, že se ujme vedení v lásce. To neznamená ovládat muže. Znamená to hluboko uvnitř vědět co je správné a pravdivé a držet se toho, i když to bude třeba znamenat, že ji muž opustí. Žena je láska. Všechno, co musí udělat, je uvědomit si to a odhodit své sebepochybnosti a strach.

Z knihy: Barry Long – „Sexual Love the Divine Way“ přeložila Kateřina Kramolišová – www.zenskekruhy.cz

Zdroj – http://tantra.cz/svet/barrylong.htmlKniha od Eugeniky:

Anatolij Někrasov – Umění milovat – Obľúbený autor prináša duchovné a psychologické poznatky, ktoré môže vo svoj prospech využiť doslova každý z nás. Skúma medziľudské vzťahy aj lásku – muža a ženu, vzťah k deťom a rodičom dokonca aj lásku k vlasti a národu. Taktiež sa zaoberá aj tým, čo sa deje s človekom po smrti a ako čo najlepšie zvládnuť odchod blízkej osoby. Kniha je napísaná na základe bohatej osobnej skúsenosti a rozsiahlej psychologickej praxe autora a skutočne pomôže vyhnúť sa mnohým problémom a nájsť riešenie rôznych životných úloh.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 7.12 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.78 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 15 867 krát, 1 dnes)

6 Responses to Božská cesta sexuální lásky

 1. Názor jednoho muže píše:

  Ahoj Inspiralo,
  Tvůj článek se mi hodně líbí a zdá se mi, že moc pěkně vystihuješ podstatu věci způsobem, se kterým jsem se ještě nesetkal. Mám pocit, že myšlenky jsou čerpány z čistého zdroje a jsou vysloveny tak hezky přímo, bez příkras a způsobem, jaký potřebujeme slyšet. Zvláštní ovšem je, že jsem již po kousku čtení nabyl dojmu, že pisatelkou je žena. Líbilo by se mi, kdyby některé formulace a popisy byly objektivnější. Generalizece typu :“Všichni muži bez výjimky jsou posedlí sexem“ vyvolávají spíše úsměv. Mám dojem, že na planetě jsou přítomny různé druhy bytostí, které sem přišly z různých míst a sfér. Duše na různém stupni vývoje, rozdílně prodchnuté Láskou. Znám nejméně několik mužů kteří evidentně sexem posedlí nejsou.
  Pokud ovšem za „posedlost sexem“ nepovažuješ touhu muže po čistém srdci ženy, která svůj život odevzdala do rukou Stvořitele. Po srdci ženy, která silou lásky ke svému věčnému Milenci překonala bolest pramenící ze života ve hmotné realitě dneška. Která čistotou své duše a z mateřské všeobjímající lásky odpustila mužům křivdy, které páchají na ženách. Taková žena dříve či později potká pravého muže, který ji bude doplňovat, hýčkat a zbožňovat.
  Prostě chci říct, že muži i ženy by měli v prvé řadě toužit po Bohu, každý svým způsobem, protože jen On je zdrojem Lásky i pravé sexuality. Pokud se nevzdají svých osobních tužeb, pravý partner nepřijde. Pokud své touhy položí na oltář pravé Lásky, a nechají je zemřít, pak pravý Partner, jenž zatím spí uvnitř v jejich srdcích, bude vzkříšen a přijde jim vstříc i v hmotné podobě.
  Dále připomínám jistě poučný příběh o vyhnání z Ráje. Byla to žena, kdo v sobě nejdřív uslyšel hlas hada, neboli touhu vydat se po stezkách tvoření bez naslouchání pokynům božského Já. A také podle předpovědi to bude žena, kdo rozšlápne hadovi hlavu. Samozřejmě jsme celistvé bytosti a v každém jedinci je přítomna mužská i ženská polarita (i když opačně projevená). Z tvého článku mám chvilkami pocit, jakoby se ten příběh odehrál naopak a hadem se nechal svést muž :).
  Tolik můj názor, jistě ne směrodatný. Snad mi rozumíš.
  Měj se moc dobře, vážím si lidí, kteří mají odvahu psát jako ty. Prosím, více takových článků :))). Martin

  • svaty ideal píše:

   paci sa mi Nazor jedeho muza, kiezby takych muzov bolo viac 🙂 Jasne a strucne popisany ideal, ku ktoremu mame vsetci smerovat. Pravdupovediac, na nete som este taketo vyjadrenie nenasla. Dakujem za vsetkych, ktorych sa to dotklo/dotkne.

 2. stefi píše:

  Nie je kazdy muz rovnaky a kazda zena rovnaka. Je velmi pekne ze takatu uprimnu vypoved srdca je mozne dnes nasjt coraz castejsie, a teda to aj bez ohladu na to ze bola s tiahnuta z moderneho prave sa formujuceho globalneho povedomia, kde uz nebude existovat ziadna vynimka pre individualitu. Mame tu dvojsecne zbrane ktore sa dostali do ruk nam polobozskym bytostiam ako sa nazyvame voci zvieracej ryse… ale ake je to porovnanie? A kde je pochoponie ze sme len polobozsky a teda omylny a nasou prirodzenostou su aj zvieracie prejavy? No myslim ze schopny esotericy by sa ku tejto teme vyjadrili omnoho fundovanejsie ale mne staci aj laicke pochopenie a prijatie ze za svoje zvieracie prejavy nemozem a hlavne ich nijako obmedzovat nebudem… hoci sa budem napriklad denne venovat meditaciam 8 hodin ak by som chcel byt samanom.

 3. alex píše:

  15min zivota prec, taku blbost som uz davno necital

 4. mil píše:

  Je to naozaj odvážny článok ako píše pisateľ predo mnou a stojí ho zato prečítať, lebo dáva podnet k tušeniu súvislostí. V článku je naznačené, že intímne milovanie bez lásky je nedostatočné, doplnil by som, že bez duševnej lásky je vždy škodlivé a teda nesprávne. To je aj dôvod veľmi nepríjemných a tiež nedoziernych následkov nielen pre takúto dvojicu ale pre všetkých ľudí zároveň. Podrobnosti sú ale skôr na ďalší článok. Bez duševnej lásky by nikdy nemalo medzi mužom a ženou dôjsť k sexuálnemu zblíženiu.
  V článku mi chýba vyjadrenie o podstate príťažlivosti medzi mužom a ženou, čo mnohé môže objasniť. Tiež duchovná podstata bytosti ženy a jej schopnosť priťahovania a odovzdávania sa. Muž nie je taký silný duševne ako žena, preto ak padne žena do pudovosti, on to rád a rýchlo prijíma. Nie je to samozrejme ospravedlnením, ale je faktom, že žena, ktorá si neuvedomuje svoju ženskosť a hlavne ju neuplatňuje, stáva sa v podstate len darujúca a odovzdávajúca sa dobrovoľne mužovi, ktorý potom len žiada. Je to pád ženskosti, telesné sa potom nikdy nemôže vyjadriť správne. A o to ide. Ak je vzťah dvoch ľudí k sebe zároveň úprimným vzťahom k Bohu, tušia aj svoju moc duchovnej príťažlivosti, čím sa i telesnému dostane krásne vyjadrenie. Túžba po hľadaní iba telesného vyjadrenia a iba vyložene ľudskými predstavami, zostane vždy len ilúziou, nikdy sa nenaplní správne.
  Nech to znie akokoľvek, ale žena je určujúca, komu dovolí sa k sebe priblížiť a tiež za akých podmienok. Pravému mužovi je pravá ženskosť vždy príťažlivá a len ona má moc zmeniť aj jeho. Až tým sa môžu budovať pravé vzťahy. Tí ostatní, zameraní v prov rade len na sex, sa beztak už nikdy nezmenia, nedá sa od nich teda ani nič iné očakávať.

 5. Petra Arinka píše:

  Pravdivý článek:-) Já mám ráda slony, protože je symbolem štěstí i erotiky-viz: ww.ruzovyslon.cz/ostatni/ruzovy-slon-jako-symbol-a-jeho-vyznam/ a já taky jednou za rok přispívám na slony v Zoologické zahradě v Praze:-) Mám pak zadarmo vstupenku pro dva.