google27eaa3905ca3fee3.html

Zablokování energie v některé čakře, poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy či těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.

Na čem stav čaker závisí? Jako vždy na našich cílech a přáních, na myšlenkách a emocích. Všechny mají vliv na energetický stav organismu a na naše fyzické tělo.

Každá čakra vyživuje pránou přidružené orgány, má vliv i na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii do aury. Tyto možnosti jsou na dosah ruky, a to nejen v přeneseném smyslu, ale doslova. Harmonizace čaker pomáhá v těchto záležitostech. Existuje mnoho způsobů, jak pozitivně ovlivnit proudění energie v čakrách.

Uvolnit cestu rušivým emocím, a tím harmonizovat čakry dokáže právě mandaloterapie a spojení mandal s mantrami. Sakrální čakra, jinak druhé (sakrální) energetické centrum, se rozprostírá podél páteře ve středu mezi pupkem a stydkou kostí asi 3 cm pod pupkem.

Má dva aspekty – zadní aspekt leží u dolního konce páteře, přední aspekt nad ohanbím (centrum kříže). Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně – potlačování emocí zablokovává tuto čakru. V projekci na páteř toto centrum najdeme na křížové kosti. Čakra řídí práci pohlavních orgánů, ledvin a jater, žlučníku a nadledvinek a sleziny. Ovlivňuje vyměšovací funkce včetně střevní peristaltiky.

Svádhišthána se překládá ze sanskrtu výrazy jako vlastní život nebo zásobárna energie. To není náhoda. Energie tohoto centra jsou svázané s energií Shakti. A právě Shakti odpovídá za zachování rodu a tvůrčí aktivitu.

V emocionální rovině má svádhišthána vliv na vztahy k lidem, k opačnému pohlaví, sebejistotu a radost ze života. Její tattvou je voda. Barvou – oranžová. Propojené smysly a smyslové orgány – chuť a jazyk. Jsou-li energie v této čakře vyrovnané, daný jedinec
se bude cítit sebejistě, bude zažívat radost ze života a pocit vlastní důstojnosti. Vyrovnané energie v této čakře podněcují tvůrčí aktivitu. Takto vyrovnaný člověk je přitažlivý pro osoby opačného pohlaví. Je schopen nechat plně vyjádřit svou mužnost i ženskost. Je dostatečně materiálně zabezpečený a je na vysoké společenské úrovni.

Nevyváženost energií v této čakře vede k fyzickým dysfunkcím a problémům s prostatou, vaječníky, vejcovody a ledvinami. K psychickým projevům energetické nerovnováhy patří agresivita, podezřívavost, opovržení druhými, poruchy vědomí a sklony k sebedestrukci.

Na emocionální rovině se nevyváženost projevují hněvem, pocitem viny, nenasytným požitkářstvím, žárlivostí a závistí.

Soustředění se na tuto čakru zachovává tvůrčí a sebezáchovnou energii, umožňuje se dopracovat k upřímným vztahům s lidmi a osvobodit se od smutku, hněvu, chtíče, hamižnosti, žárlivosti a závisti. Jóga nás učí, že ovládnutím energií v sakrálním centru se dostáváme až na úroveň zvládnutí tattvy vody, násobíme své psychické schopnosti a rozvíjíme své schopnosti zvládat své emoce.

ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

Příčin „ženských nemocí“ je celá řada. Často vznikají tím, že žena se s něčím vnitřně neztotožňuje, něco skrývá (svůj vnější vzhled, vlastní činy, chování) nebo prožívá komplex méněcennosti. Taková žena se skutečnou ženou, milovanou a chtěnou, stát nechce nebo
nemůže. Dusí v sobě svou ženskou přirozenost a odmítá ženský princip v sobě. U některých žen může k onemocnění vést jejich předsudek, že všechno, co je svázáno s genitáliemi, je hříšné a nečisté.

Feministické hnutí, jehož počátky pozorujeme na konci 19. století, je zřetelné dodnes. Přineslo ženám mnoho výdobytků ve společenském životě, současně však s sebou přineslo řadu „ženských problémů.“ Ženy na sebe nezřídka začaly brát mužské
povinnosti, které však jsou jejich ženské přirozenosti cizí. To přineslo konflikty ve vztazích mužů a žen a jejich důsledek: nejrůznější „ženská“ onemocnění.

V tomto našem světě je velmi důležité umět projevovat svou ženskou energii, a přitom umět absorbovat i energii mužskou, přijmout ji a ve vzájemném souladu s ní pracovat. Mužský a ženský princip jsou dva póly jednoho světa, dvě poloviny jednoho celku. Muž a žena se vzájemně přitahují. Je to úplně přirozené. Bůh, který stvořil tento hmotný svět, jej rozdělil na dvě poloviny, na dva principy, počátky. Ztělesněním těchto dávných představ byli ve slovanských krajích bůh Svarog a bohyně Lada.

Stačí, jestliže se v našem životě naruší rovnováha mezi těmito energiemi – a hned se to odrazí na stavu našich močových cest a pohlavních orgánů.

Děloha

Děloha symbolizuje chrám tvůrčí síly ženy. Stav ženské dělohy odráží to, jak a jestli vůbec se dotyčná stačila projevit a vyrovnat se svou ženskou rolí jako žena, manželka a matka.

Endometrióza

Vzniká často u pacientek, které trpí pocitem bezbrannosti. Cítí se špatně, zažívají neustálé útoky proti své osobě a očekávají od mužů jen to špatné. Trpíte-li endometriózou, znamená to, že se nemůžete plně realizovat jako žena, nebo nevíte, jak na to. Obviňujete sebe samu a podobně potom obviněními, nároky a křivdami zahrnujete i muže.

Pocit hořkosti a rozčarování ze života přivádí ženy až k chorobným změnám dělohy. Často si hodně z nich myslí, že k tomu, aby existovala Láska s velkým L, je nutné zažívat pocit vřelé a silné přitažlivosti jedné osoby ke druhé. Jestliže takováto „osudová přitažlivost“ chybí, pak zde není ani ona Láska. V tom případě se ale ženy mýlí. Vzájemná sexuální přitažlivost sama o sobě ještě není ta pravá Láska. Ke skutečné lásce je nutné dospět. Ke skutečné nezištné Lásce musíte projít dlouhou cestou harmonizace vztahu dvou lidí až do fáze souznění. Láska musí jít ruku v ruce s dobrými vlastnostmi, jako jsou odpovědnost k sobě i druhému, cit pro pořádek, sebeobětování, čestnost a mravnost v jednání.

Jedna z mých pacientek s endometriózou, ke všemu velmi mladá, se mi přiznala:
„Pane doktore, mám za manžela skvělého muže. Je dobrý člověk, skvělý otec. Ale přesto všechno k němu nepociťuji lásku. A to i když vím, že láska má být v životě vždy na prvním místě.“

Jiná moje pacientka, která trpěla krvácením z rodidel a endometriózou, to shrnula jednoduše:
„Nesnáším chlapy.“

A další ze stejně „postižených“ pacientek už při prvním rozhovoru uvedla, že: „Mám muže velmi pořádného, ale miluji jiného.“

Děložní nádory – fibromyomy

Připomínáte si staré křivdy, kterých se na vás dopustil nějaký muž nebo manžel? Nemůžete mu dodnes odpustit? Nebo si dokonce takovéto myšlenky dlouho hýčkáte ve svém podvědomí? Dejte si pozor! Nádory v děloze jsou důsledkem nahromadění vašich nesplněných nároků a křivd, zaměřených proti mužům, ve vašem podvědomí, kde neustále omíláte vzpomínky na křivdy, jichž se na vás někdo kdysi dopustil.

Máte pocit, že vaši ženskou pýchu či sebevědomí někdo shazoval? Vyčítáte sama sobě, že jste žena, a v jednom kuse za něco obviňujete muže jako celek?

Jsem lékař homeopat a ženy s nádory v děloze mě navštěvují relativně často. Současná medicína nemá ve svém arzenálu žádnou zbraň k léčení tohoto onemocnění a prakticky všem ženám s myomem se nabízí jedině operace. Ovšem ne každá žena se chce svého
tak důležitého orgánu vzdát. A to ještě musíme přihlédnout k tomu, že operace neznamená léčbu. Příčiny nemoci se operativním zákrokem neodstraní.

Řadu let jsem používal ve své praxi při léčbě pouze homeopatika a s výsledky jsem byl spokojen. V některých případech se povedlo dokonce dosáhnout úplného rozpuštění nádoru a v řadě případů jsme dosáhli jeho podstatného zmenšení. Když jsem začal používat
při léčbě ještě práci s podvědomím, která zasáhla přímo příčiny nemoci, začaly všechny léčebné procesy probíhat mnohem rychleji a efektivněji.

Jednou přede mnou seděla žena asi 40letá. Diagnózu se dozvěděla asi před rokem. Operaci ji lékaři doporučovali už vícekrát. Od své známé, která ke mně už docházela, slyšela o mém způsobu léčení a rozhodla se vyzkoušet homeopatický přístup. Přichystal jsem jí tedy léky a vysvětlil, jak je užívat. Ona už považovala návštěvu za ukončenou a měla se k odchodu.

V tom jsem ji zarazil: „Počkejte ještě, prosím! Vždyť jste mi neřekla ten hlavní důvod, proč jste tady.“
„A jaký?“ ptá se, aniž by jí cokoliv zatím došlo.
„Víte přece, že abyste se zbavila svého dlouhodobého onemocnění, měla byste hlavně odstranit příčinu, která ho způsobuje? Souhlasíte s tím?“
„Ano, ale jistě,“ odpovídá a přitom se stále tváří nechápavě, co že vlastně po ní chci.
„Co si myslíte o původu své nemoci vy? Kde ho hledat?“
„Sama nevím. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela.“
„Řekněte mi, co si o své nemoci myslíte a co si myslíte, že ji způsobilo?“
„No, hlavně mi vadí a chtěla bych se jí co nejdříve zbavit!“
„Podívejte se, jsem si jist, že lidé si své nemoci v průběhu života způsobují sami.“

„To s vámi úplně souhlasím,“ přitakává ona.
„To se někdy tak stane,“ říkám, „že jste sotva chtěla, aby se u vás vyvinul myom, tím méně aby vám vadil; ale vaše podvědomí to vidí jinak. To ono vám nechalo vyrůst v děloze novotvar. Jsem si ale jist, že to nebylo kvůli tomu, aby vás dohnalo dříve do hrobu.“
„Tak kvůli čemu?“ ptá se poplašeně.
„Nejspíš kvůli tomu, abyste se soustředila na sebe jako na ženu a změnila v sobě jisté myšlenky a city. Můžeme se vašeho podvědomí zeptat, ať nám to řekne samo. Pojďte se teď spojit s tou částí svého podvědomí, svého vnitřního rozumu, která vám nechala vyrůst ten nádor. Tak zjistíme, jaké myšlenky a pocity jí to nařídily.“
„To se ani nemusíme ptát,“ vyhrkne ona. „To už sama vím! Za tu dobu, kdy jste mluvil, už jsem si sama odpověděla.“
„Tak se mi svěřte,“ naléhám.
„Příčina je v mém muži.“
„Ve vašem muži, nebo ve vašem vztahu k němu?“
„Nejspíše asi v mé reakci na něho. Jenže co může dělat normální ženská?“ (a v očích se jí objeví slzy)…

„Co asi tak může dělat, jestliže ta, která se považuje za normální ženu? Místo toho, aby trpěla roky opileckých výstupů svého muže, kupila křivdy a vršila své touhy, si má položit otázku: jaké mé myšlenky a chování přivedly do mého života takového muže?“
„Vždyť jsem ho i milovala, ale to on ve mně všechnu tu lásku zadusil!“
„Někdy se to tak stává, že lidé nazývají láskou to, co s láskou nic společného nemá. A krom toho, vy jste nemilovala ani sebe. Jen si vzpomeňte na Bibli, kde bylo psáno: ,Miluj bližního svého tak jako sebe sama!‘ A vůbec, jaký máte vztah ke svému otci?….

Text je z knihy:

Valerij Sineľnikov – Svádhišthána – Sakrální čakra

Táto ojedinelá knižná séria mimoriadne obľúbeného ruského autora vysvetľuje vzťah medzi oblasťou pôsobenia uvedenej čakry (v tomto prípade sakrálnej – krížovej) a konkrétnymi chorobami, ktoré sa môžu v tejto oblasti vyskytnúť. Nájdete tu skryté posolstvo týchto ťažkostí, spojených so sakrálnou čakrou:  ochorenie ženských aj mužských pohlavných orgánov, sexuálne problémy, komplikácie ohľadne tehotenstva, ale tiež choré obličky, močové cesty a liečba prostaty.

Druhá časť obsahuje 27 mandál a k nim priradených mantier, zameraných na liečenie ťažkostí súvisiacich s oblasťou sakrálnej čakry. Tieto mandaly si môžete vyfarbiť a pri tejto tvorivej činnosti sa ponoriť do meditatívneho stavu, ktorý je hlboko liečivý. Pri vyfarbovaní, ale aj následnom prezeraní si svojho diela sa nalaďujete na podstatu a energiu danej čakry, harmonizujete ju a tým uzdravujete akékoľvek problémy, ktoré sú s ňou spojené. Tento účinok ešte umocnia mantry (liečivé vety), ktoré si treba čo najčastejšie hovoriť a opakovať, či už nahlas, alebo v duchu.
Aj ak žiadne zdravotné ťažkosti nemáte, mandalo-terapiu a mantry je vhodné praktizovať preventívne.

Pôvodná cena: 6.90 EUR, Naša cena: 6.21 EUR, Zľava: 10.00 %


Aj takéto nádherné mandaly na vyfarbovanie nájdete v knihe Svádhišthána:Súvisiace články:


 

(Prečítané 354 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.