google27eaa3905ca3fee3.html

Je třeba porozumět některým důležitým zákonitostem růstu. Život je tvořen sedmiletými cykly: probíhá v sedmiletých cyklech, stejně jako se Země otočí jednou kolem své osy za čtyřiadvacet hodin. Nikdo neví, proč ne za dvacet pět nebo za dvacet tři hodin. Nelze to vyřešit; je to prostě fakt. Jestliže tyto sedmileté cykly pochopíte, pochopíte také velmi mnoho z vývoje člověka. Prvních sedm let je nejdůležitějších, protože tehdy je položen základ života, a proto se všechna náboženství velmi snaží co nejrychleji se dětí zmocnit.

Židé dítě obřezají. Jaký nesmysl! Označují tak dítě za Žida; je to primitivní způsob označení. Tady v okolí označují dobytek – viděl jsem cejchy. Každý majitel označuje dobytek, protože jinak by se mohl poplést. Je to kruté, protože je použita rozpálená ocel, jež označí kůži dobytka; znamení se vypálí na kůži. Potom je to však váš majetek, který se nemůže ztratit ani být ukraden. Co je to obřízka? Označení dobytka. Tímto dobytkem jsou však Židé. Hinduisté mají své vlastní způsoby. Všechna náboženství mají své vlastní způsoby. Mělo by být známo, čí dobytek jste a kdo je váš pastýř. Ježíš? Mojžíš? Mohamed? Nejste svým vlastním pánem. Těchto sedm let je doba, kdy jste podmiňováni a cpáni všelijakými myšlenkami, jež vás pak budou pronásledovat celý život, budou vás stále odvádět od vašeho potenciálu, budou vás kazit a nikdy vám nedovolí vidět jasně. Vždy přijdou jako mraky vám před oči a způsobí, že vše bude zmatené. Věci jsou jasné, velmi jasné – existence je naprosto jasná – ale vaše oči jsou zakryty vrstvami smetí.

Všechno toto smetí jste dostali během prvních sedmi let života, když jste byli tak nevinní a tak důvěřiví, že jste přijali jako pravdu vše, co vám řekli. Cokoli se dostalo hluboko, bude pro vás později velmi obtížné odhalit: je to téměř součást vaší krve, kostí i samotné vaší podstaty. Budete klást tisíc jiných otázek, ale nikdy se nezeptáte na základ své víry. Prvním projevem lásky k dítěti je nechat ho prvních sedm let naprosto nevinné a nepodmíněné a nechat ho sedm let žít naprosto divoce jako pohana. Jestliže dítě dokáže až do sedmi let zůstat nevinné a nezkažené představami druhých, potom je nemožné ho odvrátit od potenciálního růstu.

Dítě je prvních sedm let nejzranitelnější a právě tehdy je v rukách rodičů, učitelů, kněží… Jestliže máte dítě, pak je ochraňujte před sebou a ochraňujte je i před ostatními, kteří ho mohou ovlivnit: ochraňujte ho alespoň do sedmi let. Dítě je stejné jako slabá a poddajná rostlinka: silný vítr ji může zničit a jakékoli zvíře ji může sníst. Když kolem ní dáte ochranné elektrické vedení, není to uvěznění, ale pouze ochrana. Když je rostlinka větší, dráty mohou být odstraněny.

Ochraňte dítě před každým vlivem, aby mohlo zůstat samo sebou – je to záležitost pouze sedmi let, protože potom bude první cyklus dokončen. Během sedmi let budete dostatečně silní, dobře zakořeněni a soustředěni ve svém středu. Nevíte, jak silné může být sedmileté dítě, protože jste nezkažené dítě ještě neviděli; viděli jste pouze zkažené děti, které v sobě nosí strach a zbabělost svých otců, matek a svých rodin a nejsou samy sebou. Jestliže dítě zůstane nezkažené po sedm let… Budete překvapeni, když se setkáte s takovýmto dítětem, protože bude ostré jako meč, jeho oči i jeho pohled budou jasné. Uvidíte v něm nesmírnou sílu, kterou nemůžete nalézt v sedmdesátiletém dospělém, protože jsou jeho základy vratké. Ve skutečnosti čím je budova vyšší, tím méně je stabilní.

Jestliže jste rodič, budete potřebovat mnoho odvahy, aby ste nezasahovali. Otevřete dítěti dveře k neznámým směrům, aby je mohlo prozkoumávat. Neví, co v sobě má, nikdo to neví. Musí hledat cestu ve tmě. Pomožte mu, aby se nebálo tmy, neúspěchu ani neznáma. Podporujte ho. Když se vydá neznámou cestou, vyšlete ho na ni se vší svou podporou, láskou a požehnáním. Nedovolte, aby bylo ovlivněno vaším strachem.

Článek je úryvek z knihy:

Osho – O dětech – Osho rozpráva o rôznych základných vlastnostiach detí, ako je napríklad hravosť, nevinnosť a prirodzená inteligencia. Odpovedá na rôzne otázky ohľadne tehotenstva, pôrodu, vzťahu medzi rodičmi a deťmi, výchovy, učenia a vzdelávania detí.

Úryvok: V budoucnost bez drog můžeme doufat tehdy, jestliže člověk bude přirozeně meditativní… Je to možné. Když dítě zjistí, že jeho otec medituje, že jeho matka medituje a že každý medituje, začne být zvědavé. Bude chtít také meditovat. V tomto věku je meditace velmi snadná, protože dítě ještě není zkaženo společností a ještě je nevinné. Jestliže bude každý kolem dítěte meditovat a užívat si toho, nemůže zůstat pozadu. Bude s nimi sedět se zavřenýma očima. Nejprve se mu mohou smát, že to není pro děti, ale nechápou, že pro děti je to ještě více možné než pro takzvané dospělé. Stačí atmosféra meditace ve školách a na univerzitách – kamkoli člověk přijde, nachází tuto atmosféru, která podporuje jeho meditativnost. Rád bych zažil to, že na světě nebudou potřebné žádné drogy. Ne však kvůli zákazu, ale kvůli vytvoření něčeho lepšího a opravdového. Drogy budou takto bez jakýchkoli potíží přemoženy. Tyto hloupé vlády však pořád přikládají drogám důležitost a stále ničí mladé na celém světě. Nejvzácnější období života je promarněno v halucinacích. Snažím se, abych přinesl něco významnějšího, než mohou přinést drogy – to je rozhodující okolnost.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EURPokračovanie článku: TUSúvisiace články:(Prečítané 3 592 krát, 1 dnes)

Comments are closed.